Hướng dẫn phân bổ doanh thu quảng cáo

Cao cấp

Khái quát: Phân bổ doanh thu quảng cáo để hoàn thành chế độ xem hiệu suất LTV.

mceclip0.png

Phân bổ doanh thu quảng cáo

 • Hiển thị quảng cáo trong ứng dụng trên biểu ngữ, tường ưu đãi, quảng cáo xen kẽ, v.v., tạo ra doanh thu quảng cáo. Tích hợp SDK mạng kiếm tiền từ quảng cáo vào ứng dụng để phục vụ quảng cáo cho người dùng của bạn và tạo doanh thu quảng cáo.
 • Doanh thu quảng cáo, mua hàng trong ứng dụng và doanh thu đăng ký kết hợp cung cấp cho bạn bức tranh LTV hoàn chỉnh về người dùng. Bằng cách so khớp LTV của người dùng với chiến dịch chi tiêu cho phương tiện truyền thông, ROI được xác định và có sẵn để phân tích thêm trong Nền tảng. 

Dữ liệu doanh thu quảng cáo:

 • Có được từ mạng trung gian và/hoặc mạng kiếm tiền từ quảng cáo thông qua API máy chủ hoặc bằng SDK báo cáo được nhúng trong ứng dụng (gồm cả iOS 14).
 • Được phân bổ cho nguồn truyền thông ban đầu mang đến người dùng.
 • Báo cáo tính chi tiết phụ thuộc vào việc tích hợp mạng kiếm tiền. 
  • Tính chi tiết hợp nhất: phân tích theo quốc gia và mạng kiếm tiền từ quảng cáo (không bao gồm Google Ad Manager | DoubleClick | DV360) có sẵn trong bảng điều khiển và theo Phân tích theo nhóm người.
  • Tính chi tiết cấp người dùng: cho phép bạn truy cập sâu qua phân cấp quảng cáo đến cấp thiết bị. Bạn có thể phân tích thêm giá trị người dùng bằng cách sử dụng báo cáo dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo.

Tính chi tiết cấp người dùng so với cấp hợp nhất

Phân bổ doanh thu quảng cáo hỗ trợ các phương thức tính chi tiết khác nhau. Tính chi tiết phụ thuộc vào mạng kiếm tiền.

 • Tính chi tiết hợp nhất:
  • AppsFlyer nhận doanh thu hàng ngày được chia nhỏ theo vùng địa lý.
  • Doanh thu hiệu quả trên mỗi hành động (eRPA) được tính bằng cách chia doanh thu cho số trường hợp sự kiện kích hoạt.
  • Sự kiện kích hoạt là sự kiện mở ứng dụng hoặc sự kiện trong ứng dụng cụ thể được thiết lập trong ứng dụng. 
 • Tính chi tiết cấp người dùng (còn gọi là tính chi tiết cấp lượt hiển thị) [phương pháp thực hành tốt nhất]:
  • Mạng kiếm tiền báo cáo doanh thu theo người dùng ở cấp lượt hiển thị. Không phải tất cả các mạng kiếm tiền đều hỗ trợ tính chi tiết cấp người dùng. 
  • Doanh thu này là do nguồn truyền thông mang đến người dùng. Có nghĩa là tính năng phân bổ doanh thu quảng cáo của AppsFlyer tuân thủ các quy tắc phân bổ có trên nền tảng, bao gồm cả các quy tắc phân bổ nhắm mục tiêu lại. 
  • Nếu bạn đang sử dụng mạng trung gian, thì phải đảm bảo tắt API doanh thu quảng cáo cho các đối tác trung gian qua mạng trung gian trước khi bật API tính chi tiết cấp người dùng.

Doanh thu phân bổ so với API doanh thu kiếm tiền

AppsFlyer cung cấp một vài loại dữ liệu doanh thu quảng cáo. Lưu ý: Không phải tất cả các mạng quảng cáo đều cung cấp tất cả các tùy chọn trong danh sách bên dưới.

Doanh thu phân bổ: Doanh thu quảng cáo dựa trên nguồn thu hút người dùng, có sẵn ở cả cấp hợp nhấtcấp người dùng. Ví dụ:

 • Người dùng thấy được quảng cáo từ Mạng A và tải xuống ứng dụng của bạn.
 • Quảng cáo sẽ hiển thị bên trong ứng dụng.
 • Doanh thu quảng cáo được phân bổ cho Mạng A (chịu trách nhiệm thu hút người dùng), bất kể ai đã xuất bản quảng cáo.

