Tổng quan về trải nghiệm khách hàng và liên kết sâu

Khái quát: Tạo liên kết với khả năng phân bổ, chuyển hướng và liên kết sâu để chuyển đổi người dùng nguồn truyền thông sở hữu hoặc trả phí thành người dùng ứng dụng, bất kể thiết bị, hệ điều hành, kênh hoặc nền tảng. Các liên kết này giúp bạn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, bất kể họ chuyển đổi từ nguồn truyền thông nào trong số các nguồn truyền thông bạn sở hữu: trang web, biểu ngữ, bài đăng trên mạng xã hội, email, tin nhắn, v.v.

Video giới thiệu

Lợi ích

Trải nghiệm khách hàng AppsFlyer và bộ ứng dụng liên kết sâu do OneLink cung cấp sẽ giúp bạn tạo liên kết để đo lường các chiến dịch tiếp thị trên thiết bị di động trên mọi kênh chính. Các liên kết bạn tạo cho phép bạn:

 • Tương tác với khách hàng trên nhiều điểm tiếp xúc trực tuyến và ngoại tuyến.
 • Tăng lượt chuyển đổi bằng cách mang đến trải nghiệm theo ngữ cảnh tốt nhất cho người dùng, từ lúc nhấp đến khi cài đặt ứng dụng.
 • Nhận phân bổ và các phép đo chính xác về kết quả chiến dịch của bạn.
 • Đưa người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn đến cửa hàng ứng dụng hoặc URL web chính xác, bất kể thiết bị, hệ điều hành, kênh hoặc nền tảng.
 • Gửi những người dùng hiện có đã cài đặt ứng dụng của bạn trực tiếp vào ứng dụng (sử dụng Liên kết Ứng dụng, Liên kết Chung và lược đồ URI). 
 • Liên kết sâu người dùng với các trang hoặc trải nghiệm riêng trong ứng dụng.

Bộ ứng dụng miễn phí cho tất cả các gói tài khoản.

Trải nghiệm

Trải nghiệm khách hàng AppsFlyer và bộ ứng dụng liên kết sâu do OneLink cung cấp sẽ giúp bạn tạo các liên kết mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng, bất kể họ đến từ đâu. Các trải nghiệm khách hàng mà bạn có thể cấu hình bao gồm:

 • Mạng xã hội sang ứng dụngThu hút người dùng trên mạng xã hội và chuyển họ từ nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội đến ứng dụng của bạn.
 • Ứng dụng sang ứng dụng: Dẫn dắt người dùng đến ứng dụng của bạn từ bên trong các ứng dụng khác.
 • Web sang ứng dụng: Chuyển đổi khách truy cập trang web trên thiết bị di động của bạn thành người dùng ứng dụng di động mới bằng Biểu ngữ Thông minh và Tập lệnh Thông minh.
 • Mã QR sang ứng dụngSử dụng mã QR để thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng bằng cách yêu cầu người dùng quét mã QR tại các điểm chính trong trải nghiệm khách hàng ngoại tuyến của họ. Bạn cũng có thể đặt mã QR trên trang web dành cho máy tính để bàn hoặc trên quảng cáo TV và CTV để định hướng người dùng đến ứng dụng của bạn.
 • Email sang ứng dụng: Sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) để thu hút người dùng qua email và đưa họ từ hộp thư đến của họ đến ứng dụng của bạn.
 • Tin nhắn sang ứng dụng: Tạo liên kết cho các chiến dịch SMS và tin nhắn của bạn và thu hút người dùng thông qua tin nhắn văn bản.
 • Giới thiệu đến ứng dụng: Tạo liên kết lời mời người dùng cho phép người dùng và những người có ảnh hưởng mời người khác đến ứng dụng của bạn hoặc chia sẻ nội dung cụ thể trong ứng dụng, chẳng hạn như một bài viết.
 • Tùy chỉnh: Bất kể người dùng của bạn đến từ đâu, qua máy tính để bàn hay thiết bị di động, trực tuyến hay ngoại tuyến, truyền thông sở hữu hoặc trả phí, hãy sử dụng OneLink để dễ dàng đưa người dùng của bạn đến đúng nơi mong muốn.

