Thiết lập đối tác tích hợp

Khái quát: Kích hoạt tính năng đo lường phân bổ và gửi đăng lại cho đối tác bằng cách kết nối AppsFlyer với các đối tác tích hợp.

Thiết lập đối tác mạng quảng cáo (không phải SRN)

AppsFlyer tích hợp với các đối tác mạng quảng cáo bằng API. Bài viết này có các hướng dẫn chung về việc đặt và bật tích hợp đối tác cũng như tạo liên kết phân bổ cho mạng quảng cáo (còn gọi là không phải SRN).

 • Hướng dẫn này không áp dụng cho SRN. Sử dụng bài viết cụ thể về SRN
 • Một số mạng quảng cáo có các bài viết riêng.

Các loại đối tác trong hệ sinh thái

Hình ảnh sau chứa các loại đối tác khác nhau tạo thành hệ sinh thái phân bổ.

Ecosystem.jpg

Bài viết liên quan: Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer xếp hạng các nguồn truyền thông di động theo danh mục và khu vực.

Loại đối tác  Mô tả
Mạng quảng cáo

Chạy các chiến dịch thay cho bạn.

Đại lý Sử dụng kiến thức chuyên môn của họ để có được người dùng chất lượng cao bằng cách chạy các chiến dịch thay cho bạn. Bạn có thể có một mối quan hệ minh bạch hoặc không minh bạch. 
Đối tác tiếp thị Các đối tác tiếp thị chuyên cộng tác với các mạng quảng cáo cụ thể. Ví dụ: đối tác tiếp thị trên Facebook, đối tác tiếp thị Apple Search Ads, đối tác quảng cáo chính thức của Twitter
Mạng nhắm mục tiêu lại Mạng quảng cáo chuyên chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại 
Nền tảng của bên thứ ba Cung cấp các dịch vụ liên quan đến BI như nền tảng phân tích và tự động hóa tiếp thị.
Phân bổ TV  Đối tác cho phép phân bổ chính xác hơn các lượt cài đặt mới cho quảng cáo truyền hình được phát sóng.
Phát hiện gian lận  Hệ thống chống gian lận của bên thứ ba bên ngoài không thuộc giải pháp chống gian lận Protect360 của AppsFlyer.
Các loại đối tác tích hợp

Danh sách đối tác AppsFlyer

Danh sách các đối tác tích hợp AppsFlyer có sẵn trong bảng điều khiển. Lọc danh sách theo tên đối tác hoặc các thuộc tính khác như được mô tả trong phần dưới đây.

 Lưu ý

Danh sách đối tác sẽ khác nhau tùy theo ứng dụng được chọn. Bạn có thể xem đối tác nào được kết nối với các ứng dụng khác của mình bằng cách nhấp vào ứng dụng từ góc trên cùng bên trái và chọn một ứng dụng khác.

Để tìm kiếm danh sách đối tác tích hợp:

Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp). Lọc và xem bằng các nút điều khiển trên trang tổng quan.

Hiển thị danh sách đối tác

IntgratedParntersSerach_us-en.png

Các tùy chọn hiển thị danh sách đối tác
Tùy chọn Mô tả

A. Tìm kiếm văn bản 

Nhập văn bản để tìm kiếm đối tác
B. Xem xét và hủy kích hoạt

Nếu bạn có tích hợp đối tác đang hoạt động mà không có lượt chuyển đổi nào trong 30 ngày trước đó thì sẽ nhìn thấy một cảnh báo. Hủy kích hoạt các đối tác này để ngăn ngừa các vấn đề về quyền riêng tư của dữ liệu. 

C. Bộ lọc

 • Tất cả các tích hợp: Tìm tất cả các tích hợp có sẵn theo văn bản tìm kiếm.
 • Tích hợp đang hoạt động: Lọc các đối tác theo các tích hợp đang hoạt động. Tích hợp đang hoạt động được bật cho phân bổ, chi phí, doanh thu quảng cáo hoặc có ít nhất một lượt nhấp vào đường dẫn phân bổ trong 7 ngày qua.
 • Quyền riêng tư của Apple: Lọc đối tác theo các khung Quyền riêng tư Nâng caoSKAdNetwork
 • Khả năng của đối tác: Lọc đối tác theo khả năng của họ:
  • Tất cả
  • Lượt xem qua
  • Chi phí
  • Nhắm mục tiêu lại
  • Audiences
  • Doanh thu quảng cáo 
 • Độ phong phú của dữ liệu: Lọc theo các mức độ phong phú của dữ liệu: Cao, Trung bình hoặc Thấp.
 • Loại đối tác: Lọc đối tác theo loại.

D. Khả năng của đối tác

 

Các đối tác đang hoạt động hỗ trợ một hoặc nhiều khả năng sau:

 • Chi phí: Nhận dữ liệu chi phí của chiến dịch đối tác, qua API hoặc qua đường dẫn phân bổ
 • Doanh thu quảng cáo: Nhận dữ liệu doanh thu quảng cáo từ các quảng cáo bạn đã đăng 
 • Nhắm lại mục tiêu: Phân bổ
 • Lượt xem hết: Phân bổ thu hút hoặc nhắm mục tiêu lại người dùng
 • Đối tượng: Gửi đối tác mà các nhóm người dùng của bạn được phân đoạn tại Đối tượng AppsFlyer

Đối với ứng dụng iOS, hãy sử dụng bộ lọc Quyền riêng tư của Apple để chọn:

E. Độ phong phú của dữ liệu

Độ phong phú của dữ liệu

partner-data-richness-scores_en-US.png

 • AppsFlyer cho phép các nhà quảng cáo thu thập nhiều điểm dữ liệu. Tùy theo mạng mà điểm dữ liệu chúng cung cấp là khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phân tích và tối ưu hóa các nỗ lực trong chiến dịch của nhà quảng cáo.
 • Để giúp các nhà quảng cáo lựa chọn một cách khôn ngoan và để các mạng quảng cáo phát triển và cải thiện sản phẩm của họ, một thuật toán sẽ phân tích các loại dữ liệu mà các mạng quảng cáo cung cấp đồng thời tính toán điểm về độ phong phú của dữ liệu.
 • Thuật toán này sẽ xét đến phạm vi, độ chính xác và tính chi tiết của dữ liệu.
 • Các giá trị điểm có sẵn là cao, trung bình, thấp và bị vô hiệu.
 • Quá trình phân tích đang diễn ra. Khi mạng quảng cáo mở rộng hoặc giảm bớt khả năng và chất lượng dữ liệu được cung cấp, thì điểm về độ phong phú của dữ liệu của chúng sẽ thay đổi theo.

