Tích hợp Tealium với AppsFlyer

Khái quát: Tealium, một Nền tảng Dữ liệu Khách hàng (CDP), kết nối dữ liệu khách hàng trên web, thiết bị di động, IoT và ngoại tuyến. Tìm hiểu cách tự động chia sẻ dữ liệu chuyển đổi với Tealium.

Tealium_icon.png

Tổng quan

Bằng cách tích hợp Tealium với AppsFlyer, khách hàng di động có thể tận dụng SDK phân bổ di động AppsFlyer và gửi dữ liệu chuyển đổi phân bổ trực tiếp đến hồ sơ Tealium AudienceStream của họ.

 Quan trọng!

Một số nguồn truyền thông hạn chế chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. Do đó, đăng lại cho các sự kiện bị hạn chế sẽ không được gửi tới đối tác này, bất kể lựa chọn đã định cấu hình để gửi đăng lại là gì.

Thiết lập Tealium 

Bạn có thể chọn một trong các cách sau để tích hợp Tealium với AppsFlyer:

  • Tích hợp phía máy khách
  • Tích hợp phía máy chủ

Tích hợp phía máy khách

Sử dụng lệnh từ xa cho thư viện iOS và Android, cho phép kích hoạt mã gốc trong SDK AppsFlyer.

Để tích hợp Tealium bằng chức năng tích hợp phía máy khách:

Tích hợp phía máy chủ

Thiết lập trình kết nối Sự kiện trong Ứng dụng AppsFlyer trong tài khoản Trung tâm Dữ liệu Khách hàng của bạn để truyền dữ liệu giữa Tealium và AppsFlyer trong thời gian thực.

Để tích hợp Tealium bằng chức năng tích hợp phía máy chủ: