Quản lý mã thông báo API

AppsFlyerAdmin_us-en.pngKhái quát: Quản trị viên cấp mã thông báo API để cho phép người dùng truy cập dữ liệu thông qua API AppsFlyer.

 Quan trọng!

 • Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, chỉ quản trị viên mới có thể xem trang mã thông báo API. Điều này có nghĩa là người dùng tài khoản và đối tác không có quyền truy cập vào trang này.
 • Giữ an toàn cho mã thông báo của bạn vì với mã này thì có thể truy cập được dữ liệu của bạn. Không cho mã thông báo vào kho lưu trữ mã công khai.
 • Nên đặt lại mã thông báo API sau mỗi 180 ngày.

Truy xuất mã thông báo API

Để truy xuất mã thông báo API: 

 1. Từ thanh menu, truy cập menu người dùng (danh sách địa chỉ email thả xuống ở góc trên cùng bên phải).
 2. Chọn Security center.
 3. Trong phần AppsFlyer API tokens, hãy nhấp vào Manage your AppsFlyer API tokens.
 4. Mã thông báo có sẵn (V2.0) được hiển thị. 
 5. Sao chép mã thông báo cần thiết.

Đặt lại mã thông báo API

 Chú ý

Nếu bạn đặt lại mã thông báo thì mã thông báo hiện tại sẽ không hợp lệ và bạn sẽ được cấp mã thông báo thay thế. Để tránh mất dữ liệu, hãy nhúng ngay mã thông báo thay thế vào tập lệnh và quy trình tự động của bạn.

Để đặt lại mã thông báo API:

 1. Từ thanh menu, truy cập menu người dùng (danh sách địa chỉ email thả xuống).
 2. Chọn Security center.
 3. Trong phần AppsFlyer API tokens, hãy nhấp vào Manage your AppsFlyer API tokens.
 4. Mã thông báo có sẵn (V2.0) được hiển thị. 
 5. Xác định mã thông báo nào cần đặt lại và nhấp vào liên kết Reset token. 
 6. Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy nhấp vào Reset token trong hộp thoại.
 7. Sao chép mã thông báo mới.
 8. Nhúng mã thông báo thay thế vào tập lệnh và quy trình tự động yêu cầu mã thông báo.

Loại mã thông báo được yêu cầu cho mỗi API

Mã thông báo V2.0—API của nhà quảng cáo

API
Dữ liệu thô API Pull
Dữ liệu hợp nhất API Pull
Nhận danh sách ứng dụng
Nhóm người
Báo cáo hợp nhất SKAdNetwork
Sao chép cài đặt tích hợp đối tác
Đặt khóa giải mã liên kết giới thiệu cài đặt
API thuế doanh thu thực
API OpenDSR
API chính

Mã thông báo V2.0—API mạng quảng cáo

API
Danh sách ứng dụng cho mạng quảng cáo
Tích hợp với các nền tảng quản lý chiến dịch
Báo cáo Protect360 cho các đối tác tích hợp
InCost