 • Khi số lượt chuyển đổi được phân bổ cho mạng trong 7 ngày qua quá thấp, thì chỉ báo về mức độ phong phú của dữ liệu sẽ bị mờ đi. 

 Thành phần điểm

mceclip0.png

Di chuột qua huy hiệu chỉ độ phong phú dữ liệu để xem các thành phần điểm:

 • Dữ liệu chiến dịch: Như ID chiến dịch, tên chiến dịch.
 • Dữ liệu quảng cáo & bộ quảng cáo: Như ID bộ quảng cáo, tên bộ quảng cáo, ID quảng cáo, tên quảng cáo, loại quảng cáo.
 • Dữ liệu nhà phát hành: Như ID trang, ID trang con, kênh.

Bài đọc liên quan: Cách tính điểm mức độ phong phú của dữ liệu cho các đối tác

Mời các đối tác mới vào AppsFlyer

Nếu đối tác mà bạn đang làm việc cùng chưa được tích hợp với AppsFlyer, bạn có thể gửi cho họ một liên kết mời. Lưu ý rằng:

 • Việc mời đối tác chỉ có thể được thực hiện thông qua tài khoản Quản trị viên.
 • Tùy chọn này không khả dụng đối với khách hàng gói Zero.

Để mời một đối tác mới tích hợp với AppsFlyer:

 1. Trong danh sách đối tác, hãy nhấp vào Invite new partner.

  invite-new-partner.png

 2. Nhập tên của đối tác và địa chỉ email có liên quan.
  Đối tác sẽ nhận được email có liên kết đăng ký để bắt đầu quá trình đăng ký.

Cài đặt mạng quảng cáo

Để mở trang thiết lập đối tác tích hợp:

 1. [Điều kiện tiên quyết] Liên hệ với mạng quảng cáo và mở tài khoản với họ. 
 2. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp).
 3. Chọn Đối tác tích hợp.
  Trang đối tác tích hợp, được mô tả trong phần hiển thị sau. 
  Trang được sắp xếp trong các tab.
  Thông tin cấu hình cụ thể cho từng tab được trình bày chi tiết trong bài viết này. 

Giới thiệu về trang đối tác tích hợp

Trang này có cấu trúc như sau:

 • Tiêu đề chứa:
  • Tên đối tác tích hợp.
  • Liên kết để yêu cầu giới thiệu với đối tác.
  • Liên kết đến một bài viết riêng cho đối tác. Nếu không có bài viết riêng nào thì sẽ hiển thị bài viết này.
  • Huy hiệu chỉ năng lực của đối tác.
 • Các tab cài đặt: Các tab này khả dụng tùy thuộc vào loại đối tác và năng lực.
 • Chân trang :
  • Quay lại danh sách: Quay lại danh sách Đối tác Tích hợp bằng cách sử dụng các tùy chọn lọc đã chọn trước đó.
  • Thông báo trạng thái: Trạng thái hiện tại của dữ liệu trên tab (ví dụ: đang lưu, đã lưu, lỗi, có những nội dung thay đổi chưa lưu).
  • Hủy Thay đổi: Hoàn tác các thay đổi gần nhất mà không lưu.
  • Lưu: Chỉ lưu tùy chọn cài đặt của tab hiện tại.
 • Trước khi chạy các chiến dịch với một đối tác mới được thêm vào, hãy thử nghiệm tích hợp.
 • Sai lầm rất có thể xảy ra trong quá trình thiết lập. Việc thử nghiệm trước sẽ tránh được rủi ro tiêu tốn lượng tài nguyên đáng kể, chỉ để phát hiện ra dữ liệu phân bổ của bạn bị thiếu hoặc sai.
 • Trước tiên, hãy thử nghiệm ứng dụng về tích hợp SDK cơ bản đối với các lượt cài đặt tự nhiên và không tự nhiên.

Tiêu đề trang thiết lập đối tác

IntegratedPartnerHeader.png

Các tab cài đặt áp dụng cho mỗi loại đối tác

  Tab Cài đặt  
Loại đối tác Tích hợp  Quyền Lưu ý
Nguồn truyền thông Y Y

Các tab khả dụng khác: Chi phí, doanh thu quảng cáo, đường dẫn phân bổ

Bao gồm mạng quảng cáo, mạng liên kết, nhà phát hành trực tiếp, quảng cáo có lập trình, mạng quảng cáo nội địa Trung Quốc và Mạng nhắm mục tiêu lại.
Đối với SRN, tab đường dẫn phân bổ không thể áp dụng.

Đại lý  N Y Các đại lý độc lập không hoạt động như mạng quảng cáo 
Bên thứ ba Y N Nền tảng tự động hóa Phân tích hoặc Marketing
Đối tác tiếp thị  Y N  
Cài đặt tab theo loại đối tác

Tab Settings (Cài đặt)

Để hoàn thành các tab cài đặt:

 1. Đi tới tab Integration. Hoàn thành các phần nếu cần.
 2. Đối với các mạng quảng cáo không phải SRN, bạn phải hoàn thành tab Attribution link
 3. [Tùy chọn] Hoàn thành các tab cài đặt còn lại (chi phí, doanh thu quảng cáo, từ chiến dịch web đến ứng dụng và các quyền theo yêu cầu.

