Hướng dẫn về Apple Search Ads

At a glance: Apple Search Ads (ASA), an AppsFlyer SRN integrated partner, assists users visiting the App Store to find your app using keywords. ASA attributed installs aren't reported by SKAdNetwork. 

Cập nhật iOS 14: Thay đổi tích hợp Apple Search Ads

Changes to the Apple Search ads integration starting February 15, 2021.

Apple Search Ads functions independently of SKAdNetwork and deterministically attributes users. This means that for users attributed to ASA you have the full range of features and measurement provided by our LTV attribution model. 

Mức độ liên quan của ứng dụng của bạn với truy vấn tìm kiếm trong App Store sẽ quyết định quảng cáo của bạn có được hiển thị hay không. Phản hồi của người dùng đối với quảng cáo là một tín hiệu quan trọng về mức độ liên quan của quảng cáo. Nếu không có ai nhấn vào quảng cáo, ASA sẽ ngừng hiển thị quảng cáo đó.

ASA offers click-based mobile attribution, user retargeting, and cost data via API (with an Xpend subscription).

Apple Search Ads functions independently of SKAdNetwork and deterministically attributes users. This means that for users attributed to ASA you have the full range of features and measurement provided by our LTV attribution model. 

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này