OneLink™ 1/4: Chuyển đổi người dùng từ phương tiện truyền thông sở hữu

Khái quát: Tạo liên kết đưa những người dùng mới chưa có ứng dụng của bạn đến cửa hàng hoặc trang web thích hợp, tùy thuộc vào nền tảng của họ. Nếu SDK AppsFlyer được cài đặt trên ứng dụng của bạn, người dùng sẽ được phân bổ vào đúng nguồn—bao gồm cả phương tiện truyền thông bạn sở hữu, chẳng hạn như biểu ngữ, email, chiến dịch SMS hoặc mã QR trên áp phích.

Part1_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

Chỉ cần có các nhà tiếp thị.

Nếu đã cài đặt SDK AppsFlyer, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành hướng dẫn này bằng bảng điều khiển AppsFlyer mà không cần nhà phát triển phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã của ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

 • Tài khoản AppsFlyer có ít nhất một ứng dụng.
 • Để phân bổ: SDK AppsFlyer đã được cài đặt trong mỗi ứng dụng di động của bạn.
  • Nếu SDK chưa được cài đặt trong ứng dụng của bạn, bạn vẫn có thể tạo liên kết chuyển hướng hoạt động, nhưng sẽ không thể đo lượt cài đặt trong bảng điều khiển, liên kết sâu hoặc liên kết sâu gián tiếp.

Thời gian cần thiết

Khoảng 30 phút

Kết quả

 • Người dùng nhấp vào liên kết sẽ được chuyển đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc trang web dựa trên thiết bị của họ.
 • Người dùng sẽ được phân bổ từ lượt nhấp/cài đặt đến các nguồn truyền thông bạn sở hữu.

 Ví dụ

Mark là chuyên viên tiếp thị của một dịch vụ giao hàng tạp hóa thành công có tên là "Feed Me". Mark nhắm mục tiêu vào các số điện thoại trên cơ sở người dùng của mình để tải xuống ứng dụng mới của Feed Me dành cho thiết bị di động trên nền tảng iOS và Android. Anh đã lên kế hoạch một chiến dịch SMS, nhắm mục tiêu vào những người dùng đã đăng ký chưa cài đặt ứng dụng này.Tuy nhiên, Mark không biết người dùng nào có thiết bị Android hoặc người nào dùng thiết bị iOS.

Để giải quyết vấn đề này, Mark gửi SMS chứa một URL rút gọn do OneLink cung cấp. Khi người dùng nhận được SMS và nhấp vào liên kết, họ sẽ được tự động chuyển đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, ở đó họ có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng.

Những lượt cài đặt mới này được phân bổ cho chiến dịch SMS, cho phép Mark kiểm tra khả năng thành công của chiến dịch SMS trong AppsFlyer. 

Quy trình

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập một liên kết tùy chỉnh:

 • Hướng người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc trang web dựa trên thiết bị của họ.
 • Phân bổ lượt nhấp/cài đặt đến nguồn truyền thông bạn sở hữu.
XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành cả ba quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết mà bạn có thể gửi cho tất cả người dùng mới không cài đặt ứng dụng của bạn và chuyển hướng họ đến đúng cửa hàng ứng dụng.

 

OneLink_pic.png

 

Các phần sau bao gồm các Câu hỏi thường gặp khác nhau và giải thích chung về OneLink. 

Các câu hỏi thường gặp về mẫu OneLink

Cách gán một ứng dụng cho nhiều mẫu OneLink

Bạn có thể dùng một mẫu OneLink duy nhất để tạo vô hạn các URL OneLink, tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể phải gán một ứng dụng cho nhiều hơn một mẫu OneLink.

Ví dụ, nếu bạn có nhiều phiên bản của một ứng dụng Android cho các thị trường ngoài cửa hàng ứng dụng, bạn có thể cần một mẫu OneLink riêng cho mỗi phiên bản Android, tuy nhiên có thể gán một ứng dụng iOS duy nhất cho tất cả các mẫu.

Đối với mỗi mẫu mà bạn thêm ứng dụng vào (sau mẫu đầu tiên), hãy hoàn thành các hướng dẫn sau, theo phương thức liên kết sâu thích hợp.