Tích hợp

Tích hợp đối tác sẽ có yêu cầu khác nhau và có thể chứa một tập hợp con của tất cả các tùy chọn có thể được mô tả trong phần này. Có một số khác biệt giữa cài đặt iOS và Android. 

integration_steps.png

Hoàn thành các mục theo yêu cầu. 

Các phần tab tích hợp
Mã khóa Mục Mô tả

A

Kích hoạt đối tác

Trước khi chia sẻ đường dẫn phân bổ với đối tác, bạn phải bật Activate partner và hoàn thành các mục còn lại của tab Integration. 

 • Không sử dụng Activate partner (Kích hoạt đối tác) để tạm dừng hoặc tắt phân bổ chiến dịch
 • Việc tắt tích hợp đối tác có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các chiến dịch đang hoạt động.
 • Tìm hiểu thêm về kích hoạt đối tác và tác động của việc hủy kích hoạt đối tác.

Để kích hoạt đối tác tích hợp:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến tab Configurations (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp) > Integration (Tích hợp).
 2. Bật Activate partner (Kích hoạt đối tác).
 3. Nhấp vào Save Integration (Lưu Tích hợp).
 4. [Tùy chọn] Để cho phép đối tác xem dữ liệu được phân bổ cho họ, hãy đảm bảo bật Ad network permissions trong tab Permissions.   

B

Cài đặt chia sẻ dữ liệu

Tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu kiểm soát dữ liệu nào được chia sẻ với đối tác thông qua đăng lại và báo cáo.

Đối với ứng dụng iOS, sẽ áp dụng các tùy chọn chia sẻ dữ liệu sau:

 • Enable Advanced Privacy (Bật Quyền riêng tư Nâng cao): Nếu được bật, thì sẽ giới hạn việc chia sẻ mã định danh người dùng với đối tác. Lưu ý rằng khi bật Aggregated Advanced Privacy (Bảo mật Nâng cao Hợp nhất) trong phần Cài đặt Ứng dụng, thì tính năng Enable Advanced Privacy (Bật Quyền riêng tư Nâng cao) sẽ được bật và khóa. 
 • Share Transaction ID in SKAdNetwork mode (Chia sẻ ID Giao dịch trong chế độ SKAdNetwork): Nếu được bật, bạn cho phép AppsFlyer chia sẻ ID giao dịch của các bài đăng lại SKAdNetwork với đối tác. Bằng cách làm như vậy, đối tác có thể giải mã Giá trị Chuyển đổi SKAdNetwork của bạn.

C

Cài đặt chung

ID Đối tác—Thông tin đăng nhập

Một số đối tác yêu cầu thông tin đăng nhập để AppsFlyer tích hợp với họ. Đối tác gọi ID này là ID ứng dụng, ID tài khoản, ID người dùng hoặc ID mạng. Nếu trường này hiển thị, hãy lấy ID từ bảng điều khiển của đối tác và nhập ID đó vào trường.

Bật phân bổ lượt xem hết

Khi được bật, các lượt cài đặt xem qua do đối tác này gửi sẽ được phân bổ.

 • Đối với SRN, thao tác này sẽ hiển thị cài đặt khung thời gian xem lại lượt xem hết.
 • Đối với không phải SRN, cài đặt có sẵn trong tab đường dẫn phân bổ, ngay cả khi không được bật. Trong trường hợp này, AppsFlyer bỏ qua bất kỳ bộ giá trị đã đặt nào. 

D

Postback Mặc định

Nếu tùy chọn tích hợp đối tác đang bật, AppsFlyer sẽ gửi đăng lại mặc định liên quan đến các hành động của người dùng như cài đặt, khởi chạy, thu hút lại và các sự kiện bị từ chối.

Các sự kiện bị từ chối là các sự kiện trong ứng dụng bị Protect360 chặn hoặc các sự kiện được phát hiện là không tuân thủ theo quy tắc xác thực mục tiêu. Trong trường hợp các sự kiện bị từ chối, hãy xác nhận với đối tác rằng họ đã bật tự chối tích hợp sự kiện với AppsFlyer.

Để định cấu hình đăng lại mặc định cho đối tác, hãy xác định nguồn người dùng để gửi đăng lại:

 • Chỉ đối tác này: Chỉ gửi đăng lại khi sự kiện được phân bổ cho đối tác này—nghĩa là người dùng thực hiện sự kiện đến từ đối tác này.

  Lưu ý:

  • Các lượt cài đặt bị từ chối có thể được gửi cho Chỉ đối tác này.
  • Đối với các đại lý, khi được cấp quyền, các sự kiện đăng lại mặc định có thể được gửi cho Chỉ đối tác này.
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm tự nhiên: Gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác nào và cho các sự kiện tự nhiên—nghĩa là người dùng thực hiện nó đến từ bất cứ nguồn truyền thông nào.
 • Tắt: Không gửi đăng lại mặc định cho đối tác này.

E

Đăng lại sự kiện trong ứng dụng 

Ánh xạ các sự kiện AppsFlyer với đối tác qua các đăng lại. Nếu bật tính năng gửi đăng lại, điều này bao gồm các sự kiện trong ứng dụng bị từ chối (các sự kiện bị Protect360 chặn hoặc các sự kiện bị phát hiện là không tuân thủ theo quy tắc xác thực mục tiêu).

Để cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng: 

 1. Đặt ID Đối tác (nếu cần).
 2. Bật In-app event postbacks.
 3. Thiết lập Khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng, nếu cần (đọc thêm về cấu hình khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng).
 4. Nhấp vào Add event để thêm một SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách.
 5. Điền các thông số cần thiết theo phương pháp ánh xạ.
 6. [Tùy chọn] Nhấp vàoconditional-iae-postbacks-icon.png để đặt điều kiện gửi các sự kiện trong ứng dụng nhất định cho đối tác.
Tên thông số Mô tả
AppsFlyer event

Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK được tích hợp vào trong ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
Mẹo: Không thấy sự kiện bạn đang tìm kiếm?

 • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
 • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
mapped to partner event

Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định ở phía đối tác. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

 • Trường văn bản: Nhận ID sự kiện tương ứng từ đối tác.
 • Hộp thả xuống: Chọn sự kiện đối tác được xác định trước phù hợp nhất.
 • Giữ nguyên: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên sự kiện.
for users from

Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

 • Chỉ đối tác này: Chỉ gửi đăng lại khi sự kiện được phân bổ cho đối tác này—nghĩa là người dùng thực hiện sự kiện đến từ đối tác này.
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm tự nhiên: Gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác nào và cho các sự kiện tự nhiên—nghĩa là khi người dùng thực hiện nó đến từ bất cứ nguồn truyền thông nào.
including

Chọn dữ liệu sự kiện nào cần chia sẻ với đối tác trong đăng lại:

 • Không có giá trị & không có doanh thu: Chỉ gửi bản thân sự kiện mà không kèm bất kỳ thông số nào (giá trị hoặc doanh thu).
 • Không có giá trị & không có doanh thu: Gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
 • Giá trị & doanh thu: Gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).

 Lưu ý: 

 • Các sự kiện được ánh xạ trong tab Integration cho một đối tác cụ thể có thể áp dụng cho cả đăng lại tiêu chuẩn và SKAN.
 • Tên sự kiện AppsFlyer có thể được chọn hoặc nhập vào.
  Các giá trị đã nhập được phép có khoảng trống được gạch dưới (dấu gạch ngang dưới) trước hoặc sau tên của sự kiện. Chỉ sử dụng dấu cách được gạch dưới nếu tên sự kiện được gửi từ AppsFlyer có cùng dấu cách được gạch dưới.

 • Quan trọng: Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.
 • Nếu phần In-app event postbacks không tồn tại trong tab Integration, điều đó có nghĩa là đối tác chưa thiết lập ghi nhận sự kiện trong ứng dụng với AppsFlyer trong cấu hình sơ bộ. Đối tác có thể liên hệ với nhóm đối tác của AppsFlyer để kết thúc quá trình tích hợp.

 • Để ngăn các nhà quảng cáo vô tình chia sẻ quá nhiều thông tin với nền tảng Phân tích của bên thứ ba, chúng tôi đã xóa tùy chọn Send all events (excludes uninstalls and sessions) đối với nền tảng Phân tích, kể từ tháng 3 năm 2019. Nền tảng phân tích được cấu hình trước đó sẽ vẫn giữ tùy chọn cài đặt này.

Bài đọc liên quan: Cấu hình Đăng lại sự kiện trong ứng dụng.

F

Lưu tích hợp

Nhấp vào Save Integration sau khi thực hiện thay đổi. 

G

Kết nối nhiều ứng dụng hơn (tùy chọn)

Sau khi lưu tích hợp, trong khi vẫn ở trang cấu hình, bạn có thể tích hợp thêm ứng dụng của mình với đối tác.

 1. Từ góc trên cùng bên trái, dưới tên đối tác, hãy nhấp vào tên ứng dụng để mở danh sách ứng dụng. 
 2. Chọn một ứng dụng khác từ danh sách thả xuống.
 3. Lặp lại các bước tích hợp đối với ứng dụng đã chọn.

Đường dẫn phân bổ

Tạo và lưu các đường dẫn phân bổ để sử dụng mạng quảng cáo lượt nhấp (không phải SRN) và gửi đường dẫn phân bổ đến đối tác để phân bổ các chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo đơn lẻ cụ thể.

Lưu ý: SRN không thực hiệncác đường dẫn phân bổ do nhà quảng cáo tạo nên tab này không liên quan đến các chiến dịch SRN.

Để tạo đường dẫn phân bổ:

 1. Chọn Use a single-platform link hoặc Use OneLink.

  Chọn Use a single-platform link nếu đúng với bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Bạn dự định chỉ sử dụng lược đồ URI để mở ứng dụng.
  • Bạn không cần phải liên kết sâu với URL.

  Chọn Use OneLink nếu đúng với bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Bạn muốn có một liên kết duy nhất cho cả ứng dụng Android và iOS.
  • Bạn muốn sử dụng Liên kết Ứng dụng Android hoặc Liên kết Chung iOS để mở ứng dụng.
  • Bạn muốn chức năng liên kết sâu.

  Lưu ý: Việc chọn OneLink sẽ thay đổi liên kết ghi nhận lượt nhấp từ ứng dụng cụ thể thành URL OneLink.

 2. Nếu bạn đã chọn Use OneLink

  1. Chọn mẫu OneLink bạn muốn sử dụng để mở ứng dụng (và có thể là liên kết sâu).
  2. [Tùy chọn] Nhập giá trị Liên kết sâu.
  3. [Tùy chọn] Nhập Giá trị liên kết sâu bổ sung.
 3. Thêm thông số cho AndroidiOS, nếu cần.
 4. [Tùy chọn] Chọn các thông số phân bổ bổ sung.

Thông số đường dẫn phân bổ

attribution-link-parameters-en_us.png

Việc thêm thông số vào đường dẫn phân bổ này cho phép bạn thực hiện việc phân tích truy cập sâu toàn diện. Các thông số đã được xác định trên đường dẫn phân bổ có thể được chỉnh sửa bằng cách thêm chúng và các giá trị mới của chúng ở đây. Khi lưu đường dẫn phân bổ, tất cả các thông số được cấu hình trong tab này cũng sẽ được lưu.

Chọn thông số bạn muốn thêm vào đường dẫn phân bổ.

