LTV so với Hoạt động

Có hai phương pháp phân tích dữ liệu sự kiện của người dùng. Dữ liệu sự kiện liên quan đến các hoạt động được người dùng thực hiện sau khi cài đặt như, mua hàng trong ứng dụng, đăng ký và hoàn thành cấp độ. Trong AppsFlyer, dữ liệu sự kiện là hoạt động hoặc Giá trị Thời gian Trọn đời (LTV), vì vậy điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của chúng và nơi chúng được tìm thấy. Lưu ý rằng Lượt cài đặt không phải là dữ liệu hoạt động hay dữ liệu LTV.

Dữ liệu hoạt động

Dữ liệu hoạt động là các sự kiện được thực hiện bởi người dùng ứng dụng đang hoạt động trong phạm vi ngày đã xác định.

Dữ liệu hoạt động hiển thị bảng phân tích về các sự kiện theo thời gian. Bảng phân tích này rất hữu ích trong việc đo lường hiệu suất tổng thể của các nguồn phương tiện truyền thông trong các phạm vi ngày cụ thể.

Ví dụ: sử dụng dữ liệu hoạt động để xem bạn đã nhận được bao nhiêu sự kiện đăng ký từ mỗi nguồn phương tiện bạn làm việc trong tháng 1.

 Dữ liệu LTV

Dữ liệu LTV là các sự kiện được thực hiện trong suốt vòng đời của một người dùng đã cài đặt ứng dụng trong một phạm vi ngày cụ thể.

Các sự kiện được thực hiện bởi người dùng đã cài đặt ứng dụng trước phạm vi ngày được chỉ định sẽ không được hiển thị trong dữ liệu LTV, ngay cả khi sự kiện xảy ra trong phạm vi thời gian được chỉ định.


Dữ liệu LTV là một công cụ thể hiện chất lượng của người dùng từ các nguồn phương tiện truyền thông khác nhau. Tối ưu hóa chiến dịch phụ thuộc vào dữ liệu LTV.

Cả hai phương pháp đều hữu ích với các nhà quảng, nhưng với các mục đích khác nhau. Do đó, có sẵn cả hai. 

 • Dữ liệu nào bạn có thể sử dụng để so sánh các nguồn phương tiện?
 • Bạn có thể so sánh những trang và báo cáo nào trên AppsFlyer?
 • Làm thế nào bạn có thể so sánh dữ liệu LTV và dữ liệu hoạt động?

Phép tương tự về tàu

Hoạt động: Tưởng tượng bạn xem một chuyến tàu đi qua. Khi tàu đi qua, bạn chỉ thấy những hành động mà các hành khách trên tàu thực hiện khi họ đi ngang qua. Đây là dữ liệu hoạt động.

activity_data.jpg

LTV: Bây giờ hãy tưởng tượng, rằng bạn lên tàu với tư cách là một người quan sát. Chiếc tàu được chia thành các toa chở khách. Bạn lên toa chở khách với các hành khách khác tại ga khởi hành. Đây là hoạt động cài đặt.

Trong suốt chuyến hành trình, bạn có thể quan sát được tất cả các hành động mà các hành khách trên toa thực hiện. Bạn có thể quan sát hành động của tất cả hành khách trong toa cho đến khi một hành khách xuống tàu, đây là hoạt động gỡ cài đặt.

Bạn không thể xem hành động của hành khách trên các toa tàu khác vì họ đã lên tàu trước hoặc sau bạn. Và đây là LTV.

ltv_data.jpg

Bảng điều khiển AppsFlyer: LTV hay Hoạt động?

Bảng điều khiển chủ yếu là một công cụ được thiết kế để cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa lưu lượng truy cập không tự nhiên của mình. Do đó, hầu hết dữ liệu sự kiện được hiển thị trong bảng điều khiển và báo cáo là dữ liệu dựa trên LTV, phần còn lại là dữ liệu dựa trên hoạt động.

Hãy khám phá dữ liệu nào là LTV và dữ liệu là Hoạt động.

Trang tổng quan

Tất cả dữ liệu liên quan đến sự kiện trên Trang tổng quan là dữ liệu LTV.

Trong phần trên cùng của trang, các tiện ích doanh thu, biểu đồ hình tròn về Người dùng Trung thành Trọn đời,Doanh thu trọn đời (được tô sáng màu xanh lá), là dữ liệu LTV.

Phần dưới cùng của trang tổng quan chứa dữ liệu sự kiện bổ sung, cũng là dữ liệu LTV.

Trong bảng Báo cáo hiệu suất tổng hợp, các cột sau đây là tất cả các sự kiện liên quan đến dữ liệu LTV:

 • Các phiên
 • Người dùng trung thành (số lượng và tỷ lệ)
 • Doanh thu
 • ROI
 • ARPU
 • Lượt gỡ cài đặt (số lượng và tỷ lệ)
 • Tất cả các cột sự kiện trong ứng dụng

Widget Sự kiện hàng đầu cũng là dữ liệu LTV.

