Hướng dẫn giải pháp SKAdNetwork (SKAN)

Khái quát: Phân bổ lượt cài đặt ứng dụng bằng SKAN.

5754SKAdNetworkFlow_en-us.jpeg

SKAN

SKAdNetwork (SKAN), một phần của Apple iOS, cho phép các nhà quảng cáo đo lường hiệu suất chiến dịch đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. SKAN hoạt động mà không cần đến IDFA hoặc ID quảng cáo khác. SKAN hoạt động mà không cần sự đồng ý về ATT. 

Tin tức về iOS 15

Bắt đầu từ iOS 15, chúng tôi đề nghị bạn nên gửi bản sao đăng lại SKAN tới AppsFlyer. Làm như vậy sẽ cho phép AppsFlyer xác minh rằng Giá trị chuyển đổi trong các bản đăng lại chưa bị thao túng. 

Bài đọc liên quan

Các định nghĩa

 • SDK: Phiên bản hiện tại của AppsFlyer iOS SDK được tích hợp trong một ứng dụng.
 • Giá trị chuyển đổi (CV): Thước đo chất lượng người dùng được báo cáo trong bài đăng lại do iOS gửi ở cuối Khung thời gian Hoạt động. SDK AppsFlyer đặt CV cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt CV, hãy sử dụng Giải mã để tải lên tệp ánh xạ CV của bạn. 
 • Conversion Studio: Giải pháp AppsFlyer để ánh xạ cơ sở hạ tầng Giá trị chuyển đổi (CV) thành sự kiện
 • Giải pháp: SDK, Cơ sở hạ tầng, Conversion Studio và nền tảng AppsFlyer hoạt động cùng nhau. Giải pháp cung cấp cho các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo dữ liệu LTV thông qua phân tích bảng điều khiển, báo cáo và bài đăng lại. 
 • Khung thời gian Hoạt động có thời lượng đã đặt, mặc định là 24 giờ, bắt đầu từ khi mở ứng dụng đầu tiên. 

Bài viết này mô tả các đặc điểm liên quan của cơ sở hạ tầng và giải pháp. Để thiết lập đo lường, hãy xem SKAN Conversion Studio.

Giới thiệu về Apple SKAN

Đặc điểm Mô tả
Điều kiện tiên quyết

Để cho phép sử dụng SKAN trong ứng dụng:

Được hỗ trợ
 • Phiên bản SKAdNetwork được hỗ trợ phụ thuộc vào phiên bản iOS:
  • iOS 11-13: V1 (chỉ cài đặt không có CV)
  • iOS 14+: V2 + (có CV
 • Phân bổ từ ứng dụng đến ứng dụng
Điểm hạn chế
 • Không hỗ trợ web di động
 • Đánh số chiến dịch bị hạn chế trong phạm vi 1-100; có nghĩa là 100 giá trị duy nhất cho mỗi mạng quảng cáo trên mỗi ứng dụng. Các mạng quảng cáo cung cấp cho AppsFlyer ID và tên chiến dịch của họ. Điều này phản ánh trong các bảng điều khiển và báo cáo của AppsFlyer. 
 • Lượt cài đặt tự nhiên: SKAN không hỗ trợ lượt cài đặt tự nhiên.
 • Tương tác lại.
Nguyên tắc phân bổ SKAN
 •  SKAN phân bổ bằng cách sử dụng mô hình phân bổ sau
  • Người dùng nhấp vào một quảng cáo, trong vòng 30 ngày cài đặt (tải xuống ứng dụng) và sau đó trong vòng 60 ngày, sẽ mở ứng dụng lần đầu tiên. 
  • Người dùng xem một quảng cáo, trong vòng 24 giờ cài đặt (tải xuống ứng dụng) và sau đó trong vòng 60 ngày, sẽ mở ứng dụng lần đầu tiên. 
  • Bắt đầu SKAdNetwork V2.2, ưu tiên phân bổ nhấp qua hơn phân bổ xem qua. Phiên bản SKAN phụ thuộc vào phiên bản iOS.
  • iOS gửi bài đăng lại đến mạng quảng cáo được phân bổ. Bắt đầu từ iOS 15, các nhà quảng cáo có thể gửi trực tiếp bản sao của bài đăng lại đến AppsFlyer. 
Các giới hạn về quyền tiêng tư 

Apple gửi một số bài đăng lại mà không có CV. Theo Apple, bài đăng lại sẽ không bao gồm CV cũng như ID ứng dụng nguồn nếu làm như vậy trái với giới hạn ngưỡng quyền riêng tư của Apple. 