Thông số đường dẫn phân bổ
Tên Mô tả Thông số đường dẫn phân bổ
Chiến dịch Thông số bắt buộc.
So sánh các chiến dịch khác nhau đang chạy với nguồn truyền thông.
c
Bộ quảng cáo So sánh các bộ quảng cáo khác nhau trong các chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông. af_adset
Tên Quảng cáo So sánh các nội dung quảng cáo khác nhau trong các bộ quảng cáo cụ thể trong các chiến dịch cụ thể của nguồn truyền thông. af_ad
ID Trang web và ID Trang Phụ

Thông số bắt buộc.

Đặt ID Trang web để phân bổ lượt cài đặt cho các nhà phát hành cụ thể.

ID trang web phải được chuyển đến AppsFlyer trong đường dẫn phân bổ vì ID này:

 • Cho phép minh bạch và tăng tính rõ ràng về nhà phát hành
 • Được AppsFlyer sử dụng để xác định và loại bỏ các nhà phát hành gian lận và các cụm lưu lượng truy cập khác.

Lưu ý rằng ID Trang web bị thiếu sẽ không ảnh hưởng đến việc phân bổ. Tìm hiểu thêm về thông số ID Trang web.

Nếu có nhiều nhà phát hành, chúng tôi đề nghị bạn nên hạn chế số lượng ID trang web đã sử dụng và sử dụng thông số ID trang phụ, để tránh vượt quá giới hạn ID trang web.

af_siteid và af_sub_siteid
Thông số Người đăng ký Sử dụng bất kỳ thông số nào trong số 5 thông số người đăng ký để chèn các giá trị hữu ích. Lưu ý rằng các tham số này được phân tích cú pháp và xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô, giúp chúng trở nên rất tiện dụng để thực hiện hợp nhất hoặc lọc dữ liệu.
af_sub1, af_sub2, af_sub3, af_sub4, af_sub5

Bạn có thể thêm các thông số khác vào đường dẫn phân bổ bằng cách nhập chúng vào hộp thông số mới. Bạn có thể sử dụng tất cả các thông số URL có sẵn của AppsFlyer. Lưu ý rằng chỉ lược đồ URI và thông số OneLink được mã hóa trên đường dẫn phân bổ.

Thiết lập Nhắm lại mục tiêu

Khi bật tùy chọn nhắm mục tiêu lại: AppsFlyer nhận diện được đường dẫn dưới dạng đường dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại, mà không phải là đường dẫn thu hút người dùng, bằng cách thêm &is_retargeting=true vào đường dân phân bổ. Tham số liên kết phân bổ: is_retargeting

Để sử dụng đường dẫn của bạn để nhắm mục tiêu lại:

 1. Bật tùy chọn Retargeting settings.

 2. [Tùy chọn] Nhập lược đồ URI nếu bạn muốn lược đồ URI mở ứng dụng.
  Lưu ý:
  • Các lược đồ URI được khuyến nghị sử dụng làm phương thức dự phòng để mở ứng dụng nếu Liên kết Chung hoặc Liên kết Ứng dụng không thành công.
  • Nếu bạn thêm một lược đồ URI tại đây, lược đồ này sẽ ghi đè bất kỳ lược đồ URI nào khác đã có trong cài đặt mẫu OneLink.
  • Lược đồ URI được thêm vào liên kết trong thông số af_dp.
 3. [Tùy chọn] Bật tùy chọn Ignore active users for retargeting.
 4. Đặt khung thời gian không hoạt động để xác định người dùng nào được coi là hoạt động và không hoạt động.
 5. Đặt khung thời gian thu hút lại để xác định khoảng thời gian sau thu hút lại, nơi các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn truyền thông nhắm mục tiêu lại.

  • Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời.
  • Khung thời gian thu hút lại được thêm vào liên kết trong thông số af_reengagement_window.

Phân bổ lượt nhấp qua

Sử dụng tùy chọn cài đặt để đặt thời gian tối đa từ khi nhấp đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khung thời gian xem lại mới được phân bổ.

Phạm vi cho phép: 1-23 giờ hoặc 1-30 ngày.

Thông số liên kết phân bổ:  af_click_lookback

Tìm hiểu thêm về khung thời gian xem lại lượt nhấp.

Liên kết Phân bổ Nhấp chuột

click-through-attribution-link_en-us.png

Đây là liên kết phân bổ chứa tất cả thông tin thiết lập bạn đã đặt. Bạn có thể lưu đường dẫn để tham khảo sau này bằng cách nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).

Để sao chép đường dẫn phân bổ lượt nhấp:

 1. Nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).
 2. Sao chép đường dẫn được tạo.

Gửi đường dẫn đến đối tác để được kích hoạt khi khách hàng tiềm năng của bạn nhấp vào quảng cáo tương ứng.

Cửa sổ xem lại phân bổ lượt xem qua

Đặt thời gian tối đa từ lúc hiển thị đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khoảng thời gian xem lại này, sau một lần hiển thị quảng cáo, được phân bổ cho đối tác, miễn là không có nhấp chuột quảng cáo có liên quan khác.

Bạn có thể tùy chỉnh giá trị này thành 1-24 giờ.

Thông số liên kết phân bổ: af_viewthrough_lookback

Tìm hiểu thêm về phân bổ lượt xem qua.

Liên kết Phân bổ Số lần hiển thị

impressions-attribution-link_en-us.png

Đường dẫn phân bổ lượt hiển thị chứa dữ liệu phân bổ tương tự với liên kết ghi nhận lượt nhấp (bên cạnh khung thời gian xem lại khác). Bạn có thể lưu đường dẫn để tham khảo sau này bằng cách nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).

Nhấp vào Lưu đường dẫn phân bổ rồi sao chép đường dẫn đã tạo.

Để sao chép đường dẫn phân bổ lượt xem:

 1. Nhấp vào Save attribution link (Lưu đường dẫn phân bổ).
 2. Sao chép đường dẫn được tạo.

Gửi đường dẫn cho đối tác để được kích hoạt khi quảng cáo tương ứng được xem, thường trong 1 giây trở lên.