API doanh thu kiếm tiền: Doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo, mà không phải nguồn thu hút người dùng. Ví dụ:

 • Người dùng thấy được quảng cáo từ Mạng A và tải xuống ứng dụng của bạn.
 • Quảng cáo từ Mạng B hiển thị bên trong ứng dụng.
 • Doanh thu quảng cáo được phân bổ cho Mạng B.

Thực hiện

Các phần sau đây mô tả các loại phân bổ doanh thu quảng cáo có sẵn, cũng như quy trình và các bước cần thiết để triển khai và duy trì.

Quy trình phân bổ doanh thu quảng cáo API

Để thực hiện phân bổ doanh thu quảng cáo API, hãy thực hiện theo một trong các quy trình của phương thức tính chi tiết trong bảng sau. 

Quy trình phân bổ doanh thu quảng cáo
Bước Tính chi tiết hợp nhất  Tính chi tiết cấp người dùng (cấp độ lượt hiển thị) 
1 Không áp dụng
2

Khi triển khai ứng dụng:

 • SDK của mạng kiếm tiền từ quảng cáo.
 • Sự kiện trong ứng dụng của AppsFlyer.

Khi triển khai ứng dụng:

 • SDK của mạng kiếm tiền từ quảng cáo.
3 Kết nối để thêm đối tác mạng kiếm tiền trong AppsFlyer

Kết nối với mạng kiếm tiền từ quảng cáo cấp người dùng:

4 Tạo và phân bổ doanh thu quảng cáo Tạo và phân bổ doanh thu quảng cáo

Tính chi tiết hợp nhất sử dụng các sự kiện mở ứng dụng hoặc sự kiện trong ứng dụng

Triển khai tính chi tiết hợp nhất:

 • Mạng tích hợp báo cáo tổng doanh thu mỗi ngày được chia nhỏ theo khu vực địa lý. 
 • AppsFlyer lấy doanh thu hiệu quả trên mỗi hành động (eRPA) bằng cách chia doanh thu quảng cáo với số trường hợp sự kiện kích hoạt.
 • Mỗi khi xảy ra sự kiện kích hoạt, AppsFlyer sẽ tạo một sự kiện _monetized, bao gồm eRPA. Ví dụ: ad_match_monetized.
 • Sử dụng doanh thu eRPA được phân bổ cho các nguồn truyền thông.
 • Bạn có thể sử dụng một trong các loại sự kiện sau: 
  • Sự kiện kiếm tiền duy nhất trong ứng dụng yêu cầu sửa đổi ứng dụng. 
  • Sự kiện af_app_opened có sẵn theo mặc định,
 • Không báo cáo doanh thu quảng cáo trong các sự kiện trong ứng dụng. Nếu làm vậy, doanh thu quảng cáo sẽ bị trùng lặp trong Bảng điều khiển vì AppsFlyer lấy dữ liệu doanh thu từ mạng kiếm tiền bằng cách tích hợp. 
Hợp nhất doanh thu quảng cáo sử dụng các sự kiện
Phương thức sự kiện Cách triển khai Những điều cần lưu ý

Sự kiện kiếm tiền duy nhất trong ứng dụng 

 • Sự kiện trong ứng dụng được đặt tại thời điểm hiển thị quảng cáo 
 • Điều này sẽ cung cấp số lượng các hành động riêng biệt của người dùng cho phép tính toán eRPA tốt hơn 
 • Có thể tinh chỉnh thêm tính năng này bằng cách có một sự kiện trong ứng dụng khác nhau cho mỗi mạng kiếm tiền, làm như vậy sẽ cho phép bạn chia nhỏ doanh thu theo mạng kiếm tiền
  Xem bảng sau để có nội dung thảo luận đầy đủ. 
 • Yêu cầu nhà phát triển phải sửa đổi ứng dụng
 • Doanh thu có thể được chia nhỏ theo mạng kiếm tiền trong Bảng điều khiển

