GMP DV360/CM (DoubleClick)—CM360 và nguồn truyền thông

Khái quát: Thiết lập và sử dụng đường dẫn phân bổ cho CM360.

Trước khi bắt đầu

Một số điều quan trọng cần biết trước khi thiết lập tích hợp:

 • Điều kiện tiên quyết: Khi thiết lập quản lý chiến dịch bằng CM360 và đối tác tích hợp AppsFlyer, trước hết phải đảm bảo hoàn thành theo Hướng dẫn Tích hợp GMP cũng như hướng dẫn tích hợp của đối tác, rồi mới tiếp tục các hướng dẫn trong phần này. 
 • Nếu bạn đang quản lý chiến dịch DV360 thông qua CM360 thì không sử dụng hướng dẫn này. Làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn thiết lập tích hợp.
 • AppsFlyer không khuyến nghị sử dụng tình huống nguồn truyền thông CM360 + để báo cáo lưu lượng truy cập SRN nếu tính năng tích hợp đối tác SRN có liên quan cũng được bật. Điều này nhằm tránh xung đột khi báo cáo lượt chuyển đổi từ cùng một đối tác thông qua hai phương pháp tích hợp khác nhau. Ví dụ: nếu bật tích hợp SRN Meta ads trong AppsFlyer và sử dụng song song CM360 để báo cáo lưu lượng truy cập Meta ads (facebook_int) bằng phương thức được mô tả trong bài viết này, thì số lượt chuyển đổi đó có thể được báo cáo bởi Meta ads CM360, với CM360 ghi nhận một vài lượt chuyển đổi mà lẽ ra được xác nhận bởi tích hợp Meta ads chính.

Cài đặt đường dẫn phân bổ cho người quản lý chiến dịch GMP

Để chạy và tính toán chiến dịch trong CM360, bạn cần có đường dẫn phân bổ AppsFlyer. Đối với những dữ liệu sẽ được đăng lại tới GMP và được ghi chính xác vào AppsFlyer, bạn cần nối những dữ liệu đó vào liên kết AppsFlyer, chứ không phải liên kết CM360.

Để thiết lập liên kết phân bổ:

 1. Tạo liên kết CM360.
  Bạn phải đảm bảo rằng bạn có phần giữ chỗ cho ID Thiết bị, thông số dc_rdid, vì AppsFlyer chỉ nhận các xác nhận quyền sở hữu đối với lượt chuyển đổi của ứng dụng di động từ tích hợp GMP, dựa trên sự hiện diện của thông số này.
 2. Tạo một đường dẫn phân bổ.

  • Đường dẫn phân bổ phải chứa nguồn truyền thông thực tế mà bạn định báo cáo, nguồn này phải là nguồn truyền thông của bên thứ ba, không phải GMP. Ví dụ: nếu nguồn truyền thông của bên thứ ba là Rocketfuel, hãy sử dụng pid=rocketfuel_int chứ không phải pid=doubleclick_int.
  • Đối với chiến dịch Nhắm mục tiêu lại, đảm bảo liên kết mạng của bạn chứa is_retargeting=true. Tìm hiểu thêm 

  Ví dụ về đường dẫn phân bổ:

  Android iOS
  https://app.appsflyer.com/com.example?pid=rocketfuel_int&c=campaign_name
  &advertising_id=13******-****-****-****-54**********
 3. Nối đường dẫn phân bổ AppsFlyer vào liên kết CM360:
  Android iOS
  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N736113.127733/B202683.204586115;
  dc_trk_aid=404426918;dc_trk_cid=92566356;dc_lat=;dc_rdid=13******-****-****-****-54**********
  ?https://app.appsflyer.com/com.example?pid=rocketfuel_int
  &c=campaign_name&advertising_id=13******-****-****-****-54**********

Sử dụng Liên kết thuộc tính

Khi bạn có đường dẫn phân bổ, hãy đảm bảo sử dụng đường dẫn này trong khi chạy quảng cáo trên nguồn truyền thông dự kiến của mình. Khi xuất hiện lượt cài đặt, AppsFlyer sẽ phân bổ lượt cài đặt cho nguồn truyền thông đã chọn. Sau đó, AppsFlyer sẽ thông báo cho CM360 về lượt cài đặt thông qua cơ chế đăng lại, sử dụng các tham số floodlight được sử dụng khi định cấu hình tích hợp.

Kết quả cuối cùng là một cài đặt được phân bổ cho nguồn phương tiện và một cài đặt được đăng ký trong DCM360.

Thông số mã thông báo CM360

Tham số thứ tư gọi là token cũng được yêu cầu. Mã thông báo là một chuỗi chữ và số dành riêng cho nhà quảng cáo phải được chuyển cùng với mỗi yêu cầu máy chủ tới GMP Digital Marketing (DDM.) Để truy xuất mã thông báo này, bạn phải bật tính năng ghi nhận chuyển đổi trong ứng dụng di động của bên thứ ba ở cấp độ của nhà quảng cáo (cấu hình Floodlight).

Để tạo mã thông báo:

 1. Đi tới tab cấu hình Floodlight.
 2. Trong phần Server to server, bật In-app attribution recording.

  mceclip0.png

 3. Nhấp vào New Token (Mã Thông báo Mới) để tạo một mã thông báo, sau đó nhập tên (ví dụ: Cài đặt Ứng dụng - AppsFlyer)
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. CM360 (DCM360) tạo giá trị cho mã thông báo mới.
 6. Sử dụng mã thông báo này khi tích hợp Google Marketing Platform vào AppsFlyer.

Điểm hạn chế

Theo chính sách không chuyển hướng của Google, không thể dựa vào các giải pháp của bên thứ ba như OneLink trong tình huống CM360 + nguồn truyền thông.