LTV so với Hoạt động

Khái quát: Dữ liệu trong AppsFlyer là một trong hai Giá trị Vòng đời (LTV) hoặc Hoạt động. Dữ liệu LTV liên quan đến lượt cài đặt diễn ra trong phạm vi ngày được xác định. Dữ liệu hoạt động là tất cả các sự kiện xảy ra trong phạm vi ngày xác định.

LTV so với Hoạt động

Có hai phương pháp phân tích dữ liệu sự kiện của người dùng.  Dữ liệu sự kiện liên quan đến các hoạt động được người dùng thực hiện sau khi cài đặt như mua hàng trong ứng dụng, đăng ký và hoàn thành cấp độ. Trong AppsFlyer, dữ liệu sự kiện có sẵn được nhóm theo ngày thu hút người dùng hoặc ngày theo thời gian của sự kiện.

 • Dữ liệu được nhóm theo ngày thu hút người dùng được gọi là Giá trị Vòng đời (LTV).
 • Dữ liệu được nhóm theo thời gian được gọi là hoạt động.

Điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của chúng và nơi chúng được tìm thấy. Lưu ý rằng Lượt cài đặt không phải là dữ liệu hoạt động hay dữ liệu LTV.

Dữ liệu hoạt động

 • Dữ liệu hoạt động là các sự kiện được thực hiện bởi người dùng ứng dụng đang hoạt động trong phạm vi ngày đã xác định.
 • Dữ liệu hoạt động hiển thị bảng phân tích về các sự kiện theo thời gian. Bảng phân tích này rất hữu ích trong việc đo lường hiệu suất tổng thể của các nguồn phương tiện truyền thông trong các phạm vi ngày cụ thể.
 • Ví dụ: sử dụng dữ liệu hoạt động để xem có bao nhiêu sự kiện mua được tất cả người dùng ứng dụng thực hiện trong tháng một.
 • Sử dụng dữ liệu hoạt động để so sánh hành vi của người dùng trong tháng hiện tại so với tháng trước.

Dữ liệu LTV

 • Dữ liệu LTV là các sự kiện được thực hiện trong suốt vòng đời của một người dùng đã cài đặt ứng dụng trong một phạm vi ngày cụ thể.
 • Các sự kiện được thực hiện bởi người dùng đã cài đặt ứng dụng trước phạm vi ngày được chỉ định sẽ không được hiển thị trong dữ liệu LTV, ngay cả khi sự kiện xảy ra trong phạm vi thời gian được chỉ định.
 • Ví dụ: sử dụng dữ liệu LTV để xem ROI cho đến ngày hiện tại, của những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trong tháng một.


Dữ liệu LTV là một công cụ thể hiện chất lượng của người dùng từ các nguồn phương tiện truyền thông khác nhau. Tối ưu hóa chiến dịch phụ thuộc vào dữ liệu LTV.

Cả hai phương pháp đều hữu ích với các nhà quảng, nhưng với các mục đích khác nhau. Do đó, có sẵn cả hai. 

 • Dữ liệu nào bạn có thể sử dụng để so sánh các nguồn phương tiện?
 • Bạn có thể so sánh những trang và báo cáo nào trên AppsFlyer?
 • Làm thế nào bạn có thể so sánh dữ liệu LTV và dữ liệu hoạt động?

Phép tương tự về tàu

Hoạt động: Tưởng tượng bạn xem một chuyến tàu đi qua. Khi tàu đi qua, bạn chỉ thấy những hành động mà các hành khách trên tàu thực hiện khi họ đi ngang qua. Đây là dữ liệu hoạt động.

activity_data.jpg

LTV: Bây giờ hãy tưởng tượng, rằng bạn lên tàu với tư cách là một người quan sát. Chiếc tàu được chia thành các toa chở khách.

 • Bạn lên toa chở khách với các hành khách khác tại ga khởi hành. Đây là hoạt động cài đặt.
 • Trong suốt chuyến hành trình, bạn có thể quan sát được tất cả các hành động mà các hành khách trên toa thực hiện. Bạn có thể quan sát hành động của tất cả hành khách trong toa cho đến khi một hành khách xuống tàu, đây là hoạt động gỡ cài đặt.
 • Bạn không thể xem hành động của hành khách trên các toa tàu khác vì họ đã lên tàu trước hoặc sau bạn. Và đây là LTV.

ltv_data.jpg

Bảng điều khiển AppsFlyer—LTV hay hoạt động?

Bảng điều khiển cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa lưu lượng truy cập không tự nhiên của họ. Hầu hết các bảng điều khiển và báo cáo trong nền tảng đều dựa trên LTV vì các nhà tiếp thị thường đo lường hiệu suất trên cơ sở LTV.

Hãy khám phá dữ liệu nào là LTV và dữ liệu là Hoạt động.

Bảng điều khiển tổng quan

 • Phần hiển thị của Bảng điều khiển tổng quan là LTV.
 • Số liệu khả dụng: Điểm tiếp xúc, lượt cài đặt, tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu LTV
 • Biểu đồ: Xu hướng thu hút sử dụng, lượt cài đặt, người dùng trung thành trọn đời và doanh thu trọn đời

Phần dưới cùng của bảng điều khiển tổng quan chứa dữ liệu sự kiện bổ sung, cũng ở dạng LTV.

