Bảng điều khiển Hoạt động PBA

Khái quát: Phân tích cách các nguồn truyền thông khác nhau thúc đẩy lượt cài đặt, chuyển đổi và hành động của người dùng như thế nào trong cả ứng dụng di động và web. 

Bảng điều khiển PBA có sẵn | Chuyển đổi Web sang Ứng dụng | Đường dẫn Chuyển đổi

Bảng điều khiển hoạt động PBA

Bảng điều khiển hoạt động cho phép phân tích các nguồn truyền thông thúc đẩy người dùng chuyển đổi trên trang web. Sử dụng bảng điều khiển để khám phá các nguồn truyền thông có hiệu suất hàng đầu và so sánh các loại kênh truyền thông.

Bảng điều khiển gồm:

 • Biểu đồ hiệu suất các mạng hàng đầu
 • Báo cáo hoạt động
 • Biểu đồ lượt chuyển đổi web hàng đầu

Sử dụng bảng điều khiển

Truy cập bảng điều khiển PBA: 

 1. Ứng dụng của Tôi > Xem các gói thương hiệu.
 2.  Nhấp vào Hành động  > Phân tích dựa trên cơ sở người dùng.

Các tùy chọn phạm vi ngày, lọc và nhóm

Biểu đồ hoạt động

 Mạng có số lượt chuyển đổi web cao nhất

PBAActivity_us-en.jpg

 Hiệu suất của các nguồn truyền thông khác nhau theo thời gian sẽ được hiển thị. Trong phần số liệu trước, hãy quan sát:

 • Các mạng có tác động lớn nhất được đo bằng số lượt chuyển đổi trên Web.
 • Những mức đỉnh đáng kể của lượt chuyển đổi vào đầu mỗi tháng.
 • Sự khác nhau về trạng thái mức đỉnh giữa hai tháng. Tháng Ba tăng đột biến nhiều hơn so với tháng Hai.
 • Để so sánh các mạng cụ thể trong biểu đồ, hãy chọn/xóa các mạng đã chọn nếu cần.


Bảng hoạt động

PBAActivityTable_us-en.jpg

 • Bảng hoạt động chứa dữ liệu về hoạt động của ứng dụng web và thiết bị di động có số lượt nhấp, lượt hiển thị hoặc lượt cài đặt được báo cáo trong phạm vi ngày đã chọn
 • Bảng này là trung tâm phân tích tiếp thị đa nền tảng, chứa dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định về chiến lược tiếp thị cho thương hiệu.
 • Sử dụng bảng để so sánh các số liệu cốt lõi của ứng dụng web và thiết bị di động. 
 • Bảng gồm các phương diện như nguồn truyền thông, quốc gia, loại thiết bị, hệ điều hành và nền tảng.

Tùy chỉnh hiển thị:

 • Để tùy chỉnh hiển thị, hãy Nhấp vào  (cài đặt) ở phía trên bên phải của bảng. 
 • Thêm hoặc xóa cột (số liệu và sự kiện) 
 • Tập trung vào dữ liệu ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng cách xóa các cột Web Sessions (Phiên Web) và Web Conversions (Chuyển đổi Web). 
 • So sánh hai sự kiện mua. Để làm như vậy, hãy xóa tất cả các cột ngoại trừ các cột liên quan đến hai sự kiện này. Sau đó, chế độ xem sẽ cho phép so sánh các sự kiện về số lượng và doanh thu của chúng.
 • Thêm các cột để làm phong phú chế độ xem như cột device type (loại thiết bị) hoặc cột environment (môi trường), hiển thị bảng phân tích về số sự kiện và doanh thu trên mỗi loại thiết bị hoặc môi trường.
 • Thay đổi trình tự của các cột bằng cách chọn và di chuyển chúng.
 • Thay đổi về cách hiển thị bảng được phản ánh trong các tệp tin CSV đã xuất.

Sử dụng dữ liệu trong bảng để phân tích:

 • Người dùng chuyển đổi từ web sang thiết bị di động.
 • Phân tích đặc điểm của những người dùng chuyển đổi sang thiết bị di động và nhắm mục tiêu những người dùng có đặc điểm tương tự.
 • Phân đoạn các nguồn truyền thông thành những nguồn thúc đẩy:
  • Người dùng web
  • Người dùng thiết bị di động
 • Kiểm tra cách người dùng cá nhân hoạt động trên cả web và thiết bị di động. 
Cột Mô tả
Nguồn truyền thông Nguồn truyền thông chạy quảng cáo. Truy cập sâu vào chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc cấp quảng cáo
Lượt nhấp & truy cập
 • Số lượt nhấp dẫn đến tương tác với ứng dụng (cài đặt hoặc mở), lượt nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba hoặc lượt nhấp dẫn đến trang web.
 • Bao gồm các lượt nhấp phải trả phí và không phải trả phí trên web
Lượt cài đặt Lần đầu tiên ứng dụng được mở sau khi tải xuống.
Lượt chuyển đổi web Sự kiện web được nhà tiếp thị đặt làm sự kiện chuyển đổi.
Tổng doanh thu Doanh thu được tạo ra thông qua hoạt động mua hàng trong ứng dụng và chuyển đổi trên web
% Lượt cài đặt / Lượt nhấp Tỷ lệ cài đặt/lượt nhấp
Sự kiện

Ban đầu, ba sự kiện hàng đầu sẽ được hiển thị. Nhấp vào  (cài đặt) để tùy chỉnh hiển thị. 

Đối với một sự kiện nhất định, những thông tin sau là có sẵn: 

 • Bộ đếm sự kiện: Số lần sự kiện được thực hiện.
 • Doanh thu: Doanh thu do sự kiện tạo ra
Cột bảng hoạt động

Xuất ra tệp tin CSV


Để xuất bảng đang hiển thị ra tệp tin CSV, hãy nhấp vào Export CSV (Xuất CSV). Dữ liệu đã xuất phản ánh các bộ lọc, nhóm và bộ chọn đang được áp dụng. 

Bài viết này có hữu ích không?