Chi phí

 • Dữ liệu chi phí được báo cáo bởi các đối tác tích hợp khi nhấp hoặc bởi Cost API.
 • Phương pháp thực hành tốt nhất là triển khai Cost API.
 • API Chi phí bao gồm các báo cáo lượt nhấp và lượt hiển thị. Xem bảng tích hợp chi phí mạng quảng cáo để biết chi tiết đầy đủ về các phương diện, số liệu và tính năng được hỗ trợ.

 Lưu ý

Nếu nhà quảng cáo sử dụng đại lý để chạy các chiến dịch của họ, thì chính đại lý đó chứ không phải nhà quảng cáo, cần tích hợp với các đối tác có liên quan. Mặt khác, nếu cả nhà quảng cáo và đại lý đều tích hợp với đối tác bằng cách sử dụng cùng thông tin đăng nhập cho cùng một ứng dụng, thì dữ liệu chi phí sẽ bị trùng lặp.

Kích hoạt dữ liệu chi phí bằng API

Để kích hoạt API Chi phí:

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Xem trạng thái API chi phí của bạn và lần cuối cùng AppsFlyer lấy được dữ liệu chi phí phù hợp trong trang tổng quan trạng thái tích hợp chi phí (và doanh thu quảng cáo) hoặc trang tổng quan mạng quảng cáo cá nhân.

Doanh thu Quảng cáo

Nếu bạn là nhà phát hành hiển thị quảng cáo trong ứng dụng, thì chức năng doanh thu quảng cáo sẽ cho phép bạn phân bổ doanh thu quảng cáo tới nguồn truyền thông đã mang cho bạn người dùng. Giới thiệu về phân bổ doanh thu quảng cáo. 

Cho phép phân bổ doanh thu quảng cáo

 1. Kiểm tra xem đối tác hỗ trợ phương thức nào, phân bổ hợp nhất hay cấp độ người dùng.
 2. Thực hiện theo phương thức phù hợp trong hướng dẫn tích hợp doanh thu quảng cáo

Thông báo trạng thái API doanh thu quảng cáo

Trạng thái Nhận xét/hành động cần thiết
Hoạt động Kết nối là trực tiếp và kéo dữ liệu.
Không tìm thấy dữ liệu nào để kéo. Kết nối thành công. Đối tác không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến ứng dụng này.
API đối tác không phản hồi. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. Máy chủ của đối tác không phản hồi AppsFlyer.
Thông tin đăng nhập không hợp lệ. Nhập thông tin đăng nhập đã cập nhật.  
Đã xảy ra lỗi. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. Đã xảy ra vấn đề về kỹ thuật.
Dữ liệu đối tác chưa sẵn sàng. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer.  
Dữ liệu đang được xử lý và sẽ có sớm. Chúng tôi hiện đang xử lý dữ liệu nhận được từ đối tác. Dữ liệu sẽ có sẵn trong bảng điều khiển và báo cáo.
Dữ liệu chưa bao giờ được kéo thành công Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong hơn một giờ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer. 

Quyền

 • Cho phép đối tác thực hiện các hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.
 • Bạn không cần phải bật tích hợp phân bổ với đối tác để cấp quyền cho họ.  
 • Mạng quảng cáo do đại lý thiết lập: Khi việc thiết lập đối tác do đại lý thực hiện thì nhà quảng cáo không thể xem trạng thái kích hoạt mạng quảng cáo cũng như các quyền được cấp. 
 • Nếu mối quan hệ của bạn với đối tác chỉ là đại lý, thì hãy bỏ qua phần Quyền cấp cho Mạng Quảng cáo và đặt phần Quyền cấp cho Đại lý.

Quyền truy cập mạng quảng cáo

Để cấp quyền cho mạng quảng cáo:

 1. Bật Ad Network Permissions (Quyền truy cập Mạng Quảng cáo).
  • Ứng dụng xuất hiện trên bảng điều khiển của mạng quảng cáo.
  • Quyền chỉ được cấp cho mạng quảng cáo được chỉ định.
  • Quản trị viên mạng quảng cáo có thể nhìn thấy dữ liệu cơ bản về ứng dụng
 2. Cấp quyền cho thành viên nhóm mạng quảng cáo
  • [Mặc định] Quản trị viên mạng quảng cáo có quyền truy cập vào ứng dụng của bạn theo mặc định.
  • Để cấp quyền cho các thành viên cụ thể trong nhóm, bạn cần thêm họ bằng cách sử dụng địa chỉ email của họ.
   Để thêm một thành viên nhóm:
   1. Nhấp vào Add team member (Thêm thành viên nhóm).
   2. Nhập email của thành viên nhóm mạng quảng cáo
   3. Nhấp vào Add (Thêm).
 3. Chọn các quyền bổ sung để cấp cho mạng quảng cáo:

  Cho phép đối tác...

  Quyền hạn được cấp. Đối tác có thể ...

  Cấu hình tích hợp

  Thay đổi các thông số trong tab integration

  Cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng

  • Tạo, xác định và thay đổi cài đặt đăng lại.
  • Thận trọng! Khi quyền này và tùy chọn Configure integration đồng thời được bật: mạng quảng cáo có quyền truy cập vào tất cả các sự kiện. Điều này bao gồm lưu lượng truy cập tự nhiên và không tự nhiên từ tất cả các nguồn truyền thông. 

  Truy cập báo cáo giữ lại người dùng

  Truy cập báo cáo giữ lại người dùng của ứng dụng.

  Họ sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan đến phiên của họ.

  Truy cập dữ liệu người dùng trung thành hợp nhất

  Truy cập số liệu người dùng trung thành của riêng họ. 