Trang sự kiện

Tất cả dữ liệu trong trang này, được truy cập từ widget Sự kiện hàng đầu hoặc từ liên kết Sự kiện trên thanh bên trái, là dữ liệu sự kiện LTV. Để được giải thích chi tiết hơn về Trang Sự kiện, nhấp vào đây .

Trang nhắm mục tiêu lại

Trang Nhắm lại mục tiêu hoạt động cùng với trang Tổng quan và dữ liệu sự kiện được hiển thị là dựa trên LTV và liên quan đến các lượt phân bổ lại và tái tương tác diễn ra trong phạm vi ngày.

Báo cáo giữ lại người dùng và đoàn hệ

Ngay cả khi bạn chọn một ngày dữ liệu giữ chân người dùng, bạn có thể truy xuất dữ liệu phiên có giá trị nhiều ngày hoặc nhiều tuần chỉ liên quan đến các lượt cài đặt từ ngày đó, đó là KPI tuyệt vời cho chất lượng người dùng. LTV cổ điển. Nhấp vào liên kết để biết mô tả chi tiết hơn về Báo cáo giữ chân người dùngBáo cáo đoàn hệ.

Báo cáo nhóm người tương tự như báo cáo giữ chân nhưng có nhiều số liệu theo phiên hơn. Các số liệu, chẳng hạn như doanh thu, phiên và sự kiện trong ứng dụng đều là LTV.

Trang hoạt động

Dữ liệu sự kiện trong trang Hoạt động được dựa trên các phiên và doanh thu và là cơ sở hoạt động. Có nghĩa là theo thời gian và liên quan đến người dùng ứng dụng hoạt động trong một phạm vi ngày đã xác định.

Trang dữ liệu xuất

Trang xuất dữ liệu chứa cả LTV và dữ liệu hoạt động.

Báo cáo Hiệu suất

Tương tự như bảng Báo cáo hiệu suất tổng hợp trên trang Tổng quan, các báo cáo hiệu suất này là LTV.

Báo cáo dữ liệu thô

Báo cáo dữ liệu thô là nguồn chính cho dữ liệu hoạt động. Báo cáo liên quan đến sự kiện (được tô sáng màu xanh lá), như các ứng dụng trong sự kiện, postback và lượt gỡ cài đặt đều là hoạt động theo thời gian.Báo cáo nhắm mục tiêu lại

Báo cáo nhắm lại mục tiêu, bao gồm báo cáo hiệu suất và dữ liệu thô, tương tự như báo cáo UA thông thường và dựa trên LTV.

Tuy nhiên, các báo cáo sau (được chỉ định bằng màu xanh lá bên dưới) là dựa trên hoạt động mà không phải LTV:

 • Báo cáo dữ liệu thô Sự kiện trong ứng dụng nhắm lại mục tiêu
 • Chuyển đổi dữ liệu thô
LTV_9.png

Báo cáo phòng chống gian lận

Báo cáo Sự kiện trong ứng dụng bị từ chối là dữ liệu dựa trên hoạt động.

Trang truy cập API (API kéo và đẩy)

Trang này cung cấp API để kéo dữ liệu định kỳ hoặc cho dữ liệu thời gian thực được đẩy từ hệ thống.

API Pull

Các báo cáo có thể truy cập bởi người dùng của API kéo song song với các báo cáo của trang dữ liệu xuất.

Tất cả các báo cáo hiệu suất (1) là dựa trên LTV.

Tất cả các sự kiện dữ liệu thô (2 và 3) là dựa trên hoạt động.

pull_api.png

API Push

Các sự kiện trong API đẩy (4) tất cả đều là dữ liệu thô được gửi trong thời gian thực và như vậy chúng đều là dữ liệu dựa trên hoạt động.

push_api.png

Báo cáo cao cấp

Hộp khóa dữ liệu

Các tệp Hộp khóa Dữ liệu chứa dữ liệu thô và vì vậy chúng là dữ liệu dựa trên hoạt động.

 

Widget bảng điều khiển tùy chỉnh

Cùng với trang Tổng quan của bảng điều khiển, tất cả dữ liệu của các sự kiện trên trang Bảng điều khiển tùy chỉnh đều dựa trên LTV.

Pivot và API chính

Pivot của AppsFlyer được dựa trên API chính, có thể cung cấp dữ liệu từ 3 nhóm dữ liệu khác nhau: LTV, Hoạt động và Giữ chân người dùng. Khi bạn tạo URL API chính mới hoặc chế độ xem Pivot mới, bạn chọn KPI liên quan đến sự kiện bạn muốn là LTV, hoạt động hoặc cả hai.

Tóm tắt nguồn dữ liệu

Bảng sau đây tóm tắt loại dữ liệu sự kiện có sẵn trên các trang và báo cáo khác nhau trên bảng điều khiển của AppsFlyer.

