Các sự kiện trong ứng dụng gọi xe được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng gọi xe của bạn.

InApp_Events_ride.png Gọi xe

Ứng dụng gọi xe ngày càng trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, nơi hầu hết người dân không sở hữu xe hơi. Các sự kiện điển hình mà chúng tôi đề xuất ghi nhận là yêu cầu gọi xe và đặt xe.

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định:

 • Cách mà hành khách và lái xe tương tác với nhau
 • Các quốc gia nơi có nhiều người sử dụng dịch vụ gọi xe của bạn hơn
 • Số liệu về giá, các chuyến đi và quãng đường của chuyến đi

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events_ride_hailing_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện điển hình cho ngành dịch vụ gọi xe. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu những phương thức đăng ký mà người dùng của bạn ưa thích
 • Biết được số lượng người dùng thực sự đăng ký sau khi tải xuống và cài đặt ứng dụng
 • Xem xu hướng đăng ký ở các quốc gia để xác định các quốc gia có số lượng người dùng có nhiều khả năng sử dụng ứng dụng của bạn nhiều nhất.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Nền tảng hoặc phương thức mà người dùng đăng ký Facebook
country_code Mã quốc gia (mã điện thoại) 66

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGSITRATION_METHOD, "shoes");
eventValue.put("country_code", "66");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.LOGIN, null);

Thêm thông tin thanh toán (af_add_payment_info)

Mục đích

Giúp bạn phân loại người dùng. Bạn có thể: 

 • Tìm hiểu thời gian cần thiết để người dùng thêm thông tin thanh toán của họ
 • Phương thức thanh toán nào phổ biến nhất, ví dụ, thẻ tín dụng hoặc Ví điện tử 
 • Thiết lập chiến dịch và cộng tác với các nhà cung cấp phương thức thanh toán phổ biến

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm thành công thông tin thanh toán vào tài khoản của họ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_success Phương thức thanh toán có thành công hay không true
credit_card_type Loại thẻ tín dụng (tùy chọn) Visa, Mastercard
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, ví điện tử

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.SUCCESS, true);
eventValue.put("credit_card_type", "Visa");
eventValue.put("payment_method_type", true);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.ADD_PAYMENT_INFO, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đã yêu cầu đặt xe (ride_booking_requested)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu về các điểm đến phổ biến.
 • Tìm hiểu về các xu hướng, điểm đến và điểm xuất phát
 • Xem quãng đường trung bình của một chuyến đi
 • Xem hầu hết người dùng đến từ những thành phố, vùng và quốc gia nào

Ngoài ra, việc ghi nhận sự kiện này cùng với các sự kiện khác liên quan đến đặt xe có thể giúp bạn ghi nhận các giao dịch thành công. Sau đó, bạn có thể so sánh giao dịch thành công với giao dịch không thành công. Ví dụ, bạn có thể xem số lượt đặt chuyến đi được yêu cầu và số lượt đặt chuyến đi hoàn thành hoặc bị hủy.

Kích hoạt 

Thời điểm hành khách tạo yêu cầu đặt xe

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá công bố cho chuyến đi 22.4
af_currency Tiền tệ SGD
af_destination_a Điểm khởi hành Plaza Singapura
af_destination_b Điểm đến Marina Bay Sands
distance Khoảng cách giữa hai điểm đến 5.2
af_content_type Loại phương tiện Taxi
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, ví điện tử
af_city Thành phố nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
af_region Khu vực nơi hành khách đặt chuyến xe SFA
af_country Quốc gia nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
order_id ID đặt xe 135790

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 22.4);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "SGD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "Plaza Singapura");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Marina Bay Sands");
eventValue.put("distance", 5.2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "Taxi");
eventValue.put("payment_method_type", "credit card");
eventValue.put("notes", "Taxi stand");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CITY, "Singapore");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGION, "SFA");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUNTRY, "Singapore");
eventValue.put("af_order_id", "135790");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "ride_booking_requested", eventValue);

Đã xác nhận đặt xe (ride_booking_confirmed)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu xem ai là những người lái xe tích cực nhất
 • Xem những điểm đến phổ biến với các lái xe
 • Xem giá chuyến đi trung bình và giá tổng thể đối với mỗi người lái xe

Ngoài ra, việc ghi nhận sự kiện này cùng với ba sự kiện khác liên quan đến đặt xe có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của người lái xe. Ví dụ, bạn có thể xem tài xế nào xác nhận nhiều yêu cầu đặt xe nhất và tài xế nào chọn chuyến ngắn thay vì chuyến dài.

