Hóa đơn AppsFlyer và báo cáo mức sử dụng

Khái quát: Hiểu về hóa đơn AppsFlyer của bạn. Tải xuống báo cáo mức sử dụng trình bày chi tiết các đơn vị được sử dụng trong một tháng theo lịch (quản trị viên và các thành viên trong nhóm có quyền yêu cầu).

Các gói của AppsFlyer

Việc tính toán hóa đơn AppsFlyer của bạn phụ thuộc vào một số yếu tố, như được xác định theo gói của bạn, bao gồm: 

 • Các đơn vị được sử dụng: Đối với gói Growth, hóa đơn của bạn được tính toán và phát hành hàng tháng, dựa trên số đơn vị được sử dụng trong tháng. Đối với gói Enterprise, số đơn vị sử dụng được trừ vào tổng số đơn vị gói.
 • Tính năng cao cấp: Tính năng cao cấp được tính phí như phần bổ trợ cho gói của bạn. Ví dụ về các tính năng cao cấp bao gồm Protect360 (bảo vệ chống gian lận trên thiết bị di động), Xpend (dữ liệu chi phí), Đối tượng, Bảng Pivot và Data Locker, v.v. Để tìm hiểu thêm về các tính năng này và lợi ích tiềm năng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn, hãy kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ theo địa chỉ hello@appsflyer.com

 Đơn vị là gì?

Đơn vị mà hóa đơn của bạn dựa vào đó được xác định theo gói của bạn. Bạn có thể tìm thấy đơn vị trên trang Gói của tôi trong tài khoản AppsFlyer của mình.

đơn vị mức sử dụng

 

Các đơn vị hóa đơn có thể được mô tả trong bảng sau:

Đơn vị Mô tả Tìm hiểu thêm
Các lượt cài đặt không tự nhiên (NOI) Lượt cài đặt ứng dụng mới được phân bổ
Tương tác lại Người dùng hiện có tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại, điều này dẫn đến các lượt khởi chạy ứng dụng Retargeting Dashboard
Phân bổ lại Người dùng cũ tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại, điều này dẫn đến các lượt cài đặt mới và lượt khởi chạy ứng dụng Retargeting Dashboard

Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)

Số người dùng duy nhất đã mở ứng dụng trong tháng Phép đo bảng điều khiển hoạt động
Sự kiện trong Ứng dụng

Bất kỳ hành động nào được người dùng thực hiện trong ứng dụng sau khi cài đặt (ví dụ: đăng nhập, hoàn thành hướng dẫn, mua hàng, đạt được cấp độ trò chơi, v.v.)

Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng

Chuyển đổi web không trực tiếp
(đối với gói PBA)

Bất kỳ hành động nào của người dùng trên trang web của bạn:

 • bạn đã chỉ định là một chuyển đổi; và
 • được phân bổ là một lượt truy cập được giới thiệu (bắt nguồn từ một chiến dịch web)
Phân bổ trên Cơ sở Người dùng (PBA)

Thanh toán cho ứng dụng iOS

Với việc giới thiệu iOS 14.5, AppsFlyer sử dụng hai phương pháp để xác định hiệu suất chiến dịch và phân bổ cho các ứng dụng iOS:

 • Dữ liệu SKAdNetwork hợp nhất (do AppsFlyer xác thực)
 • RTA tập trung vào quyền riêng tư của AppsFlyer

Hai phương thức này chạy độc lập và song song.

AppsFlyer AppsFlyer thực hiện so sánh song song số lượt chuyển đổi hàng ngày do SKAdNetwork đo lường và do AppsFlyer RTA đo lường cho mỗi nguồn truyền thông. Số lượt cao hơn trong hai số sẽ được tính khi thanh toán. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị tính phí hai lần cho cùng một sự kiện chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm và chính sách thanh toán iOS của AppsFlyer.

Báo cáo mức sử dụng

Để có danh sách chi tiết tất cả các đơn vị được sử dụng trong tháng theo lịch, hãy tải xuống báo cáo mức sử dụng từ trang Gói của tôi.

 Các lưu ý quan trọng về báo cáo mức sử dụng

quyền

 • Báo cáo mức sử dụng và hóa đơn được tính theo múi giờ UTC+0. Do đó, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa báo cáo mức sử dụng và dữ liệu được báo cáo trên trang tổng quan, báo cáo Nhóm người và các báo cáo hơp nhất khác.
 • Báo cáo mức sử dụng của mỗi tháng theo lịch có sẵn từ ngày thứ 2 của tháng tiếp theo. (Ví dụ: ngày đầu tiên bạn có thể tải xuống báo cáo cho tháng 5 năm 2021 là ngày 2 tháng 6 năm 2021.)
 • Báo cáo mức sử dụng có sẵn trong 24 tháng kể từ tháng báo cáo.
 • Báo cáo mức sử dụng không được hỗ trợ cho các gói MAU.
 • Chỉ quản trị viên và các thành viên trong nhóm với tất cả các quyền sau mới có thể tải xuống báo cáo mức sử dụng:
  • Truy cập vào My plan (Gói của tôi) và các trang Payments (Thanh toán)
  • Truy cập vào tất cả các ứng dụng, nguồn truyền thông và địa lý

