Mẫu OneLink

Khái quát: Tạo mẫu để tạo cơ sở logic chuyển hướng cho tất cả các liên kết OneLink mà bạn tạo cho các chiến dịch tiếp thị khác nhau của mình. Cần có mẫu để tạo liên kết và trải nghiệm người dùng cuối.

Mẫu OneLink

Mẫu OneLink:

 • Không phải là một liên kết có thể nhấp cho người dùng cuối của bạn; mà là nền tảng để tạo ra nhiều liên kết tùy chỉnh. Thông thường, bạn chỉ cần một mẫu cho mỗi ứng dụng (ngoài thử nghiệm) để tạo nhiều liên kết như mong muốn cho tất cả các chiến dịch quảng cáo khác nhau. 
 • Là nơi bạn ghi nhận các quyết định của mình về cách chuyển hướng người dùng dựa trên nền tảng thiết bị của họ và về việc họ đã cài đặt ứng dụng của bạn hay chưa.
 • Trình bày logic định tuyến ở phần chính của tất cả các liên kết OneLink mà bạn tạo cho các chiến dịch tiếp thị khác nhau. Điều này bao gồm cài đặt chuyển hướng cho:
  • Người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn: Vào đúng cửa hàng ứng dụng hoặc URL web
  • Người dùng hiện có đã cài đặt ứng dụng của bạn: Mở ứng dụng qua Liên kết Ứng dụng Android, Liên kết Chung iOS hoặc lược đồ URI. Điều này liên quan đến một số công việc cần nhà phát triển thiết lập.
  • Lưu ý: Cài đặt chuyển hướng cho trang web hoặc cửa hàng ứng dụng có thể bị ghi đè ở cấp liên kết.

Quy trình

Đối tượng tham gia

 • Chỉ nhà tiếp thị mới phải thiết lập logic chuyển hướng cho những người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng của bạn (ví dụ: đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc trang web).
 • Để thêm logic chuyển hướng cho những người dùng ứng dụng hiện có đã cài đặt ứng dụng của bạn (ví dụ: để mở ứng dụng), cần có cả nhà tiếp thị và nhà phát triển Android/iOS.

Điều kiện tiên quyết

Thời gian cần thiết

Khoảng 1,5 giờ, làm việc cùng với các nhà phát triển Android/iOS của bạn.

Kết quả

 • Mẫu mà từ đó bạn có thể tạo liên kết đưa người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng, trang web hoặc vào ứng dụng dựa trên thiết bị của họ.

Tạo mẫu OneLink với logic chuyển hướng cho người dùng ứng dụng mới

Để tạo mẫu OneLink:

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, chuyển đến Experiences & deep linking > OneLink management.
  Bộ ứng dụng OneLink là một tính năng cấp tài khoản, cho phép bạn tạo mẫu OneLink và các liên kết tùy chỉnh của chúng cho tất cả các ứng dụng của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa tạo bất kỳ mẫu nào, một trình hướng dẫn làm quen sẽ mở ra. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn và bỏ qua phần còn lại của quy trình này. 
 2. Nhấp vào biểu tượng menu > Add OneLink template.
  Trang thiết lập mẫu OneLink sẽ được mở ra.