Android: Lược đồ URI

Không cần thực hiện hành động đặc biệt nào

iOS: Liên kết chung

Để OneLink mới có thể hoạt động, file AASA của ứng dụng cần được cập nhật. Sau khi tạo mẫu OneLink mới, hãy gửi phiên bản mới đến cửa hàng. Chỉ người dùng iOS đã cập nhật lên phiên bản mới mới có thể kích hoạt URL OneLink được dựng trên cùng một mẫu.

Android: Liên kết ứng dụng

 1. Sau khi tạo một mẫu OneLink mới, hãy sao chép ID OneLink mới đã tạo cho nó.
 2. Sao chép đoạn mã XML ở dưới cùng phần Liên kết Ứng dụng và thêm vào file AndroidManifest.xmlbên trong mục đích bạn muốn liên kết sâu tới, bên cạnh mục đích trước đó.
 3. Ra mắt phiên bản mới tại cửa hàng ứng dụng. Chỉ người dùng Android đã cập nhật lên phiên bản mới mới có thể kích hoạt URL OneLink được dựng trên cùng một mẫu.

 Lưu ý

Tài khoản AppsFlyer bị giới hạn tối đa 100 mẫu OneLink định nghĩa sẵn cho mỗi tài khoản.

Tôi có thể xóa mẫu OneLink không

Có, bạn có thể xóa mẫu OneLink nhưng chỉ bằng cách liên hệ với CSM của bạn.
Lưu ý: Nếu còn có các URL OneLink sử dụng mẫu đã xóa, người dùng nhấp vào thậm chí sẽ không được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng. Do đó, phải đảm bảo không có URL OneLink nào sử dụng mẫu trước khi xóa. Ngoài ra, hãy xem liệu bạn có thể thay đổi cấu hình mẫu hay không.

Đại lý quảng cáo có thể tạo mẫu OneLink không?

Không, các đại lý không thể tự tạo mẫu OneLink. Tuy nhiên, các đại lý có thể sử dụng các mẫu OneLink hiện có để tạo các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh cho mình. Điều này có thể được thực hiện nếu đại lý là đối tác của TẤT CẢ các ứng dụng trong mẫu.

Tôi có thể chỉnh sửa miền phụ trong mẫu OneLink không?

Bạn có thể chỉnh sửa miền phụ trong mẫu OneLink miễn là không có bất kỳ liên kết tùy chỉnh nào trong AppsFlyer dựa trên mẫu này.

Nếu bạn đã tạo các liên kết tùy chỉnh trong AppsFlyer dựa trên Mẫu OneLink, thì việc chỉnh sửa miền phụ là không thể thực hiện được do lo ngại rằng có thể đã có các liên kết còn hoạt động đang được sử dụng và việc thay đổi miền phụ sẽ gián đoạn hành vi chuyển hướng/liên kết sâu của chúng. Để thay đổi miền phụ, bạn có thể: 

 • Tạo mẫu OneLink mới với miền phụ khác nhau và tạo liên kết dựa trên miền phụ đó.
 • Xóa tất cả các liên kết tùy chỉnh trong AppsFlyer mà bạn đã tạo dựa trên mẫu. Khi không có liên kết nào dựa trên mẫu, miền phụ sẽ có thể chỉnh sửa được.

Các câu hỏi thường gặp về thông số OneLink

Tôi có thể đặt tên cho nguồn truyền thông tùy chỉnh như thế nào?

Giá trị pid dành riêng cho Đối tác Tích hợp (kết thúc bằng _int), không thể được sử dụng làm giá trị nguồn truyền thông trong Đường dẫn Phân bổ Tùy chỉnh. Sử dụng thiết lập Đối tác Tích hợp để tạo đường dẫn phân bổ liên quan đến đối tác. Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Không sử dụng "Facebook", "Facebook Ads", "GoogleAdwords", "Twitter" hoặc "Organic" (Tự nhiên) làm tên nguồn truyền thông tùy chỉnh của bạn (không phân biệt chữ hoa chữ thường). Việc sử dụng những tên này cho các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu phân bổ vì các lượt cài đặt từ phương tiện truyền thông bạn sở hữu sẽ được phân bổ cho các đối tác tích hợp.

Thông số phân bổ bổ sung

Bạn có thể thêm các thông số phân bổ khác để cho phép bạn thực hiện việc phân tích chi tiết. 

