Các sự kiện ứng dụng đặt phòng khách sạn được đề xuất

Khái quát: Đo lường chất lượng của người dùng trong suốt hành trình người dùng của họ bằng cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng được đề xuất này cho ứng dụng đặt phòng khách sạn của bạn.

InApp_Events_hotel.png Đặt phòng khách sạn

Ứng dụng đặt phòng khách sạn cho phép du khách dễ dàng đặt phòng khách sạn đồng thời lựa chọn từ các ưu đãi tốt nhất. Các sự kiện điển hình mà chúng tôi đề xuất ghi nhận là tìm kiếm, mua, đặt vé du lịch và thêm vào danh sách yêu thích.

Việc ghi nhận các sự kiện có thể giúp bạn xác định: 

 • Những chiến dịch và nguồn truyền thông nào mang đến người dùng thực sự đặt chỗ cho kỳ nghỉ
 • Những chiến dịch và nguồn truyền thông nào mang đến người dùng đặt phòng nhiều nhất và tạo ra nhiều doanh thu hơn

Bạn có thể phân bổ các ưu tiên như điểm số khách sạn, mùa, quốc gia và số lượng trẻ em đi cùng từ những người dùng đến từ các nguồn truyền thông nhất định. Sau đó, bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch của mình bằng cách nhắm mục tiêu các ưu tiên của người dùng này.

Để biết thêm thông tin về cách ghi lại các sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng.

Flowchart_for_recommended_events_hotel_booking_app_user_journey

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện đã xác định trước

Phần sau đây cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện điển hình cho ngành dịch vụ đặt phòng khách sạn. Mỗi cấu trúc bao gồm một tên sự kiện đã xác định trước và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Hoàn tất đăng ký (af_complete_registration)

Mục đích

Tìm hiểu xem có bao nhiêu người dùng đã cài đặt ứng dụng và hoàn tất quá trình đăng ký, phương thức đăng ký nào người dùng yêu thích và nguồn truyền thông nào mang đến người dùng đăng ký thực sự.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất quá trình đăng ký

Thông số sự kiện

Tên trường Mô tả Giá trị mẫu
af_registration_method Loại phương thức đăng ký email, facebook

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REGSITRATION_METHOD, "Facebook");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.COMPLETE_REGISTRATION, eventValue);

Đăng nhập (af_login)

Mục đích

Hiểu được việc giữ chân người dùng đã đăng ký của bạn

Kích hoạt 

Thời điểm người dùng đăng nhập thành công

Thông số sự kiện

Có thể được gửi mà không cần bất kỳ thông số bổ sung nào

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), 
AFInAppEventType.LOGIN, null);

Tìm kiếm (af_search)

Mục đích

Tìm hiểu những đối tượng tìm kiếm của người dùng,  và kết quả tìm kiếm nào phù hợp nhất và dẫn đến giao dịch hành mua. Ngoài ra, bạn có thể xem được người dùng ở một số vị trí địa lý nhất định đang tìm kiếm những gì và nhắm mục tiêu vào những điều đó một cách phù hợp trên các nguồn truyền thông.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thực hiện tìm kiếm

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_date_a Ngày nhận phòng 2018/07/26
af_date_b Ngày trả phòng 2018/08/01
af_destination_a Vị trí của người dùng London
af_destination_b Vị trí khách sạn Madrid
af_num_adults Số lượng khách 2
af_num_children Số lượng trẻ em 0

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_A, "2018/07/26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_B, "2018/08/01");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "London");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Madrid");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.SEARCH, eventValue);

Khung hiển thị nội dung (af_content_view)

Mục đích

Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Liệu kết quả tìm kiếm có liên quan đến các câu hỏi tìm kiếm hay không
 • Người dùng đang tìm kiếm loại khách sạn nào
 • Xu hướng theo mùa
 • Các địa điểm nổi tiếng
 • Nguồn truyền thông nào mang đến người dùng và sau đó nhắm mục tiêu lại những người dùng này trong các quảng cáo và khuyến mãi

Kích hoạt

Thời điểm người dùng đang xem một khách sạn

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Bảng giá của khách sạn 674
af_content_id ID của khách sạn ODIRNH
af_date_a Ngày nhận phòng 2018/07/26
af_date_b Ngày trả phòng 2018/08/01
af_destination_a Vị trí của người dùng London
af_destination_b Vị trí khách sạn Madrid
af_class Loại phòng Phòng hạng sang
af_num_adults Số lượng khách 2
af_num_children Số lượng trẻ em 0
af_hotel_score Điểm số khách sạn theo đánh giá 9.6
af_preferred_star_ratings Xếp hạng sao khách sạn được yêu thích 5
af_preferred_neighborhoods Khu vực vị trí của khách sạn Centro

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "GBP");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 674);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "ODIRNH");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_A, "2018/07/26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_B, "2018/08/01");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "London");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Madrid");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CLASS, "Deluxe");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.HOTEL_SCORE, 9.6);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_STAR_RATINGS, 5);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_NEIGHBORHOODS, "Centro");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.CONTENT_VIEW, eventValue);

Thêm vào danh sách yêu thích (af_add_to_wishlist)

Mục đích

Ghi nhận những khách sạn và điểm đến mà người dùng quan tâm khi đặt phòng. Ví dụ, khi bạn biết khách sạn, khu vực và xếp hạng sao mà người dùng đang tìm kiếm, bạn có thể sử dụng dữ liệu này để nhắm mục tiêu lại người dùng.