Trong bảng Báo cáo hiệu suất tổng hợp, các cột sau đây là tất cả các sự kiện liên quan đến dữ liệu LTV:

 • Các phiên
 • Người dùng trung thành (số lượng và tỷ lệ)
 • Doanh thu
 • ROI
 • ARPU
 • Lượt gỡ cài đặt (số lượng và tỷ lệ)
 • Tất cả các cột sự kiện trong ứng dụng

Widget Sự kiện hàng đầu cũng là dữ liệu LTV.

Bảng điều khiển sự kiện

Tất cả dữ liệu trong trang này, được truy cập từ widget Top Events (Sự kiện hàng đầu) hoặc từ liên kết Events (Sự kiện) trên thanh bên trái, là dữ liệu sự kiện LTV. Để được giải thích chi tiết hơn về Trang Sự kiện, nhấp vào đây .

Retargeting Dashboard

Bảng điều khiển nhắm mục tiêu lại hoạt động cùng với Bảng điều khiển tổng quan. Dữ liệu sự kiện được hiển thị dựa trên LTV và liên quan đến việc phân bổ lại và thu hút lại xảy ra trong phạm vi ngày.

Báo cáo giữ lại người dùng và đoàn hệ

Ngay cả khi bạn chọn một ngày dữ liệu giữ chân người dùng, bạn có thể truy xuất dữ liệu phiên có giá trị nhiều ngày hoặc nhiều tuần chỉ liên quan đến các lượt cài đặt từ ngày đó, đó là KPI tuyệt vời cho chất lượng người dùng. LTV cổ điển. Nhấp vào liên kết để biết mô tả chi tiết hơn về Báo cáo giữ chân người dùngBáo cáo đoàn hệ.

Báo cáo nhóm người tương tự như báo cáo giữ chân nhưng có nhiều số liệu theo phiên hơn. Các số liệu, chẳng hạn như doanh thu, phiên và sự kiện trong ứng dụng đều là LTV.

CohortForLTV_us-en.jpg

Bảng điều khiển hoạt động

Dữ liệu sự kiện trong Activity dashboard được dựa trên các phiên và doanh thu và là cơ sở hoạt động. Có nghĩa là theo thời gian và liên quan đến người dùng ứng dụng hoạt động trong một phạm vi ngày đã xác định.

Activity_us-en.jpg

Báo cáo có thể tải xuống

 • Báo cáo hiệu suất: Tương tự như bảng Báo cáo Hiệu suất Hợp nhất trên Bảng điều khiển tổng quan, báo cáo hiệu suất là LTV.
 • Báo cáo dữ liệu thôBáo cáo dữ liệu thô là nguồn chính cho dữ liệu hoạt động. Các báo cáo này như lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng, đăng lại và lượt gỡ cài đặt được xác định và sắp xếp theo ngày hoạt động.

Báo cáo nhắm mục tiêu lại

Các báo cáo nhắm mục tiêu lại, bao gồm báo cáo hiệu suất và dữ liệu thô, tương tự như báo cáo UA là có sẵn. Trong trường hợp báo cáo dữ liệu thô, những thông tin sau là có sẵn:

 • Nhắm lại mục tiêu Sự kiện trong Ứng dụng
 • Chuyển đổi (phân bổ lại, thu hút lại) 

Báo cáo phòng chống gian lận

Báo cáo Sự kiện trong ứng dụng bị từ chối là dữ liệu dựa trên hoạt động.

Widget bảng điều khiển tùy chỉnh

Cùng với trang Tổng quan của bảng điều khiển, tất cả dữ liệu của các sự kiện trên trang Bảng điều khiển tùy chỉnh đều dựa trên LTV.

Pivot và API chính

Pivot của AppsFlyer được dựa trên API Chính, có thể cung cấp dữ liệu từ 3 nhóm dữ liệu khác nhau: LTV, Hoạt động và Giữ chân người dùng. Khi bạn tạo URL API Chính mới hoặc chế độ xem Pivot mới, bạn chọn KPI liên quan đến sự kiện mong muốn là LTV, hoạt động hoặc cả hai.

Bảng điều khiển của Protect360

Protect360 có cả bảng điều khiển cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. 

Dữ liệu bảng điều khiển về lượt cài đặt cung cấp thông tin chi tiết dựa trên LTV về các lượt cài đặt gian lận, bị chặn theo thời gian thực và xác định hậu phân bổ. Bạn có thể truy cập sâu để kiểm tra thêm các sự kiện gian lận bằng cách sử dụng các tùy chọn nhóm và lọc.

Dữ liệu bảng điều khiển về sự kiện trong ứng dụng (CPA) cung cấp thông tin chi tiết dựa trên hoạt động về các sự kiện gian lận trong ứng dụng, bị chặn theo thời gian thực và xác định hậu phân bổ. Bạn có thể truy cập sâu để kiểm tra thêm các sự kiện gian lận bằng cách sử dụng các tùy chọn nhóm và lọc.

