Data Locker V2.0 high volume multi-app raw-data delivery

At a glance: AppsFlyer deposits the raw data of all your apps into an AWS bucket in near real-time. Data is stored in folders by report type, days, and hours. There is no limitation as to the volume of events that Data Locker supports. Use scripts or other software solutions to ingest the data. 

Các loại báo cáo sự kiện có sẵn trong Hộp khóa Dữ liệu

DataLockerReports.jpg

Hộp khóa dữ liệu

Những đặc điểm chính

 • Ứng dụng: hỗ trợ nhiều ứng dụng
 • Tính đơn giản: dữ liệu được gửi vào bộ chứa Amazon S3 quản lý các yêu cầu lưu trữ
 • Độ tin cậy: Dữ liệu được lưu trữ trong AWS, đảm bảo tính bền vững của dữ liệu
 • Tính linh hoạt: chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào báo cáo theo trường và sự kiện trong ứng dụng
 • Tính chi tiết : Dữ liệu được phân thành các loại báo cáo, ngày và giờ
 • Khả năng tiếp cận: kéo dữ liệu khi cần

Phân chia dữ liệu

Dữ liệu trong Hộp khóa Dữ liệu được phân chia thành các thư mục như sau:

 • Loại báo cáo
 • Ngày
 • Giờ

Điều này có nghĩa là đối với mỗi loại báo cáo, vào một ngày nhất định, dữ liệu được phân tách thành các thư mục riêng biệt theo giờ đến mà không theo thời gian sự kiện của dữ liệu. Ví dụ: ../t=installs/dt=2019-01-17/chứa 25 thư mục. Có 24 thư mục cho mỗi giờ trong ngày, từ 0 đến 23 và một thư mục bổ sung cho dữ liệu đến muộn.

Data freshness: Data is separated into arrival hour folders. That is the hour that the event was deposited to Data Locker. Data Locker folders are written about six hours after the actual event time for real-time events and for Daily reports at about 06:00 UTC. 

Triển khai Hộp khóa Dữ liệu

Cấu hình Hộp khóa Dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Để cấu hình Hộp khóa Dữ liệu, bạn phải là quản trị viên tài khoản.

Để cấu hình Hộp khóa Dữ liệu:

 1. Trong Appsflyer, đi tới Tích hợp > Hộp khóa Dữ liệu. 
 2. Chọn một hoặc nhiều ứng dụng. 
 3. Nhấp vào Áp dụng
 4. (tùy chọn) Nguồn Truyền thông(mặc định=Tất cả): Chọn một hoặc nhiều Nguồn Truyền thông để đưa vào báo cáo. 
 5. Nhấp vào Áp dụng
 6. Chọn loại báo cáo: Chọn từ;
  • Acquisition: Clicks, Impressions, Installs, In-App Events, Sessions, Uninstalls, Attributed Ad Revenue, Organic Ad Revenue
  • Retargeting: Retargeting Clicks, Retargeting Impressions. Retargeting Conversions, Retargeting In-App Events, Retargeting Ad Revenue
  • Protect 360: Lượt cài đặt bị Chặn, Sự kiện trong Ứng dụng bị chặn, Lượt nhấp bị Chặn
  • Phân bổ trên Cơ sở Người dùng: Lượt chuyển đổi trên web (khả dụng nếu tính năng Phân bổ trên Cơ sở Người dùng được bật). Dữ liệu Phân bổ trên Cơ sở Người dùng được hợp nhất. Báo cáo này nằm trong thư mục h=23. Ví dụ: t=web_touch_points/dt=2019-07-19/h=23.

   Protect 360 là một giải pháp cao cấp của AppsFlyer. 
 7. (tùy chọn) Sự kiện trong ứng dụng (mặc định=Tất cả) Chọn sự kiện trong ứng dụng cần đưa vào.
 8. Nhấp vào Áp dụng
 9. (tùy chọn) Trường (mặc định=Tất cả): Chọn các trường cần đưa vào báo cáo. Lưu ý: Đôi lúc chúng tôi bổ sung thêm các trường.
 10. (tùy chọn) Người nhận Danh sách email của những người cần thông báo khi có báo cáo. Để thêm nhiều người nhận, hãy phân cách các email bằng dấu phẩy, ví dụ: user1@example.com, user2@example.com.
 11. Nhấp vào Tạo Bộ chứa.

