Trường Customer User ID (CUID)

Khái quát: CUID cho phép bạn nhóm các sự kiện của cùng một người dùng trên các thiết bị, nguồn truyền thông hoặc kênh khác nhau.

CUID là gì?

Customer User ID (CUID) là mã định danh người dùng duy nhất. Thường được chủ sở hữu ứng dụng tạo và thiết lập tại thời điểm đăng ký người dùng. CUID cho phép chủ sở hữu ứng dụng theo dõi hành trình của người dùng trên các thiết bị khác nhau.

 Ví dụ

Người dùng có hai thiết bị trở lên có cùng CUID trong một ứng dụng. Mỗi lần người dùng thực hiện một sự kiện trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, sự kiện được thu lại cùng với CUID. Điều này cho phép nhà quảng cáo kết hợp dữ liệu của các thiết bị vào một chế độ xem người dùng tổng thể.

Một số trường hợp sử dụng:

  • Các giao dịch mua trong ứng dụng được thực hiện bởi cùng một người dùng trong cùng một ứng dụng nhưng trên nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, TV, máy tính để bàn) có thể được kết hợp trong một chế độ xem.
  • Hiệu suất của người dùng trong trò chơi được cài đặt trên nhiều nền tảng (máy tính để bàn, thiết bị di động, TV) có thể được chia sẻ trên các nền tảng này để đạt được trải nghiệm người dùng toàn diện.

Cài đặt CUID

Bạn nên đặt CUID càng sớm càng tốt trong quy trình khởi tạo SDK để số lượng sự kiện nhận được liên kết CUID nhiều nhất có thể.

Android nativeiOS nativeUnity

Sau khi nhận được, bạn có thể thiết đặt CUID bằng cách gọi ra lệnh setCustomerUserID. CUID chỉ có thể được liên kết với các sự kiện trong ứng dụng xảy ra sau thời điểm thiết đặt. Do đó, sự kiện cài đặt sẽ không được liên kết với CUID khi gọi lệnh start trước lệnh setCustomerUserID.

Liên kết CUID với sự kiện cài đặt

Nếu việc liên kết sự kiện cài đặt với CUID là quan trọng đối với bạn, hãy thiết đặt CUID trước khi gọi lệnh start.

Quan trọng: Hãy nhớ rằng việc thiết đặt CUID trước khi gọi lệnh  start có thể ngăn chặn SDK gửi sự kiện cài đặt và do đó ngăn quá trình phân bổ diễn ra. Ví dụ: quá trình phân bổ có thể xảy ra khi người dùng khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên, rồi sau đó thoát ứng dụng trước khi SDK có thể thiết đặt CUID.

Trong Android, phương thức start và thiết lập CUID có thể được thực thi từ lớp Application chung hoặc lớp Activity, tùy thuộc vào cách triển khai ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chọn bắt đầu SDK trong lớp nào.

Nếu SDK bắt đầu trong lớp Application

Nếu bạn muốn liên kết CUID với sự kiện cài đặt  khi bắt đầu từ lớp Application chung, hãy đảm bảo trì hoãn việc gửi sự kiện cài đặt bằng phương thức waitForCustomerUserId . Phương thức này đặt SDK ở chế độ chờ cho đến khi CUID được thiết đặt xong.

Lưu ý: Nếu vì lý do nào đó mà không cài đặt được CUID, thì SDK sẽ ở chế độ chờ và không gửi bất kỳ sự kiện nào.

Khi SDK bắt đầu trong một lớp Activity

Nếu muốn liên kết CUID với sự kiện cài đặt khi bắt đầu từ một lớp Activity, bạn không cần trì hoãn việc gửi sự kiện cài đặt. Chỉ cần gọi ra lệnh setCustomerUserId trước khi gọi lệnh start.

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN

Thông báo nhà phát triển về những điều sau:

  • Sử dụng lệnh waitForCustomerUserId nếu SDK bắt đầu trong lớp Application chung
  • Liên kết cho nhà phát triển:
    • Nếu bạn muốn liên kết CUID với sự kiện cài đặt, hãy xem tại đây.

CUID và quyền riêng tư

AppsFlyer coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và không cho phép thu thập hoặc chuyển dữ liệu cá nhân nhạy cảm sang nền tảng AppsFlyer.

Để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, không được thiết kế CUID bằng thông tin định danh trực tiếp người dùng. Các thông tin này bao gồm số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng quốc gia.

Ngoài ra, nếu CUID đã đặt chứa địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng,  thông tin đó phải luôn ở dạng đã băm khi gửi tới AppsFlyer. Nghiêm cấm gửi CUID chưa băm có chứa dữ liệu cá nhân tới AppsFlyer.

Xem thêm