Tổng quan OneLink™

Khái quát: Nhiều chủ sở hữu ứng dụng có tài sản truyền thông của riêng mình như trang web, biểu ngữ, bài đăng trên mạng xã hội, email của người dùng và số điện thoại. OneLink là một công nghệ liên kết duy nhất giúp chuyển đổi người dùng truyền thông sở hữu thành người dùng ứng dụng di động, bất kể thiết bị, hệ điều hành, kênh hoặc nền tảng.  

onelink-webinar_en-us.jpg

Giới thiệu về OneLink

 • Giúp các nhà tiếp thị thu hút người dùng của họ bằng cách cung cấp các liên kết hoạt động trên tất cả các kênh tiếp thị truyền thông sở hữu. 
 • Chuyển hướng người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng (ví dụ: App Store hoặc Google Play), trang đích hoặc ứng dụng (nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng).
 • Mở ứng dụng theo hoạt động mặc định (sử dụng Liên kết Ứng dụng, Liên kết Chung và lược đồ URI, như được đặt trong mẫu OneLink). 
 • Tăng đáng kể mức độ thu hút và chuyển đổi của người dùng bằng cách liên kết sâu người dùng hiện có hoặc bằng cách sử dụng deferred deep linking đối với người dùng mới, với nội dung và trải nghiệm cụ thể trong ứng dụng (như được đặt trong liên kết tùy chỉnh OneLink và do nhà phát triển triển khai).
 • Thiết lập OneLink có 2 thành phần: Mẫu OneLink và liên kết tùy chỉnh OneLink.
 • Mẫu OneLink thể hiện logic định tuyến ở trọng tâm của các liên kết của bạn, để chuyển hướng người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng và mở ứng dụng. Mẫu OneLink không phải là một liên kết có thể nhấp được dành cho người dùng cuối của bạn mà là cơ sở để tạo ra nhiều liên kết tùy chỉnh. Dựa trên mẫu, bạn có thể tạo nhiều liên kết tùy chỉnh OneLink để người dùng nhấp vào. Một mẫu OneLink duy nhất có thể là cơ sở để tạo nhiều liên kết. Hiếm khi cần nhiều hơn một hoặc hai mẫu OneLink trong vòng đời của một ứng dụng (ngoài giai đoạn thử nghiệm).
 • Miễn phí cho tất cả các gói tài khoản.

Video giới thiệu

Thiết lập OneLink

Việc thiết lập OneLink yêu cầu phải có hai vai trò khác nhau làm việc cùng nhau trong một tổ chức:

Vai trò Công việc Nguồn

Nhà tiếp thị/quản lý sản phẩm

 • Thiết lập OneLink
 • Sử dụng liên kết tùy chỉnh OneLink
  trong các chiến dịch tiếp thị
 • Bảng điều khiển AppsFlyer
 • Tài liệu trung tâm trợ giúp
Nhà phát triển ứng dụng di động 
 • Triển khai chức năng của OneLink
  trong ứng dụng di động

Hướng dẫn về OneLink gồm bốn phần dành cho nhà tiếp thị

Các nhà tiếp thị nên làm theo hướng dẫn gồm bốn phần này để thiết lập OneLink hoàn chỉnh. Hướng dẫn bao gồm các chỉ dẫn rõ ràng về thời điểm cần tham gia với các nhà phát triển (những người sử dụng trung tâm nhà phát triển và ứng dụng mẫu).

Nhấp vào hình ảnh hướng dẫn xuất hiện sau đó để truy cập.

Part1_180X408.png Part2_180X408.png Part3_180X408.png Part4_180X408.png

Sử dụng OneLink để nhận diện loại thiết bị của người dùng khi nhấp chuột và chuyển hướng họ đến đích chính xác.

Ví dụ: người dùng Android được chuyển hướng đến Google Play, người dùng iOS đến App Store, người dùng máy tính để bàn đến trang web.

Sử dụng OneLink để đưa trực tiếp những người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn đến hoạt động mặc định trong ứng dụng (được đặt trong mẫu OneLink). 

Các lượt nhấp (và các sự kiện trong ứng dụng trong tương lai) được phân bổ chính xác bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu lại.