  OneLink_template_page_en-us.png

 3. Trong trường tên mẫu của OneLink, hãy nhập tên.

   Lưu ý

  • Tên mẫu OneLink phù hợp cần phải chứa tên của ứng dụng (ví dụ: feed_me) hoặc trường hợp sử dụng hoặc trải nghiệm có OneLink làm đại diện (ví dụ: pre_launch_landing_page).
  • Tên không nên bao gồm chiến dịch hoặc tên kênh hoặc nguồn truyền thông (vì đây không phải là liên kết người dùng cuối thực tế, mà chỉ là mẫu cơ bản để tạo nhiều liên kết), hoặc tên của nền tảng (Android, iOS, vì nhiều nền tảng thường là lý do ban đầu để sử dụng mẫu OneLink).
  • Tên mẫu này chỉ được sử dụng nội bộ. Tên này không ảnh hưởng đến dữ liệu phân bổ tiếp thị của bạn và người dùng sẽ không nhìn thấy.
 4. Trong trường Subdomain , nhập tên miền phụ của bạn.
  • Chọn một miền phụ phù hợp với thương hiệu của bạn. Ví dụ: nếu trang web của bạn là www.abcd.com, hãy chọn abcd làm miền phụ.
  • Người dùng sẽ thấy miền phụ này trong URL liên kết. Ví dụ: https://abcd.onelink.me/RPsv/37e5cd36.
  • Không thể thay đổi miền phụ sau khi các liên kết tùy chỉnh được tạo dựa trên mẫu này.
  • Chỉ sử dụng chữ cái viết thường, chữ số hoặc dấu gạch nối (-).
  • OneLink cũng hỗ trợ các miền gắn thương hiệu đầy đủ, có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất chiến dịch và tăng khả năng hiển thị thương hiệu. Tìm hiểu thêm
 5. Chọn ứng dụng Android, ứng dụng iOS của bạn hoặc cả hai.

 6. Đặt nơi chuyển hướng người dùng Khi ứng dụng chưa được cài đặt.

  • Nếu bạn đã chọn ứng dụng Android và ứng dụng iOS, thì mẫu được cấu hình theo mặc định để đưa người dùng ứng dụng mới đến đúng cửa hàng ứng dụng.
  • Nếu bạn chỉ chọn một ứng dụng, Android hoặc iOS, mẫu được cấu hình để chuyển TẤT CẢ người dùng (iOS và Android, mới và hiện có) đến một điểm đích được xác định duy nhất.
  • Nếu bạn chọn một ứng dụng Android không có trong Google Play, thì bạn phải nhập URL mà người dùng Android được chuyển hướng đến.
  • [Tùy chọn] Chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba nếu ứng dụng có trong các cửa hàng khác ngoài Google Play. Đảm bảo rằng ứng dụng trong các cửa hàng khác có cùng tên gói với ứng dụng Android được chọn trong mẫu OneLink của bạn.
  • [Tùy chọn] Thay đổi thành một URL khác: Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn đưa người dùng mới đến với trải nghiệm web trên di động thay vì trực tiếp đến cửa hàng ứng dụng (hoặc ứng dụng của bạn có thể không được đưa lên cửa hàng). Để triển khai, hãy nhập URL đó vào trường URL. Lưu ý: Nếu bạn đặt cả chuyển hướng của bên thứ ba và một URL khác, thì chuyển hướng mặc định là tới cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba.
  • [Tùy chọn] Bật Display App Clip for users with Private Relay (khả dụng trên iOS 14+). Tìm hiểu thêm về App Clips.
 7. Bỏ qua Khi ứng dụng được cài đặt. Điều này sẽ được thảo luận trong quy trình tiếp theo.
 8. [Tùy chọn] Thay đổi điểm đến cho trường hợp Khi liên kết được nhấp vào trên máy tính để bàn.
  • Trong một số trường hợp, có thể nhấp vào liên kết của bạn trên máy tính để bàn, đặc biệt nếu liên kết được gửi qua email hoặc mạng xã hội. Nếu hy vọng có nhiều lưu lượng từ máy tính để bàn đến liên kết của mình, bạn có thể sẽ muốn chuyển những người dùng đó đến trang đích hoặc trang chủ của trang web chính hoặc trang mà họ có thể yêu cầu gửi liên kết SMS đến điện thoại của họ, thay vì đúng cửa hàng ứng dụng.
  • Theo mặc định, người dùng máy tính để bàn được chuyển hướng đến trang App Store iOS của ứng dụng bạn hoặc đến trang ứng dụng của Google Play, nếu ứng dụng iOS không được xác định.
 9. [Tùy chọn] Chọn ứng dụng từ các nền tảng khác
  Nếu bạn có một phiên bản ứng dụng dành riêng cho các loại máy sau:
  • Windows Phone: Bật nút chuyển đổi và chọn ứng dụng hoặc Thay đổi sang một URL khác.
  • iPad: Bật chuyển đổi và chọn ứng dụng iPad
  • Amazon Kindle Fire: Bật nút chuyển và thêm ASIN cửa hàng Amazon hoặc URL trang ứng dụng.
 10. Nhấp vào Save OneLink template (Cập nhật mẫu OneLink cho các mẫu đã chỉnh sửa). 
  Mẫu OneLink của bạn hiện đã được tạo và có thể được sử dụng để tạo nhiều liên kết có thể nhấp khác nhau (xem Liên kết và trải nghiệm OneLink).