sự kiện af_app_opened

 • Sự kiện af_app_opened được SDK Appsflyer gửi theo mặc định
 • Tính năng được kích hoạt bởi mỗi phiên người dùng 
 • Không cần sửa đổi ứng dụng
 • Triển khai nhanh chóng 
 • Giá trị eRPA sẽ bị sai lệch đáng kể trừ khi bạn chỉ hiển thị một ứng dụng mỗi phiên
 • Không có phân tích doanh thu theo mạng kiếm tiền
 • Sự kiện liên quan đến tất cả người dùng khởi chạy ứng dụng và sẽ không có chỉ dấu nào cho bạn biết rằng người dùng sẵn sàng xem quảng cáo
So sánh các phương thức sự kiện trong ứng dụng
Phương thức Ưu điểm Nhược điểm Những điều cần lưu ý
Sử dụng cùng một sự kiện cho tất cả các mạng. Ví dụ: ad_watched. Hoạt động này sẽ tự động tạo sự kiện ad_watched_monetized chứa thông tin chi tiết về kiếm tiền Triển khai đơn giản nhất Không có thông tin về chất lượng, chẳng hạn như số lượt nhấp và doanh thu quảng cáo trên mỗi mạng
 • Phù hợp nhất nếu mục tiêu chính là tìm nguồn/chiến dịch thu hút người dùng có xu hướng nhấp vào quảng cáo nhiều nhất. 
 • Không phù hợp cho việc so sánh hiệu suất của các mạng kiếm tiền.

(phương pháp thực hành hay nhất) Mỗi mạng được phân bổ một sự kiện duy nhất cho xem quảng cáo. Ví dụ: ad_watch_admob,

 ad_watch_vungle.

Khả năng hiển thị và so sánh đầy đủ các mạng kiếm tiền trong bảng điều khiển ngoài dữ liệu thô. Doanh thu quảng cáo không được tích lũy trong một sự kiện. Số lượng sự kiện tương đương với số lượng mạng Cho phép so sánh các mạng kiếm tiền trong bảng điều khiển. Doanh thu quảng cáo được phân tách theo mạng bằng sự kiện trong ứng dụng trên mỗi mạng. 

Thông tin chi tiết cấp người dùng cùng API doanh thu quảng cáo

Export_Ad_Revenue.png

Triển khai tính chi tiết cấp người dùng (cấp lượt hiển thị):

Đây là phương pháp thực hành hay nhất. Phương pháp này hỗ trợ tính chi tiết cao nhất và doanh thu quảng cáo được phân bổ mà không cần phải sửa đổi ứng dụng. Doanh thu quảng cáo được phân bổ chính xác cho nguồn UA. 

Dữ liệu doanh thu quảng cáo cấp người dùng: phân bổ có sẵn trong báo cáo dữ liệu thô. Chúng tôi không gửi các đăng lại dữ liệu cấp người dùng cho các đối tác tích hợp.

Doanh thu từ những người dùng ứng dụng mà không ghi nhận phân bổ trong AppsFlyer được phân bổ là tự nhiên. Điều này có thể xảy ra, chẳng hạn như sau khi xóa dữ liệu cấp người dùng khỏi Facebook. 

 Chú ý

Nếu đang bật API doanh thu quảng cáo cấp người dùng của mạng trung gian, bạn phải tắt API doanh thu quảng cáo của mạng kiếm tiền mà làm trung gian.

Tính chi tiết cấp người dùng (phương pháp thực hành hay nhất)
Phương thức Cách triển khai Những điều cần lưu ý

Dữ liệu cấp người dùng sử dụng API doanh thu quảng cáo

 • Cấu hình các thông số đối tác tích hợp trong Bảng điều khiển. Lưu ý: Không cần triển khai các sự kiện trong ứng dụng. 
 • Dữ liệu hiển thị trong bảng điều khiển với sự kiện af_ad_revenue
N/A

 

Chuyển từ tính chi tiết hợp nhất sang ghi chú triển khai tính chi tiết cấp người dùng

 • Việc di chuyển không ảnh hưởng đến dữ liệu doanh thu quảng cáo trong quá khứ. Dữ liệu này vẫn không thay đổi.
 • Dữ liệu doanh thu quảng cáo được lấy mỗi ngày một lần vào 14:00 UTC bằng cách sử dụng các tùy chọn tính chi tiết được chọn vào thời điểm đó.
 • Tính chi tiết cấp người dùng không yêu cầu bạn xác định các sự kiện trong ứng dụng (giống như bạn làm đối với báo cáo cấp độ hợp nhất). Bạn có thể tiếp tục gửi các sự kiện này, nhưng chúng không ảnh hưởng đến báo cáo tính chi tiết cấp người dùng trong AppsFlyer. 

Kết nối với các đối tác tích hợp doanh thu quảng cáo 

ad-revenue-partners-tab_en-us.png

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Yêu cầu đối tác tích hợp doanh thu quảng cáo cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập API.