  Truy cập dữ liệu chuyển đổi hợp nhất

  Truy cập số liệu sự kiện chuyển đổi hợp nhất của họ. Điều này bao gồm lượt cài đặt, thu hút lại, cài đặt lại và phân bổ lại. Ví dụ: Hiệu suất chiến dịch hợp nhất cho báo cáo mạng quảng cáo

  Truy cập dữ liệu sự kiện trong ứng dụng hợp nhất

  • Truy cập vào dữ liệu sự kiện trong ứng dụng (đối tác có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu sự kiện trong ứng dụng, bao gồm cả dữ liệu sự kiện trong ứng dụng Protect360, chứ không chỉ các sự kiện được ánh xạ trong cấu hình đăng lại).
  • Truy cập dữ liệu kiếm tiền từ quảng cáo, dữ liệu này có thể bao gồm các sự kiện kiếm tiền từ các nguồn truyền thông khác.

  Truy cập dữ liệu doanh thu hợp nhất

  • Truy cập dữ liệu trong ứng dụng và dữ liệu doanh thu quảng cáo được phân bổ cho người dùng do mạng quảng cáo mang lại. Lưu ý: Quyền này không trực tiếp xác định đối tác doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt tên sự kiện kiếm tiền để đưa vào cả tên đối tác, thì bạn có thể vô tình tiết lộ danh tính của mạng kiếm tiền.

  Sử dụng nhập chi tiêu quảng cáo

  • Truy cập cửa sổ Nhập Chi tiêu Quảng cáo.
  • Cửa sổ Nhập Chi tiêu Quảng cáo chỉ hiển thị các ứng dụng mà họ có quyền hạn.
  • Gửi tệp chi tiêu quảng cáo để nhập. 

  Truy cập bảng điều khiển Protect360 & dữ liệu thô

  • Truy cập bảng điều khiển Protect360 của họ (bao gồm ProtectLITE).
  • Truy cập dữ liệu thô nếu bạn đăng ký một trong những phần sau: Protect 360, Quy tắc xác thực hoặc dữ liệu thô. ProtectLITE không bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu thô.

  Truy cập dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo

  Truy cập dữ liệu doanh thu quảng cáo của họ để sử dụng cho việc tối ưu hóa UA. 

  Xem các quy tắc xác thực

  Xem chi tiết về quy tắc xác thực.

Cấp quyền cho Đại lý

 • Khi bạn cấp quyền cho các đại lý, họ có thể cấp quyền cho các mạng quảng cáo mà họ hợp tác cùng để quản lý ứng dụng của bạn. Điều này giống như cấp quyền cho các mạng quảng cáo.
 • Nếu bạn làm việc với mạng quảng cáo và đại lý của bạn cũng hoạt động với mạng quảng cáo này, cả bạn và đại lý đều có thể chỉnh sửa quyền thành viên nhóm quảng cáo để xem bảng điều khiển của ứng dụng.
 • Nếu bạn thấy các thành viên nhóm mạng quảng cáo mới hoặc các thành viên nhóm bị thiếu mà bạn không thêm hoặc xóa, có thể đại lý của bạn đã thêm hoặc xóa họ.
 • Thận trọng: Các lượt cài đặt của đại lý xảy ra trong khi cơ chế kiểm soát bị tắt sẽ không được phân bổ cho đại lý và không hiển thị trên bảng điều khiển và dữ liệu của đại lý. Tìm hiểu thêm về kích hoạt đại lý.

Để cấp quyền cho đại lý:

 1. Bật Agency permissions (Cấp quyền cho Đại lý).
 2. Chọn các quyền sẽ cấp cho đại lý:
  Cho phép đại lý... Quyền hạn được cấp. Đại lý có thể ...
  Thay đổi cấu hình Quyền riêng tư Nâng cao Cho phép đại lý thay đổi cài đặt Chia sẻ dữ liệu Quyền riêng tư Nâng cao của mạng quảng cáo. 
  Truy cập bảng điều khiển Protect360 & dữ liệu thô
  • Đại lý có thể truy cập bảng điều khiển Protect360 của bạn.
  • Có thể truy cập dữ liệu thô nếu bạn đăng ký một trong những phần sau: Protect 360, Quy tắc xác thực hoặc dữ liệu thô.
  • Có thể xem và thêm các quy tắc với các điều kiện Protect360.
  • Đối với các nhà quảng cáo hợp tác với mạng quảng cáo thông qua một đại lý, để cả mạng quảng cáo và đại lý truy cập vào dữ liệu, thì nhà quảng cáo phải tích hợp cả mạng quảng cáo và đại lý vào AppsFlyer, đồng thời cấp cho họ quyền truy cập dữ liệu.

   Nếu chỉ có đại lý được tích hợp và cấp quyền, thì mạng quảng cáo không có quyền truy cập vào dữ liệu.

  Truy cập báo cáo giữ lại người dùng và nhóm người Dữ liệu giữ lại người dùng/nhóm người chỉ được tạo bởi người dùng do đại lý mang đến.
  Truy cập dữ liệu tự nhiên hợp nhất  
  Truy cập các báo cáo dữ liệu thô Nhận báo cáo dữ liệu thô liên quan đến lưu lượng truy cập được phân bổ cho đại lý. 

  Cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng

  Cho phép đại lý thiết lập ánh xạ đăng lại sự kiện trong ứng dụng với chính bản thân đại lý trên tab tích hợp. Thêm ít nhất một sự kiện.

  • Quyền Chia sẻ Sự kiện: 
   • Chỉ đối tác này: chỉ gửi các sự kiện từ chính đại lý đã mang đến lưu lượng truy cập cho ứng dụng.
   • Tất cả các nguồn truyền thông, bao gồm tự nhiên: gửi sự kiện từ tất cả các nguồn lưu lượng truy cập của bạn, bao gồm các nguồn truyền thông, đại lý và người dùng tự nhiên khác.
  • Cho phép gửi doanh thu sự kiện: Cho phép đại lý gửi các sự kiện bao gồm cả giá trị tiền tệ của họ.
  • Sự kiện AppsFlyer: Nhấp vào Add event và chọn sự kiện từ menu thả xuống.
   Đảm bảo chọn các sự kiện cụ thể mà bạn muốn cấp quyền cho đại lý.

