Pull API - Kéo Báo cáo AppsFlyer bằng API

  • Nhà quảng cáo
  • Nhà phát triển

Giới thiệu

Báo cáo dữ liệu CSV của AppsFlyer có sẵn đẻ tải về thủ công qua trang Dữ liệu Xuất, và cũng qua API Pull.

API Pull cho phép chủ sở hữu ứng dụng nhận tệp dữ liệu CSV về ứng dụng của họ bằng cách sử dụng các URL cụ thể có chứa các tham số truy vấn. Các báo cáo được kéo có thể ở dạng tổng hợp hoặc ở dạng dữ liệu thô.

Các liên kết API Pull đều có sẵn trong Trang Truy cập API trong bảng điều khiển của mỗi ứng dụng.

 Quan trọng!

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị khóa API được hình thành khi một tài khoản được tạo. Nếu chủ tài khoản (quản trị viên) thay đổi, khóa API cũng thay đổi theo.

Nếu bạn có URL API Pull đã kéo dữ liệu (ví dụ: sử dụng tập lệnh tự động) và chủ sở hữu tài khoản thay đổi, bạn cần cập nhật URL API Pull bằng khóa API mới.

 Quan trọng!

  • Các phần tiếp theo thảo luận về cách tạo thủ công các liên kết API Pull. Khi tạo thủ công các liên kết API Pull, hãy đảm bảo rằng các tham số được viết thường vì chúng phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • Đồng thời, hãy đảm bảo bạn không dùng một trường hai lần trong cùng một URL. Làm như vậy sẽ dẫn đến việc tải xuống tệp trống.

 Lưu ý

  • Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về việc chọn các API dữ liệu tốt nhất cho bạn
  • Nhấp vào đây để tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng API Push cùng với Pull
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 6 thấy hữu ích