Để bật tích hợp doanh thu quảng cáo với mạng doanh thu quảng cáo:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp).
  Cửa sổ Integrated Partner (Đối tác Tích hợp) sẽ mở ra. 
 2. Chọn đối tác. Mẹo: Chọn Active (Hoạt động) Ad revenue (Doanh thu quảng cáo) để hiển thị các đối tác hiện tại của bạn có khả năng về Doanh thu quảng cáo.
  Cửa sổ cấu hình của đối tác tích hợp sẽ mở ra.
 3. Chuyển đến tab Ad Revenue (Doanh thu Quảng cáo) và bật Get Ad Revenue Data (Nhận Dữ liệu Doanh thu Quảng cáo).
 4. Chọn loại dữ liệu doanh thu quảng cáo bạn muốn nhận. Lưu ý: Không phải tất cả các mạng quảng cáo đều cung cấp tất cả các tùy chọn trong danh sách bên dưới. Nếu doanh thu được phân bổ không bao gồm tùy chọn cấp người dùng, điều đó có nghĩa là chỉ có dữ liệu hợp nhất.
  • Doanh thu được phân bổ. Có nghĩa là doanh thu dựa trên nguồn thu hút người dùng. Báo cáo doanh thu được phân bổ có thể là:
   • Cấp hợp nhất. Đối với cấp hợp nhất, bạn cũng cần chọn sự kiện để làm cơ sở cho doanh thu quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn chọn sự kiện af_app_opened, thì tổng doanh thu quảng cáo được chia cho tất cả các sự kiện mở ứng dụng, mang lại cho bạn doanh thu quảng cáo trên mỗi lần mở ứng dụng.  
   • Cấp người dùng
  • API doanh thu kiếm tiền. Có nghĩa là doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo, không phải nguồn UA.
 5. Nhập thông tin đăng nhập hoặc đăng nhập API theo yêu cầu của đối tác tích hợp. 
 6. Nhấp vào Save ad revenue (Lưu doanh thu quảng cáo).
 7. Nếu nút Test Connection (Kiểm tra Kết nối) hiển thị như trong hình trên, hãy nhấp vào Test Connection (Kiểm tra Kết nối).
 8. Nếu không có nút Test Connection (Kiểm tra Kết nối) thì bạn đã hoàn thành quy trình.
  AppsFlyer thu thập dữ liệu từ đối tác nhiều lần mỗi ngày. 

Trạng thái và thử nghiệm API doanh thu quảng cáo

 • Trạng thái hoạt động của tích hợp doanh thu quảng cáo có sẵn như sau:

  • Bảng điều khiển trạng thái tích hợp chi phí và doanh thu quảng cáo: Danh sách tập trung các đối tác được bật tích hợp doanh thu quảng cáo cho một hoặc nhiều ứng dụng có trong tài khoản của bạn. 
  • Một số đối tác cho phép bạn thử nghiệm kết nối API. Nếu có sẵn, nút Test connection (Thử nghiệm kết nối) sẽ hiển thị. mceclip0.png
  • Để xác minh rằng kết nối API đang hoạt động:
  • Nhấp vào Test connection (Thử nghiệm kết nối).
   Thông báo Đã xác minh mã khóa API sẽ hiển thị. Nếu không, hãy làm theo hướng dẫn hành động khắc phục trong bảng sau. 
Trạng thái Ý nghĩa Nhận xét/hành động cần thiết
Đã xác minh mã khóa API  Không có
Thông tin đăng nhập không hợp lệ

Một hoặc nhiều thông tin đăng nhập được cung cấp không chính xác.

Nhận thông tin đăng nhập chính xác từ đối tác doanh thu quảng cáo
Thiếu thông tin chi tiết về cấu hình Một hoặc nhiều trường thông tin đăng nhập chưa hoàn thành Truy xuất thông tin đăng nhập trong bảng điều khiển của đối tác doanh thu quảng cáo hoặc liên hệ với đối tác và yêu cầu thông tin đăng nhập. 
Trạng thái kết nối API doanh thu quảng cáo

Triển khai nền tảng trung gian doanh thu quảng cáo

Chủ sở hữu ứng dụng có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều mạng kiếm tiền từ quảng cáo, trực tiếp hoặc thông qua nền tảng trung gian doanh thu quảng cáo Ví dụ: IronSource, Admob, DoubleClick (DFP). 

Nếu bạn triển khai SDK của nền tảng trung gian trong ứng dụng, điều này có thể gây ra báo cáo doanh thu trùng lặp. Để tránh trùng lặp, hãy sử dụng lưu đồ sau đây để xác định cách thích hợp để tích hợp mạng kiếm tiền và nền tảng trung gian.

