Agency accounts guide

Intro_pic.jpg

Tài khoản Agency là gì?

Tài khoản Đại lý của AppsFlyer là các tài khoản do các nhóm đại lý sử dụng để đánh giá các chiến dịch marketing ứng dụng của họ thay cho khách hàng nhà quảng cáo.

Các chỉ số trước và sau khi cài đặt chính luôn có sẵn để đảm bảo rằng các agency có thể cung cấp hiệu suất tối ưu trong toàn bộ danh mục khách hàng của họ.

Bảng điều khiển tài khoản agency cho phép khả năng xem tương tự với bảng điều khiển của advertiser và bao gồm truy cập mặc định vào:

  • Life Time Value Overview Dashboard
  • In-App Events Dashboard
  • Retargeting Dashboard

Các KPI phổ biến có sẵn bao gồm: số lượt hiển thị, lượt nhấp chuột, lượt cài đặt, mức độ trung thành của người sử dụng, chi phí, tỷ suất hoàn vốn (ROI), v.v. Bạn có thể xem thêm chi tiết về các bảng điều khiển báo cáo khác nhau tại đây.

Theo mặc định, IP Agency được bảo vệ và advertiser xem hoạt động của agency là một nguồn phương tiện truyền thông hoàn chỉnh. Các Agency có thể lựa chọn là các tổ chức minh bạch và do đó cho phép khách hàng của họ xem chi tiết về hoạt động nguồn của Agency

Các agency không thể xem bất kỳ dữ liệu nào mà nhà quảng cáo nhận được từ các nguồn khác, bao gồm dữ liệu organic. Tuy nhiên, khi có yêu cầu rõ ràng, chủ sở hữu ứng dụng có thể cấp quyền truy cập dữ liệu organic cho các agency.

Tài khoản Agency và Tài khoản Advertiser

Tài khoản Advertiser được thúc đẩy để phục vụ chủ sở hữu ứng dụng và dữ liệu. Advertiser thường thêm thuộc tính mà họ sở hữu vào tài khoản và xác định các cấp truy cập dữ liệu bắt buộc.

Tài khoản Đại lý được tạo ra với mục đích cho phép các nhóm đại lý đánh giá và phân tích một cách hiệu quả các chiến dịch marketing ứng dụng của khách hàng trong toàn bộ danh mục khách hàng của họ.

Cấu trúc tài khoản cho phép chia sẻ kiến thức giữa các nhóm agency trên toàn cầu và cho phép đo lường, tính toán, báo cáo và tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn theo cấp nhóm.

Tài khoản Agency và Tài khoản Mạng Quảng cáo

Có hàng ngàn mạng quảng cáo được tích hợp với AppsFlyer. Hầu hết các mạng quảng cáo tạo ra và tăng số lượt cài đặt cho khách hàng quảng cáo là chủ sở hữu ứng dụng.

Vậy, bạn nên mở tài khoản agency hay tài khoản mạng quảng cáo?

Sự khác biệt cơ bản giữa hai tài khoản là một tài khoản mạng quảng cáo cho phép bạn nhận các lượt cài đặt và thông tin sự kiện trong ứng dụng qua các postback, khi bạn khởi tạo. Nếu bạn cần postback thời gian thực và bạn có khả năng kỹ thuật để làm điều này, có lẽ bạn nên đăng ký trở thành một mạng quảng cáo hơn là một agency. Tham khảo hướng dẫn tích hợp mạng quảng cáo trực tuyến để biết thêm thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này