Giải pháp AppsFlyer SKAN

AppsFlyer Conversion Studio là trung tâm của giải pháp SKAN. Nó mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa để bạn có thể tận dụng đến từng bit. Bạn xác định chính xác dữ liệu đo lường nào cần mã hóa trong CV—bao gồm hoạt động nào và khoảng thời gian đo lường trong thời gian sau cài đặt. 

Chế độ

Mô tả Khoàng thời lượng đo lường (giờ)

Doanh thu

Đo lường doanh thu 24 

Chuyển đổi

1-6 sự kiện trong ứng dụng làm sự kiện chuyển đổi 24 

Tương tác

Số lần người dùng thực hiện một sự kiện 24 

Cấu hình tùy chỉnh

Đặt bất kỳ kết hợp nào của doanh thu, chuyển đổi và tương tác. Đặt thời lượng đo lường. AppsFlyer chỉ định các sự kiện và giá trị trong ứng dụng cần thiết cho 63 CV. 12-72 

Giải mã tùy chỉnh

Liên kết CV với các sự kiện và cài đặt của bạn. Ở chế độ này, bạn đặt CV trong ứng dụng và cung cấp cho AppsFlyer CV để ánh xạ sự kiện.  12-1512 (63 ngày)
Chế độ đo lường của Conversion Studio

Nguyên tắc và quy trình giải pháp

Để khắc phục các hạn chế về chức năng và cấu trúc của cơ sở hạ tầng SKAdNetwork, Giải pháp này xem xét các đặc điểm trong bảng sau.

Đặc điểm Mô tả
Thu thập dữ liệu
 • Đối với nhà quảng cáo, các bài đăng lại của SKAdNetwork được thu thập từ nhiều mạng quảng cáo.
 • Các nhà quảng cáo không cần phải tích hợp riêng lẻ với từng mạng quảng cáo—một nhiệm vụ phức tạp và tẻ nhạt.
Xác thực dữ liệu
 • Đảm bảo các bài đăng lại được Apple ký; điều này làm giảm cơ hội thao tác đăng lại.
 • Sử dụng trường ID giao dịch để xác thực rằng các bài đăng lại là duy nhất.
Làm giàu dữ liệu
 • Làm giàu dữ liệu bài đăng lại SKAdNetwork với các điểm dữ liệu khác để cung cấp phân tích ROI hoàn chỉnh. Ví dụ, tên chiến dịch do mạng quảng cáo cung cấp, v.v. 
 • Điểm dữ liệu bao gồm số lần hiển thị, số lượt nhấp chuột, chi phí, lưu lượng truy cập tự nhiên, v.v.
Phân phối dữ liệu

Dữ liệu SKAdNetwork được làm giàu có sẵn bằng cách sử dụng các cách sau: 

Tích hợp liền mạch
 • Đóng gói đầy đủ cho phép nhà quảng cáo dễ dàng thông qua trang cài đặt ứng dụng.
 • Không cần mã hóa. Ứng dụng yêu cầu phiên bản SDK mới nhất. 
 • Bao gồm hỗ trợ cho những thay đổi dự kiến của Apple trong cơ sở hạ tầng SKAdNetwork.
Sự nhanh nhẹn 

Nhà quảng cáo có thể thay đổi cấu hình đo lường nếu cần trong bảng điều khiển.


Luồng phân bổ SKAdNetwork

SKAdNetwork_-_flow.png

 1. Nhà quảng cáo đặt cài đặt đo lường SKAN trong Nền tảng.
 2. Sau khi người dùng mở ứng dụng lần đầu tiên, Nền tảng hướng dẫn SDK cách tính CV bằng cách sử dụng cấu hình hiện tại do Nhà quảng cáo đặt.
 3. Trong Khung thời gian Hoạt động, SDK cập nhật CV cho từng hành động người dùng có thể đo lường.
 4. 24-48 giờ sau bản cập nhật CV gần đây nhất, iOS sẽ gửi bài đăng lại đến mạng quảng cáo.
 5. Mạng quảng cáo chuyển tiếp bài đăng lại tới AppsFlyer.
 6. AppsFlyer xác thực và giải mã CV. Dữ liệu được giải mã là:
  • Được ghi lại và phân bổ trước khi được cung cấp trong AppsFlyer thông qua bảng điều khiển, báo cáo và API.
  • Được gửi qua một bài đăng lại đến Mạng quảng cáo để kích hoạt tối ưu hóa chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về bộ đếm thời gian

Thông tin bổ sung về SKAdNetwork

Tùy chọn báo cáo

Báo cáo SKAdNetwork không chứa mã định danh cấp người dùng. 