Tải xuống báo cáo mức sử dụng

Để tải xuống báo cáo mức sử dụng từ trang Gói của tôi:

 1. Từ danh sách các báo cáo mức sử dụng có sẵn, hãy nhấp vào Yêu cầu báo cáo cho (các) tháng bạn muốn tải xuống.

  yêu cầu báo cáo

  Trạng thái của báo cáo thay đổi thành Trong hàng đợi.

  • Việc soạn lập báo cáo mức sử dụng có thể mất vài giờ.

  • Khi báo cáo đang được xử lý, thì trạng thái sẽ thay đổi từ Trong hàng đợi thành Đang xử lý.

  • Khi báo cáo đã sẵn sàng để tải xuống, trạng thái sẽ thay đổi thành liên kết Tải xuống.

   

 2. Nhấp vào Download (Tải xuống) để lưu báo cáo dưới dạng tập tin CSV nén (có phần mở rộng là tập tin nén).

  Mẫu báo cáo mức sử dụng

 Lưu ý

 • Nếu trạng thái của báo cáo bạn muốn tải xuống hiển thị dưới dạng bất kỳ điều gì khác ngoài Yêu cầu báo cáo, thì có nghĩa là có ai đó trong tổ chức của bạn đã yêu cầu báo cáo. Khi báo cáo đã sẵn sàng để tải xuống, bạn sẽ thấy liên kết Tải xuống và cũng có thể tải xuống.

 • Sau khi báo cáo của một tháng cụ thể có sẵn để tải xuống, bạn không cần yêu cầu báo cáo lần nữa. Báo cáo sẽ vẫn có sẵn để tải xuống trong 24 tháng sau tháng báo cáo.

Hiểu về báo cáo mức sử dụng

mẫu báo cáo mức sử dụng

Báo cáo mức sử dụng cho biết các lượt chuyển đổi hợp nhất được nhóm theo ngày, ứng dụng, nguồn truyền thông, nguồn chuyển đổi và loại chuyển đổi, giúp dễ dàng sắp xếp, lọc hoặc xoay vòng theo bất kỳ phương diện nào trong số này. Báo cáo không bao gồm các lượt chuyển đổi không tính phí (ví dụ: cài đặt tự nhiên).

Các trường báo cáo mức sử dụng được mô tả trong bảng sau:

Trường Mô tả
Ngày Ngày chuyển đổi
Tên tài khoản Tài khoản AppsFlyer hoặc tên tài khoản phụ
Email Địa chỉ email quản trị viên cho tài khoản AppsFlyer hoặc tài khoản phụ
ID ứng dụng/gói ID ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng liên quan -hoặc- ID gói từ Phân bổ trên cơ sở người dùng của AppsFlyer
Tên ứng dụng/gói Tên ứng dụng hoặc gói được xác định trong AppsFlyer
Nguồn truyền thông Nguồn truyền thông mà các chuyển đổi đã được phân bổ
Nguồn chuyển đổi

Nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất

 

Giá trị có thể bao gồm:

 • Phân bổ theo thời gian thực (RTA) = AppsFlyer là nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất
 • SKAd Network = SKAdNetwork là nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất
 • Protect360 - hậu phân bổ = Điều chỉnh cho các phân bổ trước đó được xác định là gian lận bởi AppsFlyer Protect360
 • Phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA) = Lượt chuyển đổi web được phân bổ là lượt truy cập được giới thiệu bởi AppsFlyer PBA
Loại chuyển đổi

Loại chuyển đổi được phân bổ

 

Giá trị có thể bao gồm:

 • Các lượt Cài đặt không tự nhiên
 • Tương tác lại
 • Ghi công lại
 • Sự kiện trong Ứng dụng
 • Chuyển đổi web không trực tiếp

Trường Loại chuyển đổi không được điền cho chuyển đổi Protect360 - hậu phân bổ.

Tổng lượt chuyển đổi

Tổng số đơn vị bị tính phí

 Lưu ý

 • Chuyển đổi Protect360 - hậu phân bổ luôn âm vì chúng đảo ngược các lượt chuyển đổi bị tính phí được xác định là gian lận.
 • Để biết thêm thông tin về cách tính lượt chuyển đổi ứng dụng iOS, hãy xem Thanh toán cho ứng dụng iOS (ở trên).

Bài viết này có hữu ích không?