Bảng điều khiển tổng quan—thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại LTV

Tổng quan: Bảng điều khiển Tổng quan cung cấp cho nhà quảng cáo một khung thời gian thực vào hiệu suất LTV của các chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại.

Tổng quan

Sử dụng bảng điều khiển Tổng quan để xem hiệu suất chiến dịch và tình trạng ứng dụng. Bảng điều khiển chứa dữ liệu về hiệu suất của chiến dịch nhắm mục tiêu lại và thu hút người dùng được làm phong phú với các điểm dữ liệu như lượt nhấp, chi phí và doanh thu. Hầu hết các số liệu cập nhật liên tục theo thời gian thực. 

 

Mách nhỏ

Bảng thuật ngữ

 • Phân bổbao gồm một hoặc nhiều dữ liệu sau đây: 
  • Lượt cài đặt: Người dùng thực hiện cài đặt ứng dụng.
  • Lượt phân bổ lại: Tức là lượt cài đặt lại từ nhắm mục tiêu lại.
  • Lượt thu hút lại: Thu hút người dùng với chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
 • Tự nhiên: Lượt phân bổ không được phân bổ cho một nguồn truyền thông.
 • Không tự nhiên: Lượt phân bổ được phân bổ cho một nguồn truyền thông.

Xem Bảng thuật ngữ trên Trợ giúp AppsFlyer để biết danh sách chuyên sâu về tất cả các thuật ngữ.

Hướng dẫn nhanh

Người sử dụng thành thạo

Các dạng xem

Bảng điều khiển chứa dữ liệu chiến dịch thu hút người dùng và nhắm mục tiêu lại. Bộ lọc View type được sử dụng để lọc với các tùy chọn Unified, User Acquisition, và Retargeting. Các loại chế độ xem tương tự được triển khai trong bảng điều khiển Nhóm người—người dùng thành thạo sẽ thấy quen thuộc. 

Phân bổ và thời gian phân bổ

 • Lượt phân bổ là lượt cài đặt, phân bổ lại hoặc thu hút lại, dựa trên loại chế độ xem.
  • Unified: Lượt cài đặt, lượt phân bổ lại và lượt thu hút lại
  • Thu hút người dùng: Cài đặt
  • Retargeting: Lượt thu hút lại và lượt phân bổ lại
 • Khoảng thời gian phân bổ (ngày) liên quan đến ngày người dùng thực hiện phân bổ. Ví dụ: trong chế độ xem Thu hút Người dùng, đó có nghĩa là ngày cài đặt. Trong chế độ xem Unified, đó có nghĩa là bất kỳ loại phân bổ nào. 

  Lưu ý: Chế độ xem nhắm mục tiêu lại không chứa bất kỳ số liệu nào liên quan đến chi phí. Sử dụng chế độ xem User Acquisition và Unified để nhận các số liệu liên quan đến chi phí. 

Cài đặt và bộ lọc

Bạn phải đặt loại chế độ xem và thời gian phân bổ trong bảng cài đặt và bộ lọc. Các bộ lọc còn lại là không bắt buộc. Sử dụng các bộ lọc để phân tích chi tiết dữ liệu của bạn.

Widget

Bảng điều khiển được tạo thành từ các widget bao gồm số liệu tiêu đề KPI, biểu đồbảng.

Biểu đồ

 • Biểu đồ cột/đường theo thời gian. Ví dụ: lượt cài đặt mỗi ngày.
 • Biểu đồ tròn dạng donut/thanh ngang để so sánh hiệu suất. Ví dụ: doanh thu theo khu vực địa lý.

Trong mỗi biểu đồ, hãy chọn một phương diện và một số liệu.

Bảng

 • Bảng chứa 25 hoặc 50 nguồn truyền thông hàng đầu được xếp hạng theo lượt phân bổ.
 • Bạn có thể sắp xếp bảng theo số liệu được hiển thị bằng cách nhấp vào số liệu đó. Chỉ các nguồn truyền thông có xếp hạng mới được sắp xếp.
 • Truy cập sâu để xem hiệu suất chiến dịch ở cấp độ quảng cáo.
 • Nhóm theo Nguồn để xem dữ liệu tự nhiên và không tự nhiên. Sử dụng Nguồn để ẩn dữ liệu tự nhiên hoặc nhóm theo dữ liệu tự nhiên hoặc không tự nhiên.
 • Để chọn các số liệu bạn muốn xem trong bảng, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt gears.png.  
 • Kết quả N/A: Chủ yếu diễn ra trong các số liệu liên quan đến chi phí. Hạn chế này liên quan đến mức độ chi tiết của dữ liệu do mạng quảng cáo cung cấp. Tổng giá trị bao gồm các hàng N/A dựa trên số tổng được các mạng quảng cáo báo cáo. 

Dành cho người dùng CTV, PC và bảng điều khiển

Bảng dành cho ứng dụng CTV, PC và bảng điều khiển cung cấp cho nhà quảng cáo ứng dụng thông tin chi tiết về LTV cho người dùng trả tiền và không phải trả tiền. Thông tin chi tiết dựa trên lượt đăng ký, mua hàng trong ứng dụng và kiếm tiền từ quảng cáo.