Thông tin đăng nhập của bộ chứa

Khi cấu hình được lưu, một bộ chứa AWS riêng sẽ được tạo. Thông tin của bộ chứa xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình. Những thông tin này bao gồm Tên Bộ chứa, Thư mục Gốc và thông tin đăng nhập để truy cập dữ liệu.

data-credentials.png

Chỉ có thể truy cập bộ chứa bằng thông tin đăng nhập của khách hàng (vì lý do bảo mật). Ngoài ra, tất cả các quyền truy cập vào bộ chứa đều được kiểm tra.

Tính khả dụng của dữ liệu

 • Dữ liệu được cập nhật hàng giờ sau một khoảng thời gian trì hoãn sáu giờ
 • Mỗi tệp tin bao gồm các ứng dụng được chọn 
 • Lưu giữ: Thời gian khả dụng của tệp tin và thư mục là 30 ngày. Sau 30 ngày, dữ liệu sẽ bị xóa

Cấu trúc và định dạng thư mục

 • Cấu trúc thư mục là: af-ext-reports/<Home Folder>/data-locker-hourly/t=<event-type>/dt=<date YYYY-MM-dd>/h=<Hour h>
 • Thư mục Gốc là Thư mục Gốc xuất hiện trong cửa sổ Thông tin đăng nhập (xem hướng dẫn thiết lập trong phần trước) 
 • Ví dụ: đối với ngày 2016-08-12 báo cáo liên quan sẽ xuất hiện dưới dạng: s3://af-ext-reports/12345678911-acc-1abc234/data-locker-hourly/t=installs/dt=2016-08-12/
 • Thư mục dt=yyyy-mm-dd được chia thành 25 thư mục theo giờ. Các thư mục này đại diện cho giờ đến của sự kiện, mà không phải giờ sự kiện của chính sự kiện đó. Các thư mục được đặt tên là h=0, h=1, h=2, v.v., lên đến h=23 và h=late. Ví dụ: thư mục h=0 chứa các sự kiện đến trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 01:00, tương tự, thư mục h=20 chứa các sự kiện đến từ 20:00 đến 21:00.
 • Trong mỗi thư mục, dữ liệu có thể được chia thành nhiều tệp tin để tránh tạo các tệp tin lớn. Tùy thuộc vào loại dữ liệu được xuất mà thư mục có thể chứa tới 1000 tệp tin. Số lượng tệp tin này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các tệp tin được đặt tên part-00000, part-00001, part-00002, v.v.

 • Trong mỗi thư mục, tệp tin cuối cùng được ghi luôn là một tệp tin trống có tên là _SUCCESS. Tệp tin này là một cờ cho biết rằng không còn dữ liệu nào được ghi thêm vào thư mục. Như vậy, không đọc dữ liệu trong một thư mục trước khi xác minh sự tồn tại của tệp tin _SUCCESS . Lưu ý: Cờ _SUCCESS cũng được ghi trong trường hợp không có dữ liệu nào cần ghi vào thư mục đó. 

Thư mục đến trễ

Thư mục đến trễ chứa các sự kiện của ngày trước đó đến sau 0000 UTC +0 (nửa đêm) nửa đêm và đến lúc 02:00 UTC +0. Thư mục này cũng chứa cờ _SUCCESS như được mô tả trong phần trước. Các quy trình tự động sẽ tìm kiếm dữ liệu trong thư mục đến trễ như được thực hiện cho tất cả các thư mục khác trong ngày. 

 Ví dụ

Một sự kiện AppsFlyer nhận được vào ngày 21 tháng 1 lúc 1:15 sáng. Sự kiện này có nhãn thời gian là ngày 20 tháng 1 lúc 18:45. Vì sự kiện này đến muộn, nó sẽ được đặt trong thư mục đến trễ trong thư mục /dt=2019-20-01/ h=late.

Cấu trúc và định dạng tệp tin

 • Các tệp tin trong Hộp khóa Dữ liệu dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô V5 (xem: Báo cáo Dữ liệu Thô V5).
 • Tệp tin dữ liệu thực tế ở định dạng CSV nhưng không có phần mở rộng tệp tin.
 • Các tệp tin báo cáo được nén dưới định dạng .gz (để giúp tăng hiệu suất trong quá trình tải xuống).
 • Mỗi tệp tin có một dòng tiêu đề.
 • Các giá trị có dấu phẩy được đặt vào giữa các dấu ngoặc kép `"`, ví dụ `"iPhone6,1"`.

Truy xuất dữ liệu từ Hộp khóa Dữ liệu

AppsFlyer tạo ra một quy tắc AWS (ARN theo thuật ngữ của Amazon) và tạo thông tin đăng nhập cho quy tắc đó. Sau đó, một chính sách được đặt cho phép quy tắc này duyệt và truy xuất tệp tin từ hộp chứa.

