Mô hình phân bổ của AppsFlyer

Khái quát: AppsFlyer xác định nguồn truyền thông thúc đẩy người dùng cài đặt hoặc thu hút lại với một ứng dụng và phân bổ hành động của người dùng cho nguồn đó bằng cách sử dụng mô hình phân bổ của AppsFlyer. 

UserJourney_us-en.jpg

Phân bổ là gì? 

Phân bổ là hành động xác định nguyên nhân thúc đẩy (khiến) người dùng cài đặt một ứng dụng hoặc thực hiện các hành vi hậu cài đặt như thu hút lại và phân bổ lại. Kết quả phân bổ là:

 • Nguồn truyền thông không tự nhiên: Người dùng đã tương tác (thường bằng cách hiển thị hoặc nhấp chuột) với nguồn truyền thông.
 • Tự nhiên: Người dùng không tương tác với nguồn truyền thông. Lưu ý! Để dễ hiểu, chúng tôi thường đề cập là người dùng được phân bổ một cách tự nhiên. Chúng tôi biết rằng điều này không hoàn toàn đúng, vì người dùng cài đặt tự nhiên không hề được phân bổ. 

Phân bổ trên di động là thiết yếu trong việc tối ưu hóa thu hút người dùng cũng như tối ưu hóa kết quả và nỗ lực thu hút lại.

Cài đặt Ứng dụng Di động là gì?

 Mô hình Phân bổ là một bộ quy tắc xác định cách thức ấn định đóng góp của một sự kiện cho các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi. Mỗi người chơi trong hệ sinh thái tiếp thị di động, Google Play, App Store, Apple, các mạng quảng cáo như Facebook và Twitter và các công ty đo lường di động, đều có mô hình phân bổ của riêng họ. Mỗi mô hình phân bổ tính lượt cài đặt và sự kiện khác nhau.

Điều quan trọng không phải là sự khác biệt giữa các mô hình mà là việc các quy tắc phải rõ ràng và được thực hiện theo cách trung thực, khách quan. Cho phép nhà quảng cáo tối ưu hóa chiến dịch và so sánh chất lượng hiệu suất của người dùng.

Điều quan trọng là phải hiểu các mô hình và quy tắc của những người chơi mà bạn làm việc cùng. Điều quan trọng nhất là hiểu mô hình và khác biệt nhỏ giữa các phương thức được AppsFlyer hỗ trợ.

Trong AppsFlyer, có thể xảy ra một sự kiện phân bổ khi xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây:

 • Trong trường hợp thu hút người dùng: Lượt cài đặt được ghi nhận và phân bổ sau khi người dùng tải xuống và khởi chạy ứng dụng dành cho thiết bị di động. Điều này có nghĩa là trong AppsFlyer, nhãn thời gian cài đặt ứng dụng là lần khởi chạy đầu tiên. Ngược lại, các mạng quảng cáo sử dụng thời gian tương tác và các cửa hàng ứng dụng sử dụng thời gian tải xuống.
 • Trong trường hợp nhắm mục tiêu lại:
  • Thu hút lại
  • Phân bổ lại 

Phương thức phân bổ

AppsFlyer sử dụng một số phương thức phân bổ được liệt kê trong bảng sau: 

Phương thức Sử dụng ID Kỹ thuật

Được phân bổ bởi

Android (2)

 

iOS   UWP (3)
Liên kết giới thiệu Xác định AppsFlyer Có (1)  Không
Khớp ID thiết bị Xác định AppsFlyer Có 
Mô hình xác suất Không Xác suất AppsFlyer Có  Có  Không
Phân bổ Truyền hình Không Xác suất AppsFlyer
Quyền riêng tư Nâng cao Hợp nhất (AAP) Không Hợp nhất AppsFlyer Không Không
Trước khi cài đặt Không Xác định AppsFlyer Không
SKAdNetwork Không Xác định SKAdNetwork (Apple) Không Không

(1) Được hỗ trợ bởi một số cửa hàng bên thứ ba

(2) Google Play và các cửa hàng của bên thứ ba

(3) Nền tảng Universal Windows

Attribution_method_priorities.png

Người giới thiệu cài đặt (chỉ áp dụng với Android)

Các ứng dụng Android được tải xuống từ Google Play và các cửa hàng ứng dụng thay thế thường được phân bổ theo lượt giới thiệu. Liên kết giới thiệu cung cấp URL gốc, được nhấp vào trước khi chuyển hướng đến cửa hàng Android. Đây là phương thức chính để phân bổ Android. Hiện tại, Google Play và cửa hàng ứng dụng Huawei hỗ trợ phân bổ người giới thiệu cài đặt. Phân bổ cửa hàng ứng dụng thay thế bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu.