AppsFlyer yêu cầu các nền tảng này phải tích hợp với AppsFlyer để thực hiện ghi nhận hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo. Bạn có thể kiểm tra xem nền tảng kiếm tiền từ quảng cáo mà bạn sử dụng có được tích hợp với AppsFlyer hay không. 

Dữ liệu doanh thu quảng cáo

Dữ liệu doanh thu quảng cáo có sẵn qua bảng điều khiển AppsFlyer và báo cáo dữ liệu thô.

Doanh thu quảng cáo trong bảng điều khiển

Doanh thu quảng cáo cho thấy chất lượng của người dùng từ các nguồn khác nhau theo thời gian. Khi người dùng tiếp tục khởi chạy ứng dụng và tương tác với quảng cáo, LTV của họ sẽ tăng lên.

Lưu ý: Có thể có sự khác biệt giữa dữ liệu doanh thu quảng cáo trong các bảng điều khiển và báo cáo khác nhau. Tìm hiểu thêm

Phân bổ doanh thu quảng cáo có sẵn như sau:

 • Dựa trên LTV:
  • Bảng điều khiển là: Tổng quan, sự kiện,
  • Phân tích nhóm người
  • API chính
 • Dựa trên hoạt động:
  • Bảng điều khiển: Hoạt động
  • Dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo

Bảng điều khiển tổng quan - báo cáo hiệu suất hợp nhất

Trong Bảng điều khiển tổng quan:

 • Giá trị, bao gồm cả doanh thu, là LTV. Xem So sánh giữa LTV và dữ liệu hoạt động.
 • Cột Doanh thu bao gồm tất cả doanh thu, cả doanh thu quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng.
 • Truy cập sâu vào phân cấp quảng cáo (nguồn truyền thông, chiến dịch, bộ quảng cáo, địa lý) để xem các sự kiện kiếm tiền trong báo cáo.
Bảng điều khiển sự kiện

Trong Bảng điều khiển hoạt động:

 • Giá trị bao gồm cả doanh thu là dựa trên ngày hoạt động. Xem So sánh giữa LTV và dữ liệu hoạt động.
 •  Số hành động Trung bình trên Mỗi Người dùng cho biết xu hướng tương tác của người dùng với các quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng. 

Ví dụ:

Ba người dùng cài đặt một ứng dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2017. Họ được phân bổ như sau:

 • Người dùng A: Mạng A
 • Người dùng B: Mạng B
 • Người dùng C: Tự nhiên

Ứng dụng được tích hợp với năm nền tảng kiếm tiền khác nhau. Mỗi nền tảng sử dụng một sự kiện trong ứng dụng duy nhất bằng cách sử dụng SDK AppsFlyer như sau:

 • Mạng Đối tượng Facebook: fb_ad_view
 • Chartboost: chartboost_ad_view
 • Admob: admob_ad_view
 • Applovin: applovin_ad_view
 • IronSource: is_ad_view

Sau 4 ngày kể từ thời điểm cài đặt, quảng cáo sẽ được hiển thị cho người dùng như sau:

Người dùng

Mạng UA

fb_
ad_view

chartboost_
ad_view

admob_
ad_view

applovin_
ad_view

is_ad_view

Tổng

A

Mạng A

31-12-2017

01-01-2018

$1

02-01-2018

$1

03-01-2018

$1

04-01-2018

$1

 

$4
 B

Mạng B

31-12-2017

02-01-2018

$1

 

04-01-2018

$1

 

  $2
 C

Tự nhiên

31-12-2017

01-01-2018

$1

     

02-01-2018

$1

$2

Nhìn vào dữ liệu, hiện chúng ta có thể tóm tắt doanh thu thu được theo mỗi người dùng, mỗi ngày (và mỗi sự kiện trong ứng dụng):

LTV người dùng

Người dùng

01-01-2018

02-01-2018

03-01-2018

04-01-2018

Tổng LTV

A

$1

$1

$1

$1

$4

B   $1   $1 $2
C $1 $1     $2
Tổng $2 $3 $1 $2 8 USD

Hiểu rõ Báo cáo:

Như đã đề cập, doanh thu quảng cáo gắn liền với LTV người dùng. Do đó, khoảng thời gian bạn chọn trong Bảng điều khiển đại diện cho nhóm người của lượt cài đặt mà doanh thu được tổng hợp cho đến ngày và giờ hiện tại. Hãy xem xét một báo cáo với hai lựa chọn ngày khác nhau:

Báo cáo Hợp nhất: Ngày được chọn: 31-12-2017-05-01-2018

Mạng

Doanh thu LTV

Tự nhiên

$2

Mạng A

$4

Mạng B

$2

Mạng C

$2

Trong trường hợp này, nhóm người là những người dùng đã cài đặt ứng dụng từ 31-12-2017 cho đến ngày hiện tại, 05-01-2018. Tất cả doanh thu do những người dùng đó tạo ra được gắn trở lại nguồn thu hút và được thể hiện dưới dạng LTV của người dùng.

Dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo

PremiumFeature.jpg

Báo cáo dữ liệu thô về doanh thu quảng cáo chứa dữ liệu được cung cấp bởi các mạng kiếm tiền có tích hợp cấp người dùng với AppsFlyer. 

Nguyên tắc về dữ liệu thô doanh thu quảng cáo

 • Dữ liệu được hợp nhất theo số lượt hiển thị duy nhất cho mỗi người dùng. Số lượt hiển thị duy nhất có được nhờ sự kết hợp của mạng kiếm tiền từ quảng cáo, đơn vị quảng cáo và vị trí đặt quảng cáo. 
 • Tính cập nhật của dữ liệu thô giống như tính cập nhật doanh thu quảng cáo cấp người dùng trong bảng điều khiển Hoạt động.
Báo cáo

Trang dữ liệu xuất

API Pull  Data Locker
Doanh thu quảng cáo phân bổ (không tự nhiên)
Doanh thu quảng cáo tự nhiên
Doanh thu quảng cáo nhắm mục tiêu lại 
 

Các đặc điểm và trường dữ liệu

Các trường trong báo cáo doanh thu quảng cáo được điền:

 • bằng chính sự kiện doanh thu quảng cáo và được liệt kê trong bảng sau. Các trường này được chia thành:
  • Cụ thể: Các trường cụ thể cho doanh thu quảng cáo. Ví dụ: số lượt hiển thị và vị trí. Lưu ý! Các trường được điền khác nhau theo đối tác kiếm tiền, như được hiển thị trong bảng Trường theo mạng trong phần này.
  • Ngữ cảnh: Các trường có ý nghĩa tương tự trong các báo cáo dữ liệu thô khác. Ví dụ: tên sự kiện, giá trị sự kiện, đơn vị tiền tệ. 
 • do việc phân bổ sự kiện cho nguồn truyền thông mang đến người dùng. Có nghĩa là các trường này được sao chép từ sự kiện chuyển đổi đã mang đến người dùng. Ví dụ: nguồn truyền thông và chiến dịch. Các trường này không được liệt kê trong bảng sau. 
Các trường được điền bằng doanh thu quảng cáo
api_name Tên trường Loại trường Mô tả
event_time Thời gian sự kiện
Ngữ cảnh
Ngày doanh thu được phân bổ cho
event_name Tên của sự kiện
Ngữ cảnh
Luôn đặt thành af_ad_revenue
event_revenue Tiền tệ doanh thu sự kiện
Ngữ cảnh
 • Số tiền doanh thu sử dụng đơn vị tiền tệ của doanh thu sự kiện 
 • Giá trị 0 cho biết số lượt hiển thị không có doanh thu
event_revenue_currency Đơn vị tiền tệ của Sự kiện
Ngữ cảnh
Tiền tệ doanh thu sự kiện
 event_revenue_XXX Doanh thu Sự kiện XXX
Ngữ cảnh
 • Trong trang xuất: Doanh thu được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ cụ thể cho ứng dụng 
 • Trong Data Locker luôn là USD
 • Trong API Pull theo đơn vị tiền tệ của Pull. 
country Quốc gia


Ngữ cảnh

Cài đặt quốc gia của lượt chuyển đổi cài đặt
ad_unit

 Đơn vị quảng cáo

Cụ thể

Loại quảng cáo

segment Phân đoạn Cụ thể Tên vị trí đặt quảng cáo
monetization_network Mạng Kiếm tiền Cụ thể Mạng gửi quảng cáo
impressions Lượt hiển thị Cụ thể Số lần người dùng nhìn thấy quảng cáo
mediation_network Mạng Trung gian Cụ thể Mạng trung gian báo cáo sự kiện cho AppsFlyer
Trường theo mạng
Tên hiển thị MoPub ironSource AppLovin MAX Appodeal Fyber
Đơn vị quảng cáo
Phân đoạn - (1) - - -
Vị trí đặt
Mạng Kiếm tiền - -
Lượt hiển thị - -
Mạng Trung gian -
(1) Nhà quảng cáo cần cấu hình phần này trong ironSource

Thông tin bổ sung

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tôi có thể nhận tổng doanh thu quảng cáo từ mỗi nền tảng?