Cài đặt và bộ lọc

Sử dụng các bộ lọc để phân tích chi tiết dữ liệu của bạn. Các bộ lọc có sẵn bao gồm các bộ lọc tiêu chuẩn, cùng với các bộ lọc Trạng thái, DMA và Vị trí đặt quảng cáo. 

Số liệu

Tất cả các phép đo đều có thể lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều phép đo sẽ hiển thị N/A vì chúng không được hỗ trợ cho các ứng dụng CTV, PC và console.

Các số liệu sau sắp ra mắt:

 • Chi phí
 • Phân bổ lại
 • Tương tác lại
 • Người dùng Trung thành
 • Người dùng duy nhất của sự kiện

Các loại và bố cục chế độ xem của bảng điều khiển

Các dạng xem

 

Dữ liệu trong bảng điều khiển được trình bày qua các loại chế độ xem Unified, User acquisition và Retargeting như được mô tả trong hình dưới đây.

OV.png

Các loại chế độ xem này chứa dữ liệu LTV như sau:

 • Unified: hiển thị dữ liệu trong nguồn truyền thông điểm chạm cuối mang đến người dùng theo quy tắc phân bổ kép của AppsFlyer. Có nghĩa là LTV diễn ra trong quá trình thu hút lại sẽ hiển thị trong nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại chứ không phải trong nguồn truyền thông UA. 
  • Hiển thị tất cả dữ liệu sự kiện: lượt cài đặt mới (tự nhiên và không tự nhiên), thu hút lại, phân bổ lại.
  • Các sự kiện thu hút lại và phân bổ lại được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại và các sự kiện thu hút người dùng song song của chúng được xóa trùng lặp.
 • User acquisition: được phân bổ cho nguồn truyền thông thu hút người dùng bao gồm cả LTV diễn ra trong khung thời gian thu hút lại.
  • Bao gồm các lượt cài đặt mới (tự nhiên và không tự nhiên) và các lượt thu hút lại (được phân bổ cho nguồn truyền thông của lượt cài đặt ban đầu).
 • Retargeting: được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại cho các sự kiện diễn ra:
  • Trong khung thời gian thu hút lại.
  • Là kết quả của việc phân bổ lại.

Bố cục

Bảng điều khiển mở bằng chế độ xem bảng điều khiển mặc định hiện đang được chọn của bạn.

Theo mặc định, có sẵn hai chế độ xem được xác định trước là Tổng quan mở rộng và Tổng quan thu gọn.

Để tìm hiểu cách thay đổi chế độ xem mặc định, hãy xem Các chế độ xem bảng điều khiển.

Bảng điều khiển chứa các khu vực chức năng sau:

A: Các chế độ xem của bảng điều khiển
B: Thanh bộ lọc
C: Số liệu tiêu đề KPI
D: Biểu đồ
E: Bảng

OverviewV2.png

Các tính năng của bảng điều khiển

Các chế độ xem bảng điều khiển

Có sẵn hai bố cục được xác định trước là Tổng quan mở rộng và Tổng quan thu gọn. Hai bố cục này có cùng dữ liệu và số liệu nhưng số lượng và kiểu biểu đồ thuộc từng bố cục thì lại khác nhau. Sau đây là một số khác biệt về bố cục. 

Bố cục báo cáo của tôi và so sánh

Những hình ảnh sau đây chỉ mang tính minh họa. Hình ảnh cho biết số lượng và vị trí của các biểu đồ. 

Tên bố cục: Tổng quan thu gọn

Các biểu đồ có sẵn: Hai biểu đồ tròn dạng donut/thanh ngang để so sánh hiệu suất và một biểu đồ xu hướng theo thời gian. Một chế độ xem thu gọn làm nổi bật những gì thực sự quan trọng.

 

OverviewLayoutLite_us-en.jpg

Tên bố cục: Tổng quan mở rộng

Các biểu đồ có sẵn: Bảy biểu đồ tròn dạng donut/thanh ngang để so sánh hiệu suất và ba biểu đồ xu hướng theo thời gian. Cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các số liệu. 

 

OverveiwFull_us-en.jpg

Bộ chọn chế độ xem bảng điều khiển

Để chọn một báo cáo:

OverviewReportHeader.png

 1. Nhấp vào ▼ (Báo cáo của tôi).
 2. Chọn bảng điều khiển: Bảng điều khiển hiển thị theo cài đặt báo cáo và dữ liệu hiện tại.

 Các biểu tượng trên danh sách thả xuống của chế độ xem bảng điều khiển

MyReports.jpg

 • Xóa: Xóa báo cáo.
 • Yêu thích: Đặt làm báo cáo hiển thị khi bạn mở bảng điều khiển lần đầu.
 • Chỉnh sửa: Thay đổi tùy chọn cài đặt báo cáo hiện tại.
 • Lưu chế độ xem hiện tại: Báo cáo sẽ được lưu để bạn sử dụng trong tương lai.
 • Bảng điều khiển có logo AppsFlyer là bảng điều khiển nền tảng và không thể thay đổi.
 • Bảng điều khiển có ngôi sao màu xanh lam là trang tổng quan mặc định hiện tại.