Tên báo cáo  Loại Được AppsFlyer làm giàu Phương thức phân phối Tính năng cao cấp

Báo cáo hiệu suất tổng hợp SKAN. Tổng hợp lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng và doanh thu. Dữ liệu tương tự như dữ liệu được tìm thấy trong bảng điều khiển SKAN. 

Được tổng hợp bằng cách sử dụng ngày đến cài đặt hoặc đăng lại

API 

Không

Báo cáo bài đăng lại tổng hợp SKAN. Đăng lại SKAN được tổng hợp ở mức chi tiết nhất có thể. Tổng hợp bài đăng lại bằng sử dụng ngày đến của bài đăng lại Không API  Không

Báo cáo dữ liệu thô SKAN (cấp hàng) qua Data Locker (kèm theo các ví dụ). Các báo cáo có sẵn:

 • Các bản đăng lại do iOS gửi với sự làm giàu dữ liệu do các đối tác mạng quảng cáo cung cấp
 • Lượt cài đặt
 • Tải lại
 • Sự kiện trong Ứng dụng
  Data Locker

Đúng. Yêu cầu dữ liệu thô. Đăng ký Data Locker không bắt buộc.

Dữ liệu SKAN qua API Đẩy

  API Push

Danh sách kiểm tra việc triển khai Giải pháp SKAdNetwork

Số thứ tự Thao tác Mô tả Trách nhiệm
1 Chuẩn bị Nhà tiếp thị, Nhà phát triển
2 Cấu hình 

Trong AppsFlyer, hãy cấu hình Giải pháp SKAdNetwork

Nhà tiếp thị
3 Chuẩn bị ứng dụng

Di chuyển ứng dụng sang AppsFlyer V6 SDK

 • Không cần thay đổi logic ứng dụng cũng như mã ứng dụng.
 • Giải pháp dựa vào các sự kiện trong ứng dụng để đặt các sự kiện trong ứng dụng Gửi CV theo cách thông thường. Không cần kiểm tra Giải pháp cụ thể. 
 • Xem các cân nhắc của nhà phát triển để biết các tình huống đo lường cụ thể.
 • Gửi ứng dụng đến App Store
 • Không cần đăng ký SKAdNetwork hoặc quy trình trong cửa hàng ứng dụng.
Nhà phát triển
4 Tích hợp đối tác 

Các đối tác mạng quảng cáo phải tích hợp với AppsFlyer bằng tích hợp SKAdNetwork. Lưu ý! Mô phỏng AppsFlyer SKAdNetwork chứa dữ liệu của tất cả các đối tác của bạn bất kể trạng thái tích hợp hiện tại của họ. Điều này sẽ không xảy ra đối với trường hợp dữ liệu trực tiếp được các bài đăng lại của SKAdNetwork báo cáo.
 

Liên quan đến các đối tác chạy chiến dịch của bạn, hãy hoàn thành những điều sau theo yêu cầu: 

Không phải SRN:

 1. Xác minh rằng đối tác có huy hiệu năng lực AppsFlyer SKAdNetwork.
 2. Xác minh rằng tên sự kiện trong ứng dụng được ánh xạ tới tên sự kiện trong ứng dụng của đối tác. 

Facebook:

