Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của quảng cáo Meta

Tổng quan: Gửi các sự kiện phong phú trong ứng dụng của ứng dụng của bạn từ AppsFlyer đến quảng cáo Meta.

Ánh xạ sự kiện Meta trong ứng dụng

Nhà quảng cáo ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng, SDK hoặc Máy chủ đến máy chủ của họ đến các sự kiện được xác định trước của Meta. Các nhà quảng cáo cũng có thể gửi các bài đăng lại trên Meta về mỗi lần khởi chạy ứng dụng hoặc bất kỳ lượt gỡ cài đặt ứng dụng nào đã biết.

Điều này cho phép nhà quảng cáo tận dụng các khả năng tối ưu hóa nâng cao của Meta, cũng như tạo phân đoạn Đối tượng Tương tự và Tùy chỉnh.

Ánh xạ sự kiện được xác định trước

Quảng cáo Meta cung cấp nhiều loại sự kiện đã được xác định trước và có thể ánh xạ.

Tìm tại đây danh sách các sự kiện phong phú trong ứng dụng, có thể được gửi tới Meta với các thông số bổ sung cung cấp thêm thông tin về chất lượng của sự kiện.

Tìm hiểu thêm về các sự kiện ánh xạ trên Meta

In-app_event_postbacks_en-us.png

Lưu ý rằng không có sự kiện được xác định trước để gửi lượt gỡ cài đặt tới quảng cáo Meta. Để gửi lượt gỡ cài đặt, hãy sử dụng một sự kiện tùy chỉnh.

Dưới đây là danh sách các sự kiện được xác định trước khác của Meta không có thông số bổ sung:

Mã định danh sự kiện Meta

Mô tả

Tên SDK AppsFlyer đề xuất

Quyên tặng

Quyên tặng tiền cho tổ chức hoặc mục đích của bạn.

af_donate

Lên lịch

Đặt cuộc hẹn để đến thăm một trong những địa điểm của bạn.

af_schedule

SubmitApplication

Nộp đơn đăng ký cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình bạn cung cấp, chẳng hạn như thẻ tín dụng, chương trình giáo dục hoặc công việc.

af_submit_application

FindLocation

Khi có người tìm thấy một trong những địa điểm của bạn thông qua web hoặc ứng dụng với ý định viếng thăm. Ví dụ: tìm kiếm một sản phẩm và tìm thấy nó tại một trong các cửa hàng địa phương của bạn.

af_find_location 

Liên hệ

Điện thoại hoặc SMS, email, trò chuyện hoặc loại hình liên hệ khác giữa khách hàng và doanh nghiệp của bạn.

af_contact

CustomizeProduct

Việc tùy biến sản phẩm thông qua một công cụ cấu hình hoặc ứng dụng khác mà doanh nghiệp của bạn sở hữu.

af_customize_product

Nối Sự kiện tuỳ chỉnh trong Ứng dụng Facebook

AppsFlyer cho phép bạn ánh xạ bất kỳ sự kiện trong ứng dụng tùy chỉnh nào để gửi tới Meta, bằng cách sử dụng tùy chọn Mã định danh sự kiện Meta TÙY CHỈNH.

Tên sự kiện và giá trị sự kiện (bao gồm các thông số sự kiện) được định cấu hình trong SDK được chuyển tiếp đến Meta, sau đó được hiển thị theo tên sự kiện SDK AppsFlyer ban đầu của nó - không phải dạng "tùy chỉnh".

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các sự kiện này để tùy chỉnh các chiến dịch của bạn.

Nối Thông số Tự động với sự kiện TÙY CHỈNH

Thông qua giải pháp tích hợp sâu của AppsFlyer với Meta, nhiều thông số sự kiện SDK tiêu chuẩn của AppsFlyer được tự động ánh xạ tới các thông số được xác định trước của Meta. Ví dụ: thông số af_revenue được chuyển đổi thành thông số _valueToSum trong Meta, cho phép bạn gửi doanh thu trên mỗi sự kiện có thể được đo lường và tối ưu hóa trong Meta.

 Lưu ý

Ánh xạ thông số tự động có thể khác nhau giữa TÙY CHỈNH và các sự kiện được xác định trước.