  Xem các quy tắc xác thực

  Xem chi tiết về quy tắc xác thực.

  Thêm quy tắc xác thực

  Thêm và chỉnh sửa các quy tắc xác thực. Lưu ý: Đại lý không thể chỉnh sửa các quy tắc do nhà quảng cáo tạo.

Tìm hiểu thêm về làm việc với các đại lý.

Thử nghiệm tích hợp

Sau khi tích hợp với đối tác AppsFlyer, hãy xác minh rằng quá trình tích hợp hoạt động đúng theo loại đối tác.

Thử nghiệm mạng quảng cáo không phải SRN

Các mạng quảng cáo thông thường, bao gồm 99,5% tất cả các mạng quảng cáo được tích hợp, sử dụng các đường dẫn phân bổ AppsFlyer. Tương tự như vậy đối với phân bổ truyền thông sở hữu, được thực hiện bằng cách sử dụng các đường dẫn phân bổ tùy chỉnh AppsFlyer.

Vì sự phân bổ chính xác phụ thuộc vào các thông số trên các đường dẫn phân bổ nên cần thực hiện các bước thử nghiệm trước khi bắt đầu bất kỳ chiến dịch nào với mạng quảng cáo không phải SRN hoặc đường dẫn phân bổ tùy chỉnh.

Để thử nghiệm đường dẫn phân bổ:

 1. Tạo một đường dẫn phân bổ.
 2. Gửi đường dẫn phân bổ mới đến thiết bị thử nghiệm đã đăng ký của bạn (qua email hoặc mã QR).
 3. Nhấp vào liên kết, đảm bảo bạn được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng.
 4. Cài đặt ứng dụng.
 5. Khởi chạy ứng dụng.
 6. Kiểm tra xem lượt cài đặt có xuất hiện trên bảng điều khiển của AppsFlyer dưới tên nguồn truyền thông của đối tác hay không. Chờ tối đa 30 phút để lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.
 7. Tìm kiếm cấp chiến dịch (bằng cách lựa chọn đối tác trong Media Source Filter (Bộ lọc nguồn phương tiện truyền thông) trên đầu trang tổng quan) để kiểm tra cài đặt xuất hiện dưới tên chiến dịch chính xác.
 8. Nếu cần, tiếp tục đi sâu và kiểm tra bộ quảng cáo và các cấp quảng cáo đơn lẻ

Thử nghiệm SRN

SRN như Facebook, Apple Search Ads và Google Ads không dựa vào các đường dẫn phân bổ bên ngoài cho các mục đích phân bổ. Thay vào đó, các SRN nhận được các truy vấn từ AppsFlyer, tự phân bổ và gửi về câu trả lời. Do đó, việc thử nghiệm tích hợp riêng với hệ thống của mạng là không khả thi như với các mạng quảng cáo thông thường. Bạn phải thử nghiệm tích hợp riêng với từng SRN mà bạn làm việc.

Để thử nghiệm tích hợp SRN:

 1. Thực hiện thiết lập SRN đầy đủ trên AppsFlyer theo hướng dẫn thiết lập của đối tác cụ thể: Facebook, Google Ads, Twitter, Apple Search Ads, Snapchat.
 2. Chạy chiến dịch ngân sách thấp mới với đối tác SRN
 3. Khi bảng điều khiển của đối tác hiển thị lượt cài đặt mới, hãy kiểm tra xem chúng có xuất hiện trên bảng điều khiển của AppsFlyer theo tên nguồn truyền thông của đối tác không.
 4. Trong bảng điều khiển Tổng quan, hãy truy cập sâu đến cấp chiến dịch, bằng cách chọn đối tác trong Media Source Filter, để kiểm tra xem lượt cài đặt có xuất hiện dưới tên chiến dịch chính xác không. Chờ tối đa 30 phút để lượt cài đặt xuất hiện trong bảng điều khiển.
 5. Nếu cần, tiếp tục truy cập sâu và kiểm tra bộ quảng cáo và các cấp quảng cáo đơn lẻ.

Nếu tất cả đều tốt, bạn có thể bắt đầu chạy các chiến dịch ngân sách lớn mới với đối tác. Chỉ cần thử nghiệm tích hợp một lần cho mỗi đối tác SRN là đủ. Có nghĩa là, không cần phải thử nghiệm cho từng chiến dịch.

Thử nghiệm dữ liệu thô

Nếu gói đăng ký của bạn với AppsFlyer bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu thô, bạn nên thử nghiệm dữ liệu thô.

Để thử nghiệm dữ liệu thô:

 1. Sau khi tiến hành thử nghiệm như đã đề cập trước đó,  hãy đi đến Reports (Báo cáo) > Export Data (Xuất Dữ liệu).
 2. Chọn nguồn truyền thông đã thử nghiệm.
 3. Cho phép tối đa 15 phút kể từ khi cài đặt và sau đó tải xuống Báo cáo lượt cài đặt.
 4. Kiểm tra bản ghi lượt cài đặt từ đối tác hiện tại và bao gồm các thông số như nguồn truyền thông, tên chiến dịch, thời gian và loại tiếp xúc, ID thiết bị (nếu được áp dụng), tên đại lý (được gọi là "Đối tác" trong báo cáo), v.v.

 Quan trọng!

Một số mạng quảng cáo yêu cầu các hành động đặc biệt để cho phép thu thập dữ liệu thô cấp độ người dùng.

Nếu bạn thấy lượt cài đặt mới trên bảng điều khiển nhưng không thấy trong dữ liệu thô, hãy tham khảo hướng dẫn cụ thể trong Trung tâm Trợ giúp dành cho mạng quảng cáo, ví dụ như Twitter.