Tích hợp Amplitude với AppsFlyer

Khái quát: Amplitude, một đối tác tích hợp của AppsFlyer, cung cấp các dịch vụ phân tích sản phẩm để giúp các công ty web và di động hiểu rõ hành vi của người dùng. Các nhóm sản phẩm, tiếp thị và phát triển sử dụng Amplitude để khám phá và chia sẻ thông tin chi tiết về việc thu hút, giữ chân người dùng và doanh thu.

 Quan trọng!

Một số nguồn truyền thông hạn chế chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. Do đó, đăng lại cho các sự kiện bị hạn chế sẽ không được gửi tới đối tác này, bất kể lựa chọn đã định cấu hình để gửi đăng lại là gì.

Thiết lập Amplitude

Quá trình thiết lập được thực hiện từ trang Tích hợp hoạt động (Active Integrations),nhưng để tìm đối tác, trước tiên bạn phải truy cập vào thị trường (marketplace). 

 Lưu ý

Trước khi thiết lập tích hợp, hãy nhớ liên hệ với đối tác và mở tài khoản với họ.

Để kích hoạt tích hợp:

 1. Từ menu trên cùng của bất kỳ trang AppsFlyer nào, hãy nhấp vào Marketplace
 2. Tìm kiếm và chọn đối tác.
 3. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập tích hợp.
 4. Trong thẻ Integration, chọn ứng dụng cho tích hợp và bật Activate partner.
  Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (được kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
 5. Hoàn thành cấu hình bằng cách sử dụng các tab có liên quan, như được mô tả bên dưới.

Để biết mô tả chi tiết về Tiêu đề Cửa sổ Cấu hình Đối tác, hãy nhấp vào đây.

Tab tích hợp

Thẻ Integration được chia thành các phần khác nhau như được mô tả dưới đây.

Kích hoạt đối tác

Trong lần đầu truy cập tại đây, bạn sẽ cần phải bật Activate Partner để kích hoạt việc thiết lập các thông số của thẻ tích hợp. Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
Tìm hiểu thêm về kích hoạt đối tác.

Cài đặt chung

Chia sẻ dữ liệu nâng cao

Để chia sẻ thông tin cài đặt bổ sung với Amplitude, hãy bật Advanced data sharing. Sau khi bật, Amplitude nhận được dữ liệu sau cho các lượt cài đặt (không phải sự kiện trong ứng dụng) được ánh xạ tới Thuộc tính Amplitude được liệt kê:

Thuộc tính Amplitude Điểm Dữ liệu AppsFlyer
sub_publisher af_siteid
network_name pid
adgroup_name af_adset
creative_name af_ad_id
installed_at install_timestamp
search_term af_keywords
kênh af_channel
user_id af_customer_user_id
af_sub1 af_sub1
af_sub2 af_sub2
app_version app_version

Trung tâm Dữ liệu Liên minh Châu Âu của Amplitude

Khi Amplitude EU Data Center ở trạng thái tắt, bài đăng lại lượt cài đặt sẽ được gửi đến trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ.
Để gửi các bài đăng lại lượt cài đặt tới trung tâm dữ liệu Liên minh Châu Âu của Amplitude, hãy bật Amplitude EU Data Center.

Mã khóa API

Amplitude kết nối với AppsFlyer thông qua Mã khóa API duy nhất. Nếu chưa có, bạn phải lấy mã khóa này từ Amplitude để tiếp tục tiến hành tích hợp hoặc làm theo các bước bên dưới.

Nhận mã khóa API từ Amplitude

Lưu ý: Chỉ những người dùng có vai trò Quản trị viên hoặc Người quản lý trên Amplitude mới có thể truy cập Mã khóa API.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Amplitude của bạn.
 2. Từ trên cùng bên phải của trang, nhấp vào biểu tượng cài đặt > Organization Settings.

  Amplitude

 3. Nhấp vào Projects và chọn dự án để gửi dữ liệu đến AppsFlyer từ dự án đó. 

  amplitude

 4. Từ thẻ Project, sao chép mã khóa API của bạn.

  Amplitude

 5. Tiếp tục cấu hình Amplitude trong Bảng điều khiển AppsFlyer.

Postback Mặc định

AppsFlyer chỉ gửi các đăng lại tự động tới các lượt cài đặt của người dùng Amplitude khi chúng được phân bổ cho Amplitude.

Cài đặt sự kiện trong ứng dụng

 • Nhập Mã khóa API.
 • Khi Amplitude Data Center ở trạng thái tắt, đăng lại sự kiện trong ứng dụng sẽ được gửi đến trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ.
  Để gửi các đăng lại sự kiện trong ứng dụng tới trung tâm dữ liệu Liên minh Châu Âu của Amplitude, hãy bật Amplitude Data Center.

Khi bạn đã lưu cấu hình, AppsFlyer sẽ gửi dữ liệu sau tới Amplitude:

 • ID Thiết bị (IDFV/ID Quảng cáo của Google)
 • Nguồn truyền thông
 • Tên chiến dịch

Gửi IDFA cho các thiết bị iOS phải tuân theo quyết định có đồng ý ATT hay không của người dùng và cài đặt Quyền riêng tư Nâng cao.

Đăng lại sự kiện trong ứng dụng

Định cấu hình gửi đăng lại sự kiện trong ứng dụng tới Amplitude.

Tab Liên kết Phân bổ

Đường dẫn phân bổ không khả dụng đối với Amplitude.

Tab Chi phí

Dữ liệu chi phí không được hỗ trợ khi tích hợp với đối tác này.

Tab Doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo không được hỗ trợ khi tích hợp với đối tác này.

Tab quyền truy cập

Quyền không khả dụng đối với Amplitude.

Xem dữ liệu phân bổ trong bảng điều khiển của Amplitude

Dữ liệu phân bổ được gửi từ AppsFlyer đến Amplitude được hiển thị trong bảng điều khiển của bạn dưới dạng các sự kiện và thuộc tính có tiền tố là [AppsFlyer]:

amplitude-properties.png

 Quan trọng!

 • Để ngăn ngừa sự cố khớp với lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng, hãy bật Amplitude HTTP API cho các đăng lại lượt cài đặt. Nếu không, nếu sự kiện trong ứng dụng đầu tiên sau quá trình cài đặt xảy ra 72 giờ sau khi cài đặt, Amplitude sẽ không khớp lượt cài đặt với các sự kiện trong ứng dụng sau. Trong trường hợp này, Amplitude sẽ loại bỏ sự kiện cài đặt nhưng hiển thị các sự kiện trong ứng dụng (tất cả diễn ra sau 72 giờ).
 • Trong một số trường hợp, Amplitude hiển thị dữ liệu đến từ AppsFlyer là "Bị chặn". Nếu bạn không thể thấy dữ liệu AppsFlyer trong Amplitude, hãy kiểm tra xem dữ liệu đó có được xác định là sự kiện bị chặn hay không.amplitude-blocked-data.png