Loại trừ người dùng khỏi chiến dịch UA

Khái quát: Loại trừ người dùng hiện có khỏi chiến dịch thu hút người dùng (UA) để có được nhiều lượt cài đặt hơn với cùng ngân sách và cải thiện ROAS.

Vấn đề và hậu quả

If your app receives traffic from multiple media sources, then these sources can target your existing users in their UA campaigns. 

Campaign performance can suffer for the following reasons:

Thanh toán gấp đôi Trả tiền cho các lượt hiển thị/nhấp mà bạn đã trả trước đó.
Sai lệch tỷ lệ chuyển đổi Các chiến dịch UA dường như kém thành công hơn. Số lượt cài đặt ít hơn do lượt hiển thị bị lãng phí cho người dùng hiện có.
Mất người dùng thay thế Những người không phải người sử dụng có thể đã xem quảng cáo và trở thành người dùng di động của bạn.

Nhắm sai mục tiêu SRN là một vấn đề tương tự và rất phổ biến về hiệu suất. Vấn đề quan trọng này có thể xảy ra nếu cả chiến dịch UA và nhắm mục tiêu lại của bạn đều có cùng SRN. Tìm hiểu thêm 

Giải pháp

Các giải pháp này đưa ra cách cập nhật mạng quảng cáo để loại trừ người dùng hiện có khỏi các chiến dịch UA.

Cập nhật thủ công

Collect your raw user-level install data from AppsFlyer to build device ID lists. Then, send these lists to ad networks to ensure user exclusion.

Để thêm dữ liệu thô này vào hệ thống BI của bạn, có một số cách sau:

  • Tải xuống báo cáo dữ liệu thô
  • Sử dụng Yêu cầu API Pull dữ liệu thô định kỳ 
  • Sử dụng API Push để tiến hành thu thập theo thời gian thực
  • Nhận dữ liệu chuyển đổi từ SDK

 Lưu ý

Trong khoảng thời gian từ lúc gửi thủ công danh sách tiếp theo đến các mạng quảng cáo, các chiến dịch UA có thể nhắm mục tiêu vào người dùng ứng dụng mới nhất của bạn.

AUDIENCES

Audiences an AppsFlyer premium feature. Every day, selected segments of your user base are sent automatically to multiple ad networks, as chosen by you.  

Đối tượng rất hữu ích trong việc duy trì danh sách loại trừ

Ít tốn sức Bạn hoặc mạng quảng cáo không bắt buộc phải thực hiện công tác phát triển hoặc bảo trì.
Thân thiện với người dùng Sau khi thực hiện thiết lập ngắn ban đầu, bạn có thể bắt đầu tải lên đối tượng.
Hiệu quả Các phân đoạn được gửi tự động đến các mạng quảng cáo cứ sau mỗi 24 giờ.
Bài viết này có hữu ích không?