Các thay đổi chưa được lưu

UnsavedChanges.jpg

 • Bạn nhận được thông báo cho biết bảng điều khiển của bạn đã có thay đổi nhưng chưa được lưu thể hiện qua dấu chấm màu cam.
 • Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Save dashboard ở trên cùng bên phải của trang.

Bản địa hóa—múi giờ và tiền tệ

Bảng điều khiển Tổng quan có thể hiển thị dữ liệu theo múi giờ=UTC và tiền tệ=USD hoặc theo múi giờ và nội tệ cụ thể cho ứng dụng như đã đặt trên trang cài đặt của ứng dụng.

Lưu ý: Các thay đổi về bản địa hóa chỉ ảnh hưởng đến bảng điều khiển ứng dụng cụ thể của bạn; không phải bảng điều khiển của những người dùng tài khoản khác.

Để chọn/thay đổi cài đặt cho múi giờ và tiền tệ:

 1. Trong bảng điều khiển Tổng quan, bên cạnh hiển thị múi giờ và tiền tệ, hãy nhấp vào Edit.

  localize_tz_and_currency.png

 2. Đối với Múi giờ, hãy chọn UTC+0 hoặc múi giờ cụ thể cho ứng dụng.
 3. Đối với Tiền tệ, hãy chọn USD hoặc đơn vị tiền tệ cụ thể cho ứng dụng.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Thanh bộ lọc

Chọn loại chế độ xem, ngày phân bổ và bộ lọc hiển thị.

Dạng xem

Các lượt phân bổ được đưa vào theo loại chế độ xem

Dạng xem Hợp nhất UA  Nhắm mục tiêu lại
Lượt cài đặt -
Phân bổ lại -
Tương tác lại -

 

Ngày phân bổ

Ngày phân bổ diễn ra

Bộ lọc

Bộ lọc mặc định có sẵn:

 • Nguồn truyền thông
 • Chiến dịch
 • Địa lý

Nhấp vào + để thêm một hoặc nhiều bộ lọc sau: 

 • Quảng cáo
 • Bộ quảng cáo 
 • Đại lý (không khả dụng cho nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển)
 • Nguồn: tự nhiên hoặc không tự nhiên
 • Các bộ lọc liên quan đến địa lý có sẵn đối với các ứng dụng CTV, PC và bảng điều khiển: Trạng thái, DMA, Vị trí đặt quảng cáo

Tùy chỉnh bảng điều khiển

Sắp xếp lại bảng điều khiển

Bảng điều khiển được tạo thành từ các widget bao gồm số liệu tiêu đề KPI, biểu đồbảng.

Tùy chỉnh bảng điều khiển của bạn bằng cách thay đổi kích thước và di chuyển các widget của bạn để có chế độ xem dữ liệu được cá nhân hóa:

 • Để di chuyển một widget, hãy di chuột lên trên cùng rồi kéo và thả widget đó.
 • Để thay đổi kích thước widget, hãy mở rộng widget đến kích thước mong muốn từ góc dưới cùng bên phải.
 • Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Save dashboard ở trên cùng bên phải của trang.

Thêm nhiều widget

 • Để thêm widget mới, hãy nhấp vào Add Widget.
  • Bạn có thể chọn loại widget từ các tùy chọn thả xuống.
 • Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Save dashboard ở trên cùng bên phải của trang.

Thay đổi hoặc xóa widget biểu đồ

 • Để thay đổi hoặc xóa widget biểu đồ, hãy nhấp vào menu widget, sau đó chọn loại biểu đồ mong muốn hoặc nút Delete.
 • Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Save dashboard ở trên cùng bên phải của trang.

Tạo và chỉnh sửa kích thước tùy chỉnh

Chia sẻ bảng điều khiển

Sau khi lưu bảng điều khiển tùy chỉnh, bạn có thể chia sẻ bảng đó với những người khác.

 • Để chia sẻ bảng điều khiển, hãy nhấp vào biểu tượng Share share_icon.png ở trên cùng bên phải của trang và đặt chế độ hiển thị thành Shared. Sau đó, bảng điều khiển sẽ hiển thị trong danh sách bảng điều khiển "Shared" thay vì danh sách "Private".
 • Từ đó, bạn có thể sao chép và chia sẻ URL bảng điều khiển với những người khác. Ngoài ra, những người dùng khác sẽ có thể chọn bảng điều khiển tùy chỉnh của bạn trong bộ chọn chế độ xem.

Số liệu tiêu đề KPI

Số liệu tiêu đề KPI được cung cấp trong ngữ cảnh loại chế độ xem đã chọn.

Theo mặc định, sáu KPI phổ biến nhất được hiển thị trong chế độ xem bảng điều khiển mặc định.

