Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook Ads

Tổng quan: Gửi các sự kiện phong phú trong ứng dụng từ AppsFlyer đến Facebook Ads.

Ánh xạ IAE Facebook

Các nhà quảng cáo ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng, SDK hoặc S2S, với các sự kiện được Facebook xác định trước. Các nhà quảng cáo cũng có thể gửi các bài đăng lại trên Facebook về mỗi lần khởi chạy ứng dụng hoặc bất kỳ lượt gỡ cài đặt ứng dụng nào đã biết.

Điều này cho phép nhà quảng cáo sử dụng các khả năng tối ưu hóa nâng cao của Facebook, cũng như tạo phân đoạn Đối tượng Tương tự và Tùy chỉnh.

Ánh xạ sự kiện được xác định trước

Facebook cung cấp một loạt các sự kiện đã được xác định trước và có thể được ánh xạ tới.

Tìm tại đây danh sách các sự kiện đa dạng trong ứng dụng, có thể được gửi tới Facebook với các thông số bổ sung cung cấp thêm thông tin về chất lượng của sự kiện.

Lưu ý rằng không có sự kiện được xác định trước nào để gửi các lượt gỡ cài đặt đến Facebook Ads. Để gửi lượt gỡ cài đặt, hãy sử dụng một sự kiện tùy chỉnh.

fb-events.png

Dưới đây là danh sách các sự kiện được xác định trước của Facebook không có thông số bổ sung:

Mã định danh sự kiện của Facebook

Mô tả

Tên SDK AppsFlyer đề xuất

Quyên tặng

Quyên tặng tiền cho tổ chức hoặc mục đích của bạn.

af_donate

Lên lịch

Đặt cuộc hẹn để đến thăm một trong những địa điểm của bạn.

af_schedule

SubmitApplication

Nộp đơn đăng ký cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình bạn cung cấp, chẳng hạn như thẻ tín dụng, chương trình giáo dục hoặc công việc.

af_submit_application

FindLocation

Khi có người tìm thấy một trong những địa điểm của bạn thông qua web hoặc ứng dụng với ý định viếng thăm. Ví dụ: tìm kiếm một sản phẩm và tìm thấy nó tại một trong các cửa hàng địa phương của bạn.

af_find_location 

Liên hệ

Điện thoại hoặc SMS, email, trò chuyện hoặc loại hình liên hệ khác giữa khách hàng và doanh nghiệp của bạn.

af_contact

CustomizeProduct

Việc tùy biến sản phẩm thông qua một công cụ cấu hình hoặc ứng dụng khác mà doanh nghiệp của bạn sở hữu.

af_customize_product

Nối Sự kiện tuỳ chỉnh trong Ứng dụng Facebook

AppsFlyer cho phép bạn ánh xạ bất kỳ sự kiện trong ứng dụng tùy chỉnh nào để gửi tới Facebook, bằng cách sử dụng tùy chọn Bộ định dạng Sự kiện Facebook TÙY CHỈNH.  

Tên sự kiện và giá trị sự kiện (bao gồm các thông số sự kiện) được định cấu hình trong SDK được chuyển tiếp đến Facebook, sau đó được hiển thị dưới tên sự kiện SDK AppsFlyer ban đầu của nó - không phải dạng "tùy chỉnh".

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các sự kiện này để tùy chỉnh các chiến dịch của bạn.

Nối Thông số Tự động với sự kiện TÙY CHỈNH

Thông qua giải pháp tích hợp sâu của AppsFlyer với Facebook, nhiều thông số sự kiện SDK tiêu chuẩn của AppsFlyer được tự động ánh xạ tới các thông số được xác định trước của Facebook. Ví dụ, thông số af_revenue được chuyển đổi thành thông số _valueToSum trên Facebook, cho phép bạn gửi doanh thu mỗi sự kiện có thể được đo lường và tối ưu hóa trên Facebook.

 Lưu ý

Ánh xạ thông số tự động có thể khác nhau giữa TÙY CHỈNH và các sự kiện được xác định trước.

