Bảng điều khiển phân tích hoạt động PBA

Khái quát: Phân tích cách các nguồn truyền thông khác nhau thúc đẩy lượt cài đặt, chuyển đổi và hành động của người dùng như thế nào trong cả ứng dụng di động và web. 

PBAactivity_en-us.jpg

Bảng điều khiển phân tích hoạt động PBA 

PBAActivityTable_us-en.jpg

Báo cáo hoạt động

 • Báo cáo hoạt động này tổng hợp dữ liệu từ hoạt động ứng dụng web và di động.
 • Bảng điều khiển này là trung tâm phân tích tiếp thị đa nền tảng của bạn, chứa dữ liệu mà bạn cần để đưa ra quyết định về các chiến lược tiếp thị dành riêng cho thương hiệu.
 • Sử dụng dữ liệu này để xem so sánh các phép đo cốt lõi cho các ứng dụng web và di động.
 • Ngoài các phương diện truyền thống như nguồn truyền thông và Địa lý, dữ liệu cũng bao gồm các phương diện như loại thiết bị, hệ điều hành và nền tảng.

Thời gian để dữ liệu xuất hiện trong bảng

Khi dữ liệu về các lượt truy cập vào trang web của bạn và các sự kiện được gửi từ SDK đến máy chủ của chúng tôi, phân bổ trên cơ sở người dùng sẽ chạy các quy trình phức tạp để phân tích dữ liệu và so khớp các điểm dữ liệu.  Vì quá trình này cần phải chính xác và đáng tin cậy nên có thể sẽ mất đến 24 giờ thì dữ liệu mới xuất hiện trong bảng. 

 Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng dữ liệu:

 1. Mục tiêu của bạn là chuyển người dùng từ web sang di động. Bạn có thể phân tích các thuộc tính của người dùng chuyển sang thiết bị di động và nhắm mục tiêu những người dùng như vậy
 2. Bạn có thể phân đoạn các nguồn truyền thông thành các nguồn hướng người dùng web và những nguồn hướng người dùng di động
 3. Bạn có thể thấy hành vi người dùng trên cả web và di động

Các mạng có hiệu suất hàng đầu

Trang Phân tích trên cơ sở người dùng có biểu đồ hiển thị các mạng có hiệu suất hàng đầu. Trang này cung cấp cho bạn chế độ xem cấp cao giúp bạn hiểu những mạng hàng đầu nào bạn nên tập trung vào.

people_based_top_networks.png

Biểu đồ sử dụng cơ chế lọc và lựa chọn phạm vi ngày.

Biểu đồ có tính tích lũy khi biểu đồ hiển thị tổng số lượt chuyển đổi. Để xem số lượt chuyển đổi cho mỗi mạng, hãy di chuột qua bất kỳ ngày nào trên biểu đồ.

Để so sánh các mạng cụ thể, bạn có thể lọc hoặc xóa các mạng khỏi biểu đồ. Để xóa mạng khỏi biểu đồ, chỉ cần nhấp vào mạng đó.

 Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về so sánh Google Adwords và Facebook:

people_based_top_networks_google_fb.png

Lọc và nhóm

Bảng phân tích này cho phép bạn lọc và nhóm dữ liệu để tạo chế độ xem đáp ứng nhu cầu phân tích của bạn.

Dưới đây là các cột khác nhau xuất hiện trong bảng phân tích trên cơ sở người dùng:

Cột Mô tả Nhận xét
Nguồn truyền thông Nguồn truyền thông chạy quảng cáo Có thể được truy cập sâu vào cấp chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo
Lượt nhấp & truy cập Số lượt nhấp dẫn đến tương tác với ứng dụng (cài đặt hoặc mở), lượt nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba hoặc lượt nhấp dẫn đến trang web. Bao gồm các lượt nhấp phải trả phí và không phải trả phí trên web
Lượt cài đặt Khi người dùng cài đặt và sau đó mở ứng dụng lần đầu.  
Lượt chuyển đổi web Các sự kiện web do khách hàng xác định được phân bổ bởi hệ thống Được xác định độc lập bởi khách hàng thông qua SDK web
Doanh thu Tổng doanh thu được tạo thông qua giao dịch mua trong ứng dụng hoặc lượt chuyển đổi web. Bằng USD theo mặc định
% Lượt cài đặt / Lượt nhấp Tỷ lệ giữa lượt cài đặt ứng dụng và tổng số lượt nhấp  
Lượt mở Ứng dụng Lượt mở ứng dụng đã cài đặt không phải là lượt khởi chạy lần đầu Bất kỳ lượt mở ứng dụng nào, ngoại trừ khởi chạy lần đầu (cài đặt) và khởi chạy ứng dụng theo cách thủ công
% Lượt nhấp / Lượt mở Tỷ lệ giữa các lượt nhấp và lượt mở ứng dụng  
Phiên Web Số phiên người dùng riêng biệt trên trang web Được đo qua SDK web
Sự kiện Hàng đầu Số và tổng doanh thu được tạo bởi các sự kiện trong ứng dụng hoặc chuyển đổi web duy nhất Theo mặc định hiển thị ba sự kiện hàng đầu, bạn có thể thay đổi và chọn sự kiện nào cần hiển thị

Bộ lọc

Bạn có thể lọc kết quả dựa trên các nguồn truyền thông, vị trí địa lý và phạm vi ngày.