Mọi KPI đã thêm sẽ được thêm vào cuối bảng điều khiển và có thể được chuyển đến bất kỳ vị trí nào khác trên bảng điều khiển. 

Xem Sắp xếp lại bảng điều khiển để biết thêm thông tin.

Bố cục thành phần số liệu

HeadlineMetric.png

A: Loại số liệu
B: Chú giải công cụ
C: Xu hướng: Thay đổi theo % so với khoảng thời gian liền kề trước đó. Di chuột đến để xem thời gian xu hướng.
Số liệu Trong khoảng thời gian đã chọn...

Thu hút người dùng

Số lượng người dùng cài đặt ứng dụng.

Nhắm mục tiêu lại

Số lượng người dùng thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại thực hiện phân bổ lại hoặc thu hút lại.

Tổng doanh thu

LTV của doanh thu được đo lường bằng cách tính toán tổng số lượt cài đặt không tự nhiên, lượt cài đặt tự nhiên, lượt phân bổ lại và lượt thu hút lại.

 

Doanh thu do người dùng tạo theo loại chế độ xem: 

Chế độ xem thu hút người dùng:

Retargeting: Doanh thu được tạo bởi người dùng phân bổ lại và từ người dùng thu hút lại trong khoảng thời gian của khung thời gian thu hút lại.

Chế độ xem Unified:

 

 

Chi phí

Chi phí chiến dịch liên quan đến lượt cài đặt không tự nhiên, phân bổ lại và thu hút lại. Được báo cáo cho AppsFlyer bằng API hoặc bằng URL nhấp chuột hoặc hiển thị.

Chế độ xem User acquisition: Hiển thị dữ liệu chi phí của các chiến dịch đang hoạt động (có nghĩa là các chiến dịch có ít nhất một lượt cài đặt).

Retargeting: Không có sẵn

Chế độ xem Unified: Hiển thị tất cả dữ liệu chi phí của các chiến dịch đang hoạt động và không hoạt động (có nghĩa là dữ liệu từ các chiến dịch không có bất kỳ lượt cài đặt nào). Trong đó bao gồm chi phí của các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Các lượt Cài đặt không tự nhiên Các lượt cài đặt mới được phân bổ cho một nguồn truyền thông không tự nhiên, thường theo sau một dạng thu hút loại lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.
Lượt cài đặt tự nhiên Các lượt cài đặt mới của người dùng trước đó không thu hút với nguồn truyền thông.
Tổng lượt cài đặt

Tổng số lượt cài đặt mới, tự nhiên và không tự nhiên, trong phạm vi ngày đã chọn. Tổng số lượt cài đặt = lượt cài đặt không tự nhiên + lượt cài đặt tự nhiên.

eCPI

Công thức cho eCPI: Tổng chi phí khả dụng/phân bổ không tự nhiên.

 • eCPI loại trừ lượt cài đặt tự nhiên và tính toán chi phí cho mỗi lượt phân bổ không tự nhiên. Phân bổ bao gồm lượt cài đặt không tự nhiên, phân bổ lại và thu hút lại.
 • Các chiến dịch không có dữ liệu Chi phí, nhưng có số Lượt cài đặt, sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của eCPI vì cũng tính cả các lượt cài đặt không có chi phí.
Doanh thu không tự nhiên

Doanh thu trọn đời của người dùng chỉ được phân bổ cho các lượt cài đặt không tự nhiên. Được đo lường từ ngày cài đặt cho đến hôm nay. Không bao gồm doanh thu từ người dùng tự nhiên và người dùng được phân bổ lại.
Chế độ xem User acquisition: Bao gồm doanh thu nhắm mục tiêu lại

Doanh thu tự nhiên

Doanh thu trọn đời được tạo bởi các lượt cài đặt tự nhiên, kể từ ngày cài đặt cho đến hiện tại (cập nhật 15 phút một lần).

Chế độ xem User acquisition: Bao gồm doanh thu nhắm mục tiêu lại

Lượt nhấp

Số lượng thu hút trong nguồn truyền thông chuyển hướng người dùng đến cửa hàng ứng dụng hoặc đến một trang cụ thể trong ứng dụng.

Lượt hiển thị

Số lượt xem quảng cáo.

Tương tác lại

Người dùng đã cài đặt ứng dụng rồi mở ứng dụng sau khi thu hút bằng chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Phân bổ lại

Người dùng cài đặt lại ứng dụng sau khi thu hút bằng chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Tổng số nhắm mục tiêu lại

Tổng số nhắm mục tiêu lại = phân bổ lại + thu hút lại. Đo lường số lượng người dùng có được trước đây mà đã mở ứng dụng sau khi thu hút bằng chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Doanh thu phân bổ lại

Doanh thu trọn đời được tạo bởi các phân bổ lại, được phân bổ cho các nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại.

Doanh thu thu hút lại

Doanh thu trọn đời do người dùng thu hút lại tạo ra trong khoảng khung thời gian thu hút lại.