Thông số phân bổ Mô tả Tên liên kết thông số
Chiến dịch Thêm để so sánh các chiến dịch khác nhau trong nguồn truyền thông sở hữu c
Bộ quảng cáo Đặt tên bộ quảng cáo để so sánh các bộ quảng cáo khác nhau trong các chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông af_adset
Tên Quảng cáo

Đặt tên quảng cáo để so sánh các nội dung sáng tạo khác nhau trong các bộ quảng cáo/chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông sở hữu

af_ad
Kênh Đặt tên kênh nếu bạn có nhiều kênh phân phối cho phương tiện truyền thông bạn sở hữu mà bạn muốn so sánh. Ví dụ: nếu bạn tách riêng tin nhắn SMS giữa 2 nhà cung cấp dịch vụ SMS, hãy nêu rõ thông số kênh mà nhà cung cấp đó đang cung cấp. Sau đó, bạn có thể so sánh tỷ lệ chuyển đổi để quyết định nhà cung cấp tốt hơn af_channel
Thông số Người đăng ký Sử dụng bất kỳ thông số nào trong số 5 thông số người đăng ký để chèn các giá trị hữu ích. Lưu ý rằng các thông số này được phân tích và xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô, giúp chúng trở nên rất hữu ích để thực hiện việc hợp nhất hoặc lọc dữ liệu af_sub1, af_sub2, af_sub3, af_sub4, af_sub5
Thông số tùy chỉnh Tương tự như thông số người đăng ký, bạn có thể sử dụng các trường với bất cứ giá trị và bất cứ tên nào. Tuy nhiên, chúng không được phân tích và có sẵn trên các báo cáo dữ liệu thô; chỉ như một phần của URL gốc đầy đủ

Tùy chính

Xem thêm thông tin về các Thông số và Cấu trúc Đường dẫn Phân bổ của AppsFlyer.

Khung thời gian Xem lại Tùy chỉnh

Bật nút Customized Lookback Window (Cửa sổ Xem lại Tùy chỉnh) cho phép bạn cài đặtsố lần nhấp tối đa để cài đặt thời gia . Số lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong cửa sổ xem lại được phân bổ cho nguồn phương tiện truyền thông. Các lượt cài đặt diễn ra sau đó, được coi là Tự nhiên.

Theo mặc định, cửa sổ được đặt thành 7 ngày nhưng bạn có thể muốn đặt khác đi trong trường hợp khác. 

 Ví dụ

Cửa sổ xem lại 7 ngày cho các chiến dịch Email là hợp lý. Tuy nhiên, nếu email chứa video hấp dẫn và đáng nhớ, bạn nên kéo dài thời gian cho cửa sổ xem lại thành 14 ngày. 

Để biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào khung thời gian xem lại tại đây.

Chi phí mỗi lượt cài đặt

Bật nút Cost per install (Chi phí mỗi lượt cài đặt) cho phép bạn áp dụng một giá trị CPI cụ thể cho mỗi lượt cài đặt đến từ liên kết.

Chọn đơn vị tiền tệ chi phí và sau đó là giá trị chỉ chứa số (nổi - tối đa 4 chữ số sau dấu phẩy thập phân) biểu thị chỉ số CPI. 

 Ví dụ

Một chiến dịch SMS có giá $20 cho mỗi 1000 tin nhắn (CPM). Theo kinh nghiệm của bạn, các chiến dịch này đạt được tỷ lệ chuyển đổi 5%, nghĩa là CPI dẫn xuất là $0.40. Đặt chi phí mỗi lần cài đặt thành 0.40 USD cho phép bạn dễ dàng thấy tỷ suất hoàn vốn cuối cùng của chiến dịch SMS.

Thông tin chi tiết về đo lường chi phí và tỷ suất hoàn vốn tại đây.

Thông số đường dẫn phân bổ: af_cost_currency, af_cost_value

Tên thông số có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Có. Khi bạn đặt thông số trên đường dẫn phân bổ, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng cách đặt tên nhất quán. Không lúc này thì dùng tên viết hoa, lúc kia thì dùng tên viết thường.