 • Phân bổ doanh thu quảng cáo được liên kết và hiển thị liên quan đến nguồn thu hút người dùng.
 • Điều này cung cấp chế độ xem LTV về ROI và KPI của bạn.
 • Để xem tổng doanh thu từ mỗi nền tảng kiếm tiền, hãy sử dụng một sự kiện trong ứng dụng khác nhau cho từng mạng và sử dụng quy trình sau:
  1. Trong Bảng điều khiển tổng quan, hãy chuyển đến bảng báo cáo hiệu suất hợp nhất.
  2. Chọn tối đa bốn sự kiện kiếm tiền đại diện cho các nền tảng bạn muốn truy vấn. 

   selecting_monetized_events.png

  3. Tải xuống báo cáo bằng cách nhấp vào Export CSV (Xuất CSV).

  4. Tổng hợp cột Doanh thu của sự kiện kiếm tiền trên nền tảng được yêu cầu

   revenue_sum_up.png

  Lưu ý rằng tổng doanh thu quảng cáo này là dữ liệu LTV, tức là toàn bộ doanh thu được tạo ra bởi một mạng kiếm tiền cho ứng dụng của bạn từ những người dùng đã cài đặt trong phạm vi ngày được chỉ định.

Doanh thu quảng cáo có sẵn trên trang hoạt động không?

Có!

Trang Hoạt động báo cáo về doanh thu kết hợp từ lượt mua hàng trong ứng dụng và doanh thu quảng cáo. Lưu ý: Dữ liệu doanh thu quảng cáo được gửi đến AppsFlyer hàng ngày, vào ngày sau khi xảy ra sự kiện. 

Tôi có cần kích hoạt đối tác trong tab Integration (Tích hợp) không?

 • Nếu bạn tương tác với đối tác chỉ để kiếm tiền từ quảng cáo (doanh thu quảng cáo): không bật tùy chọn Activate Partner (Kích hoạt Đối tác) trong tab tích hợp. 
 • Chỉ bật dữ liệu Get Ad Revenue (Nhận Doanh thu Quảng cáo) trong tab Ad Revenue (Doanh thu Quảng cáo).

Doanh thu quảng cáo cấp người dùng được phân bổ như thế nào nếu người dùng sử dụng phiên bản ứng dụng không có SDK AppsFlyer?

 • Doanh thu quảng cáo được phân bổ là không tự nhiên.

Có sự sai khác giữa dữ liệu doanh thu quảng cáo trong các bảng điều khiển và báo cáo khác nhau không? 

Có thể có sự sai khác giữa dữ liệu doanh thu quảng cáo trong Bảng điều khiển tổng quan và báo cáo dữ liệu thô và trong bảng điều khiển Hoạt động hoặc Nhóm người. Điều này là do: 

 • Dữ liệu trong bảng điều khiển Hoạt động và Nhóm người có thể được cập nhật trở về trước, trong khi trong bảng điều khiển Tổng quan và báo cáo dữ liệu thô thì không thể làm được như vậy. 
 • Đôi khi, dữ liệu được hiển thị trong bảng điều khiển Hoạt động và Nhóm người trước bảng điều khiển Tổng quan.

Đặc điểm và hạn chế

Các đặc điểm và hạn chế về doanh thu quảng cáo
Đặc điểm Nhận xét 
Truy cập mạng quảng cáo Không thể truy cập báo cáo Nhóm người
Truy cập đại lý

Đại lý:

 • Không thể truy cập cấu hình doanh thu quảng cáo.
 • Có thể xem tất cả các bảng điều khiển và dữ liệu có liên quan đến chúng.
Tính minh bạch của agency Không được hỗ trợ
Múi giờ

Doanh thu quảng cáo được xử lý hàng ngày. Trong dữ liệu thô, doanh thu quảng cáo sẽ kèm nhãn thời gian dựa trên 00:00:00 UTC, nhưng được điều chỉnh theo múi giờ của ứng dụng.

