Hướng dẫn về Apple Search Ads

Khái quát: Apple Search Ads (ASA), một đối tác SRN của AppsFlyer, hỗ trợ người dùng tìm ứng dụng của bạn trong App Store bằng cách sử dụng từ khóa.

Mức độ liên quan của ứng dụng của bạn với truy vấn tìm kiếm trong App Store sẽ quyết định quảng cáo của bạn có được hiển thị hay không. Phản hồi của người dùng đối với quảng cáo là một tín hiệu quan trọng về mức độ liên quan của quảng cáo. Nếu không có ai nhấn vào quảng cáo, ASA sẽ ngừng hiển thị quảng cáo đó.

ASA cung cấp phân bổ di động dựa trên lượt nhấp, nhắm mục tiêu lại người dùng và dữ liệu chi phí thông qua API (với đăng ký Xpend).

Apple Search Ads hoạt động độc lập với SKAdNetwork và phân bổ người dùng theo cách có thể xác định. Điều này có nghĩa là đối với những người dùng được phân bổ cho ASA, bạn có đầy đủ các tính năng và kết quả đo lường được cung cấp bởi mô hình phân bổ LTV của chúng tôi. 

Nhật ký thay đổi ASA

Cập nhật và thay đổi ASA
Ngày có hiệu lực Cập nhật/thay đổi

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Tích hợp Apple Search Ads: ASA hoạt động độc lập với SKAdNetwork và phân bổ người dùng theo cách có thể xác định. Điều này có nghĩa là đối với những người dùng được phân bổ cho ASA, bạn có đầy đủ các tính năng và kết quả đo lường được cung cấp bởi mô hình phân bổ LTV.

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

Apple Search Ads sẽ ra mắt API Quản lý Chiến dịch V4.0. API liên quan đến chi phí và các dữ liệu khác liên quan đến chiến dịch. API không tác động đến việc phân bổ. Chúng tôi đang trong quá trình đưa API cập nhật vào sử dụng. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ngày 15 tháng 02 năm 2021

Kể từ hôm nay, có thể điền vào các trường tên chiến dịch và tên bộ quảng cáo nếu bạn bật ASA Cost API. Tất cả các nhà quảng cáo đều có thể sử dụng API không phân biệt gói đăng ký. 
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này