Nhà tiếp thị
Danh sách kiểm tra việc triển khai SKAdNetwork

Hướng dẫn khắc phục sự cố

Dấu hiệu

Mô tả

Bảng điều khiển không chứa bất kỳ lượt cài đặt không tự nhiên nào.
 1. Xác minh rằng đo lường SKAdNetwork đang bật.
  1. Đi đến Configuration (Cấu hình) > SKAN Conversion Studio. 
  2. Nhấp vào tùy chọn (⋮)kiểm tra cài đặt đo lường SKAN. 
 2. Xác minh rằng phiên bản SDK của bạn là 6.2.6+.
  • Để làm như vậy, hãy đi đến Integration (Tích hợp) > SDK Information > Người dùng theo phiên bản SDK. 
 3. Nếu bạn sử dụng trình cắm SDK, hãy xác minh rằng bạn triển khai phiên bản hỗ trợ AppsFlyer SKAdNetwork. 
 4. Xác minh rằng các đối tác mạng quảng cáo của bạn được tích hợp với AppsFlyer và họ chuyển tiếp các bài đăng lại của iOS tới AppsFlyer.
Bảng điều khiển chứa các cài đặt không tự nhiên nhưng không có sự kiện trong ứng dụng nào cả.
 1. Xác minh rằng phiên bản SDK của bạn là 6.2.6+.
  • Để làm như vậy, hãy đi đến Integration (Tích hợp) > SDK Information > Người dùng theo phiên bản SDK. 
 2. Nếu bạn sử dụng trình cắm SDK, hãy xác minh rằng bạn triển khai phiên bản hỗ trợ AppsFlyer SKAdNetwork.
 3. Bạn có gửi sự kiện bằng S2S không? Nếu như vậy, hãy xác minh rằng Ghi nhận kiện trong ứng dụng được gửi bởi API từ máy chủ đến máy chủ đang bật. 
  1. Đi đến Configuration (Cấu hình) > SKAN Conversion Studio. 
  2. Nhấp vào tùy chọn (⋮), hãy xác minh rằng Ghi nhận sự kiện trong ứng dụng được gửi bởi API từ máy chủ đến máy chủ đang bật
Bảng điều khiển chứa các cài đặt và một số sự kiện trong ứng dụng. Thiếu một số sự kiện trong ứng dụng.
 1. Bạn có gửi sự kiện bằng S2S không? Nếu như vậy, hãy xác minh rằng Ghi nhận kiện trong ứng dụng được gửi bởi API từ máy chủ đến máy chủ đang bật. 
  • Đi tới Configuration (Cấu hình) > SKAdNetwork settings (Cài đặt SKAdNetwork). 
 2. Trong một số trường hợp, do các ngưỡng của Apple iOS, các bài đăng lại được gửi mà không có CV hoặc ID nhà xuất bản. Điều này có nghĩa là lượt cài đặt được ghi lại mà không có sự kiện trong ứng dụng. Kiểm tra dữ liệu thô đăng lại của bạn để xem có đúng như vậy không. 
Vị trí địa lý (quốc gia) bị sai lệch

Dữ liệu địa lý được lấy như sau:

 • Theo quốc gia liên kết với một chiến dịch và được mạng quảng cáo báo cáo cho AppsFlyer.
 • Sử dụng địa chỉ IP của thiết bị. Bắt đầu từ iOS 14.6, địa chỉ này là địa chỉ proxy và không thực sự đại diện cho vị trí địa lý của người dùng. 

Định thời gian từ khi cài đặt ứng dụng cho đến khi cập nhật bảng điều khiển

Phần tử bộ đếm thời gian Mô tả Phạm vi (giờ)
Khung thời gian hoạt động
 • [Mặc định] Khung thời gian hoạt động Đồng hồ đếm ngược: 24 giờ
 • Trong Khung thời gian hoạt động, AppsFlyer đặt CV
 • Đếm ngược bắt đầu khi mở ứng dụng đầu tiên
24
Bộ đếm thời gian SKAdNetwork 
 • Đồng hồ đếm ngược: 24 giờ
 • Mỗi lần đặt CV, bộ đếm thời gian sẽ được đặt lại. Có nghĩa là bắt đầu đếm ngược từ 24 giờ.
 • Giá trị tối đa của Khung thời gian hoạt động + Bộ đếm thời gian SKAdNetwork: 48 giờ.
24–48
Bộ đếm thời gian trễ ngẫu nhiên SKAdNetwork Thời gian trễ đăng lại ngẫu nhiên: 0–24 giờ 0-24
Xử lý AppsFlyer Các bài đăng lại nhận được vào một ngày nhất định được xử lý vào cuối ngày, bắt đầu từ 00:01 giờ vào ngày hôm sau. Dữ liệu có sẵn sau 8 giờ vào ngày hôm sau. Độ trễ trung bình 20 giờ. Ví dụ: một bài đăng lại nhận được vào thứ Hai được xử lý vào thứ Ba. Bảng điều khiển cập nhật trước 08:00 giờ UTC.  8-32
Tóm lược Thời gian trung bình trôi qua từ khi mở ứng dụng đến dữ liệu trong bảng điều khiển: 68 giờ.  32–104

Các chỉ số tự nhiên trong ngữ cảnh của SKAdNetwork

Các chỉ số tự nhiên trong bảng điều khiển SKAdNetwork được tính theo cơ chế sau:

 • Apple SKAdNetwork gửi các bài đăng lại liên quan đến những người dùng cài đặt sau khi tương tác với một nguồn phương tiện. Điều này cung cấp các số liệu không tự nhiên. 
 • Bảng điều khiển truyền thống của AppsFlyer chứa số liệu của tất cả các lượt cài đặt không phân biệt nguồn. 
 • Sử dụng dữ liệu này, các chỉ số tự nhiên được tính là AB trong đó: 
  • A = Tổng số tất cả người dùng dựa trên bảng điều khiển truyền thống
  • B = Người dùng không tự nhiên theo báo cáo trong các bài đăng lại của SKAdNetwork

Cảnh báo liên quan đến Apple Search Ads: Số lượt cài đặt do Apple Search Ads mang lại trong bảng điều khiển truyền thống là không phải tự nhiên. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của SKAdNetwork, chúng tạo thành một phần của chỉ số tự nhiên. 