Thêm logic chuyển hướng cho người dùng ứng dụng hiện có

Người dùng ứng dụng hiện có thường mong đợi được chuyển hướng trực tiếp đến ứng dụng, không phải cửa hàng ứng dụng hoặc trang web. Có ba công nghệ sẵn có để mở ứng dụng trực tiếp bằng một cú nhấp chuột:

 • Liên kết chung iOS: Hoạt động với iOS từ phiên bản 9 trở lên và chop trải nghiệm mượt mà, bảo mật khi mở ứng dụng của bạn. 
 • Liên kết Ứng dụng Android: Hoạt động với Android từ phiên bản 6 trở lên và cho trải nghiệm mượt mà, bảo mật khi mở ứng dụng. Lưu ý: Hệ điều hành Samsung không thể mở ứng dụng bằng Liên kết Ứng dụng Android.
 • Lược đồ URI:
  • Phương thức dự phòng:
   • Android: Lược đồ URI là một phương thức dự phòng hiệu quả khi Liên kết Ứng dụng Android không mở được ứng dụng vì chúng không hoạt động hoặc chưa được thiết lập
   • iOS: Khả năng dự phòng hạn chế khi Liên kết Chung không mở được ứng dụng vì chúng không hoạt động hoặc chưa được thiết lập. Tìm hiểu thêm
  • Phương thức chính để mở ứng dụng trên thiết bị Samsung.
  • Là một địa chỉ mà khi được truy cập thì sẽ mở ứng dụng của bạn nếu đã được cài đặt. Chúng tương tự như các liên kết trang web nhưng mở ứng dụng thay vì trang web.
  • Phải giống nhau đối với iOS và Android. 

Để có trải nghiệm người dùng, khả năng bảo mật và phạm vi thiết bị tốt nhất, chúng tôi đề nghị bạn nên bật càng nhiều công nghệ càng tốt.Nếu bạn bật tất cả các công nghệ liên kết, OneLink sẽ tự động áp dụng phương pháp tốt nhất cho mỗi người dùng. 

Để thêm logic chuyển hướng cho người dùng ứng dụng hiện có vào mẫu OneLink:

 1. Trong trang tổng quan AppsFlyer, chuyển đến Experiences & deep linking > OneLink management.
 2. Di chuột qua mẫu OneLink bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào biểu tượng Edit.
 3. Cuộn xuống When app is installed (Khi ứng dụng được cài đặt).

 4. Thực hiện theo các hướng dẫn về thiết lập iOS, Android và dự phòng:
  Liên kết Chung iOS Liên kết Ứng dụng Android Lược đồ URI

  Liên kết Chung có định dạng như các liên kết web thông thường (ví dụ: https://yourbrand.onelink.me hoặc https://www.yourbrand.com) và do đó yêu cầu cài đặt miền phụ (được nêu trong hướng dẫn trước). OneLink cũng hỗ trợ đầy đủ miền gắn thương hiệu, nhưng không cần thiết phải hoàn thành hướng dẫn này.

  Để khởi chạy ứng dụng bằng Liên kết Chung:

  1. Liên hệ với nhà phát triển iOS của bạn:
   • Cung cấp cho họ miền phụ cho mẫu OneLink này.
   • Yêu cầu họ làm theo các hướng dẫn này.
   • Nhà phát triển sẽ trả về cho bạn ID Nhóm (còn được gọi là Tiền tố ID Ứng dụng Apple, ví dụ: PF23MIWNTW).
   • Nếu ứng dụng chưa được phát hành, nhà phát triển cũng phải cung cấp cho bạn Mã định danh Gói (ví dụ: com.myapp.something).