Sử dụng OneLink trong các chiến dịch nhắm mục tiêu lại để trực tiếp phục vụ những người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn với nội dung được cá nhân hóa trong ứng dụng (được đặt trong liên kết tùy chỉnh OneLink). Sử dụng OneLink trong các chiến dịch nhắm mục tiêu lại để phục vụ những người dùng ứng dụng cài đặt mới nhấp vào liên kết của bạn với nội dung được cá nhân hóa trong ứng dụng (được đặt trong liên kết tùy chỉnh OneLink).

Tùy chọn OneLink nâng cao

Sau khi hoàn thành một số hoặc tất cả các hướng dẫn gồm bốn phần, hãy xem xét triển khai các tính năng OneLink nâng cao được mô tả bên dưới.

Lưu ý: Tất cả các tính năng đều được đưa vào như một phần của các gói Zero và Growth của AppsFlyer, ngoại trừ API OneLink, là một tính năng cao cấp. 

 • Các giải pháp phân bổ từ web đến ứng dụng trên thiết bị di động: Chuyển đổi khách truy cập trang web trên thiết bị di động của bạn thành người dùng ứng dụng bằng các giải pháp phân bổ từ web đến ứng dụng trên thiết bị di động do AppsFlyer cung cấp, Biểu ngữ Thông minh và Tập lệnh Thông minh.
 • API OneLink: Mở rộng quy mô và chạy nhiều chiến dịch cùng một lúc, và tạo hàng nghìn OneLink nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời cho phép bạn tập trung vào chiến dịch và nỗ lực tiếp thị của mình.
 • Đo lường chiến dịch thu hút lại bằng thông báo đẩy: Sử dụng thông báo đẩy với OneLink để đo lường mức độ thu hút lại của người dùng thiết bị di động.
 • Chuyển đổi từ máy tính để bàn sang ứng dụng bằng mã QR: Chuyển đổi khách truy cập trang web trên máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng cách sử dụng mã QR được tạo bằng OneLink.
 • Gửi cho người dùng máy tính để bàn một liên kết đến ứng dụng của bạn: Người dùng máy tính để bàn thường đặt thiết bị di động của họ cách họ chưa đầy 2 foot. Tìm hiểu cách chuyển đổi người dùng máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng di động. 
 • Phân bổ lời mời người dùng: Lời mời người dùng rất hiệu quả trong việc chuyển đổi người dùng mới. Tìm hiểu cách sử dụng các phương thức SDK để dễ dàng tạo và đo lường các chiến dịch mời người dùng.
 • Phân bổ quảng cáo chéo: Người dùng ứng dụng hiện có của bạn là những ứng viên lý tưởng cho việc cài đặt các ứng dụng mới khác của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng các phương thức SDK để dễ dàng tạo và đo lường các chiến dịch quảng cáo chéo.
 • URL đầy đủ: Thêm thông số vào liên kết tùy chỉnh OneLink của bạn hoặc tạo một số lượng lớn liên kết tùy chỉnh OneLink bằng cách áp dụng các công thức đơn giản của riêng bạn trong bảng tính.
 • Phân bổ Biểu ngữ Ứng dụng Thông minh Safari trên iOSSafari triển khai tính năng Biểu ngữ Ứng dụng Thông minh, cung cấp một cách thức chuẩn hóa để quảng cáo ứng dụng trên App Store của Apple. CHỈ sử dụng tính năng này nếu bạn không định sử dụng Biểu ngữ Thông minh cho các trang web của mình (đây là lựa chọn tốt hơn).

Nhà cung cấp dịch vụ email (ESP)

Các chiến dịch email ESP cho người dùng ứng dụng di động có thể gây ra các vấn đề về phân bổ và liên kết sâu.

Để khắc phục các vấn đề đó và làm việc với ESP, bạn cần làm theo các bước tích hợp chính xác. 

Tìm danh sách các ESP được hỗ trợ tại đây.

Phương pháp thực hành tốt nhất

Tránh các vấn đề điển hình mà các nhà quảng cáo gặp phải với liên kết sâu và xem hướng dẫn Phương pháp thực hành tốt nhất dành cho liên kết sâu.

Điểm hạn chế

 • OneLink không được hỗ trợ bởi mục tiêu cài đặt ứng dụng Facebook dành cho thiết bị di động, trong đó chỉ các Liên kết ứng dụng Facebook mới được chấp nhận.
Bài viết này có hữu ích không?