Tổng số điểm tiếp xúc

Số lượt nhấp và lượt hiển thị

Lượt cài đặt SKAN

Số lượt cài đặt được phân bổ qua SKAN

Doanh thu SKAN

Tổng doanh thu được phân bổ thông qua giá trị chuyển đổi SKAN

 

Biểu đồ

 

Xu hướng theo thời gian và biểu đồ so sánh hiệu suất

Loại biểu đồ Mô tả

Xu hướng theo thời gian

Biểu đồ thanh xếp chồng

xu hướng 1

Biểu đồ đường

xu hướng 2

Cài đặt hiển thị:

(A) Phương diện và số liệu 
(B) Loại biểu đồ: Cột hoặc Đường, v.v.
(C) Phương diện hiển thị: Chọn theo yêu cầu. 
(D) Số phương diện: Top 5 hoặc Hiển thị thêm. Trong trường hợp Hiển thị thêm, top 10 sẽ được hiển thị riêng và phần còn lại được nhóm lại với nhau.

Những điều cần lưu ý:

 • Bảng điều khiển này hiển thị dữ liệu LTV. Trong bối cảnh biểu đồ xu hướng theo thời gian này, nếu bạn chọn số liệu sự kiện trong ứng dụng thì mỗi ngày sẽ hiển thị nhóm thuần tập người dùng đã cài đặt ứng dụng vào ngày đó, ngay cả khi sự kiện trong ứng dụng được đo lường xảy ra vào một ngày sau đó.
 • Đối với hầu hết các số liệu sự kiện trong ứng dụng, tùy chọn hiển thị biểu đồ là biểu đồ thanh hoặc đường xếp chồng. Đối với chuyển đổi sự kiện, eCPA sự kiện và tỷ lệ sự kiện, chỉ có sẵn hiển thị biểu đồ đường.

Biểu đồ tròn dạng donut để so sánh hiệu suất

Bộ 3 biểu đồ tròn dạng donut để so sánh với các số liệu cố định: Phân bổ, người dùng trung thành và doanh thu

OverviewTopPerformingDonuts_us-en.jpg

Cài đặt hiển thị:

(A) Phương diện hiển thị: Chọn phương diện 

Định dạng có thể lựa chọn cho so sánh hiệu suất

So sánh biểu đồ với định dạng có thể lựa chọn (thanh/tròn dạng donut) và số liệu

Overview2chart_us-en.jpg

Cài đặt hiển thị

(A) Phương diện và số liệu
(B) Loại biểu đồ: Trong dạng donut, Thanh ngang
(C) Phương diện hiển thị: Chọn theo yêu cầu 

Bảng

 

 

Bảng chứa số liệu cấp hàngsố liệu sự kiện được chia nhỏ theo phương diện.

Tùy chọn Mô tả

OverviewTable.jpg

Nguyên tắc phân bổ theo xếp hạng

Bảng bao gồm các giá trị hàng đầu, được xếp hạng theo số lượt phân bổ và nhóm chính theo phương diện đã chọn.

Ví dụ: nếu nhóm theo phương diện là nguồn truyền thông và 25 nguồn truyền thông hàng đầu được chọn: 25 nguồn truyền thông hàng đầu được xếp hạng theo phân bổ sẽ được đưa vào bảng.

Điều này áp dụng cho các tùy chọn hiển thị khác, chẳng hạn như sắp xếp trong cột.

Ví dụ: nếu bạn sắp xếp một cột thì sẽ chỉ sắp xếp các nguồn truyền thông đã có trong bảng. Điều này có nghĩa là các nguồn truyền thông không có trong danh sách hàng đầu sẽ không được hiển thị. 

Xuất dữ liệu

Nếu bạn xuất bảng, tất cả các nguồn truyền thông sẽ được đưa vào, nghĩa là nguyên tắc phân bổ theo xếp hạng sẽ bị bỏ qua. 

Chức năng điều khiển bảng

(A) Nhóm theo:

 • Chọn các nhóm chính và phụ theo phương diện.
 • Mở rộng bằng cách sử dụng >. Thao tác đó sẽ hiển thị kết quả phụ trên cùng của giá trị được mở rộng. Các kết quả phụ hiển thị tổng số 10 thuộc tính hàng đầu, với phần dữ liệu còn lại được nhóm thành "khác".
 • Chọn một hàng để truy cập sâu cấp độ tiếp theo của hệ thống phân cấp.

(B) Số liệu cấp hàng

(C) Số liệu sự kiện

(D) Xuất: Nhấp vào Export, để tải bảng xuống dưới dạng tập tin CSV. Xuất tải xuống tất cả các hàng; không chỉ là hàng đầu.
(E) Cấu hình cột: Số liệu cấp hàng và sự kiện

(F) Thanh cuộn ngang: Cuộn sang phải để xem số liệu sự kiện

(G) Giá trị có N/A 

(H) Bộ chọn hàng đầu: Chọn 25 hoặc 50 hàng trên cùng bằng cách sử dụng nguyên tắc xếp hạng được mô tả trước đó.