  2. Trong trang mẫu OneLink, hãy nhấp vào Change to launch the app using Universal Links (Đổi thành khởi chạy ứng dụng bằng Liên kết Chung).
  3. Trong cửa sổ mới, chọn Launch the app using Universal Links (Khởi chạy ứng dụng bằng Liên kết Chung).
  4. Trong trường Team ID (ID Nhóm), nhập ID nhóm do nhà phát triển cung cấp.
  5. Nếu ứng dụng chưa được phát hành, hãy nhập cả Bundle Identifier (Mã định danh Gói).
  6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 5. Nhấp vào Update OneLink template (Cập nhật mẫu OneLink).

 Lưu ý

 • Khi bạn lưu hoặc cập nhật mẫu OneLink của mình, AppsFlyer sẽ tự động tạo tệp tin AASA và/hoặc Liên kết Tài sản Kỹ thuật số JSON để xác minh miền ứng dụng của bạn và lưu trữ miền ứng dụng đó cho bạn. Điều này rất quan trọng để Liên kết Chung và Liên kết Ứng dụng của bạn hoạt động đúng cách. 
 • Thời gian để các cập nhật mẫu OneLink có hiệu lực có thể lên đến 1 giờ.

Tùy chỉnh mã QR

OnelinkQRFinal__1_.gif

Bạn có thể tùy chỉnh mã QR được tạo qua OneLink bằng cách:

 • Thêm logo của bạn vào mã QR
 • Thay đổi màu của mã QR. 

Lưu ý: Việc tùy chỉnh mã QR diễn ra ở cấp mẫu; không phải ở cấp độ liên kết riêng lẻ. Do đó, các tùy chỉnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mã QR dựa trên mẫu đã chỉnh sửa.

Để tùy chỉnh mã QR:

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Experiences & deep linking (Trải nghiệm & liên kết sâu) > OneLink Custom Links (Liên kết Tùy chỉnh OneLink).
 2. Di chuột qua biểu tượng Hành động của mẫu bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize QR code (Tùy chỉnh mã QR).
  Trình chỉnh sửa mã QR sẽ mở ra.
 3. Enter the URL where your logo is hosted. For example: https://yourbrand.com/logo.png.

  Yêu cầu về logo:

  • Định dạng PNG hoặc JPG
  • Hình vuông hoặc hình tròn với nền trong suốt
  • Kích thước tối thiểu 400 x 400 px
  • Để in, hãy sử dụng độ phân giải hình ảnh tối đa
 4. Đặt màu cho mã QR. 
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm Nhận xét
Đại lý
 • Các đại lý không thể tự tạo mẫu OneLink.
 • Các đại lý có thể sử dụng các mẫu OneLink hiện có để tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh cho mình nếu đại lý này là một đối tác của tất cả các ứng dụng trong mẫu.
Thêm/chỉnh sửa mẫu OneLink Người dùng tài khoản yêu cầu quyền thêm và chỉnh sửa mẫu OneLink.
Mẫu OneLink Tối đa 600 mẫu OneLink cho mỗi tài khoản.
Máy tính để bàn Khi bạn đặt URL hoặc mẫu OneLink để chuyển hướng người dùng máy tính để bàn đến một URL khác, URL web sẽ được thêm vào liên kết trong thông số af_web_dp. Khi liên kết chứa af_web_dp, AppsFlyer không đăng ký lượt nhấp khi lượt nhấp đó đến từ máy tính để bàn.
Chuyển hướng đến các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba

Chỉ có thể đặt nhiều cửa hàng ứng dụng trên mẫu OneLink nếu tên gói ứng dụng là giống nhau ở tất cả các cửa hàng ứng dụng.

Lưu ý:

 • Huawei sử dụng các tên gói khác nhau, vì vậy không thể sử dụng cùng một mẫu OneLink cho nhiều cửa hàng ứng dụng.
 • Nếu tên gói giống nhau, nhưng kênh khác nhau, thì tính năng chuyển hướng sẽ hoạt động, nhưng phân bổ thì không.
 • Tìm hiểu thêm về phân bổ và dữ liệu cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba.
Cập nhật mẫu

Thời gian áp dụng thay đổi về định cấu hình mẫu OneLink tối đa là 1 giờ.

Bạn có câu hỏi về các mẫu OneLink? Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi!

Bước tiếp theo

Làm theo hướng dẫn để tạo liên kết OneLink dựa trên mẫu của bạn.