Nếu bạn không sử dụng dạng chữ nhất quán trong tên thông số, sự cố có thể xảy ra với việc xem dữ liệu trong bảng điều khiển và dữ liệu thô.

Ví dụ: nếu bạn đặt pid=MyMediaSource trên một đường dẫn phân bổ và pid=mymediasource trên một đường dẫn khác, có thể xảy ra sự khác biệt về dữ liệu. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ thông số nào khác mà bạn đặt trên liên kết phân bổ. Nếu bạn chọn một kiểu viết hoa, viết thường hoặc viết hoa, hãy chắc chắn rằng bạn luôn sử dụng kiểu viết hoa đấy.

Ngăn chặn chuyển tiếp thông số khi chuyển hướng

af_raf_ios_urlaf_android_url và af_web_dp mang các thông số từ đường dẫn phân bổ hoặc OneLink qua trang được chuyển hướng. Để ngăn các thông số như vậy được chuyển qua trang được chuyển hướng, hãy thêm af_param_forwarding=false vào đường dẫn phân bổ.

Các liên kết tùy chỉnh đơn nền tảng có còn không?

OneLink hiện là phương thức duy nhất được hỗ trợ để tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh cho phương tiện truyền thông sở hữu.
Trước đây, chủ sở hữu ứng dụng cũng có thể sử dụng liên kết tùy chỉnh đơn nền tảng (dành riêng cho ứng dụng) mà không cần sử dụng OneLink. Phương thức này không còn được hỗ trợ nữa và chỉ có thể tạo các liên kết tùy chỉnh mới dựa trên mẫu OneLink.
Tuy nhiên, nếu bạn có các liên kết tùy chỉnh đơn nền tảng cũ, chúng vẫn hoạt động như bình thường. Bạn cũng có thể xem và chỉnh sửa các liên kết cũ của mình bằng cách nhấp vào liên kết View legacy single platform links (Xem các liên kết đơn nền tảng cũ), ở góc trên cùng bên phải của trang Liên kết Tùy chỉnh OneLink.

URL lượt hiển thị tùy chỉnh

Liên kết lượt hiển thị tùy chỉnh cho phép bạn:

Điều kiện tiên quyết: URL đầy đủ của liên kết tùy chỉnh Onelink đang hoạt động

Đối tượng tham gia:

Nhà tiếp thị và nhà phát triển web

Để tạo URL lượt hiển thị để chỉ đo lường lượt hiển thị:

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Engagement & deep linking (Thu hút & liên kết sâu) > OneLink Custom Links (Liên kết Tùy chỉnh OneLink).
 2. Di chuột qua biểu tượng Actions (Hành động) của liên kết bạn muốn thử nghiệm và nhấp vào Get URL (Nhận URL). 
 3. Sao chép URL OneLink đầy đủ để chỉnh sửa.
  Ví dụ: 
  https://go.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring&
 4. Thay 'go' (hoặc miền phụ duy nhất của ứng dụng của bạn) bằng 'impressions'.  
  Ví dụ: 
  https://impressions.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring&
 5. Sao chép URL lượt hiển thị và gửi cho nhà phát triển của bạn.
 6. Hướng dẫn nhà phát triển web của bạn triển khai URL lượt hiển thị trong logic trang web. 

Bây giờ bạn có một URL lượt hiển thị, có thể được sử dụng để đếm số lượt hiển thị trên các trang web của bạn nhưng không thể phân bổ các lượt cài đặt mới.Đối với phân bổ lượt xem hết, hãy làm theo các bước tiếp theo.

Để sử dụng URL lượt hiển thị để phân bổ:

 1. Chuẩn bị URL lượt hiển thị như được mô tả trong các bước trước đó.
 2. Thêm ID thiết bị của khách truy cập, IDFA (idfa=) đối với người dùng iOS và GAID (advertising_id=) đối với người dùng Android.