Khớp ID thiết bị

Mạng quảng cáo có quyền truy cập thiết bị người dùng sẽ gửi ID thiết bị cho AppsFlyer trên URL nhấp chuột, hoặc khi thông báo cho AppsFlyer rằng một lượt hiển thị đã được ghi nhận. Điều này cho phép AppsFlyer khớp ID thiết bị của lượt nhấp với ID thiết bị được tìm nạp bởi SDK của AppsFlyer.

Khớp ID thiết bị là phương pháp ghi công chính áp dụng với iOS.

Các ID khả dụng là:

 • Thiết bị iOS: IDFA, IDFV
 • Các thiết bị Android: có dịch vụ Google Play: GAID 
 • Các thiết bị Android không có dịch vụ Google Play: OAID, ID Android, IMEI, ID Fire 

ID thiết bị có thể được băm bằng SHA1 hoặc MD5 trên các đường dẫn phân bổ.

So khớp ID Thiết bị bằng IDFV (iOS)

 • Mã định danh cho nhà cung cấp (IDFV) có sẵn trong iOS 6.-0+. Mã này không tuân theo các cơ chế ATTrackingManager và LAT của Apple. Mã này luôn có sẵn và có thể được sử dụng để quảng cáo chéo cho các ứng dụng từ cùng một nhà cung cấp. 
 • AppsFlyer SDK thu thập IDFV theo mặc định. 
 • Theo Apple, Giá trị của thuộc tính này là như nhau đối với các ứng dụng đến từ cùng một nhà cung cấp chạy trên cùng một thiết bị. 
 • IDFV được Apple tạo ra khi người dùng cài đặt ứng dụng đầu tiên của một nhà cung cấp nhất định. Có nghĩa là, Apple kiểm tra rằng không có ứng dụng nào khác từ cùng một nhà cung cấp trên thiết bị này. Do đó,  việc xóa tất cả các ứng dụng của một nhà cung cấp nhất định và sau đó cài đặt một ứng dụng từ cùng một nhà cung cấp dẫn đến một IDFV mới. 
 • Bạn nên gửi IDFV nếu có. Điều này sẽ giúp cải thiện việc phân bổ. Chúng tôi sử dụng IDFV trong một số tình huống bao gồm: 
  • Phân bổ quảng cáo chéo.
  • Phân bổ lượt cài đặt lại trên cùng một thiết bị.
  • Báo cáo dữ liệu thô.
  • Đối tượng.

Khớp ID thiết bị cho mạng Tự báo cáo 

Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, AppsFlyer sẽ kiểm tra cài đặt của ứng dụng xem có được cấu hình để nhận lưu lượng truy cập từ các mạng Tự báo cáo (SRN), như Facebook, Snapchat và Google Ads hay không. 

AppsFlyer truy vấn các SRN liên quan sử dụng ID thiết bị duy nhất của lượt cài đặt mới. Truy vấn sẽ sử dụng API Đối tác Đo lường Di động (MMP) như theo xác định của các SRN. Dựa trên phản hồi, AppsFlyer có thể phân bổ người dùng mới cho SRN.

Mô hình xác suất

Mô hình xác suất là một kỹ thuật thống kê tận dụng máy học để ước tính hiệu suất chiến dịch. Các thông số mô hình xác suất được thu thập:

 • ban đầu khi nhấp chuột hoặc xem quảng cáo (nếu được bật)
 • một lần nữa khi ứng dụng được khởi chạy

Lưu ý đối với ứng dụng iOS:

Bắt đầu mô hình xác suất iOS từ phiên bản 14.5 trở lên được giới hạn trong trường hợp đối với truyền thông sở hữu, quảng cáo chéo và các luồng chuyển đổi từ web đến ứng dụng đã có sự đồng ý. 