Đối với sự kiện được xác định trước, af_price được ánh xạ tới _valueToSum trong một số trường hợp (ví dụ: fb_mobile_add_to_cart). Trong các trường hợp khác, af numvenue được ánh xạ tới _valueToSum (ví dụ: trong  fb_mobile_purchase).

Đối với các sự kiện được ánh xạ tới TÙY CHỈNH, af_price luôn được ánh xạ tới fb_priceaf numvenue đến _valueToSum.

Bảng sau liệt kê tất cả các thông số sự kiện của AppsFlyer, khi được ánh xạ thông qua sự kiện TÙY CHỈNH tới Meta, sẽ được tự động ánh xạ tới các thông số của Meta.

Thông số AppsFlyer Thông số Meta
af_city fb_city
af_class fb_travel_class
af_content_id fb_content_id
af_content_list fb_content_id
af_content_type fb_content_type
af_country fb_country
af_currency fb_currency
af_date_a fb_checkin_date
af_date_b fb_checkout_date
af_departing_arrival_date fb_departing_arrival_date
af_departing_departure_date fb_departing_departure_date
af_description fb_description
af_destination_a fb_origin_airport
af_destination_b fb_destination_airport
af_destination_list fb_destination_ids
af_hotel_score fb_hotel_score
af_level fb_level
af_max_rating_value fb_max_rating_value
af_num_adults fb_num_adults
af_num_children fb_num_children
af_num_infants fb_num_infants
af_order_id fb_order_id
af_payment_info_available fb_payment_info_available
af_preferred_neighborhoods fb_preferred_neighborhoods
af_preferred_num_stops fb_preferred_num_stops
af_preferred_price_range fb_preferred_price_range
af_preferred_star_ratings fb_preferred_star_ratings
af_price fb_price
af_quantity fb_num_items
af_region fb_region
af_registration_method fb_registration_method
af_returning_arrival_date fb_returning_arrival_date
af_returning_departure_date fb_returning_departure_date
af_revenue _valueToSum
af_search_string fb_search_string
af_success fb_success
af_suggested_destinations fb_suggested_destinations
af_suggested_hotels fb_suggested_hotels
af_travel_end fb_travel_end
af_travel_start fb_travel_start
af_user_score fb_user_score

Giới hạn sự kiện và thông số

Các giới hạn sau áp dụng cho các sự kiện bạn gửi tới quảng cáo Meta:

 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải là tiếng Latinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, Meta không chấp nhận sử dụng Hán tự. AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với Meta xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các đăng lại hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.
 • Số lượng thông số tối đa: 25.
 • Độ dài của tên và thông số sự kiện: 2–40.
 • Độ dài thông số tối đa: 100 ký tự.
 • Các ký tự được phép: Ký tự chữ và số, dấu gạch dưới, dấu gạch nối hoặc dấu cách. Không sử dụng các ký tự không phải tiếng Latinh (tiếng Anh). Sử dụng các chữ cái không phải tiếng Latinh sẽ dẫn đến các kết quả không nhất quán.

Những điều cần lưu ý về đặt tên sự kiện trong ứng dụng:

 • Tên sự kiện trên AppsFlyer có thể được đặt giống như tên sự kiện Meta (ví dụ: fb_price), tuy nhiên, những tên này không được gửi dưới dạng sự kiện TÙY CHỈNH tới Meta.
  Để đảm bảo an toàn, hãy tránh đặt tên sự kiện giống với tên sự kiện Meta.
 • Để thực hiện ánh xạ đăng lại sự kiện trong ứng dụng với Meta, hãy lấy dữ liệu sự kiện từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nguồn tự nhiên.

 Quan trọng!

Ngoại trừ các thông số trên, AppsFlyer gửi dữ liệu sự kiện TÙY CHỈNH nguyên trạng tới Meta. Chủ sở hữu ứng dụng có trách nhiệm xác minh dữ liệu sự kiện theo yêu cầu của Meta, sử dụng các thông số Meta hợp lệ (xem bảng ở trên). Mặt khác, các thông số này sẽ không được gửi đến Meta