API OneLink

Khái quát: OneLink API giúp bạn thu hút người dùng cuối và tận dụng truyền thông sở hữu bằng cách tạo các liên kết được cá nhân hóa trong các chiến dịch quy mô lớn, qua SMS, v.v. Yêu cầu cả nhà quảng cáo và nhà phát triển triển khai.

API OneLink

API OneLink được sử dụng để:

 • Tự động tạolấycập nhật và xóa URL rút gọn của OneLink bằng các thông số tùy chỉnh.
  Các thông số có thể là:
  • Các thông số liên quan đến phân bổ, được sử dụng để đo lường và theo dõi các nỗ lực tiếp thị, như nguồn truyền thông, chiến dịch và bộ quảng cáo. Lưu ý: Thông số nguồn truyền thông (pid) là bắt buộc. 
  • Các thông số được cá nhân hóa cho phép bạn cấu hình trải nghiệm người dùng tùy chỉnh khi mở ứng dụng từ liên kết có liên quan. Những thông số này cho phép bạn đưa người dùng đến nội dung trong ứng dụng được tùy chỉnh, ví dụ như một trang sản phẩm cụ thể, mã phiếu giảm giá hoặc khuyến mại.
 • Cho phép chia sẻ nội dung trang web và ứng dụng trực tiếp đến người dùng thiết bị di động (do đó tăng mức độ thu hút và cài đặt trên thiết bị di động).
 • Tạo tức thời một số lượng lớn các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh OneLink.
  Lưu ý: Đối với các liên kết giới thiệu, hãy xem bài viết Phân bổ lời mời người dùng.

 Ví dụ

Feed Me, một dịch vụ giao hàng tạp hóa, muốn gửi một liên kết được cá nhân hóa qua SMS tới những khách hàng hiện tại để khuyến khích họ tải xuống ứng dụng Feed Me và mua chuối. Dựa trên quốc gia của khách hàng, Feed Me sử dụng API REST OneLink để tạo URL OneLink tùy chỉnh có chứa các chi tiết cụ thể đối với quốc gia, danh tính người dùng và ưu đãi đặc biệt cho các loại chuối đang được giảm giá.

Quy trình

Để thiết lập API OneLink:

 1. Tạo mẫu OneLink.
 2. Ghi nhận ID OneLink. 

 3. Ghi nhận mã khóa API OneLink. Quản trị viên tài khoản cần truy xuất mã khóa API. Các thành viên trong nhóm không có quyền truy cập vào Mã khóa API. 
  • Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Integration (Tích hợp) > API Access (Quyền truy cập API) và cuộn xuống phần API OneLink.
  • Nếu mã khóa API OneLink không có trong đó cho quản trị viên, thì điều đó có nghĩa là bạn không có gói cần thiết và bạn cần liên hệ với CSM của mình.   

   OL_API_key.png

 4. Cung cấp ID OneLink và mã khóa API OneLink cho nhà phát triển.
 5. Yêu cầu nhà phát triển làm theo hướng dẫn trong trung tâm nhà phát triển.

Điểm hạn chế

Mức giới hạn

Lưu ý

Lưu lượng API

 • Giới hạn tốc độ tạo đường dẫn phân bổ OneLink qua API là 7,5 triệu mỗi tháng (múi giờ UTC) cho mỗi tài khoản.
 • Tất cả các yêu cầu gửi đi sau khi vượt quá 7,5 triệu sẽ không được phục vụ và các liên kết sẽ không được tạo; lệnh gọi API nhận được mã trạng thái lỗi 429 với thông báo "throttling limit exceeded" (đã vượt quá giới hạn điều chỉnh).
 • Thông tin về mức giới hạn lưu lượng được sử dụng/còn lại hiện không có sẵn. 

Chế độ hiển thị liên kết tùy chỉnh

 • Các liên kết được tạo qua API không xuất hiện trong danh sách các liên kết tùy chỉnh OneLink trong bảng điều khiển của AppsFlyer.
 • Không có API nào liệt kê tất cả các liên kết tùy chỉnh OneLink được tạo bằng API.
 • Phương pháp hay nhất: Lưu các liên kết do API tạo vào một bảng cục bộ để bạn có thể truy cập các liên kết cho bất kỳ mục đích nào sau này. 

TTL 

 • Mỗi đường dẫn phân bổ OneLink do API tạo có Thời gian Tồn tại (TTL) mặc định là 31 ngày. Sau 31 ngày, bản ghi đường dẫn phân bổ này sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Việc nhấp vào liên kết như vậy khi TTL hết hạn vẫn được mặc định dẫn đến hành vi được xác định trong cấu hình cơ sở OneLink, nhưng tính năng phân bổ sẽ không hoạt động.
 • TTL tối đa là 31 ngày. Bất kỳ giá trị TTL nào lớn hơn 31 đều bị ghi đè bằng TTL mặc định là 31.
 • Giá trị TTL có thể được chỉ định theo ngày (mặc định), phút hoặc giờ (ví dụ: 10 phút, 20 giờ, 14 ngày).
 • Bạn có thể gửi yêu cầu cập nhật để chỉ định TTL. Mọi yêu cầu cập nhật đều đặt lại TTL (đối với các liên kết hiện có) thành một yêu cầu được chỉ định trong nội dung yêu cầu.
  • Điều này có nghĩa là TTL sẽ được thay thế. Ví dụ, nếu bạn gọi lệnh cập nhật với TTL 2 ngày cho một liên kết hiện có TTL 29 ngày, thì sẽ được thay đổi thành TTL=2d (không phải 31 ngày).
  • Lệnh gọi cập nhật có khả năng kéo dài thời gian tồn tại của đường dẫn phân bổ. Ví dụ, nếu bạn thực hiện lệnh gọi cập nhật với TTL 31 ngày cho một liên kết hiện có TTL 20 ngày nhưng đã qua 5 ngày, thì TTL sẽ là 31 ngày kể từ thời điểm cập nhật.

Ký tự đặc biệt

Các ký tự sau phải được mã hóa nếu được sử dụng cho các liên kết do API tạo: ;, , !, @, #, ?, $, ^, :, &, ~, `, =, +, ’, >, <, /
Nếu bạn không mã hóa các ký tự này thì chúng sẽ được thay thế bằng một khoảng trống.

 

Bài viết này có hữu ích không?