OneLink™ 2/4: Chuyển người dùng hiện có để mở ứng dụng của bạn

Khái quát: Sử dụng hướng dẫn này để tạo một liên kết tùy chỉnh nhằm nhắm mục tiêu lại người dùng ứng dụng hiện có của bạn và đưa họ trực tiếp vào ứng dụng đó. Những người dùng này được phân bổ bằng cách nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

Part1_fade_180X408.png Part1_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

  • Để phân bổ: SDK AppsFlyer đã được cài đặt trong mỗi ứng dụng di động của bạn.
  • Đối với Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android: Một ứng dụng di động đã phát hành. 
  • Hoàn thành Hướng dẫn OneLink 1/4, nghĩa là: 
    • Tạo mẫu OneLink
    • Tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh

Thời gian cần thiết

Khoảng 1,5 tiếng, làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn.

Kết quả

Trong các chiến dịch nhắm mục tiêu lại, người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến ứng dụng. Những người không phải người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh sẽ được chuyển hướng đến đúng cửa hàng ứng dụng theo thiết bị của họ.

Các lượt nhấp (và các sự kiện trong ứng dụng trong tương lai) được phân bổ chính xác bằng cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu lại.

 Ví dụ

Ứng dụng giao hàng tạp hóa Feed Me (từ ví dụ của hướng dẫn trước) có nhiều người dùng đã không hoạt động trong hơn 30 ngày. Nhà tiếp thị là Mark muốn khuyến khích những người dùng ứng dụng hiện có này quay lại sử dụng ứng dụng.

Mark quyết định tiếp cận những người dùng ứng dụng hiện có này bằng cách đăng lên cộng đồng Facebook của họ.

Bài đăng bao gồm một liên kết được cung cấp bởi OneLink, được cấu hình (với sự trợ giúp của nhà phát triển Android là Andrea và nhà phát triển iOS là Yossi) để:

  • Trực tiếp mở ứng dụng đối với người dùng hiện có (những người đã cài đặt ứng dụng). Khi ứng dụng mở ra, người dùng sẽ đến màn hình chính của Feed Me, mà không phải đến nội dung cụ thể. (Chúng tôi sẽ thảo luận về liên kết sâu đến nội dung cụ thể trong hướng dẫn kế tiếp).
  • Chuyển người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, dựa vào thiết bị của họ.

Quy trình

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập liên kết tùy chỉnh, liên kết này sẽ chuyển người dùng ứng dụng iOS hoặc Android hiện có trực tiếp đến ứng dụng. 

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành cả ba quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết bạn có thể gửi cho người dùng ứng dụng hiện có để chuyển họ đến ứng dụng của bạn và nhận dữ liệu nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

Bài viết này có hữu ích không?