Đặc điểm triển khai

 • Sử dụng thống kê và không dựa trên ID duy nhất.
 • Là một phương thức dự phòng, được sử dụng trong trường hợp không có ID người giới thiệu hoặc quảng cáo. Các phương thức phân bổ tất định được ưu tiên hơn. 
 • Kém ưu thế so với các phương thức lượt nhấp có liên kết giới thiệu hoặc khớp ID, nếu các phương thức này xảy ra trong khung thời gian xem lại.
 • Khung thời gian phân bổ được AppsFlyer xác định động, dựa trên mạng người dùng. Thời lượng khung thời gian có tính thích ứng nhưng ngắn hơn khung thời gian của các phương thức khác (lên đến 24 giờ).
 • Mô hình xác suất lượt nhấp qua luôn được bật. 
 • Mô hình xác suất lượt xem hết cần được bật trong trang cài đặt của ứng dụng và trong tab tích hợp không phải SRN.

Quyền riêng tư Nâng cao Hợp nhất (AAP)

Quyền riêng tư Nâng cao Hợp nhất (AAP) hiển thị kết quả hiệu suất chiến dịch theo dạng hợp nhất, ngăn chặn bất kỳ tùy chọn nào theo dõi người dùng trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác nhau sở hữu và khả năng xác định một người dùng hoặc một thiết bị riêng.

AAP sử dụng các mức độ quyền riêng tư của SKAdNetwork Apple làm tiêu chuẩn tối thiểu cho các ngưỡng bảo vệ quyền riêng tư của mình. AAP là mô hình phân bổ mặc định cho các thiết bị của Apple hoạt động trên iOS từ phiên bản 14.5 trở lên, ngoại trừ các trường hợp được Apple cho phép một cách rõ ràng, chẳng hạn như truyền thông sở hữu và người dùng đồng ý ATT.

Không giống như các phương thức phân bổ khác được mô tả, mục tiêu của thuật toán máy học AAP là tối đa hóa độ chính xác của hiệu suất hợp nhất của chiến dịch, chứ không phải độ chính xác của phân bổ người dùng cuối.

Phân bổ Truyền hình

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt tự nhiên cho các chiến dịch trên đài hoặc TV theo nguồn truyền thông TV. Một cài đặt tự nhiên được phân bổ cho TV khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

 • Lượt tải xuống, cài đặt, khởi chạy lần đầu xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn tính từ lúc quảng cáo được phát sóng.
 • Người dùng được đặt tại quốc gia nơi quảng cáo được phát sóng. Tùy chọn giới hạn trong một thành phố cụ thể được cho phép.

Phương pháp phân bổ cho truyền hình:

 • Tải tệp
 • Đối tác tích hợp truyền hình
 • Shazam

Xem Tích hợp với các đối tác đo lường phân bổ cho truyền hình.

Trước khi cài đặt

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị trước khi người dùng mua thiết bị.

Bởi không có sự tương tác người dùng, lượt nhấp qua hay lượt xem qua trước đó, lượt cài đặt được phân bổ vào lần khởi chạy đầu tiên bằng API SDK của AppsFlyer. Xem Thiết lập cấu hình và Kiểm tra Chiến dịch trước cài đặt cho Android

Phương thức phân bổ cho mỗi nguồn truyền thông và tính năng AppsFlyer

Xem các phần tiếp theo để biết phân tích đầy đủ về các phương thức phân bổ cụ thể nào được hỗ trợ, tùy thuộc vào:

 • Nguồn truyền thông: sở hữu hoặc trả phí
 • Tính năng AppsFlyer được sử dụng
 • Thiết bị của người dùng: Android hoặc iOS

Truyền thông Sở hữu

Truyền thông Sở hữu
Nguồn truyền thông Tính năng Phương thức phân bổ
Android iOS
Truyền thông sở hữu: email (bao gồm cả ESP), SMS, bài đăng trên mạng xã hội, người có tầm ảnh hưởng/đối tác liên kết, báo in, v.v. OneLink
 • Người giới thiệu cài đặt
 • Mô hình xác suất