Tóm tắt nguồn dữ liệu

Bảng sau đây tóm tắt loại dữ liệu sự kiện có sẵn trên các trang và báo cáo khác nhau trên bảng điều khiển của AppsFlyer.

Nguồn LTV Hoạt động

Bảng điều khiển tổng quan

Y

N

Bảng điều khiển sự kiện

Y

N

Retargeting Dashboard

Y

N

Báo cáo giữ lại người dùng

Y

N

Báo cáo đoàn hệ

Y

N

Bảng điều khiển hoạt động

N

Y

Báo cáo Hiệu suất

Y

N

Báo cáo dữ liệu thô

N

Y

Báo cáo nhắm mục tiêu lại

Y

Y

Báo cáo phòng chống gian lận

N

Y

API Push

N

Y

API Chính—KPI hiệu suất chiến dịch

Y

Y

Bảng Pivot

Y

Y

Lượt cài đặt Protect360

Y

N

Sự kiện trong ứng dụng Protect360

N

Y

Sử dụng bảng nguồn dữ liệu

Nếu bạn muốn so sánh dữ liệu từ các phần khác nhau của nền tảng, hãy đảm bảo sử dụng các báo cáo dựa trên LTE hoặc dựa trên hoạt động

So sánh các nguồn dữ liệu

So sánh dữ liệu của AppsFlyer với các nguồn dữ liệu ngoài

Phần lớn các nguồn dữ liệu, bao gồm Google, Apple hiển thị dữ liệu hoạt động, không phải là dữ liệu LTV.

Do đó, để so sánh dữ liệu của nguồn bên ngoài với dữ liệu của AppsFlyer, bạn thường sẽ sử dụng dữ liệu hoạt động của AppsFlyer, có sẵn trong các báo cáo dữ liệu thô.

Lưu ý rằng Facebook cung cấp dữ liệu LTV một phần, giới hạn trong 28 ngày sau khi cài đặt.

So sánh LTV và dữ liệu hoạt động trên bảng điều khiển của AppsFlyer

Có hai điểm khác biệt giữa dữ liệu LTV và dữ liệu hoạt động khi nhìn vào cùng một phạm vi ngày. Các điểm khác biệt là:

 • A. Dữ liệu hoạt động bao gồm các sự kiện từ các lượt cài đặt xảy ra trước phạm vi ngày.
 • B. Dữ liệu LTV bao gồm sự kiện xảy ra sau phạm vi ngày.

Để có thể so sánh chính xác hai loại dữ liệu, chúng ta cần phải trung hòa sự khác biệt. Điều này có thể đạt được bằng cách lấy dữ liệu LTV từ dữ liệu hoạt động hoặc ngược lại.

 Lưu ý

Sự khác biệt không đáng kể giữa các nguồn tương tự vẫn có thể do sự khác biệt về thời gian tạo báo cáo.

Lấy dữ liệu LTV ra khỏi dữ liệu hoạt động thô

 1. Đi tới trang Export data (Xuất dữ liệu).
 2. Thiết lập ngày hiện tại làm ngày cuối cùng trong phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch B).
 3. Tải xuống báo cáo dữ liệu thô của các sự kiện trong ứng dụng.
 4. Sử dụng cột Thời gian Cài đặt để lọc các lượt cài đặt trước ngày đầu tiên của phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch A).

 Lưu ý

Mặc dù dữ liệu hoạt động không đổi theo thời gian, dữ liệu LTV thay đổi khi người dùng hiện tại thực hiện các sự kiện trong ứng dụng mới. Dữ liệu LTV bạn thấy hôm nay có thể khác vào ngày mai với cùng một phạm vi ngày.

Lấy dữ liệu hoạt động ra khỏi dữ liệu LTV

Để so sánh trang tổng quan dựa trên LTV với nguồn bên ngoài, dựa trên hoạt động, bạn phải khắc phục hai điểm chênh lệch.

Bạn chỉ có thể thực hiện điều này bằng cách:

 1. Chọn nguồn bắt đầu gửi các lượt cài đặt trong phạm vi ngày đã chỉ định trên AppsFlyer (đã giải quyết được chênh lệch 1).
  Điều này đảm bảo dữ liệu hoạt động không bao gồm các sự kiện được thực hiện trong phạm vi ngày thuộc về các cài đặt xảy ra trước phạm vi ngày.
 2. Thiết lập ngày hiện tại là ngày cuối cùng của phạm vi ngày (đã giải quyết được chênh lệch 2).
  Điều này đảm bảo dữ liệu LTV không bao gồm các sự kiện được thực hiện sau phạm vi ngày thuộc về các cài đặt xảy ra trong phạm vi ngày.

Kết luận

Khi so sánh bất kỳ hai nguồn dữ liệu nào, cho dù cả hai hoặc chỉ một nguồn nằm trong AppsFlyer, hãy đảm bảo so sánh dữ liệu hoạt động với dữ liệu hoạt động, dữ liệu LTV với LTV.