Giải thích về lượt cài đặt được hỗ trợ

Khái quát: Xác định mức độ ảnh hưởng trên diện rộng của những nguồn truyền thông đã thu hút người dùng của bạn và đã hỗ trợ nền trước tương tác cuối cùng.

Lượt cài đặt được hỗ trợ là gì?

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là Phân bổ Đa Tiếp xúc) là các lượt cài đặt trong đó Nguồn Truyền thông/Chiến dịch không có lượt tiếp xúc gần đây nhất nhưng đã tiếp xúc người dùng trước khi diễn ra lượt cài đặt và việc này xảy ra trong khung thời gian phân bổ.

Dữ liệu phân tích cho Lượt cài đặt được Hỗ trợ có sẵn cho cả cấp Nguồn Truyền thông và Chiến dịch, cho phép đo lường tác động rộng hơn của từng Nguồn Truyền thông và Chiến dịch.

Bạn có thể xem lượt cài đặt được hỗ trợ ở đâu?

Bạn có thể xem Lượt cài đặt được Hỗ trợ trong widget chuyên dụng ở cuối trang tổng quan của bảng điều khiển:

assisted_installs_widget.png

Widget hiển thị cho mỗi nguồn phần trăm lượt cài đặt, trong đó nguồn đã cung cấp những lượt nhấp gần đây nhất trước lượt cài đặt. Widget cũng hiển thị phần trăm lượt hỗ trợ (cộng với số lượt cài đặt là 100%), trong đó các lượt nhấp của nguồn không phải là lượt nhấp gần đây nhất.

Di chuột qua các cột để xem số lượng và phần trăm lượt cài đặt (xanh lam đậm) và lượt hỗ trợ (xanh lam nhạt) được phân bổ cho từng nguồn truyền thông.

 Ví dụ

Có 5 nguồn truyền thông trong ví dụ ảnh chụp màn hình ở trên.
Khi di chuột qua cột Tapjoy, bạn sẽ thấy với 92,25% lượt cài đặt có liên quan đến Tapjoy, thì Tapjoy có tương tác cuối cùng và được phân bổ đầy đủ. Trong 7,75% lượt cài đặt, Tapjoy không phải là tương tác cuối cùng và không được phân bổ, nhưng được ghi nhận vì đã hỗ trợ các mạng khác.

Lọc

Widget Lượt cài đặt được Hỗ trợ chỉ hiển thị các nguồn truyền thông có ít nhất một lượt hỗ trợ được ghi nhận. Các nguồn truyền thông không được hỗ trợ trong phạm vi ngày được chỉ định sẽ không hiển thị trong widget.

Bạn có thể truy cập sâu vào lượt hỗ trợ của các nguồn truyền thông cụ thể, bằng cách nhấp vào một cột trong widget hoặc bằng cách chọn nguồn trong bộ lọc nguồn truyền thông. Bằng cách truy cập sâu, bạn có thể so sánh các lượt hỗ trợ được thực hiện bởi các chiến dịch của nguồn truyền thông cụ thể. Bạn có thể truy cập sâu hơn để so sánh lượt hỗ trợ của các nhóm quảng cáo và thậm chí cả các quảng cáo đơn lẻ.

Tại sao lượt hỗ trợ lại quan trọng?

Trong nhiều trường hợp, người dùng tiềm năng làm quen với một ứng dụng thông qua nguồn hỗ trợ, nhưng không thể cài đặt vì một số lý do. Khi những người dùng này tiếp xúc với cùng một ứng dụng thông qua một nguồn khác, họ đã bị thuyết phục tải xuống và chỉ cần một lời nhắc. Nếu không có lượt hỗ trợ, những người dùng tiềm năng này có thể sẽ không trở thành người dùng thực.

Do đó, lượt cài đặt được hỗ trợ có thể được coi là lượt cài đặt miễn phí mà bạn nhận được từ các nguồn truyền thông của mình.

 Ví dụ

Cứ 3 lượt cài đặt được phân bổ cho MdotM, mạng này hỗ trợ 1 lượt cài đặt cho các mạng khác. Do vậy, nhà quảng cáo có thể coi số lượt cài đặt của MdotM cao hơn 33% hoặc coi CPI của số lượt cài đặt này thấp hơn 33%.

Báo cáo lượt cài đặt được hỗ trợ

AppsFlyer phân bổ tối đa ba mạng đóng góp ngoài nguồn cài đặt được phân bổ. Bạn có thể xem dữ liệu về các mạng đóng góp và lượt cài đặt được hỗ trợ trong báo cáo Dữ liệu Thô.

Đối với mỗi mạng trong số 3 mạng đóng góp, báo cáo dữ liệu thô bao gồm những nội dung sau:

  • Tên mạng (Nguồn truyền thông)
  • Tên chiến dịch
  • Thời gian tương tác (thời gian tiếp xúc)
  • Loại tương tác (lượt nhấp hoặc lượt hiển thị)
  • Tên của cơ quan liên quan (đối tác), nếu có
  • Loại so khớp (so khớp ID, Liên kết giới thiệu Google Play hoặc SRN)

Để biết thêm chi tiết về báo cáo Dữ liệu Thô bao gồm thông tin về cả lượt cài đặt và nhắm mục tiêu lại cho phân bổ, hãy nhấp vào đây.

 Lưu ý cho Đại lý

Một số mạng quảng cáo lớn hạn chế chia sẻ dữ liệu của họ với các nền tảng của bên thứ 3, bao gồm cả các đại lý. Do đó, đối với các mạng này, lượt cài đặt được hỗ trợ không xuất hiện trong bảng điều khiển của đại lý.

Lượt cài đặt được hỗ trợ và gian lận

Nếu bạn tìm thấy nguồn khối lượng lớn có giá trị tỷ số lượt hỗ trợ/cài đặt cao bất thường, thì chứng tỏ lưu lượng truy cập vào các nguồn này trên thực tế xuất phát từ hành vi gian lận lượt nhấp hàng loạt. Nếu bạn tích hợp giải pháp chống gian lận Protect360 của AppsFlyer cho ứng dụng, bạn có thể làm theo quy trình chuẩn tốt nhất để phát hiện tình trạng nhấp hàng loạt.