Hướng dẫn Liên kết sâu OneLink™

Deep_link_example.png

Liên kết sâu là hành động khởi chạy ứng dụng di động đồng thời mang đến các nội dung được cá nhân hóa và/hoặc dẫn người dùng tới các hoạt động cụ thể bên trong ứng dụng. Bằng cách này, bạn có thể cung cấp cho người dùng những trải nghiệm người dùng tốt hơn, cải thiện mạnh mẽ sự thu hút của họ với ứng dụng.

Gắn thương hiệu OneLinks của bạn bằng cách sử dụng Liên kết gắn thương hiệu

Hai loại liên kết sâu

Vì người dùng có thể đã cài đặt hoặc chưa cài đặt sẵn ứng dụng trên di động nên có 2 loại liên kết sâu:

Deep Linking
Trực tiếp phục vụ các nội dung được cá nhân hóa cho những người dùng hiện đã cài đặt ứng dụng trên di động.
Liên kết sâu gián tiếp
Phục vụ nội dung cá nhân hóa cho những người dùng mới hoặc người dùng trước đây từng sử dụng, trực tiếp sau khi cài đặt.

AppsFlyer hỗ trợ cả hai phương thức liên kết sâu và liên kết sâu gián tiếp bằng cách sử dụng liên kết phân bổ phát hiện thiết bị riêng của mình - OneLink™.

Hướng dẫn này bao gồm tất cả những gì bạn cần biết về cách thiết lập và sử dụng liên kết sâu cho ứng dụng trên di động của mình. Chúng tôi khuyến nghị rằng nhà tiếp thị và nhà phát triển nên cùng nhau rà soát hướng dẫn này bởi hướng dẫn này bao gồm cả cho các liên kết sâu trong bảng điều khiển AppsFlyer và trong ứng dụng.

 Quan trọng!

Liên kết sâu phụ thuộc vào việc thiết lập đúng OneLink.
Trước tiên vui lòng đọc Hướng dẫn thiết lập cơ bản cho OneLink™.

Liên kết sâu và OneLink

OneLink hoạt động như một "cầu nối" giữa quảng cáo và ứng dụng di động. Nó có thể khởi chạy ứng dụng và cung cấp cho nhà phát triển di động các dữ liệu cần thiết để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Để làm được điều này, hãy phát triển ứng dụng di động có khả năng và hạ tầng liên kết sâu.

Liên kết sâu và Nhắm mục tiêu lại

Liên kết sâu và OneLink được sử dụng để thu hút lại người dùng hiện tại hoặc trước đây, nghĩa là nhắm lại mục tiêu vào họ. Chủ đề này được thảo luận trong hướng dẫn nhắm lại mục tiêu, cần được xem xét sau hướng dẫn liên kết sâu này.

Bài viết này có hữu ích không?