Hướng dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Khái quát: Nhắm mục tiêu lại cho phân bổ cho phép nhà quảng cáo đo lường và phân tích các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của họ và tác động của chúng lên KPI.

 • Chiến dịch nhắm lại mục tiêu với các mạng không thuộc SRN thường xuyên dựa trên liên kết sâu hoặc tính năng phát hiện thiết bị để chuyển hướng. Nếu đúng như vậy, trước hết hãy đọc các hướng dẫn này. 
 • Để xem danh sách các đối tác tích hợp nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer, Hãy chuyển đến Cấu hìnhĐối tác Tích hợp.  Chọn nhắm lại mục tiêu.
RetargetingDashboard_us-en.jpg

Chiến dịch Nhắm mục tiêu lại

Chiến dịch nhắm lại mục tiêu có các loại chuyển đổi người dùng sau:

 • Thu hút lại được ghi nhận khi người dùng ứng dụng hiện tại mở ứng dụng sau khi thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại. 

  Retargeting__3_.png

 • Phân bổ lại (cài đặt lại): được ghi nhận khi người dùng trong quá khứ cài đặt lại ứng dụng trong khung thời gian phân bổ lại sau khi thu hút với chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

  Reattribution_Aug_2020__4_.png

Khi người dùng hiện có tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại, có thể xảy ra các loại thu hút lại sau đây: 

 • Ứng dụng liên kết sâu khởi chạy ngay sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm lại mục tiêu. Khoảng thời gian nhấp để thu hút lại là 0. 
 • Thu hút lại không trực tiếp Người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm lại mục tiêu. AppsFlyer sẽ mở ra một khoảng thời gian xem lại lượt nhấp. Người dùng được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng. Nếu người dùng khởi chạy ứng dụng trong khung thời gian xem lại, lượt tương tác sẽ được ghi nhận. 
 • Hạn chế: Mô hình xác suất không hỗ trợ thu hút lại không trực tiếp. Không có lượt thu hút lại nào được ghi nhận trong trường hợp này. 

 Lời khuyên

Bạn có biết rằng nhắm lại mục tiêu ứng dụng thúc đẩy doanh thu tăng 63%, cao hơn 50% so với chỉ mỗi UA không? Hãy đọc bài nghiên cứu của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này