Bạn có thể truy cập bộ chứa bằng các công cụ dòng lệnh AWS và hầu hết các máy khách FTP. Để sử dụng các công cụ này, hãy truy xuất thông tin đăng nhập, Khóa Truy cập AWS và Khóa Bí mật AWS, từ phần Thông tin đăng nhập.

Có thể truy cập dữ liệu bằng các công cụ sau đây:

AWS CLI

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt AWS CLI trên máy tính của bạn.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Hộp khóa Dữ liệu, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập khi cần thiết để thực hiện quy trình này. 

Để sử dụng AWS CLI:

 1. Mở thiết bị đầu cuối. Để thực hiện trong Windows, <Windows>+<R>, nhấp vào OK.
  Cửa sổ dòng lệnh mở ra.
 2. Nhập cấu hình aws
 3. Nhập Khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 4. Nhập Khóa Bí mật AWS của bạn như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
 5. Nhập eu-west-1
 6. Nhấn Enter (Không có)

Sử dụng các lệnh CLI kèm theo khi cần thiết.

Trong các lệnh sau, có thể tìm thấy giá trị của {home-folder}

Để liệt kê các thư mục trong bộ chứa của bạn

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/

Liệt kê các tệp tin và thư mục

Có ba loại thư mục trong bộ chứa Hộp khóa Dữ liệu của bạn:

 • Loại Báo cáo t=
 • Ngày dt=
 • Giờ h=

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một loại báo cáo cụ thể cho một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17

Để liệt kê tất cả các báo cáo của một báo cáo cụ thể, trong một giờ cụ thể của một ngày cụ thể:

aws s3 ls s3://af-ext-reports/{home-folder}/data-locker-hourly/t=installs/dt=2019-01-17/h=23

Cyber Duck

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt máy khách Cyber Duck.
 • Trong AppsFlyer, đi tới Hộp khóa Dữ liệu, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập. Bạn sẽ cần thông tin này khi cấu hình cho Cyber Duck. 

Để cấu hình Cyber Duck:

 1. Trong Cyber Duck, nhấp vào Hành động.
 2. Chọn Dấu trang Mới. Sẽ có cửa sổ mở ra.
 3. Trong trường đầu tiên, (được đánh dấu [1] trong ảnh chụp màn hình tiếp theo,) hãy chọn Amazon S3.

  DataDuckSmall2.png

 4. Điền vào các trường như sau:
  • Biệt danh: văn bản tự do
  • Máy chủ: s3.amazonaws.com
  • ID Khóa Truy cập: sao chép Khóa Truy cập AWS như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppFlyer
  • Khóa Truy cập Bí mật: sao chép khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện tại bảng thông tin đăng nhập trong AppsFlyer.
  • Đường dẫn: {Bucket Name}/{Home Folder} Ví dụ: af-ext-reports/1234-abc-ffffffff
 5. Đóng cửa sổ, để đóng cửa sổ, hãy sử dụng dấu X ở góc trên bên phải của cửa sổ.
 6. Chọn kết nối.
  Các thư mục dữ liệu được hiển thị.

Trình duyệt Amazon S3

Trước khi bạn bắt đầu:

 • Cài đặt Trình duyệt Amazon S3.
 • Trong AppsFlyer, đi đến Hộp khóa Dữ liệu, truy xuất thông tin có trong bảng thông tin đăng nhập khi cần thiết để thực hiện quy trình này. 

Để cấu hình Trình duyệt Amazon S3:

 1. Trong trình duyệt S3, hãy nhấp vào Tài khoản > Thêm Tài khoản Mới.
  Cửa sổ Thêm Tài khoản Mới mở ra.

  mceclip0.png

 2. Điền vào các trường như sau:
  • Tên Tài khoản: văn bản tự do. 
  • ID Khóa Truy cập: sao chép Khóa Truy cập AWS như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập. 
  • Khóa Truy cập Bí mật: sao chép khóa Bí mật của Bộ chứa như xuất hiện trong bảng thông tin đăng nhập.
  • Chọn Mã hóa Khóa Truy cập bằng mật khẩu và nhập mật khẩu. Ghi lại mật khẩu này.
  • Chọn Sử dụng truyền an toàn. 
 3.  Nhấp vào Lưu thay đổi.
 4. Nhấp vào Bộ chứa > Thêm Bộ chứa Ngoài.
  Cửa sổ Thêm Bộ chứa Ngoài mở ra.

  mceclip2.png

 5. Nhập Tên Bộ chứa. Tên Bộ chứa có định dạng sau: {Bucket Name}/{Home Folder}. Các giá trị cần thiết cho tên bộ chứa và thư mục gốc hiện trong cửa sổ thông tin đăng nhập. 
 6. Nhấp vào Thêm Bộ chứa Ngoài.
  Bộ chứa được tạo và xuất hiện trong bảng điều khiển bên trái của cửa sổ.
  Bây giờ bạn có thể truy cập các tệp tin Hộp khóa Dữ liệu. 

