Cài đặt tích hợp Salesforce Marketing Cloud MobilePush

Tổng quan: Salesforce Marketing Cloud MobilePush, một đối tác tích hợp của AppsFlyer, là một nền tảng thu hút người dùng cho các nhóm tiếp thị, phát triển và tương tác.

Tổng quan

Salesforce Marketing Cloud MobilePush cho phép bạn tạo và gửi các tin nhắn đẩy nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu người tiêu dùng đa kênh. Điều này giúp khuyến khích sử dụng ứng dụng và đem lại ROI gia tăng. Với MobilePush, bạn có thể xem cách người dùng điều hướng qua ứng dụng của bạn, từ các sản phẩm họ xem đến thời gian dành trên mỗi trang. Tích hợp MobilePush cho phép bạn:

  • Thúc đẩy tương tác và thương mại di động
  • Nhận thông tin chi tiết đáng giá về người dùng
  • Dễ dàng xây dựng các chiến dịch đa kênh
  • Phân đoạn và lên lịch các tin nhắn

 Quan trọng!

Một số nguồn truyền thông hạn chế chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. Do đó, đăng lại cho các sự kiện bị hạn chế sẽ không được gửi tới đối tác này, bất kể lựa chọn đã định cấu hình để gửi đăng lại là gì.

Thiết lập Salesforce Marketing Cloud MobilePush

Đa phần quá trình cài đặt được thực hiện trong SalesForce (bước 1-4). Bước 5 được thực hiện trong AppsFlyer.

Bước 1: Thiết lập SDK MobilePush 

Bước 2: Cung cấp thông báo đẩy

Bước 3: Bật thông báo đẩy của ứng dụng

Bước 4: Thiết lập thông báo đẩy của ứng dụng

 Lưu ý

Khi tạo một thông báo đẩy trên đám mây tiếp thị của Salesforce, cần phải thêm một khóa tùy chỉnh để AppsFlyer có thể phân bổ đúng cách với PID và phân bổ chiến dịch chính xác. Sử dụng AF_xxxxxxxxx làm khóa tùy chỉnh.

Bước 5: Thiết lập thông báo đẩy trong AppsFlyer

 Lưu ý

Đảm bảo khóa tùy chỉnh AF_xxxxxxxxx bạn nhập trong bước 4 có cùng giá trị với khóa bạn nhập trong chức năng addPushNotificationDeepLinkPath.