Thử nghiệm tích hợp SDK trên thiết bị di động với ứng dụng

Khái quát: Thử nghiệm tích hợp ứng dụng Android/iOS của bạn với AppsFlyer. 

Thử nghiệm và Debugging Tích hợp SDK

Thử nghiệm tích hợp SDK trước khi gửi ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng. Trong bài viết này, SDK đề cập đến cả SDK của AppsFlyer iOS và Android.

Các trường hợp đặc biệt về thử nghiệm và gỡ lỗi

Tại sao tôi nên gỡ lỗi và thử nghiệm?

Tích hợp được thử nghiệm cẩn thận đảm bảo việc thu thập dữ liệu sẽ chính xác và toàn diện. Bằng cách thử nghiệm tích hợp SDK, bạn đảm bảo rằng các lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được ghi nhận và phân bổ chính xác. 

Thử nghiệm và gỡ lỗi tích hợp SDK

Sử dụng một trong các phương pháp sau để thử nghiệm và gỡ lỗi tích hợp SDK

 • Thử nghiệm cơ bản:
  • Kiểm tra tích hợp bằng cách sử dụng các đường dẫn phân bổ.
  • Mô hình phân bổ của AppsFlyer sử dụng các đường dẫn phân bổ. Tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng các liên kết phân bổ được đề xuất.
  • Khi thử nghiệm tích hợp SDK bằng cách sử dụng đường dẫn phân bổ, bạn sẽ có được thông tin chi tiết chuyên sâu về mô hình phân bổ AppsFlyer. Điều này mang lại cho bạn cơ hội để tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và phân tích của mình.
 • Thử nghiệm nâng cao:
  • Gỡ lỗi trực tiếp từ môi trường phát triển.
  • Phần thử nghiệm tích hợp SDK chỉ thử nghiệm một số tính năng hạn chế. Thử nghiệm những yếu tố sau trong môi trường phát triển bằng cách sử dụng nhật ký gỡ lỗi: 
   • Xác thực mua
   • Dữ liệu chuyển đổi
   • Lỗi thiết lập SDK. Bạn có thể thử nghiệm các yếu tố này trong môi trường phát triển với sự trợ giúp của nhật ký gỡ lỗi.

Bài đọc liên quan cho mạng quảng cáo: Thử nghiệm tích hợp mạng quảng cáo.

Bài viết này có hữu ích không?