Kích hoạt 

Thời điểm lượt đặt xe được tài xế chấp nhận

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá công bố cho chuyến đi 22.4
af_currency Tiền tệ SGD
af_destination_a Điểm khởi hành Plaza Singapura
af_destination_b Điểm đến Marina Bay Sands
distance Khoảng cách giữa hai điểm đến 5.2
af_content_type Loại phương tiện Taxi
driver_id ID của tài xế xác nhận thực hiện chuyến đi 1706
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, ví điện tử
af_city Thành phố nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
af_region Khu vực nơi hành khách đặt chuyến xe SFA
af_country Quốc gia nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
af_order_id ID đặt xe 135790

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 22.4);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "SGD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "Plaza Singapura");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Marina Bay Sands");
eventValue.put("distance", 5.2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "Taxi");
eventValue.put("driver_id", "1706");
eventValue.put("payment_method_type", "credit card");
eventValue.put("notes", "Taxi stand");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CITY, "Singapore");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGION, "SFA");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUNTRY, "Singapore");
eventValue.put("af_order_id", "135790");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "ride_booking_confirmed", eventValue);

Đã hủy đặt xe (ride_booking_canceled)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Ghi lại những lái xe hoặc hành khách thường xuyên hủy chuyến
 • Tìm hiểu xem có bao nhiêu chuyến đi bị hủy
 • Liên hệ tỷ lệ hủy với các thuộc tính như giá, điểm đến, quãng đường và thành phố
 • Tìm hiểu lý do tại sao chuyến đi bị hủy

Kích hoạt 

Thời điểm lượt đặt xe bị hủy

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá công bố cho chuyến đi 22.4
af_currency Tiền tệ SGD
af_destination_a Điểm khởi hành Plaza Singapura
af_destination_b Điểm đến Marina Bay Sands
distance Khoảng cách giữa hai điểm đến 5.2
af_content_type Loại phương tiện Taxi
driver_id ID của tài xế xác nhận thực hiện chuyến đi 1706
cancelation_reason Lý do chuyến đi bị hủy giá quá cao, tài xế không xuất hiện, hành khách không xuất hiện
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, ví điện tử
af_city Thành phố nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
af_region Khu vực nơi hành khách đặt chuyến xe SFA
af_country Quốc gia nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
order_id ID đặt xe 135790
canceled_by Chuyến đi bị hủy bởi hành khách hay lái xe Hành khách

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 22.4);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "SGD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "Plaza Singapura");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Marina Bay Sands");
eventValue.put("distance", 5.2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "Taxi");
eventValue.put("driver_id", "1706");
eventValue.put("cancellation_reason", "driver didn't show up");
eventValue.put("payment_method_type", "credit card");
eventValue.put("notes", "Taxi stand");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CITY, "Singapore");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGION, "SFA");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUNTRY, "Singapore");
eventValue.put("af_order_id", "135790");
eventValue.put("canceled_by", "passenger");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "ride_booking_canceled", eventValue);

Đã hoàn tất đặt xe (ride_booking_completed)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu về số tiền hành khách đã trả và thu nhập của lái xe
 • Liên hệ các chuyến đi đã hoàn thành với các thuộc tính như điểm đến, quãng đường, loại hình thanh toán và ID lái xe
 • Xem quãng đường trung bình và quãng đường tổng thể của lái xe và hành khách
 • So sánh các chuyến đi đã hoàn thành với các chuyến đi bị hủy
 • Ghi lại và ghi nhận điểm số của tài xế

Kích hoạt 

Thời điểm hành trình được hoàn thành

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Giá công bố cho chuyến đi 22.4
af_currency Tiền tệ SGD
af_destination_a Điểm khởi hành Plaza Singapura
af_destination_b Điểm đến Marina Bay Sands
distance Khoảng cách giữa hai điểm đến 5.2
af_content_type Loại phương tiện Taxi
driver_id ID của tài xế xác nhận thực hiện chuyến đi 1706
payment_method_type Loại phương thức thanh toán thẻ tín dụng, ví điện tử
af_city Thành phố nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
af_region Khu vực nơi hành khách đặt chuyến xe SFA
af_country Quốc gia nơi hành khách đặt chuyến xe Singapore
order_id ID đặt xe 135790
credits_earned Điểm hành khách nhận được khi hoàn thành chuyến đi 248

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 22.4);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "SGD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "Plaza Singapura");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B,"Marina Bay Sands");
eventValue.put("distance", 5.2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "Taxi");
eventValue.put("driver_id", "1706");
eventValue.put("payment_method_type", "credit card");
eventValue.put("notes", "Taxi stand");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CITY, "Singapore");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGION, "SFA");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUNTRY, "Singapore");
eventValue.put("af_order_id", "135790");
eventValue.put("credits_earned", 248);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "ride_booking_completed" , eventValue);

Số điểm đã sử dụng (used_credits)

Mục đích

Sự kiện hoàn tất đặt xe bao gồm một thông số có tên là credits_earned. Thông số này ghi lại các số điểm mà hành khách kiếm được cho mỗi chuyến đi. Hành khách có thể đổi điểm để lấy phiếu giảm giá và chiết khấu.

Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xem có bao nhiêu hành khách đổi điểm lấy phiếu giảm giá
 • Xem loại phiếu giảm giá và chiết khấu mà hành khách yêu thích

Kích hoạt 

Thời điểm hành khách sử dụng điểm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_content loại phiếu giảm giá hoặc chiết khấu Vé xem phim một người
credits_used Số điểm đã sử dụng 1000
credits_remaining Số điểm còn lại trong tài khoản 2090
invoice_id ID hóa đơn của hóa đơn được tạo khi sử dụng điểm KO215123SD

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT, "Single movie ticket");
eventValue.put("credits_used", 1000);
eventValue.put("invoice_id", "");
eventValue.put("credits_remaining", "KO215123SD");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "spent_credits" , eventValue);