Các sự kiện ứng dụng Thương mại điện tử được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng Thương mại điện tử của bạn.

InApp_Events_ecommerce.png Thương mại điện tử

Ứng dụng Thương mại điện tử cho phép người mua dễ dàng tìm kiếm và mua hàng trực tuyến. Các sự kiện điển hình mà bạn nên ghi nhận là tìm kiếm, giao dịch mua, thêm vào giỏ hàng và thêm vào danh sách yêu thích. 

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định:

 • Các danh mục phổ biến nhất
 • Người mua đang tìm kiếm những gì
 • Có bao nhiêu người mua đã hoàn tất thanh toán
 • Có bao nhiêu người mua định kỳ và bao nhiêu người mua một lần

 Quan trọng!

 • Hãy nhớ đọc các hướng dẫn dành cho nhà tiếp thị về cách triển khai các sự kiện trong ứng dụng.
 • Để sắp xếp hợp lý hóa quy trình triển khai, hãy sử dụng Trình tạo sự kiện trong ứng dụng của chúng tôi. Công cụ này bao gồm tất cả các sự kiện trong ứng dụng điển hình được mô tả trong bài viết này và cho phép bạn sửa đổi sự kiện theo nhu cầu kinh doanh của mình. Sau khi hoàn tất, hãy chia sẻ tệp tin với nhà phát triển của bạn.
 • Đối với mỗi sự kiện được khuyên dùng có trong bài viết này, có các mẫu code dành cho các nhà phát triển iOS, Android và Unity.
 • Bạn có thể tìm hướng dẫn chi tiết dành cho nhà phát triển của mình trong trung tâm nhà phát triển AppsFlyer.

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events e-Commerce_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần dưới đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện điển hình cho ngành Thương mại điện tử. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, cùng phương pháp đăng ký nào mà người dùng của bạn thích

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký Email, quảng cáo Meta

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Tìm kiếm (af_search)

Mục đích

Tìm hiểu những đối tượng tìm kiếm của người dùng và kết quả tìm kiếm nào phù hợp nhất và dẫn đến giao dịch mua.

Kích hoạt

Một trong những thông tin sau:

 • Thời điểm người dùng nhấp vào nút tìm kiếm
 • Thời điểm người dùng truy cập vào trang kết quả tìm kiếm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_search_string Cụm từ tìm kiếm Váy đỏ, giày chạy bộ
af_content_list Danh sách các ID nội dung 001, 092

Khung hiển thị nội dung (af_content_view)

Mục đích

Xác định tỷ lệ lượt xem các sản phẩm cụ thể. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Liên hệ lượt xem sản phẩm với doanh số bán sản phẩm.
 • Hiểu danh mục nào là phổ biến nhất theo lượt xem sản phẩm.
 • Xem mối tương quan giữa đơn vị tiền tệ của người mua và các sản phẩm mà họ xem

Kích hoạt

Thời điểm người dùng xem trang chi tiết của một sản phẩm cụ thể

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá sản phẩm 2000
af_content

Mã số hàng hóa quốc tế (EAN) khi áp dụng hoặc mã định danh sản phẩm hoặc nội dung khác

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

ABC123
af_content_id

ID sản phẩm

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

102
af_content_type

Danh mục sản phẩm

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

Giày dép
af_currency Đơn vị tiền tệ trong trang thông tin chi tiết sản phẩm THB, USD

Xem danh sách (af_list_view)

Mục đích

Ghi nhận danh sách nào (ví dụ: sản phẩm mới được thêm vào, sản phẩm có liên quan hoặc sản phẩm được đề xuất) mà người mua xem nhiều nhất.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng xem một danh sách cụ thể

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_type Loại danh sách Related, recommended, new arrivals
af_content_list Danh sách ID nội dung từ danh mục 001, 092

Thêm vào danh sách yêu thích (af_add_to_wishlist)

Mục đích

Ghi nhận những sản phẩm và danh mục mà người mua thêm vào danh sách yêu thích của họ. Khi bạn biết sản phẩm nào thường được thêm vào danh sách mong muốn, bạn có thể cung cấp các sản phẩm này trong danh mục khuyến mãi hoặc giảm giá và khuyến khích người mua mua sản phẩm đó. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu lại những người dùng này theo các sản phẩm họ đã thêm vào danh sách yêu thích của họ.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm các mặt hàng vào danh sách yêu thích của họ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá của sản phẩm 600
af_content_id ID sản phẩm 300
af_content_type Danh mục sản phẩm Giày dép, thiết bị điện tử
af_currency Đơn vị tiền tệ hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm GBP