   Lưu ý

  • Đối với thiết bị iOS 14, IDFA không được thu thập.
  • Nếu GAID không có sẵn vì lý do nào đó, hãy thêm ID Android (android_id=) vào liên kết. Nếu không có ID Android, hãy sử dụng IMEI (imei=).
  • Các giá trị ID thiết bị có thể bị biến đổi để bảo mật tốt hơn bằng SHA1. Tên tham số phải bắt đầu bằng "sha1_" và được theo sau bởi tên tham số và giá trị biến đổi, tức là sha1_idfa, sha1_advertising_id, sha1_android_id và sha1_imei
 3. [Tùy chọn] Nếu bạn muốn thay đổi giá trị khung thời gian xem lại lượt xem hết mặc định 1 ngày, hãy thêm thông số af_viewthrough_lookback bằng giá trị mới. Ví dụ: af_viewthrough_lookback=5d.
 4. Sao chép URL lượt hiển thị và gửi cho nhà phát triển của bạn.
 5. Hướng dẫn nhà phát triển web của bạn triển khai URL lượt hiển thị trong logic trang web. 

Ví dụ URL lượt hiển thị đầy đủ:

https://impressions.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring&af_viewthrough_lookback=5d&

Các câu hỏi thường gặp về đối tác tích hợp

Sử dụng URL OneLink trong các ứng dụng xã hội (không trả phí)

Nhà quảng cáo có thể sử dụng OneLink với các bài đăng thu hút nhiều quan tâm trên các ứng dụng mạng xã hội, vì không thể nhắm mục tiêu trước những người dùng nào có thể đọc được những bài đăng này theo thiết bị của họ.

Rất tiếc là các giới hạn bị đặt ra chủ yếu là do Liên kết phổ dụng của Apple, cùng với các giới hạn của một số ứng dụng mạng xã hội, ngăn cản việc sử dụng OneLink cho liên kết sâu, hoặc thậm chí đôi khi là để nhận dạng thiết bị cơ bản, chuyển hướng và phân bổ. 

Bảng sau đây tóm tắt thời điểm OneLink có thể được sử dụng trong các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay:

Ứng dụng mạng xã hội Người dùng Android chưa cài đặt ứng dụng Liên kết sâu Android Người dùng iOS chưa cài đặt ứng dụng Liên kết sâu iOS
Facebook (bao gồm các bài đăng được tăng cường) ✓* ✓* 
Facebook Messenger ✓*  ✓* 
Snapchat ✓*  ✓* 
Instagram ✓* 
Reddit - - - -
Slack ✓*  ✓* 
Twitter ✓*  ✓* 
WeChat †  †  ✓* ✓*† 
Whatsapp

* Nếu lược đồ URI hoặc Trang đích ứng dụng xã hội được thiết lập.

** Người dùng có thể được nhắc mở liên kết trong trình duyệt bên ngoài.

Sử dụng OneLink với các mạng tích hợp (trả phí)

OneLink chủ yếu được sử dụng với phương tiện truyền thông sở hữu; không phải với mạng quảng cáo.

Hiếm khi nào các mạng quảng cáo yêu cầu OneLink vì chúng thường quảng cáo trên ứng dụng. Điều này cho phép tìm hiểu nền tảng của người dùng, ID thiết bị, v.v. để ứng dụng và các liên kết phân bổ riêng của nền tảng có thể đáp ứng đầy đủ.

Tuy nhiên, đôi khi các mạng quảng cáo không biết trước được nền tảng của người dùng, ví dụ khi họ tự chạy các chiến dịch email hoặc SMS. 

 Quan trọng!

OneLink với các mạng tích hợp yêu cầu bạn sử dụng URL đầy đủ của OneLink.

Để thiết lập OneLink cho mạng quảng cáo đối tác:
 1. Đi đến Integrated Partners (Đối tác tích hợp) trên bảng điều khiển của ứng dụng Android của bạn và chọ mạng quảng cáo thích hợp.
 2. Sao chép liên kết phân bổ của ứng dụng từ cửa sổ cài đặt và lưu vào một tài liệu bên ngoài.
 3. Với ứng dụng iOS, lặp lại các bước 1+2.

Bây giờ, hãy dựng liên kết phân bổ:

 1. Đảm bảo OneLink được thiết lập chính xác.
  Trong phần Attribution (Phân bổ), sử dụng "test" (thử nghiệm) làm tên nguồn truyền thông.
 2. Nhấp vào Generate Link (Tạo Liên kết).
  Các URL rút gọn và đầy đủ sẽ xuất hiện.
 3. Sao chép URL đầy đủ.
 4. Trong liên kết dài, Thay thế nguồn phương tiện "thử nghiệm" bằng PID chính xác của đối tác tích hợp thành liên kết https://greatapp.onelink.me/U8ru?pid=network_int&c=MyCampaign
 5. Thêm TẤT CẢ các thông số từ CẢ HAI liên kết phân bổ.
  Nếu liên kết phân bổ của ứng dụng iOS và Android giống nhau, chỉ cần sao chép các thông số từ một trong các liên kết. Nếu không, hãy bảo đảm rằng bạn có tất cả các thông số từ cả hai liên kết.