Mô hình xác suất

Trang web/trang đích dành cho thiết bị di động được sở hữu có lưu lượng truy cập đến được trả phí hoặc tự nhiên Biểu ngữ Thông minh Mô hình xác suất Mô hình xác suất
Tập lệnh thông minh OneLink
 • Người giới thiệu cài đặt
 • Mô hình xác suất
Mô hình xác suất
Ứng dụng di động sở hữu Lời mời/giới thiệu của người dùng

Mô hình xác suất

Mô hình xác suất

Quảng cáo chéo Khớp ID thiết bị Khớp ID thiết bị

Truyền thông trả phí

Truyền thông trả phí
Nguồn truyền thông Phương thức phân bổ
Android iOS
SRN

Khớp ID thiết bị

 • Khớp ID thiết bị
 • AAP (iOS 14.5+)
 • SKAdNetwork (iOS 14+)

Mạng quảng cáo (không phải SRN) thông qua đường dẫn phân bổ cho đối tác

 

 • Người giới thiệu cài đặt
 • Khớp ID thiết bị
 • Mô hình xác suất
 • Khớp ID thiết bị
 • Mô hình xác suất (trước iOS 14.5)
 • AAP (iOS 14.5+)
 • SKAdNetwork (iOS 14+)

TV

Phân bổ Truyền hình Phân bổ Truyền hình

Được cài đặt sẵn trên thiết bị

Trước khi cài đặt --

Loại phân bổ lượt tương tác người dùng

Phân bổ được thực hiện dựa trên thu hút lượt nhấp qua và xem hết. Phân bổ nguồn truyền thông đạt được bằng cách sử dụng các kỹ thuật mô hình xác suất và so khớp ID thiết bị.

Phân bổ lượt nhấp qua

Hầu hết các lượt cài đặt là kết quả của việc người dùng nhấp vào quảng cáo, như biểu ngữ, video và quảng cáo xen kẽ.

Khi nhấp vào quảng cáo, khung thời gian xem lại lượt nhấp sẽ mở ra với thời gian mặc định là 7 ngày. Lượt cài đặt xảy ra trong khung thời gian xem lại là không tự nhiên và được phân bổ cho nguồn truyền thông. Lượt cài đặt diễn ra ngoài khung thời gian xem lại được coi là lượt cài đặt tự nhiên. Thường được gọi là phân bổ tự nhiên. 

 • Khung thời gian xem lại lượt nhấp bảy ngày được coi là tiêu chuẩn của ngành. Đặt khoảng khung thời gian phù hợp với thỏa thuận của bạn với nguồn truyền thông. 
 • Căn chỉnh các khung thời gian xem lại SRN với thời gian do SRN xác định. 

Loại ghi công

Phương thức phân bổ

Phạm vi

Mặc định

Lượt nhấp

(Tất cả đối tác tích hợp)

 

Referrer, Khớp ID

1 – 30 ngày

7 ngày

Mô hình xác suất

0-24

 • Thích ứng
 • Do AppsFlyer xác định

Bài viết liên quan: Khung thời gian xem lại

Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)

Có thể phân bổ những người dùng xem quảng cáo trên thiết bị di động, nhưng không nhấp vào quảng cáo, cho mạng quảng cáo đã phục vụ quảng cáo đó.

Khung thời gian xem lại cho phân bổ lượt xem hết:

 • ngắn hơn so với khung thời gian xem lại của phân bổ lượt nhấp qua
 • có thể cấu hình được.

Để bật phân bổ lượt xem hết, hãy đặt khoảng thời gian xem lại trong cửa sổ cấu hình.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mạng quảng cáo video vốn có mức CTR thấp trên các quảng cáo video của mình, nhưng đồng thời cũng hữu ích với các mạng quảng cáo video phát các quảng cáo thông thường.