Lưu ý: Số lượng sự kiện có thể được thêm vào bảng bị giới hạn chỉ 20 sự kiện.  Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Đặc điểm và hạn chế

Lựa chọn số liệu

Các cột số liệu trong bảng được phân chia giữa:

 • Số liệu tóm tắt ở cấp hàng
 • Số liệu sự kiện trong ứng dụng cho mỗi sự kiện trong ứng dụng.

Để chọn số liệu để hiển thị trong bảng:

 • Nhấp vào gears.png (configure).
  Danh sách các số liệu được hiển thị.

OverviewMetricsSelection.jpg

Các chức năng điều khiển:

(A) Bao gồm tất cả các số liệu trong bảng
(B) Xóa tất cả số liệu khỏi bảng
(C) Hiển thị bảng thuật ngữ số liệu 
(D) Đặt thành mặc định

Để thêm và sắp xếp các số liệu theo thứ tự vào bảng

 • Chọn các số liệu để đưa vào bảng. Các số liệu đã chọn sẽ hiển thị ở phía bên phải của bảng điều khiển.
 • Để xóa một số liệu, hãy nhấp vào số liệu đó.
 • Để thay đổi trình tự của các số liệu trong bảng, hãy kéo theo yêu cầu.

Để thêm và sắp xếp các số liệu sự kiện trong ứng dụng theo thứ tự:

 1. Chọn một In-app event
  Danh sách các sự kiện trong ứng dụng sẽ được hiển thị. 
 2. Chọn một hoặc nhiều số liệu.
  Số liệu được thêm vào danh sách các số liệu được hiển thị.

Xuất dữ liệu

Hiện tại, bạn chỉ có thể xuất bảng.

Để xuất dữ liệu từ bảng trong bảng điều khiển của bạn:

 1. Chọn phương diện và số liệu sẽ được đưa vào. Tìm hiểu thêm
 2. Nhấp vào Export CSV ở phía trên bên phải của bảng.

Phương diện và số liệu

Phương diện

Phương diện

Nhận xét

Quảng cáo  

ID Quảng cáo

 

Bộ quảng cáo

 

ID Bộ quảng cáo

 

Đại lý

 

Kiểu tương tác được phân bổ

Lượt nhấp hoặc lượt hiển thị.

Loại ghi công

Lượt cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại. 

Các số liệu liên quan đến chi phí thường không có sẵn đối với phương diện này.

Chiến dịch

 

ID Chiến dịch

 

Kênh

Không khả dụng cho các nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển.

Địa lý

 

Nguồn truyền thông

 

Nguồn

Các nguồn tự nhiên hoặc không tự nhiên.

Sự kiện trong Ứng dụng

 

Cài đặt App Store

Được nhập trong ngữ cảnh phân bổ Android nhiều cửa hàng. Nếu bạn không thấy phương diện, hãy yêu cầu CSM bật tính năng SFDC cho bạn. 

Trang sản phẩm của cửa hàng

Chỉ các ứng dụng iOS.

Phương diện tùy chỉnh

Kích thước bạn xác định bằng cách sử dụng các kích thước hiện có khác để nhóm và xem dữ liệu theo cách phù hợp với mục đích kinh doanh và KPI của riêng bạn. Tìm hiểu thêm

Số liệu cấp hàng

 • Khi một nhóm chứa phương diện có cả dữ liệu tự nhiên và không tự nhiên, các số liệu không áp dụng cho dữ liệu tự nhiên sẽ phản ánh là N/A. Một ví dụ về điều này là địa lý. 
 • Một số nhóm theo phương diện không thể được phân đoạn đầy đủ (chia nhỏ) và sẽ hiển thị là N/A. Điều này diễn ra do mức độ chi tiết và phương diện của dữ liệu do mạng quảng cáo cung cấp.
 • Các số liệu liên quan đến chi phí:
  • Tổng chi phí bao gồm tổng chi phí được báo cáo bởi mạng cho số liệu nhất định bao gồm các hàng N/A. 
  • Không có sẵn trong chế độ xem retargeting. Chúng có sẵn trong chế độ xem User Acquisition và Unified.
   • Chế độ xem Unified có cả chi phí Thu hút Người dùng và nhắm mục tiêu lại. 

Tính có sẵn của số liệu theo phương thức hiển thị

Số liệu

Nhóm

Mô tả/công thức

Bảng

Biểu đồ hiệu suất

Xu hướng theo thời gian

Phân bổ Số đếm Lượt cài đặt, lượt phân bổ lại và lượt thu hút lại. Y Y Y
Lượt cài đặt

Số đếm

Số lượng người dùng duy nhất cài đặt ứng dụng.

Y

 

 

Phân bổ lại

Số đếm

Số lượng người dùng duy nhất cài đặt lại ứng dụng sau khi thu hút bằng chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Y

 

 

Tương tác lại

Số đếm

Số lượng người dùng duy nhất mở ứng dụng sau khi thu hút bằng chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Y

 

 

Lượt hiển thị

Số đếm

Số lần một quảng cáo đã được xem.

