GMP DV360/CM (DoubleClick)—DV360

Khái quát: Tích hợp AppsFlyer với DV360.

 Quan trọng!

Đảm bảo làm theo Hướng dẫn Tích hợp trước khi tiếp tục với các hướng dẫn trong phần này.

Trình quản lý giá thầu GMP (DV360)

Hệ thống hoạt động như một SRN. Do đó, nó không tận dụng các liên kết phân bổ như DCM360. Để đo lường lượt cài đặt và các lượt chuyển đổi khác, AppsFlyer sử dụng API GMP S2S.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các liên kết thuộc tính AppsFlyer trong các chiến dịch DV360 (DBM) để đo lường số lần nhấp chuột và số lượt hiển thị. Xem sử dụng đường dẫn phân bổ với DV360.

Đối với các chiến dịch thiết lập trong DCM360 AppsFlyer hầu hết đều nhận được ID Sắp xếp Quảng cáo CM360 từ Google.
Để tìm ID nội dung sáng tạo DV tương ứng, hãy tạo một báo cáo tùy chỉnh từ Google, báo cáo này chứa cả ID Sắp xếp Quảng cáo CM360 và ID nội dung quảng cáo DV.

Đo lường chuyển đổi với DV360

Để đo lường lượt chuyển đổi với DV360, bạn cần tạo các floodlight cho từng loại chuyển đổi:

  • Cài đặt
  • Nhắm mục tiêu lại
  • Sự kiện trong Ứng dụng

Khi bạn định cấu hình floodlight, DV360 cung cấp cho bạn các thông số cần thiết để tích hợp với AppsFlyer.

Thông số mã thông báo DV360

Tham số thứ tư gọi là mã thông báo cũng được yêu cầu. Để truy xuất mã thông báo này, bạn phải bật tính năng ghi nhận chuyển đổi trong ứng dụng di động của bên thứ ba ở cấp độ của nhà quảng cáo (cấu hình Floodlight). Để tạo mã thông báo:

  1. Đi đến Resources (Nguồn lực) >> Floodlight để xem chiến dịch
  2. Dưới tab Basic Details (Chi tiết Cơ bản), điều hướng tới phần Integrations (Tích hợp) >> Third-Party App Attribution (Phân bổ Ứng dụng Bên thứ Ba) và bật tùy chọn ghi nhận phân bổ trong ứng dụng
  3. Nhấp vào Mã Thông báo Mới để tạo một mã thông báo, sau đó nhập tên
  4. Nhấp vào Lưu

Trình quản lý Giá thầu tạo ra các giá trị cho mã thông báo mới