Thiết lập

Cung cấp trải nghiệm khách hàng mong muốn từ liên kết đến cài đặt ứng dụng cho người dùng của bạn bằng giao diện người dùng AppsFlyer yêu cầu:

 • Hai vai trò khác nhau trong một tổ chức (nhà tiếp thị và nhà phát triển) hợp tác cùng nhau.
 • Tạo mẫu OneLink đại diện cho logic định tuyến ở phần chính của tất cả các liên kết của bạn, để chuyển hướng:
  • Người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc URL web.
  • Người dùng hiện có đã cài đặt ứng dụng của bạn vào ứng dụng thông qua Liên kết Ứng dụng Android, Liên kết Chung iOS và lược đồ URI.
   • Nếu chưa được xác định, người dùng sẽ mặc định sử dụng các cài đặt giống như người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn (URL web hoặc cửa hàng ứng dụng).
   Lưu ý: Mẫu OneLink không phải là một liên kết có thể nhấp được dành cho người dùng cuối của bạn mà là cơ sở để tạo ra nhiều liên kết tùy chỉnh. Dựa trên mẫu, bạn có thể tạo nhiều liên kết tùy chỉnh OneLink để người dùng nhấp vào. Rất hiếm khi sẽ cần nhiều hơn một hoặc hai mẫu OneLink trong vòng đời của một ứng dụng (ngoài việc thử nghiệm).
 • Tạo liên kết OneLink. Đây là liên kết có thể nhấp hoặc mã QR có thể quét được hiển thị trong quảng cáo của bạn. Trong quá trình thiết lập liên kết, bạn xác định trải nghiệm khách hàng mong muốn và thêm bất kỳ thông số mong muốn nào.

Bảng sau đây mô tả chi tiết về công việc của nhà tiếp thị và nhà phát triển đồng thời cung cấp các liên kết đến nguồn tài nguyên của họ. 

Nhiệm vụ Chi tiết Nguồn

Tạo mẫu OneLink

 • Nhà tiếp thị/quản lý sản phẩm thiết lập mẫu trong AppsFlyer.
 • Nhà phát triển Android cấu hình các phương thức mở ứng dụng cho người dùng hiện có (Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI).
 • Nhà phát triển iOS cấu hình các phương thức mở ứng dụng cho người dùng hiện có (Liên kết Chung iOS và lược đồ URI).  
Tạo liên kết OneLink
 • Nhà tiếp thị/quản lý sản phẩm thiết lập liên kết trong AppsFlyer, bao gồm việc chọn trải nghiệm khách hàng mong muốn và thêm bất kỳ thông số phân bổ hoặc liên kết sâu mong muốn nào.
 • Nhà phát triển Android và iOS triển khai phương thức UDL để liên kết sâu (nếu yêu cầu liên kết sâu).

Tùy chọn bổ sung

Sau khi hoàn thành một số hoặc tất cả các thiết lập trong giao diện người dùng, hãy xem xét triển khai các tính năng bổ sung được mô tả bên dưới.

Lưu ý: Tất cả các tính năng đều được đưa vào như một phần của các gói Zero và Growth của AppsFlyer, ngoại trừ API OneLink, là một tính năng cao cấp. 

 • API OneLinktạo liên kết hàng loạt: Mở rộng và chạy đồng thời nhiều chiến dịch, tạo hàng nghìn liên kết OneLink một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời cho phép bạn tập trung vào chiến dịch và nỗ lực tiếp thị của mình.
 • Xuất URL OneLink: Tải xuống tất cả URL OneLink được tạo trong giao diện người dùng AppsFlyer (không bao gồm URL OneLink được tạo qua SDK, API OneLink hoặc tải lên hàng loạt). 
 • Đo lường các chiến dịch thu hút lại bằng thông báo đẩy: Sử dụng thông báo đẩy với OneLink để đo lường mức độ thu hút lại của người dùng thiết bị di động.
 • Phân bổ quảng cáo chéo: Người dùng ứng dụng hiện có của bạn là những ứng viên lý tưởng cho việc cài đặt các ứng dụng mới khác của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng các phương thức SDK để dễ dàng tạo và đo lường các chiến dịch quảng cáo chéo.
 • URL đầy đủ: Thêm thông số vào liên kết tùy chỉnh OneLink của bạn hoặc tạo một số lượng lớn liên kết tùy chỉnh OneLink bằng cách áp dụng các công thức đơn giản của riêng bạn trong bảng tính.
 • Chuyển hướng từ ứng dụng đến web: Chuyển hướng người dùng từ ứng dụng của bạn đến một trang web hoặc trang mạng xã hội.

Khắc phục sự cố và Câu hỏi thường gặp

Nhanh chóng tìm giải pháp để thử nghiệm và gỡ lỗi các vấn đề về hành vi/chuyển hướng liên kết tùy chỉnh OneLink qua hướng dẫn khắc phục sự cố OneLink của chúng tôi.

Điểm hạn chế

 • OneLink không được hỗ trợ bởi mục tiêu cài đặt ứng dụng Meta dành cho thiết bị di động, trong đó chỉ chấp nhận các Liên kết Ứng dụng Meta.