Đưa các thiết bị thử nghiệm vào danh sách trắng

Đưa các thiết bị vào danh sách trắng để kiểm tra tích hợp SDK và khả năng tương tác giữa ứng dụng và AppsFlyer

Các thiết bị có thể được đưa vào danh sách trắng cho mục đích kiểm tra, cho phép bạn kiểm tra các lượt cài đặt ứng dụng được ghi lại trong AppsFlyer. Việc lên danh sách trắng là cần thiết là do chính sách phân bổ lại 90 ngày của AppsFlyer. Điều này có nghĩa là sau khi ghi nhận cài đặt ứng dụng đầu tiên, AppsFlyer bỏ qua tất cả các cài đặt bổ sung trong 90 ngày. Trong quá trình thử nghiệm, bạn sẽ sử dụng cùng một thiết bị thường xuyên và lặp lại. Bằng cách liệt kê thiết bị vào danh sách trắng, tất cả các cài đặt có nguồn gốc từ thiết bị được ghi nhận. Các bản cài đặt sẽ hiển thị trên AppsFlyer.

Sử dụng một trong các phương pháp sau để liệt kê các thiết bị trong danh sách trắng:

Sử dụng ứng dụng đưa vào danh sách trắng của AppsFlyer

 Quan trọng!

Chỉ có chủ sở hữu ứng dụng (Nhà quảng cáo) mới có thể dùng phương pháp này để đưa vào danh sách trắng các thiết bị

Sử dụng ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer, bạn có thể xem ID thiết bị và thêm thiết bị vào danh sách trắng tài khoản AppsFlyer của mình. Các thiết bị trong danh sách trắng được sử dụng cho mục đích kiểm tra. Lưu ý: Danh sách trắng giống nhau được sử dụng bởi tất cả các ứng dụng trong tài khoản của bạn. Ứng dụng cho phép bạn chia sẻ thông tin ID thiết bị.

 1. Tải xuống ứng dụng.
 2. Sau khi tải xuống ứng dụng, một màn hình sẽ hiển thị.
  AndroidiOS

   

  white-list-device-android.png

  white-list-device-android2.png

 3. Nhấp vào Danh sách trắng (đối với Android, nhấp vàoĐưa thiết bị vào danh sách trắng rồi sau đó nhấp vào Danh sách trắng trong màn hình tiếp theo).

  Khi được nhắc, vui lòng nhập thông tin đăng nhập AppsFlyer của bạn.
  Thiết bị được đưa vào danh sách trắng dưới dạng thiết bị thử nghiệm trong tài khoản AppsFlyer của bạn.

 4. Nhấp vào Chia sẻ để chia sẻ thông tin ID thiết bị bằng cách sử dụng đối thoại chia sẻ hệ thống.

Thêm một thiết bị vào danh sách thiết bị thử nghiệm trong AppsFlyer

Lưu ý: Bất kỳ thành viên nhóm nào cũng có thể dùng phương pháp này để đưa vào danh sách trắng các thiết bị.

Thêm một thiết bị vào danh sách thiết bị thử nghiệm trong AppsFlyer:

 1. Đăng nhập vào AppsFlyer.
  Danh sách các ứng dụng hiển thị.

 2. Trong trình đơn thả xuống tên người dùng, nhấp vào Thiết bị thử nghiệm.
  Cửa sổ Thiết bị Thử nghiệm mở ra.

 3. Nhấp vào Thêm thiết bị.
  Một hàng thiết bị mới hiển thị.
 4. Chọn OS. 
 5. Điền vào Tên để xác định thiết bị.
 6. Điền thông tin sau đây tùy thuộc vào loại thiết bị sau:
  • iOS: IDFA bằng chữ in hoa và có dấu gạch nối
  • Android: hoàn thành một hoặc nhiều mục sau: AID, AndroidID, IMEI. Xem tại đây.
   AndroidiOS

   Tải xuống ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer tại đây.

   Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp bên dưới:

   Tìm IMEI của bạn
   Mở bàn phím cuộc gọi và nhập *#06#*
   Tìm ID Android của bạn
   Mở bàn phím cuộc gọi và nhập *#*#8255#*#*
   ID quảng cáo Google
   https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248?hl=en
 7. Nhấp vào Lưu. Một cửa sổ bật lên xác nhận màu xanh lá cây xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.
  Thiết bị được thêm vào danh sách các thiết bị được liệt kê trong danh sách trắng và vẫn còn trong danh sách cho đến khi bị xóa.
  Lưu ý: Chỉ thành viên nhóm có quyền quản trị viên mới có thể xóa thiết bị thử nghiệm.

 8. Khi thiết bị được thêm vào danh sách trắng, hãy tạo một nhấp chuột để khởi chạy một ứng dụng mới được cài đặt trên thiết bị thử nghiệm. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, một lượt nhấp chuột bổ sung và cài đặt không hữu cơ sẽ hiển thị trong bảng điều khiển.

Điểm hạn chế

 • Tối đa 40 thiết bị có thể được đưa vào danh sách trắng cho mỗi tài khoản
Bài viết này có hữu ích không?