Thêm vào giỏ hàng (af_add_to_cart)

Mục đích

Ghi nhận khi có người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Xem số lượng sản phẩm trung bình mà người mua thêm vào trong một lần mua hàng
 • Khoảng thời gian giữa hai lần thêm vào sản phẩm khác nhau
 • Số lượng người mua từ bỏ giỏ hàng của họ

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng

Thông số sự kiện

Tên trường Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá sản phẩm 350, 1000
af_content

Mã số hàng hóa quốc tế (EAN) khi áp dụng hoặc mã định danh sản phẩm hoặc nội dung khác

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

ABC123
af_content_id

ID sản phẩm

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta 

001, 092
af_content_type

Loại sản phẩm

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

Áo sơ mi, giày dép
af_currency Đơn vị tiền tệ sản phẩm THB, USD
af_quantity Có bao nhiêu sản phẩm cùng loại đã được thêm vào giỏ hàng 2, 5

Bắt đầu thanh toán (af_initiated_checkout)

Mục đích

Hiểu hành vi của người mua khi họ tiến hành thanh toán. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Giá trung bình khi người mua thanh toán so với giá trung bình trong sự kiện mua
 • Người dùng thêm hay xóa sản phẩm sau khi đến mục thanh toán

Kích hoạt

Thời điểm người dùng bắt đầu thanh toán nhưng vẫn chưa hoàn tất thanh toán

Thông số sự kiện

Tên trường Mô tả Giá trị mẫu
af_price Tổng giá tiền trong giỏ hàng 4000
af_content_id ID sản phẩm trong giỏ hàng 221, 124
af_content_type Danh sách danh mục sản phẩm Áo sơ mi, quần
af_currency Tiền tệ trong thời điểm thanh toán THB
af_quantity Tổng số mặt hàng trong giỏ hàng 2, 5

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Tìm hiểu về xu hướng mua trong ứng dụng của bạn. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
 • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
 • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu ước tính từ giao dịch mua 1205.99
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content

Mã số hàng hóa quốc tế (EAN) khi áp dụng hoặc mã định danh sản phẩm hoặc nội dung khác

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

ABC123
af_content_id

ID mặt hàng

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

121, 262
af_content_type

Danh mục mặt hàng

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

Giầy dép, quần
af_currency Mã tiền tệ AUD
af_quantity Tổng số mặt hàng trong giỏ hàng 2, 5
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua. X123ABC
af_receipt_id

ID đặt xe

Thông số bắt buộc cho CRITEO và Google Ad Words để xác thực mua

X123ABC

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Lần mua đầu tiên (first_purchase)

Mục đích

Tương tự như sự kiện Mua hàng. Ngoài ra, sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Khoảng thời gian cần thiết để một người mua mới thực hiện mua hàng
 • Những sản phẩm nào mà người mua lần đầu muốn mua
 • Giá và doanh thu trung bình của giao dịch mua lần đầu

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch mua lần đầu

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu từ giao dịch mua 1205.99
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content

Mã số hàng hóa quốc tế (EAN) khi áp dụng hoặc mã định danh sản phẩm hoặc nội dung khác

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

ABC123
af_content_id

ID mặt hàng

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

121, 262
af_content_type

Danh mục mặt hàng

Thông số bắt buộc đối với quảng cáo động của quảng cáo Meta

Giầy dép, quần
af_currency Tiền tệ AUD
af_quantity Số lượng mặt hàng trong giỏ hàng 2, 5
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua. X123ABC
af_receipt_id

ID đặt xe

Thông số bắt buộc để tích hợp nhắm mục tiêu lại CRITEO và Google AdWords

X123ABC

Xóa khỏi giỏ hàng (remove_from_cart)

Mục đích

Ghi nhận sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xác định những mặt hàng mà người mua xóa khỏi giỏ hàng của họ
 • Xác định danh mục sản phẩm của các mặt hàng mà người mua xóa khỏi giỏ hàng của họ
 • So sánh dữ liệu từ sự kiện Thêm vào giỏ hàng để có được thông tin chi tiết về các sản phẩm không được thanh toán

Kích hoạt

Thời điểm người dùng xóa một mặt hàng khỏi giỏ hàng

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content_id ID sản phẩm hoặc mặt hàng 521
af_content_type Danh mục sản phẩm hoặc mặt hàng Giày dép