Test tích hợp SDK Appslyer

Thử nghiệm và Debugging Tích hợp SDK

Tích hợp SDK của AppsFlyer dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên test tích hợp trước khi đẩy ứng dụng lên app store.

 Quan trọng!

AppsFlyer SDK tương thích với Android trên TV Thông minh và Apple TV (tvOS).

Bạn có thể sử dụng các chỉ dẫn trong hướng dẫn này để thử nghiệm tích hợp SDK cho các ứng dụng được phát triển cho Android và Apple TV .

Đối với các ứng dụng tvOS chưa được công bố, vui lòng xem Thử nghiệm Tích hợp tvOS Trước khi Công bố.

Đối với các ứng dụng được phát triển cho Fire TV của Amazon, hãy sử dụng Thử nghiệm Phân bổ Ngoài Cửa hàng.

Tại sao tôi nên gỡ lỗi và thử nghiệm?

Tích hợp được thử nghiệm cẩn thận đảm bảo việc thu thập dữ liệu sẽ chính xác và toàn diện.

Bằng cách thử nghiệm tích hợp SDK, bạn đảm bảo rằng các lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được ghi nhận và phân bổ cho các chiến dịch chính xác.

Vậy làm cách nào để thử nghiệm và debug Tích hợp SDK?

Có hai cách để bạn có thể thử nghiệm và debug tích hợp SDK.

Thử nghiệm cơ bản: thử nghiệm tích hợp sử dụng đường dẫn phân bổ

Mô hình phân bổ AppsFlyer sử dụng các liên kết phân bổ. Tiến hành các thử nghiệm bằng cách sử dụng các liên kết phân bổ được đặc biệt khuyến khích.

Khi bạn thử nghiệm tích hợp SDK bằng các liên kết phân bổ, bạn sẽ hiểu sâu hơn về mô hình phân bổ của AppsFlyer. Đổi lại, kiến thức về mô hình phân bổ và các tính năng phân bổ của AppsFlyer mang đến cho bạn cơ hội tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và phân tích của mình.

Thử nghiệm nâng cao: Gỡ lỗi trực tiếp từ môi trường phát triển

PhầnThử nghiệm Tích hợp SDK chỉ thử nghiệm một tập hợp hạn chế các đặc điểm. Nó không bao gồm xác nhận mua hàng, dữ liệu chuyển đổi và lỗi trong thiết lập SDK. Bạn có thể thử nghiệm những phần này trong môi trường phát triển với sự trợ giúp của nhật ký gỡ lỗi.

 Lời khuyên

Nếu bạn là Mạng quảng cáo và bạn muốn thử nghiệm tích hợp của mình với AppsFlyer hoặc với các nhà quảng cáo, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Thử nghiệm Tích hợp Mạng quảng cáo.

Bài viết này có hữu ích không?