Các loại báo cáo có sẵn trong Hộp khóa Dữ liệu

 • Bảng sau liệt kê các báo cáo có sẵn trong Hộp khóa Dữ liệu
 • Các báo cáo được đánh dấu ✓+ là duy nhất cho Hộp khóa Dữ liệu và không khả dụng bằng các phương tiện khác trong nền tảng.
danh mục Loại báo cáo (chủ đề) Mô tả Tự nhiên Không tự nhiên
Thu hút Lượt nhấp Lượt nhấp  - ✓+
Nhắm mục tiêu lại clicks_retargeting Lượt nhấp đến từ các chiến dịch nhắm lại mục tiêu  - ✓+
Thu hút lượt hiển thị Lượt hiển thị - ✓+
Nhắm mục tiêu lại impressions_retargeting Lượt hiển thị từ các chiến dịch nhắm lại mục tiêu - ✓+
Thu hút Lượt cài đặt Lượt cài đặt 
Thu hút inapps Sự kiện trong ứng dụng 
Thu hút attributed_ad_revenue Attributed ad revenue -
Thu hút organic_ad_revenue Organic ad revenue -
Nhắm mục tiêu lại retargeting_ad_revenue Retargeting ad revenue -
Nhắm mục tiêu lại conversions_retargeting Nhắm lại mục tiêu bao gồm các hoạt động thu hút lại và phân bổ lại -
Nhắm mục tiêu lại inapp_retargeting Sự kiện trong ứng dụng từ các hoạt động phân bổ lại và thu hút lại -
Thu hút Các phiên Phiên ứng dụng ✓+ ✓+
Thu hút Gỡ cài đặt Các lượt Gỡ cài đặt không tự nhiên -
Thu hút organic_uninstalls Các lượt gỡ cài đặt tự nhiên ✓+ -
Protect360 blocked_installs Lượt cài đặt Protect360 đã chặn -
Protect360 blocked_inapps Sự kiện trong ứng dụng mà Protect360 đã chặn -
Protect360 blocked_clicks Lượt nhấp Protect360 đã chặn -
Phân bổ trên cơ sở người dùng web_events Sự kiện web phân bổ trên cơ sở người dùng ✓+ ✓+
Phân bổ trên cơ sở người dùng web_touch_points Điểm tiếp xúc sự kiện web phân bổ trên cơ sở người dùng ✓+ ✓+
Phân bổ trên cơ sở người dùng web_to_app People-based attribution web to app ✓+ ✓+
Các loại báo cáo sự kiện có sẵn trong Hộp khóa Dữ liệu

Sử dụng báo cáo làm nguồn dữ liệu

Bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các báo cáo và thêm dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Để trích xuất dữ liệu và thêm nó vào cơ sở dữ liệu, bạn cần biết định dạng báo cáo. Báo cáo Hộp khóa Dữ liệu dựa trên Báo cáo Dữ liệu Thô. Tuy nhiên, định dạng báo cáo sau cùng phụ thuộc vào các trường mà bạn chọn để đưa vào.

Định dạng báo cáo

Các trường có sẵn trong Hộp khóa Dữ liệu được liệt kê trong từ điển trường dữ liệu V5.0

 Lời khuyên

Các báo cáo chứa dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa chiến dịch và nhắm lại mục tiêu.

Ví dụ:

 • Báo cáo lượt nhấp: báo cáo lượt nhấp chứa IDFA hoặc ID Quảng cáo Google. Bạn có thể sử dụng các ID này để nhắm lại mục tiêu người dùng tương tác với quảng cáo của bạn nhưng không cài đặt được ứng dụng.
 • Báo cáo lượt hiển thị - Tương tự với báo cáo lượt nhấp, báo cáo lượt hiển thị cũng chứa IDFA hoặc ID Quảng cáo Google. Bạn có thể sử dụng báo cáo lượt hiển thị để tối ưu hóa các chiến dịch theo số lần hiển thị không dẫn đến lượt nhấp. Bạn cũng có thể nhắm lại mục tiêu những người dùng này bằng các quảng cáo khác và trong các chiến dịch khác nhau.
 • Báo cáo nhắm lại mục tiêu và phân bổ lại - những báo cáo này cũng chứa IDFA hoặc ID Quảng cáo Google. Bạn có thể sử dụng IDFA hoặc ID Quảng cáo Google để làm nổi bật những người dùng mà bạn quản lý để nhắm lại mục tiêu. Biết được người dùng mà bạn quản lý để nhắm lại mục tiêu có thể giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch nhắm lại mục tiêu.