Y

Y

Y

Lượt nhấp

Số đếm

Số lượng lượt thu hút trong một nguồn truyền thông chuyển hướng người dùng đến cửa hàng ứng dụng để cài đặt ứng dụng hoặc để mở ứng dụng trên một trang cụ thể.

Y

Y

Y

Lượt nhấp qua

Số đếm

Số lượt phân bổ phát sinh sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo (CTA).

Y

N

 

Tỷ lệ chuyển đổi (CVR)

Số đếm

Đối với một hàng nhất định, CVR được tính nếu dữ liệu hàng hợp lệ, nghĩa là lượt nhấp > lượt cài đặt.

Công thức cho CVR: Số lượt phân bổ/Số lượt nhấp * 100

Ví dụ về tính toán CVR

Nguồn truyền thông

Phân bổ

Lượt nhấp 

CVR

A

100

NA

NA

B

200

20

NA

C

300

600

50%

D

250

1000

25%

Trong một số trường hợp, để cải thiện độ chính xác, việc tính toán CVR được thực hiện theo 2 bước. Ví dụ: để tránh tính cả lượt cài đặt tự nhiên.

Ví dụ: Để xem tổng CVR ở cấp ứng dụng, chúng tôi nhóm theo nguồn truyền thông, sau đó xóa các hàng không hợp lệ và cuối cùng tính toán số liệu. 

Tính toán mẫu

Nguồn truyền thông

Phân bổ

Lượt nhấp 

CVR

A

100

NA

NA

B

200

20

NA

C

300

600

50%

D

250

1000

25%

Nguồn truyền thông A và B không được tính.

Công thức: (300+250)/(600+1000) = 34,3%

Y

N

Y

Người dùng Trung thành

Số đếm

Số người dùng duy nhất mở ứng dụng với số lần tối thiểu hoặc thực hiện một hành động cụ thể. Tiêu chí mặc định là 3 lần mở ứng dụng. (Thích hợp đối với chế độ xem UA.) 

Y

N

 

Tỷ lệ người dùng trung thành

Số đếm

Tỷ lệ (%) người dùng trung thành, dưới dạng tỷ lệ người dùng phân bổ (có nghĩa là cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại).

Công thức: Người dùng Trung thành/Phân bổ *100 (Thích hợp đối với chế độ xem UA) 

Y

N

 

Chi phí

Chi phí

Chi phí chiến dịch được báo cáo cho AppsFlyer thông qua lượt nhấp và/hoặc API.

 • Nói chung, dữ liệu chi phí có thể được phân đoạn trong phân cấp quảng cáo theo nguồn truyền thông, địa lý, ID trang web và kênh. Một số dữ liệu được phân đoạn trả về N/A nếu không có sẵn thông tin phân tích.
 • Hạn chế: Không thể nhóm theo loại phân bổ.

Y

Y

Y

Avg eCPI

Chi phí

Chi phí Hiệu quả Trung bình trên mỗi Lượt phân bổ (Cài đặt).

Công thức: Chi phí/Phân bổ

 • eCPI được hiển thị khi cột Tổng số Phân bổ chỉ hiển thị lưu lượng truy cập Không Tự nhiên.
 • eCPI không được hiển thị khi Lượt cài đặt tự nhiên thuộc số liệu phân bổ. Ví dụ: nhóm theo Ngày và Địa lý
 • eCPI được hiển thị khi áp dụng bộ lọc có lưu lượng truy cập Không Tự nhiên.

Y

Y

Y

ARPU

Chi phí

Doanh thu Trung bình trên mỗi Người dùng.

Công thức: Doanh thu/Người dùng Duy nhất

Y

Y

 

ROAS
Chi phí
Lợi nhuận trên Chi tiêu quảng cáo (%).
Công thức: Doanh thu/Chi phí * 100

Y

Y

 
Lợi nhuận gộp

Chi phí

Lợi nhuận sau khi trừ chi phí chiến dịch.

Công thức: Doanh thu - Chi phí

Y

Y

 
ROI

Chi phí

Lợi tức đầu tư (%).

Công thức: (Doanh thu - Chi phí)/Chi phí * 100

Y

Y

 
Doanh thu

Doanh thu

Doanh thu trọn đời được báo cáo cho AppsFlyer.

Y

Y

 
Các phiên

Số đếm

Số lần khởi chạy ứng dụng hoặc phương thức đo lường khác do nhà phát triển ứng dụng đặt.

Y

 

 

Gỡ cài đặt Số đếm
 • Số lượng người dùng ứng dụng cài đặt ứng dụng sau đó gỡ cài đặt (xóa) ứng dụng
 • Phải bật tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt để có được số liệu này.
 • Lưu ý: Số liệu lượt gỡ cài đặt chỉ có sẵn trong chế độ xem user acquisition. 

Chỉ chế độ xem UA

 

 

Tỷ lệ gỡ cài đặt

Số đếm

Tỷ lệ (%) người dùng gỡ cài đặt ứng dụng, dưới dạng tỷ lệ người dùng phân bổ (có nghĩa là cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại).