Loại ghi công

Phương thức phân bổ

Phạm vi

Mặc định

Lượt xem qua

(Đối tác tích hợp đã chọn)

 

Khớp ID

1 giờ - 2 ngày

1 ngày

Mô hình xác suất

0-24 giờ

 • Thích ứng
 • Do AppsFlyer xác định

Trong trường hợp cả lượt nhấp và lượt hiển thị đều xảy ra, lượt nhấp luôn chiếm ưu thế bởi đó là tương tác chủ động.

Bài viết liên quan: Phân bổ lượt xem hết

Chủ đề phân bổ nâng cao

Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)

AppsFlyer ghi công hoàn toàn chỉ một nguồn truyền thông cho một lượt cài đặt, thường theo lượt nhấp quảng cáo gần nhất hoặc lượt hiển thị quảng cáo gần nhất (nếu không có lượt nhấp).

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là phân bổ đa tương tác) là các cài đặt trong đó nguồn truyền thông/chiến dịch không phải là người liên hệ cuối cùng nhưng đã tương tác với người dùng trước khi diễn ra cài đặt và tương tác trong khoảng thời gian xem lại phân bổ.

Các mạng hỗ trợ được hiển thị dưới dạng người đóng góp cài đặt trong AppsFlyer.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Lượt cài đặt lại

RTA_-_Reinstall.png

Lượt cài đặt lại phát sinh khi người dùng cài đặt ứng dụng, gỡ cài đặt ứng dụng và sau đó cài đặt lại. Phân bổ lượt cài đặt lại được điều chỉnh bởi khung thời gian phân bổ lại như sau:

 • Nếu lượt cài đặt lại xảy ra sau khi hết khung thời gian phân bổ lại: lượt cài đặt mới sẽ được ghi nhận.
 • Nếu lượt cài đặt lại xảy ra trong khung thời gian phân bổ lại, thì một trong những trường hợp sau sẽ được áp dụng:
  • Nếu người dùng thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại trước khi cài đặt lại: lượt cài đặt lại nhắm mục tiêu lại (hay còn gọi là phân bổ lại) sẽ được ghi nhận.
  • Nếu người dùng không thu hút với một chiến dịch hoặc đã thu hút với một chiến dịch UA: hệ thống sẽ không ghi nhận lượt cài đặt nào. Những sự kiện trong ứng dụng của người dùng cài đặt lại như thế này sẽ được phân bổ vào nguồn tự nhiên. 

Khi thử nghiệm thiết bị và cài đặt nhiều lần, hãy đăng ký thiết bị với AppsFlyer. Nếu bạn không đăng ký thiết bị thì chỉ có lần cài đặt đầu tiên sẽ được ghi nhận. 

Cài đặt lại các ứng dụng iOS được sao lưu trên iCloud

Khi một ứng dụng được sao lưu bằng iCloud và sau đó được khôi phục (trên cùng một thiết bị hoặc trên một thiết bị khác), AppsFlyer không tính đó là lượt cài đặt mới hay cài đặt lại. Người dùng khôi phục ứng dụng từ iCloud sẽ duy trì ID AppsFlyer và dữ liệu phân bổ.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Retargeting_-_Flow__2_.png

Người dùng cài đặt lại ứng dụng trong khung thời gian phân bổ lại (90 ngày theo mặc định) được coi là phân bổ lại. Nếu lượt cài đặt này xảy ra sau khi thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại, thì lượt đó sẽ được ghi nhận dưới dạng lượt cài đặt lại nhắm mục tiêu lại hay còn gọi là phân bổ lại và được báo cáo trong nhắm mục tiêu lại

Cập nhật ứng dụng

 • Khi người dùng hiện có cập nhật ứng dụng lên phiên bản tiếp theo, thì đây không được coi là sự kiện phân bổ có thể kiểm đếm, nếu người dùng đã được AppsFlyer phân bổ trước đó. Lưu ý! Nếu bạn di chuyển sang AppsFlyer từ một người dùng hiện có MMP khác trong lần mở ứng dụng lần đầu, thì sau khi di chuyển, sẽ được phân bổ là tự nhiên. 
 • Các số liệu liên quan đến số lượng người dùng trên mỗi phiên bản ứng dụng có sẵn trong bảng điều khiển Thông tin SDK.
Bài viết này có hữu ích không?