Bộ lọc nguồn truyền thông

 • Sử dụng thanh menu ở đầu trang để chọn một hoặc nhiều nguồn truyền thông mà bạn muốn theo dõi dữ liệu.
 • Theo mặc định, tất cả các nguồn truyền thông đều được chọn.

 Lưu ý

Bảng chỉ hiển thị các nguồn truyền thông mà AppsFlyer nhận được một lượt nhấp, lượt hiển thị hoặc lượt cài đặt, trong phạm vi ngày đã chọn.

Nếu có một số nguồn truyền thông không xuất hiện trong danh sách:

 • Hãy thử thay đổi phạm vi ngày
 • Hãy thử thay đổi các bộ lọc khác đang được áp dụng.

Bộ lọc địa lý

 • Sử dụng danh sách thả xuống Địa lý để chọn một hoặc nhiều quốc gia cụ thể.
 • Nếu không có bộ lọc quốc gia nào được áp dụng thì tất cả các quốc gia sẽ xuất hiện trong bảng.

Bộ chọn phạm vi ngày

 • Sử dụng bộ chọn phạm vi ngày để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm theo phạm vi ngày cụ thể. Bạn có thể chọn phạm vi ngày tùy chỉnh hoặc sử dụng một trong các nút phạm vi ngày cài đặt trước.
 • Theo mặc định, 7 ngày qua được chọn.

Nhóm

Các tùy chọn nhóm cho phép bạn phân loại thêm kết quả của các bộ lọc và phân tích tất cả các kết quả phép đo dựa trên các phương diện mới. Trong bộ lọc Nhóm Theo, nhấp vào menu thả xuống để xem các tùy chọn nhóm của bạn:

Nguồn truyền thông / chiến dịch

Được sử dụng để so sánh các nguồn thu hút người dùng. Ví dụ: giả sử bạn chạy cùng một chiến dịch nhắm mục tiêu trên cả Google và Facebook. Trong trường hợp này, bạn có thể xem nguồn nào thành công hơn khi chiến dịch được hướng đến cùng một đối tượng mục tiêu.

Ngoài ra, bằng cách nhấp vào tên của chiến dịch, bạn có thể truy cập sâu vào bộ quảng cáo và sau đó đến cấp quảng cáo để xem dữ liệu chiến dịch chuyên sâu. Điều này chỉ khả dụng cho những nguồn truyền thông cung cấp thông tin này.

Giá trị của chiến dịch có thể đến từ một trong hai thông số:

 • Thông số utm_campaign .
 • Thông số c.

Nếu URL đưa người dùng đến trang web không có thông số utm_campaign hoặc c, thì không có cách nào để xác định chiến dịch. Trong những trường hợp như vậy, giá trị chiến dịch là Không và không có tùy chọn nào để truy cập sâu vào cấp độ quảng cáo hoặc bộ quảng cáo.

Giá trị nguồn truyền thông có thể đến từ thông số pid hoặc utm_source nếu bất kỳ thông số nào trong số này được nối thêm vào URL. 

Các thông số pidc được ưu tiên hơn so với utm_sourceutm_campaign. Nếu cả pidutm_source xuất hiện trên URL, giá trị nguồn truyền thông được lấy từ pid. Nếu cả cutm_campaign xuất hiện trên URL, giá trị chiến dịch được lấy từ thông số c.

Ngoài ra, không thể trộn và so khớp các thông số. pid đi với c và các thông số utm kết hợp cùng nhau. Nếu bạn sử dụng pid cho nguồn truyền thông và utm_campaign cho chiến dịch thì nguồn truyền thông được ánh xạ nhưng tên chiến dịch sẽ không được ghi lại. Tương tự, nếu bạn sử dụng utm_source cho nguồn truyền thông và c cho chiến dịch thì nguồn truyền thông được ánh xạ nhưng tên chiến dịch không được ghi lại.

Địa lý

Cho phép bạn xem lưu lượng truy cập và xu hướng thu hút theo quốc gia. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho mỗi quốc gia.

Khi bạn chọn tùy chọn Địa lý, bảng sẽ hiển thị dữ liệu phân tích theo quốc gia.

Môi trường

Cho thấy sự kết hợp của hệ điều hành và nền tảng. ví dụ: Android / Web, Windows / Web, iOS / Ứng dụng.

Điều này có thể giúp bạn phân tích hiệu suất của các chiến dịch nhắm mục tiêu cả người dùng ứng dụng web và thiết bị di động.