Công thức: Lượt gỡ cài đặt/Lượt phân bổ *100 (Thích hợp đối với Thu hút Người dùng)

Chỉ chế độ xem UA 

 

 

Lượt xem hết

Số đếm

Số lượt phân bổ phát sinh sau khi người dùng xem quảng cáo (VTA).

Y

 

 

Số liệu sự kiện

Số liệu sự kiện

Mô tả

Bảng Biểu đồ hiệu suất
Chuyển đổi sự kiện

Tỷ lệ (%) người dùng duy nhất thực hiện sự kiện, dưới dạng tỷ lệ người dùng phân bổ (có nghĩa là cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại).

Công thức: Người dùng duy nhất thực hiện sự kiện/Lượt phân bổ *100

Y

Y

(Sự kiện) Người dùng duy nhất 

Số lượng người dùng duy nhất thực hiện một sự kiện.

Y

Y

Số lần xuất hiện sự kiện

Số lần một sự kiện được thực hiện.

Y

Y

Doanh thu sự kiện

Doanh thu được tạo ra bởi một sự kiện.

Y

Y

eCPA sự kiện

Chi phí hiệu quả trên mỗi hành động (sự kiện).

Công thức: Chi phí/Người dùng duy nhất thực hiện sự kiện

Y

Y

Tỷ lệ sự kiện

Tỷ lệ (%) người dùng thực hiện một sự kiện, dưới dạng tỷ lệ người dùng phân bổ (có nghĩa là cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại).

Công thức: Sự kiện/Lượt phân bổ *100.

Y

Y

Thông tin bổ sung

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm Chi tiết
Widget Có thể thêm tối đa 28 widget (bao gồm cả số liệu tiêu đề KPI) vào một bảng điều khiển.
Mạng quảng cáo

Các mạng quảng cáo có quyền truy cập vào bảng điều khiển Tổng quan. Tuy nhiên:

 • Số liệu SKAN không có sẵn.
 • Việc xem dữ liệu sự kiện trong ứng dụng cần có sự cho phép của nhà quảng cáo.
 • Chỉ có thể xuất dữ liệu trong bảng khi chọn 1 phương diện để gộp nhóm; không phải 2.
Đại lý

Các đại lý có quyền truy cập vào bảng điều khiển Tổng quan. Tuy nhiên:

 • Số liệu SKAN không có sẵn.
 • Chỉ có thể xuất dữ liệu trong bảng khi chọn 1 phương diện để gộp nhóm; không phải 2.
Tính minh bạch của agency
Hỗ trợ múi giờ cụ thể cho ứng dụng Có, ngoại trừ các nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển
Đơn vị tiền tệ cụ thể cho ứng dụng được hỗ trợ Có, ngoại trừ các nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển
Thay đổi tên chiến dịch Dữ liệu chi tiêu quảng cáo hiển thị bằng cách sử dụng tên chiến dịch được báo cáo gần đây nhất. Lưu ý: Điều này là để hiển thị dữ liệu hợp nhất; không phải là dữ liệu thô.
Nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển Kích thước nền tảng CTV, PC và bảng điều khiển không khả dụng cho ứng dụng di động.
Dữ liệu tự nhiên
Dữ liệu không tự nhiên
Tính cập nhật của dữ liệu
 • Phân bổ ứng dụng di động và sự kiện trong ứng dụng: Liên tục
 • Chi phí: 6 lần một ngày, trung bình 4 lần một ngày. Dữ liệu được chốt sau ngày thứ 7. 
 • Doanh thu quảng cáo: Độ trễ ~48 giờ
 • CTV và phân bổ nền tảng trò chơi và sự kiện trong ứng dụng: Hàng ngày
Dữ liệu lịch sử 5 năm
Sự kiện trong Ứng dụng
 • Số lượng sự kiện có thể được thêm vào hoặc hiển thị trong bảng được giới hạn chỉ 20 sự kiện.
  • Đối với mỗi sự kiện, tất cả các số liệu (số lượng, tỷ lệ, người dùng duy nhất, chuyển đổi, doanh thu, CPA và số lần xuất hiện sự kiện SKAN) đều có thể được thêm và hiển thị.
Số lượt gỡ cài đặt Chỉ có thể nhìn thấy số lượt gỡ cài đặt trong chế độ xem User Acquisition. Nếu bạn đang ở chế độ xem Unified, nó sẽ hiển thị là N/A.
Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)
 • Chế độ xem User Acquisition: Có sẵn
 • Chế độ xem Unified và Retargeting: Yêu cầu ít nhất một trong các phương diện nhóm sau:
  • Nguồn truyền thông
  • Chiến dịch
  • Bộ quảng cáo
  • Quảng cáo
Người dùng duy nhất Không khả dụng cho các nền tảng CTV, PC và Console.
Các phiên
 • Không khả dụng cho người dùng tự nhiên trên thiết bị di động. 
 • Khả dụng cho người dùng tự nhiên trên nền tảng CTV, PC và console.