Test tích hợp SDK Appslyer

Thử nghiệm và Debugging Tích hợp SDK

Sau khi bạn đã tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng, hãy thử nghiệm tích hợp trước khi gửi ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng.

Các trường hợp đặc biệt về thử nghiệm và gỡ lỗi

  • SDK AppsFlyer tương thích với TV Thông minh nền tảng Android và TV Apple (tvOS). Bạn có thể sử dụng các chỉ dẫn trong hướng dẫn này để thử nghiệm tích hợp SDK cho các ứng dụng được phát triển cho TV Android và Apple.
  • Đối với các ứng dụng tvOS chưa được công bố, vui lòng xem Thử nghiệm Tích hợp tvOS Trước khi Công bố.
  • Đối với các ứng dụng được phát triển cho Fire TV của Amazon, hãy sử dụng Thử nghiệm Phân bổ Ngoài Cửa hàng.

Tại sao tôi nên gỡ lỗi và thử nghiệm?

  • Tích hợp được thử nghiệm cẩn thận đảm bảo việc thu thập dữ liệu sẽ chính xác và toàn diện.
  • Bằng cách thử nghiệm tích hợp SDK, bạn đảm bảo rằng các lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được ghi nhận và phân bổ cho các chiến dịch chính xác.

Thử nghiệm và gỡ lỗi tích hợp SDK

Sử dụng một trong các phương pháp sau để thử nghiệm và gỡ lỗi tích hợp SDK

Thử nghiệm cơ bản: thử nghiệm tích hợp sử dụng đường dẫn phân bổ

Mô hình phân bổ của AppsFlyer sử dụng các đường dẫn phân bổ. Tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng các liên kết phân bổ được đề xuất. 

Khi thử nghiệm tích hợp SDK bằng các liên kết phân bổ, bạn sẽ hiểu sâu hơn về mô hình phân bổ của AppsFlyer. Kiến thức về mô hình phân bổ và các tính năng phân bổ của AppsFlyer mang đến cho bạn cơ hội tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và phân tích của mình.

Thử nghiệm nâng cao: Gỡ lỗi trực tiếp từ môi trường phát triển

PhầnThử nghiệm Tích hợp SDK chỉ thử nghiệm một tập hợp hạn chế các đặc điểm. Nó không bao gồm xác nhận mua hàng, dữ liệu chuyển đổi và lỗi trong thiết lập SDK. Bạn có thể thử nghiệm những phần này trong môi trường phát triển với sự trợ giúp của nhật ký gỡ lỗi.

Nếu bạn là Mạng quảng cáo và bạn muốn thử nghiệm tích hợp của mình với AppsFlyer hoặc với các nhà quảng cáo, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Thử nghiệm Tích hợp Mạng quảng cáo.

Bài viết này có hữu ích không?