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm một danh sách vào danh sách yêu thích của họ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Bảng giá của khách sạn 674
af_content_id ID của khách sạn ODIRNH
af_date_a Ngày nhận phòng 2018/07/26
af_date_b Ngày trả phòng 2018/08/01
af_destination_a Vị trí của người dùng London
af_destination_b Vị trí khách sạn Madrid
af_class Loại phòng Phòng hạng sang
af_num_adults Số lượng khách 2
af_num_children Số lượng trẻ em 0
af_hotel_score Điểm số khách sạn theo đánh giá 9.6
af_preferred_star_ratings Xếp hạng sao khách sạn được yêu thích 5
af_preferred_neighborhoods Khu vực vị trí của khách sạn Centro
purchase_method Phương thức mua hàng Thẻ tín dụng
af_coupon_code Mã khuyến mại hoặc điểm thưởng khách hàng thân thiết SUM2018
property_type Loại khách sạn Khách sạn

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "GBP");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 674);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "ODIRNH");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_A, "2018/07/26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_B, "2018/08/01");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "London");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Madrid");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CLASS, "Deluxe");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.HOTEL_SCORE, 9.6);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_STAR_RATINGS, 5);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_NEIGHBORHOODS, "Centro");
eventValue.put("purchase_method", "credit card");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUPON_CODE, "SUM2018");
eventValue.put("property_type", "hotel");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.ADD_TO_WISH_LIST, eventValue);

Bắt đầu thanh toán (af_initiated_checkout)

Mục đích

Hiểu hành vi của người mua khi họ tiến hành thanh toán. Sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Phương thức mua hàng nào đã được sử dụng, ví dụ, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử
 • Người dùng có hoàn tất quá trình thanh toán hay không

Kích hoạt

Thời điểm người dùng thêm thông tin thẻ tín dụng hoặc kết nối ví điện tử của họ

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_price Bảng giá của khách sạn 674
af_content_id ID của khách sạn ODIRNH
af_date_a Ngày nhận phòng 2018/07/26
af_date_b Ngày trả phòng 2018/08/01
af_destination_a Vị trí của người dùng London
af_destination_b Vị trí khách sạn Madrid
af_class Loại phòng Phòng hạng sang
af_num_adults Số lượng khách 2
af_num_children Số lượng trẻ em 0
af_hotel_score Điểm số khách sạn theo đánh giá 9.6
af_preferred_star_ratings Xếp hạng sao khách sạn được yêu thích 5
af_preferred_neighborhoods Khu vực vị trí của khách sạn Centro
purchase_method Phương thức mua hàng Thẻ tín dụng
af_coupon_code Mã khuyến mại hoặc điểm thưởng khách hàng thân thiết SUM2018
property_type Loại khách sạn Khách sạn

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity

Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "GBP");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 674);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "ODIRNH");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_A, "2018/07/26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_B, "2018/08/01");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "London");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Madrid");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CLASS, "Deluxe");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.HOTEL_SCORE, 9.6);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_STAR_RATINGS, 5);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_NEIGHBORHOODS, "Centro");
eventValue.put("purchase_method", "credit card");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUPON_CODE, "SUM2018");
eventValue.put("property_type", "hotel");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.INITIATED_CHECKOUT, eventValue);

Mua hàng (af_purchase)

Mục đích

Tìm hiểu về xu hướng mua hàng trong ứng dụng đặt phòng khách sạn của bạn. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Xác định LTV của người dùng và ROI của các chiến dịch của bạn trên các mạng quảng cáo và các đại lý quảng cáo
 • Xác định những ưu đãi nào được người dùng chọn nhiều nhất
 • Chiến dịch tham chiếu chéo với các mặt hàng đã mua để tối ưu hóa nhắm mục tiêu chiến dịch

Kích hoạt

Thời điểm người dùng truy cập trang cảm ơn sau khi mua hàng thành công

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu ước tính từ giao dịch mua 1205.99
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content_id ID mặt hàng 121
af_content_type Danh mục mặt hàng hotel
af_currency Mã tiền tệ AUD
af_quantity Tổng số mặt hàng trong giỏ hàng 1
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua. X123ABC
af_receipt_id ID đơn đặt hàng,  bắt buộc để tích hợp nhắm mục tiêu lại cho CRITEO và Google Ads X123ABC