Loại thiết bị

Phân tích các phép đo dựa trên loại thiết bị cấp cao. Nhóm này có năm loại thiết bị cơ bản: điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính bảng, TV, loại khác (thiết bị không nhận dạng được).

Chọn nhóm

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều nhóm theo phương diện. Khi thực hiện như vậy, cột phương diện sẽ được thêm vào bảng có phân tích các phép đo của bảng cho các nhóm được chọn.

Theo mặc định, Nguồn truyền thông / Chiến dịch sẽ hiển thị.

 Ví dụ

Bạn muốn xem số lượt nhấp theo Nguồn Truyền thông / Chiến dịchLoại Thiết bị. Bạn sử dụng các nhóm có liên quan.

Sau đó, bảng sau sẽ hiển thị cho bạn phân tích các phép đo được chọn cho mỗi nhóm.

Ví dụ: bạn có thể thấy 150 lượt nhấp cho nguồn truyền thông A trong chiến dịch B. Phương diện loại thiết được phân tích thêm các lượt nhấp. Bạn thấy rằng có 67 lượt nhấp trên điện thoại thông minh, 22 lượt nhấp trên máy tính bảng và 61 lượt trên máy tính để bàn.

Bây giờ bạn muốn xem phân tích các lượt nhấp theo môi trường. Bạn thêm nhóm môi trường. Bây giờ bảng sẽ hiển thị như sau:

 • 67 lượt nhấp trên điện thoại thông minh - 15 trên Android / Web, 12 trên iOS / Web, 25 trên Android / Ứng dụng, 15 trên iOS / Ứng dụng
 • 22 lượt nhấp trên máy tính bảng - 10 trên Android / Web, 12 trên iOS / Web
 • 61 lượt nhấp trên máy tính để bàn - 35 trên Máy tính để bàn / Windows, 25 trên Máy tính để bàn / MacOS

Bộ chọn Gói Thương hiệu 

Trang cơ sở người dùng hiển thị dữ liệu về cấp gói thương hiệu. Mỗi gói sẽ các ứng dụng web và di động (một iOS và một Android) hoạt động dưới một thương hiệu cụ thể. Bộ chọn gói cho phép bạn chuyển đổi giữa các gói khác nhau trong tài khoản của mình.

Bạn có thể chọn các gói theo quyền của bạn để xem và chỉnh sửa các ứng dụng nhất định.

Để tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa gói, nhấp vào đây.

Chức năng bổ sung

Thêm và xóa cột

Bạn có thể thêm và xóa các cột phép đo khỏi bảng. Để làm như vậy, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng cogwheel.png ở phía trên bên phải của bảng. Chọn hoặc bỏ chọn các hộp bên cạnh tên cột để thêm hoặc xóa cột khỏi bảng.

Bộ lọc sự kiện

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều sự kiện (nhiều lựa chọn) để xem trong bảng. Theo mặc định, bảng hiển thị ba Sự kiện có hiệu suất hàng đầu (cả trong ứng dụng và web).

Để thêm hoặc xóa các sự kiện khỏi bảng:

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ( cogwheel.png)
 2. Cuộn xuống danh sách các sự kiện
 3. Chọn hoặc xóa chọn sự kiện khi cần thiết.
 4. [Tùy chọn] Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Số sự kiện hoặc Doanh thu để thêm hoặc xóa số sự kiện và phép đo doanh thu khỏi cột sự kiện.
 5. Nhấp vào Lưu.

Không có giới hạn về số sự kiện có thể được hiển thị trong bảng.

Thêm và xóa các cột (phép đo và sự kiện) cho phép bạn tùy chỉnh màn hình theo yêu cầu phân tích của bạn.

 Ví dụ

 • Bạn muốn chỉ tập trung vào dữ liệu ứng dụng di động. Để thực hiện, hãy xóa các cột Phiên WebChuyển đổi Web. Chế độ xem được tạo là một bộ dữ liệu sạch tập trung vào dữ liệu ứng dụng di động.
 • Bạn muốn so sánh hai sự kiện mua. Để làm như vậy, hãy xóa tất cả các cột ngoại trừ các cột liên quan đến hai sự kiện này. Chế độ xem sau đó sẽ cho phép bạn so sánh các sự kiện về số và doanh thu của chúng. Sau đó, bạn có thể thêm nhiều cột để làm phong phú chế độ xem. Bạn cũng có thể thêm các cột loại thiết bị hoặc môi trường. Các cột này sẽ hiển thị cho bạn phân tích số sự kiện và doanh thu trên mỗi loại thiết bị hoặc môi trường.

Thay đổi về chế độ xem bảng được thể hiện trong các tệp tin CSV đã xuất.

Xuất CSV

Để xuất bảng hiển thị hiện tại ở định dạng CSV, hãy nhấp vào nút Xuất CSV. Dữ liệu xuất phản ánh các bộ lọc hiện tại, nhóm và bộ chọn được áp dụng.

Bài viết này có hữu ích không?