Các sự kiện ứng dụng đặt vé máy bay được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng đặt vé máy bay của bạn.

InApp_Events_flight.png Đặt vé máy bay

Ứng dụng đặt vé máy bay cho phép du khách dễ dàng đặt vé máy bay đồng thời lựa chọn từ các ưu đãi tốt nhất. Các sự kiện điển hình mà chúng tôi đề xuất ghi nhận là đặt vé máy bay, tìm kiếm chuyến bay và xem các chương trình ưu đãi. 

Ghi nhận sự kiện có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu về các điểm đến phổ biến.
 • Phân tích xu hướng theo mùa
 • Tìm hiểu về các hãng hàng không phổ biến mà người dùng thích sử dụng

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events flight_booking_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện điển hình cho ngành dịch vụ đặt vé máy bay. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu số lượng người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, phương thức đăng ký nào mà người dùng yêu thích.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên trường Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGSITRATION_METHOD, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), 
AFInAppEventType.LOGIN, null);

Đặt vé du lịch (af_travel_booking)

Mục đích

Khả năng đặt vé máy bay là chức năng chính của ứng dụng. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Những điểm đến phổ biến
 • Các hãng hàng không phổ biến
 • Xu hướng theo mùa

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng đến trang cảm ơn sau khi đặt vé máy bay thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu liên quan đến việc đặt vé 647.99
af_currency Mã tiền tệ SGD
af_price Giá 674
af_content_id ID ưu đãi của chuyến bay ODIRNH
af_departing_departure_date Ngày đi 2018-06-21
af_returning_departure_date Ngày về 2018-06-26
af_destination_a Điểm đến đầu tiên BKK
af_destination_b Điểm đến thứ hai (nếu có) SYD
airline_code Mã của hãng hàng không KLM
af_class Hạng chuyến bay được đặt vé phổ thông
purchase_method Phương thức được sử dụng cho giao dịch mua thẻ tín dụng

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 647.99);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "SGD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 674);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "ODIRNH");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DEPARTING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-21");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RETURNING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "BKK");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "SYD");
eventValue.put("airline_code", "KLM");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CLASS, "economy");
eventValue.put("purchase_method", "credit card");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.TRAVEL_BOOKING, eventValue);

Khung hiển thị nội dung (af_content_view)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Ưu đãi chuyến bay nào hấp dẫn người dùng nhất
 • Liệu kết quả tìm kiếm có liên quan đến các câu hỏi tìm kiếm hay không

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng nhấp vào kết quả tìm kiếm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_departing_departure_date Ngày đi 2018-06-21
af_returning_departure_date Ngày về 2018-06-26
af_destination_a Điểm đến đầu tiên BKK
af_destination_b Điểm đến thứ hai (nếu có) SYD

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DEPARTING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-21");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RETURNING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "BKK");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "SYD");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.CONTENT_VIEW, eventValue);

Tìm kiếm (af_search)

Mục đích

Ứng dụng đặt vé máy bay cho phép người dùng tìm kiếm các chuyến bay và ưu đãi. Một cách để thu được thông tin về sở thích của người dùng là ghi lại các thông số tìm kiếm. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Tìm hiểu những đối tượng tìm kiếm của người dùng
 • Biết được điểm đến nào là phổ biến nhất
 • Xem có bao nhiêu người dùng đưa con cùng đi du lịch
 • Xem thời điểm nào trong năm người dùng thích hoặc lên kế hoạch du lịch

Kích hoạt

Sau khi người dùng điền vào biểu mẫu tìm kiếm và nhấp vào nút tìm kiếm 

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_num_children Số trẻ em đi du lịch 0
af_destination_a Điểm đến đầu tiên BKK
af_destination_b Điểm đến thứ hai (nếu có) SYD
af_departing_departure_date Ngày đi 2018-06-21
af_returning_departure_date Ngày về 2018-06-26
af_num_infants Số trẻ sơ sinh đi du lịch 0
af_num_adults Số lượng  người lớn đi du lịch 1

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, 
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "BKK");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "SYD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DEPARTING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-21");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RETURNING_DEPARTURE_DATE, "2018-06-26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_INFANTS, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 1);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.SEARCH, eventValue);

Thêm thông tin thanh toán (af_add_payment_info)

Mục đích

Ghi nhận những lần thành công và không thành công trong việc thêm thông tin thanh toán khi đặt vé máy bay.

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng nhấp vào nút đặt vé máy bay

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_success Thêm phương thức thanh toán có thành công hay không  true

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.SUCCESS, true);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.ADD_PAYMENT_INFO, eventValue);

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Tìm hiểu về xu hướng mua trong ứng dụng đặt vé máy bay của bạn. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
 • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
 • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu ước tính từ giao dịch mua 1205.99
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content_id ID mặt hàng 121
af_content_type Danh mục mặt hàng flight
af_currency Mã tiền tệ AUD
af_quantity Tổng số mặt hàng trong giỏ hàng 1
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua. X123ABC
af_receipt_id ID đơn đặt hàng,  bắt buộc để tích hợp nhắm mục tiêu lại cho CRITEO và Google Ads X123ABC

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 4000);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "121");
// for multiple product categories, set the param value as: // new String {"121", "262"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "flight");
// for multiple product categories,, set the param value as: new String {"flight", "meals"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "AUD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.QUANTITY, 2);
// for multiple product categories, set the param value as: new int {2, 5}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RECEIPT_ID, "X123ABC");
eventValue.put("af_order_id", "X123ABC");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.PURCHASE, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Lần mua đầu tiên (first_purchase)

Mục đích

Tương tự như sự kiện Mua hàng. Ngoài ra, sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Xem khoảng thời gian cần thiết để một người mua mới tiến hành giao dịch mua
 • Xem các chuyến bay mà người mua lần đầu muốn mua
 • Xem giá và doanh thu trung bình của giao dịch mua đầu tiên

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch mua đầu tiên

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu từ giao dịch mua 1205.99
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content_id ID mặt hàng 121, 262
af_content_type Danh mục mặt hàng flight
af_currency Tiền tệ AUD
af_quantity Số lượng mặt hàng trong giỏ hàng 1
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua X123ABC
af_receipt_id

ID đơn đặt hàng, bắt buộc để tích hợp nhắm mục tiêu lại cho CRITEO và Google AdWords

X123ABC

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 4000);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "221");
// for multiple product categories, set the param value as: new String {"221", "124"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "flight");
// for multiple product categories set the param value as: new String {"flight", "meal"}
eventValue.put(AFInAppEventParameteName.CURRENCY, "USD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.QUANTITY, 2);
// for multiple product categories, set the param value as: new int {1}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RECEIPT_ID, "X123ABC");
eventValue.put("af_order_id", "X123ABC");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "first_purchase", eventValue);