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 4000);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "121");
// for multiple product categories, set the param value as: // new String {"121", "262"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "hotel");
// for multiple product categories,, set the param value as: new String {"hotel", "meals"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "AUD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.QUANTITY, 2);
// for multiple product categories, set the param value as: new int {2, 5}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RECEIPT_ID, "X123ABC");
eventValue.put("af_order_id", "X123ABC");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.PURCHASE, eventValue);

Đặt vé du lịch (af_travel_booking)

Mục đích

Xác định tỷ lệ đặt phòng tổng thể trong ứng dụng của bạn. Sự kiện này có thể giúp bạn:

 • Ghi nhận doanh thu tạo ra từ hoạt động đặt phòng
 • Xác định số lượng người dùng đặt phòng khách sạn có trẻ em
 • Hiểu được những xu hướng theo mùa
 • Xác định các khách sạn được nhiều người ưa chuộng

Kích hoạt

Thời điểm người dùng đến trang cảm ơn sau khi đặt phòng khách sạn

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu từ đặt phòng 647.95
af_currency Mã tiền tệ GBP
af_price Bảng giá của khách sạn 674
af_content_id ID của khách sạn ODIRNH
af_date_a 2018/07/26 Ngày nhận phòng
af_date_b Ngày trả phòng 2018/08/01
af_destination_a Vị trí của người dùng London
af_destination_b Vị trí khách sạn Madrid
af_class Loại phòng Phòng hạng sang
af_num_adults Số lượng khách 2
af_num_children Số lượng trẻ em 0
af_hotel_score Điểm số khách sạn theo đánh giá 9.6
af_preferred_star_ratings Xếp hạng sao khách sạn được yêu thích 5
af_preferred_neighborhoods Khu vực vị trí của khách sạn Centro
purchase_method Phương thức mua hàng Thẻ tín dụng
af_coupon_code Mã khuyến mại hoặc điểm thưởng khách hàng thân thiết SUM2018
property_type Loại khách sạn Khách sạn
new_booking Lần đặt phòng đầu tiên của người dùng true

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.REVENUE, 647.95);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CURRENCY, "GBP");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 674);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "ODIRNH");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_A, "2018/07/26");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DATE_B, "2018/08/01");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_A, "London");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.DESTINATION_B, "Madrid");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CLASS, "Deluxe");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_ADULTS, 2);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.NUM_CHILDREN, 0);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.HOTEL_SCORE, 9.6);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_STAR_RATINGS, 5);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PREFERRED_NEIGHBORHOODS, "Centro");
eventValue.put("purchase_method", "credit card");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.COUPON_CODE, "SUM2018");
eventValue.put("property_type", "hotel");
eventValue.put("new_booking", true);
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), AFInAppEventType.TRAVEL_BOOKING, eventValue);

Cấu trúc đề xuất cho các sự kiện tùy chỉnh

Phần sau cung cấp danh sách các cấu trúc sự kiện bao gồm tên sự kiện tùy chỉnh và các thông số sự kiện được đề xuất sử dụng. Lưu ý rằng sự kiện trong ứng dụng có thể bao gồm bất kỳ thông số sự kiện nào đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Lần mua đầu tiên (first_purchase)

Mục đích

Tương tự như sự kiện Mua hàng. Ngoài ra, sự kiện này có thể giúp bạn xác định:

 • Khoảng thời gian cần thiết để một người mua mới thực hiện mua hàng
 • Những sản phẩm nào mà người mua lần đầu muốn mua
 • Giá và doanh thu trung bình của giao dịch mua lần đầu

Kích hoạt

Thời điểm người dùng hoàn tất giao dịch mua lần đầu

Thông số sự kiện

Tên Mô tả Giá trị mẫu
af_revenue Doanh thu từ giao dịch mua 1205.95
af_price Tổng số tiền mua hàng 4000
af_content_id ID mặt hàng 121, 262
af_content_type Danh mục mặt hàng hotel
af_currency Tiền tệ AUD
af_quantity Số lượng mặt hàng trong giỏ hàng 1
af_order_id ID đơn đặt hàng được tạo sau khi mua X123ABC
af_receipt_id

ID đơn đặt hàng, bắt buộc để tích hợp nhắm mục tiêu lại cho CRITEO và Google AdWords

X123ABC

Ví dụ

Android iOS - Objective C iOS - Swift Unity
Map<String, Object> eventValue = new HashMap<String, Object>();
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.PRICE, 4000);
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_ID, "221");
// for multiple product categories, set the param value as: new String {"221", "124"}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.CONTENT_TYPE, "hotel");
// for multiple product categories set the param value as: new String {"hotel", "meals"}
eventValue.put(AFInAppEventParameteName.CURRENCY, "USD");
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.QUANTITY, 2);
// for multiple product categories, set the param value as: new int {1}
eventValue.put(AFInAppEventParameterName.RECEIPT_ID, "X123ABC");
eventValue.put("af_order_id", "X123ABC");
AppsFlyerLib.getInstance().logEvent(getApplicationContext(), "first_purchase", eventValue);