Nếu tất cả các tham số của mạng tích hợp đã được bổ sung chính xác, khi OneLink được nhấp vào và chuyển hướng tới đúng nền tảng, các tham số yêu cầu sẽ được gửi tới mạng trong vòng một postback sau khi người dùng cài đặt. 

 Ví dụ

https://greatapp.onelink.me/3287867539?pid=network_int&c=email&
idfa{$IDFA}&gaid={$GAID}&clickid=$SITEID&
af_sub1=[pixel_code]&af_sub2=[creative]

Mạng sử dụng các tham số của IDFA hoặc GAID theo nền tảng thiết bị của khách và bỏ qua tham số khác.

Có giới hạn nào đối với việc đăng OneLink trên Instagram không?

Có, có một số hạn chế đối với Instagram:

 • Do cách Instagram kết xuất văn bản của bài đăng trên trang, các liên kết không thể nhấp vào được khi được nhập trong đoạn chú thích của bài đăng.
 • Có thể thực hiện liên kết từ các liên kết trang web hồ sơ. Tuy nhiên, đối với iOS, bạn cần thiết lập lược đồ URI hoặc trang đích Mạng Xã hội.

AppsFlyer có giải pháp gì cho việc chuyển hướng Android OneLink trên WeChat?

WeChat ghi đè liên kết sâu Android chuyển hướng người dùng đến một trang web. Từ trang web này, người dùng phải nhấp vào nút tùy chọn và chọn để mở trang trong trình duyệt. Kết quả là người dùng có trải nghiệm không liền mạch và tăng xác suất họ từ bỏ trong chu trình chuyển đổi.

Để khắc phục, OneLink có thể nhận dạng lượt nhấp chuột trong WeChat và tải một trang đích riêng hướng dẫn người dùng nhấp vào nút tùy chọn và nhấp vào Mở trong Trình duyệt. Việc này sẽ mở URL chuyển hướng được định nghĩa trong thiết lập mẫu OneLink.

WeChat_a.jpg

Nếu ngôn ngữ WeChat của người dùng được đăng ký là tiếng Trung, OneLink sẽ tạo một phiên bản được bản địa hóa của trang đích:

WeChat_b.jpg

Điểm hạn chế

Điểm hạn chế
Mức giới hạn Nhận xét
Ký tự OneLink
 • Tổng chiều dài URL không được vượt quá 2000 ký tự 
 • Tên Liên kết và Nguồn Phương tiện truyền thông: không được vượt quá 100 ký tự
 • Dưới đây là các ký tự đặc biệt không được phép sử dụng trong các thông số hoặc giá trị của OneLink: ;, *, !, @, #, ?, $, ^, :, &, ~, `, =, +, ’, >, <, /, {, }
 • ID URL rút gọn không được vượt quá 50 ký tự
Đăng URL OneLink trên các trang web Việc sử dụng target="_blank" trong thẻ HTML href sẽ không chuyển hướng đến Google Play hoặc App Store. Nếu URL OneLink được đặt bên trong một thẻ html a có thuộc tính target="_blank" thì URL sẽ mở ra một trang trống trong Chrome trên Android và iOS. Điều này ảnh hưởng đến chức năng OneLink. Hãy chắc chắn rằng thẻ a không bao gồm các thuộc tính mục tiêu.
Đại lý
 • Các đại lý không thể tự tạo mẫu OneLink.
 • Các đại lý có thể sử dụng các mẫu OneLink hiện có để tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh cho mình nếu đại lý này là một đối tác của tất cả các ứng dụng trong mẫu.

Bước tiếp theo

Thực hiện theo các hướng dẫn trong phần Hướng dẫn OneLink 2/4 để đưa người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn trực tiếp đến chính ứng dụng đó.

Bài viết này có hữu ích không?