Điều này có nghĩa là đối với một sự kiện vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 theo giờ UTC, thì đối với các ứng dụng:

 • UTC, dữ liệu sẽ hiển thị là 2021-07-02 00:00:00
 • UTC+7, dữ liệu sẽ hiển thị là 2021-07-02 07:00:00 
 • UTC-7, dữ liệu sẽ hiển thị là 2021-07-01 17:00:00, có nghĩa là ứng dụng có thể hiển thị thành một ngày trước ngày cài đặt được báo cáo.
Tiền tệ 

Trong AppsFlyer:

 • Bảng điều khiển hiển thị đơn vị tiền tệ cụ thể cho ứng dụng của nhà quảng cáo.
 • Báo cáo dữ liệu thô hiển thị đơn vị tiền tệ gốc và cũng chuyển đổi tiền tệ này sang đơn vị tiền tệ cụ thể cho ứng dụng của nhà quảng cáo.
Điểm hạn chế

Các sự kiện về doanh thu quảng cáo không khả dụng đối với:

 • Đăng lại sự kiện trong ứng dụng 
 • API Push
 • Retargeting Dashboard

Giới hạn tính chi tiết cấp người dùng:

Loại dữ liệu Cả dữ liệu tự nhiên và không tự nhiên đều được hỗ trợ
Tính cập nhật của dữ liệu Doanh thu Quảng cáo
Dữ liệu lịch sử/trở về trước
 • Dữ liệu được lấy và có sẵn từ ngày tích hợp. Điều này có nghĩa là dữ liệu lịch sử sẽ không có sẵn trước ngày tích hợp.
 • Dữ liệu doanh thu quảng cáo trong bảng điều khiển Nhóm người và Hoạt động được cập nhật trở về trước; còn trong bảng điều khiển Tổng quan thì không. 
Quyền truy cập của thành viên trong nhóm Được hỗ trợ

Danh sách các đối tác tích hợp doanh thu quảng cáo

Đối tác Biểu tượng Yêu cầu thông số thông tin đăng nhập Tính chi tiết của dữ liệu

AdColony

 • Mã khóa API
 • ID ứng dụng
Cấp hợp nhất với địa lý

AppLovin

 • Mã khóa Báo cáo
 • Tên Gói Ứng dụng
Cấp hợp nhất với địa lý

AppLovin MAX

 • Mã khóa Báo cáo
 • Tên Gói Ứng dụng
 
 Cấp người dùng với địa lý

Appodeal

 • Mã khóa ứng dụng
 • Mã khóa API
 • ID người dùng
 • Cấp hợp nhất với địa lý
 • Cấp người dùng
Quảng cáo Bytedance - Lưu lượng truy cập tại Trung Quốc 
 • Mã khóa an toàn
 • ID ứng dụng
 • ID tài khoản
Cấp hợp nhất với địa lý
Chartboost
 • ID người dùng
 • Chữ ký Người dùng
 • ID ứng dụng
Cấp hợp nhất với địa lý
Facebook Facebook_Audience_Network.png
 • Đăng nhập vào Facebook
Cấp hợp nhất với địa lý
Fyber Logo của Fyber
 • Mã bí mật khách hàng
 • ID API
 • ID khách hàng

Cấp người dùng với địa lý 

Google Marketing Platform -DV360/CM (DoubleClick)
 • Đăng nhập vào Google Marketing Platform - DV360/CM
Cấp hợp nhất với địa lý
Google Admob
 • ID ứng dụng AdMob
Cấp hợp nhất với địa lý
Google Ads
 • Xác thực API bằng OAuth
Cấp hợp nhất với địa lý
Ironsource
 • Mã khoá Bí mật
 • Tên Người dùng
 • ID ứng dụng
 • Cấp hợp nhất với địa lý
 • Cấp người dùng

Mintegral

mintegral.png
 • ID ứng dụng
 • Mã khoá Bí mật
 • Mã khóa API 
Cấp hợp nhất với địa lý

MoPub

mopub.png
 • Mã khóa API
 • ID Báo cáo Khoảng không quảng cáo
 • ID ỨNG DỤNG

TikTok dành cho Doanh nghiệp

 • Mã khóa An toàn
 • ID ứng dụng
 • ID tài khoản

Cấp hợp nhất với địa lý

 

Unity Ads

 • Mã khóa API
 • ID ứng dụng
Cấp hợp nhất với địa lý
Quảng cáo Voodoo  voodoo.png
 •  ID gói
 • Mã thông báo quyền truy cập
Cấp hợp nhất với địa lý

Vungle

Vungle_logo.png
 • Mã khóa API
 • ID ứng dụng
Cấp hợp nhất với địa lý