Trường Customer user ID (CUID)

Khái quát: Tham chiếu chéo dữ liệu nội bộ của bạn với dữ liệu phân bổ AppsFlyer theo trường Customer user ID (CUID).

Triển khai CUID

Trường Customer user ID (CUID) là một mã định danh người dùng duy nhất do chủ sở hữu ứng dụng và trang web thiết lập.

 • CUID được bạn báo cáo cho AppsFlyer bằng API hoặc SDK của AppsFlyer.
 • AppsFlyer điền vào trường CUID trong các báo cáo dữ liệu thô tương ứng.
 • Sử dụng CUID để tham chiếu chéo dữ liệu phân bổ AppsFlyer với dữ liệu khác của bạn bằng cách sử dụng CUID làm mã khóa.
 • Ví dụ: Một người dùng có hai thiết bị có cùng CUID ("1234567"). Mỗi lần họ thực hiện một sự kiện trên một thiết bị, sự kiện sẽ được ghi nhận cùng với CUID. Điều này cho phép nhà quảng cáo hợp nhất dữ liệu thô của cả hai thiết bị vào một chế độ xem tổng thể về người dùng.
 • CUID được sử dụng bởi các giải pháp Đối tượng và Phân bổ trên Cơ sở Người dùng của AppsFlyer để cải thiện độ chính xác và khả năng nhắm mục tiêu.

Kiểu CUID và quyền riêng tư

Những điều cần lưu ý khi thực hiện CUID

SDK di động

 • Thiết lập CUID trong SDK sớm nhất có thể. Phải thực hiện như vậy vì các sự kiện được gửi trước đó sẽ không có CUID. CUID không thể cập nhật ngược trở lại các sự kiện được ghi nhận mà không có CUID. 
 • Để CUID là một phần của dữ liệu phân bổ ban đầu, hãy thiết lập CUID trước khi gọi API phương thức start .
 • Nếu bạn hợp tác với các đối tác dữ liệu tích hợp, chẳng hạn như Mixpanel hoặc Swrve thì cần phải thiết lập CUID để tích hợp nhằm hoạt động hiệu quả.

Trì hoãn Khởi tạo SDK cho customerUserID

 • Bạn có thể trì hoãn việc Khởi tạo SDK cho đến khi thiết lập xong CUID.
 • Tính năng này đảm bảo rằng SDK sẽ không hoạt động cho đến khi đã được cung cấp CUID. Nếu API (AndroidiOS) này được sử dụng thì các sự kiện trong ứng dụng và các lệnh gọi API SDK khác sẽ bị loại bỏ cho đến khi CUID được cung cấp.

Sử dụng API này sau khi xem xét logic kinh doanh của bạn và các ưu và nhược điểm sau:

 • Ưu điểm:
  • Dữ liệu phân bổ luôn được liên kết với CUID.
  • Sử dụng CUID để liên kết dữ liệu phân bổ với dữ liệu khác mà bạn có trong hệ thống của mình. 
  • Điều này cho phép sử dụng và xử lý một cách tinh tế hơn các dữ liệu mà bạn nhận được từ AppsFlyer.
 • Nhược điểm:
  • Các hành động và sự kiện mà người dùng thực hiện, bao gồm mua hàng và đăng ký, không được ghi nhận trong AppsFlyer cho đến khi CUID được thiết lập. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt và tăng rủi ro về gian lận.

Phân bổ trên cơ sở người dùng

Giải pháp Phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA) của AppsFlyer cung cấp cho bạn một cái nhìn bao quát về tác động của các chiến dịch trên web và di động, cũng như khả năng phân tích nỗ lực của bạn trong việc chuyển người dùng web sang ứng dụng di động của bạn và ngược lại.

Bạn phải đặt cùng một CUID trong cả môi trường di động và web, để bật tính năng thông tin và phân tích đa nền tảng. 

Bài viết này có hữu ích không?