Đặc điểm và hạn chế

Các đặc điểm và hạn chế của Giải pháp SKAdNetwork
Đặc điểm Nhận xét 
Truy cập mạng quảng cáo Các mạng quảng cáo được cung cấp các bài đăng lại
Đại lý

Không được hỗ trợ. Điều này có nghĩa là các đại lý không được bật các mạng quảng cáo chạy các chiến dịch SKAdNetwork. Đại lý! Yêu cầu nhà quảng cáo kích hoạt Mạng quảng cáo, đừng tự mình làm điều đó. Các đại lý có thể cho biết họ đã mang lại cho người dùng bằng cách triển khai công nhận đại lý SKAN

Tính minh bạch của agency Không áp dụng
Múi giờ UTC
Tiền tệ  USD
Dữ liệu tự nhiên Dựa trên dữ liệu sự kiện SDK. Ví dụ: số liệu về lượt cài đặt tự nhiên được tính như sau: Dữ liệu của tất cả các lượt cài đặt do SDK báo cáo trừ số lượt cài đặt không tự nhiên do SKAdNetworks báo cáo.
Dữ liệu không tự nhiên Dựa trên các bài đăng lại của SKAdNetwork
Tính cập nhật của dữ liệu

Hằng ngày. Do vấn đề về định thời gian SKAdNetwork trung bình 68 giờ (~ 3 ngày) sau khi mở ứng dụng. Phạm vi: 32-104 giờ. 

Dữ liệu lịch sử

Ngày sớm nhất, tính khả dụng của iOS 14 (ngày 16 tháng 9 năm 2020)

Quyền truy cập của thành viên trong nhóm Có sẵn. Theo quyền tài khoản
Clip ứng dụng Clip ứng dụng được cho là tự nhiên trong bảng điều khiển SKAdNetwork. Sử dụng bảng điều khiển tổng quan xem các nguồn phương tiện gọi hàm.

Đối tác Tích hợp SKAdNetwork

Ghi nhận doanh thu quảng cáo

Phân bổ doanh thu quảng cáo được tạo trong Khung thời gian hoạt động SKAdNetwork cho chiến dịch mang đến người dùng. Hiện tại, điều này được giới hạn cho các nhà quảng cáo được tích hợp với doanh thu quảng cáo cấp độ lượt hiển thị MoPub thông qua SDK.

Để ghi lại doanh thu quảng cáo trong bảng điều khiển SKAdNetwork của bạn: 

MoPub làm trung gian các mạng quảng cáo sau: 

 • AdColony
 • AdMob (Google)
 • Google Ad Manager (Google)
 • AppLovin
 • Chartboost
 • Facebook Audience Network
 • Fyber
 • InMobi
 • ironSource
 • Mintegral
 • Ogury
 • Pangle
 • Snap Audience Network
 • Tapjoy
 • Unity Ads
 • Verizon Media
 • Vungle

Xem Trung gian mạng Mopub.

Gửi bài đăng lại cho đối tác tích hợp

AppsFlyer gửi cho các đối tác tích hợp các bài đăng lại liên quan đến phân bổ SKAdNetwork. Lưu ý các tùy chọn và yêu cầu khác nhau trong bảng sau

Tiêu đề Mô tả

Chia sẻ ID giao dịch

Hành động bắt buộc: Kiểm tra với đối tác tích hợp nếu họ yêu cầu ID giao dịch và định cấu hình cài đặt cho phù hợp.

AppsFlyer gửi các bài đăng lại đối tác mạng quảng cáo được phân bổ. Có nghĩa là các bài đăng lại đã được giải mã, không phải là bản sao của các bài đăng lại SKAdNetwork nhận được từ iOS. Các bài đăng lại này chứa dữ liệu CV được giải mã liên quan đến cài đặt và dữ liệu sự kiện trong ứng dụng được liên kết của các hành động do người dùng thực hiện trong Khung thời gian hoạt động .

Vì ID giao dịch có thể được sử dụng để giải mã CV của bạn, chúng tôi không chia sẻ nó khi chưa được sự cho phép của bạn. 

Chia sẻ ID giao dịch

Nhà quảng cáo bật tính năng chia sẻ ID giao dịch như sau: Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp) > select a partner (chọn đối tác) > tab Integration (Tích hợp) > Data sharing (Chia sẻ dữ liệu).

Xác minh ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

Bài viết này có hữu ích không?