Đối với sự kiện được xác định trước, af_price được ánh xạ tới _valueToSum trong một số trường hợp (ví dụ: fb_mobile_add_to_cart). Trong các trường hợp khác, af numvenue được ánh xạ tới _valueToSum (ví dụ: trong  fb_mobile_purchase).

Đối với các sự kiện được ánh xạ tới TÙY CHỈNH, af_price luôn được ánh xạ tới fb_priceaf numvenue đến _valueToSum.

Bảng sau liệt kê tất cả các thông số sự kiện của AppsFlyer, khi được ánh xạ thông qua sự kiện TÙY CHỈNH tới Facebook, những thông số này sẽ được tự động ánh xạ tới các thông số của Facebook.

Thông số AppsFlyer Thông số Facebook
af_city fb_city
af_class fb_travel_class
af_content_id fb_content_id
af_content_list fb_content_id
af_content_type fb_content_type
af_country fb_country
af_currency fb_currency
af_date_a fb_checkin_date
af_date_b fb_checkout_date
af_departing_arrival_date fb_departing_arrival_date
af_departing_departure_date fb_departing_departure_date
af_description fb_description
af_destination_a fb_origin_airport
af_destination_b fb_destination_airport
af_destination_list fb_destination_ids
af_hotel_score fb_hotel_score
af_level fb_level
af_max_rating_value fb_max_rating_value
af_num_adults fb_num_adults
af_num_children fb_num_children
af_num_infants fb_num_infants
af_order_id fb_order_id
af_payment_info_available fb_payment_info_available
af_preferred_neighborhoods fb_preferred_neighborhoods
af_preferred_num_stops fb_preferred_num_stops
af_preferred_price_range fb_preferred_price_range
af_preferred_star_ratings fb_preferred_star_ratings
af_price fb_price
af_quantity fb_num_items
af_region fb_region
af_registration_method fb_registration_method
af_returning_arrival_date fb_returning_arrival_date
af_returning_departure_date fb_returning_departure_date
af_revenue _valueToSum
af_search_string fb_search_string
af_success fb_success
af_suggested_destinations fb_suggested_destinations
af_suggested_hotels fb_suggested_hotels
af_travel_end fb_travel_end
af_travel_start fb_travel_start
af_user_score fb_user_score

Giới hạn sự kiện và thông số

Các giới hạn sau áp dụng đối với các sự kiện bạn gửi đến Facebook Ads:

 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải là tiếng Latinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, Facebook không chấp nhận sử dụng Hán tự.  AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với Facebook xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các postback hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.
 • Số lượng thông số tối đa: 25.
 • Độ dài của tên và thông số sự kiện: 2–40.
 • Độ dài thông số tối đa: 100 ký tự.
 • Các ký tự được phép: Ký tự chữ và số, dấu gạch dưới, dấu gạch nối hoặc dấu cách. Không sử dụng các ký tự không phải tiếng Latinh (tiếng Anh). Sử dụng các chữ cái không phải tiếng Latinh sẽ dẫn đến các kết quả không nhất quán.

Những điều cần lưu ý về đặt tên sự kiện trong ứng dụng:

 • Tên sự kiện trên AppsFlyer có thể được đặt tên giống như tên sự kiện trên Facebook (tức là fb_price), tuy nhiên, chúng không được gửi dưới dạng sự kiện TÙY CHỈNH tới Facebook.
  Để giữ an toàn, không đặt tên sự kiện giống như tên sự kiện Facebook.
 • Để thực hiện ánh xạ đăng lại sự kiện trong ứng dụng với Facebook, hãy lấy dữ liệu sự kiện từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nguồn tự nhiên.

 Quan trọng!

Ngoại trừ các tham số trên, AppsFlyer gửi dữ liệu sự kiện TÙY CHỈNH nguyên trạng tới Facebook. Chủ sở hữu ứng dụng có trách nhiệm xác minh dữ liệu sự kiện phù hợp với các yêu cầu của Facebook.

Nếu giá trị sự kiện chứa các tham số không được ánh xạ tới các tham số Facebook hợp lệ (xem bảng bên trên), các tham số này sẽ không được gửi đến Facebook.

Bài viết này có hữu ích không?