Nguồn LTV Hoạt động

Trang tổng quan

Y

N

Trang sự kiện

Y

N

Trang nhắm mục tiêu lại

Y

N

Trang giữ chân người dùng

Y

N

Trang đoàn hệ

Y

N

Trang hoạt động

N

Y

Xuất dữ liệu – Báo cáo hiệu suất

Y

N

Xuất dữ liệu – Báo cáo dữ liệu thô

N

Y

Xuất dữ liệu – Báo cáo nhắm mục tiêu lại

Y

Y

Xuất dữ liệu – Báo cáo phòng chống gian lận

N

Y

Truy cập API – API kéo

Y

Y

Truy cập API – API đẩy

N

Y

File Hộp khóa dữ liệu

N

Y

Widget bảng điều khiển tùy chỉnh

Y

N

API chính

Y

Y

Bảng Pivot

Y

Y

Sử dụng bảng nguồn dữ liệu

Nếu bạn muốn so sánh dữ liệu từ các phần khác nhau của giải pháp AppsFlyer, ban đầu bạn nên sử dụng bảng và xác minh rằng bạn không thực hiện việc bất hợp lý khi so sánh dữ liệu LTV với dữ liệu hoạt động.

Khi bạn so sánh các loại dữ liệu giống nhau trên bảng điều khiển của AppsFlyer, kết quả sẽ giống hệt nhau hoặc các con số rất gần nhau.

So sánh các nguồn dữ liệu

So sánh dữ liệu của AppsFlyer với các nguồn dữ liệu ngoài

Phần lớn các nguồn dữ liệu, bao gồm Google, Apple hiển thị dữ liệu hoạt động, không phải là dữ liệu LTV.

Do đó, để so sánh dữ liệu của nguồn bên ngoài với dữ liệu của AppsFlyer, bạn thường sẽ sử dụng dữ liệu hoạt động của AppsFlyer, có sẵn trong các báo cáo dữ liệu thô.

Lưu ý rằng Facebook cung cấp dữ liệu LTV một phần, giới hạn trong 28 ngày sau khi cài đặt.

So sánh LTV và dữ liệu hoạt động trên bảng điều khiển của AppsFlyer

Có hai điểm khác biệt giữa dữ liệu LTV và dữ liệu hoạt động khi nhìn vào cùng một phạm vi ngày. Các điểm khác biệt là:

 1. Dữ liệu hoạt động bao gồm các sự kiện từ các lượt cài đặt xảy ra trước phạm vi ngày.
 2. Dữ liệu LTV bao gồm sự kiện xảy ra sau phạm vi ngày.

Để có thể so sánh chính xác hai loại dữ liệu, chúng ta cần phải trung hòa sự khác biệt. Điều này có thể đạt được bằng cách lấy dữ liệu LTV từ dữ liệu hoạt động hoặc ngược lại.

 Lưu ý

Sự khác biệt không đáng kể giữa các nguồn tương tự vẫn có thể do sự khác biệt về thời gian tạo báo cáo.

Lấy dữ liệu LTV ra khỏi dữ liệu hoạt động thô

 1. Chuyển đến trang Xuất dữ liệu
 2. Thiết lập ngày hiện tại là ngày cuối cùng của phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch 2)
 3. Tải xuống báo cáo sự kiện trong ứng dụng thô
 4. Sử dụng cột Thời gian Cài đặt để lọc các lượt cài đặt trước ngày đầu tiên của phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch 1)

 Lưu ý

Mặc dù dữ liệu hoạt động không đổi theo thời gian, dữ liệu LTV thay đổi khi người dùng hiện tại thực hiện các sự kiện trong ứng dụng mới. Dữ liệu LTV bạn thấy hôm nay có thể khác vào ngày mai với cùng một phạm vi ngày.

Lấy dữ liệu hoạt động ra khỏi dữ liệu LTV

Để so sánh trang tổng quan dựa trên LTV với nguồn bên ngoài, dựa trên hoạt động, bạn phải khắc phục hai điểm chênh lệch.

Bạn chỉ có thể thực hiện điều này bằng cách:

 1. Chọn nguồn bắt đầu gửi các lượt cài đặt trong phạm vi ngày đã chỉ định trên AppsFlyer (đã giải quyết được chênh lệch 1).
  Điều này đảm bảo dữ liệu hoạt động không bao gồm các sự kiện được thực hiện trong phạm vi ngày thuộc về các cài đặt xảy ra trước phạm vi ngày.
 2. Thiết lập ngày hiện tại là ngày cuối cùng của phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch 2).
  Điều này đảm bảo dữ liệu LTV không bao gồm các sự kiện được thực hiện sau phạm vi ngày thuộc về các cài đặt xảy ra trong phạm vi ngày.

Kết luận

Khi so sánh bất kỳ hai nguồn dữ liệu nào, cho dù cả hai hoặc chỉ một nguồn nằm trong AppsFlyer, hãy đảm bảo so sánh dữ liệu hoạt động với dữ liệu hoạt động, dữ liệu LTV với LTV.

Nếu bạn cần chuyển đổi từ dữ liệu hoạt động sang dữ liệu LTV hoặc ngược lại, hãy tham khảo các đoạn thông tin ở trên.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này