Lưu ý: Để thu được lợi ích từ IDFA hoặc ID Quảng cáo Google như được giải thích ở trên, hãy đảm bảo chúng đã được đưa vào trong tất cả các đường dẫn phân bổ của bạn.

Báo cáo theo giờ

Hộp khóa Dữ liệu tách dữ liệu thành các thư mục theo giờ. Thư mục theo giờ biểu thị giờ xử lý mà không phải giờ xảy ra sự kiện. Dữ liệu được ghi vào Hộp khóa Dữ liệu trong vòng sáu giờ sau khi xử lý. 

 Ví dụ

AppsFlyer nhận dữ liệu cho các hoạt động từ 14:00 đến 15:00 ngày 17 tháng 1 năm 2019. Tại một số thời điểm là sau 15:00, AppsFlyer bắt đầu xử lý dữ liệu. Do quá trình xử lý nên dữ liệu không được ghi ngay vào Hộp khóa Dữ liệu. Do đó, dữ liệu trong thư mục /t=installs/dt=2019-17-01/h=14 sẽ không có sẵn vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 lúc 15:00 mà là sáu giờ sau đó.

Tạo thư mục theo giờ

Trong trường hợp không có dữ liệu trong một giờ cụ thể nào đó thì Hộp khóa Dữ liệu sẽ tạo một thư mục cho giờ đó. Điều này là nhằm cho bạn biết rằng trong giờ đó không có dữ liệu. Thư mục này sẽ chứa tệp tin `_SUCCESS` cho biết rằng AppsFlyer đã ghi xong vào thư mục này. Điều này cần được tính đến khi thiết kế các quy trình tự động, nghĩa là thiết kế các quy trình truy xuất dữ liệu của bạn để chúng có thể xử lý các thư mục trống theo giờ.

Lượt nhấp và lượt hiển thị của mạng SRN so với mạng không phải SRN

 • Không phải SRN sử dụng đường dẫn phân bổ của AppsFlyer cho các lượt nhấp và hiển thị. Điều này giúp AppsFlyer có được bộ dữ liệu đầy đủ về hoạt động tương tác mà sau đó được ghi vào Hộp khóa Dữ liệu. 
 • SRN (Mạng tự báo cáo) không sử dụng đường dẫn phân bổ của AppsFlyer. Do đó, chỉ sau khi một ứng dụng mở thì SRN mới chia sẻ thông tin về lượt nhấp và lượt hiển thị, sau đó được ghi vào Hộp khóa Dữ liệu. Để làm rõ, AppsFlyer không biết đến các lượt nhấp và hiển thị không dẫn đến việc mở ứng dụng. Lưu ý: Báo cáo dữ liệu tổng hợp bao gồm tất cả các lượt nhấp và hiển thị ngay cả khi không diễn ra mở ứng dụng. 

Lượt nhấp và hiển thị của Amazon

Lượt nhấp và hiển thị của Amazon không được hỗ trợ. Số lượt nhấp này sẽ không xuất hiện trong các báo cáo được lưu trữ trong Hộp khóa Dữ liệu.

Múi giờ và Tiền tệ

Cài đặt múi giờ và tiền tệ dành riêng cho ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu trong Hộp khóa Dữ liệu.

Múi giờ: Báo cáo Hộp khóa Dữ liệu sử dụng múi giờ UTC

Tiền tệ: Trường event_Vvenue_usd bằng USD. 

Đặc điểm và Hạn chế

Các đặc điểm
Đặc điểm Nhận xét 
Mạng quảng cáo Không dành cho các mạng quảng cáo sử dụng. 
Đại lý Không dành cho các đại lý sử dụng
Múi giờ riêng cho ứng dụng Không được hỗ trợ
Tiền tệ dành riêng cho ứng dụng  Không được hỗ trợ
Hạn chế về kích thước Không áp dụng
Người dùng ứng dụng tự nhiên Được hỗ trợ
Người dùng ứng dụng không tự nhiên Được hỗ trợ
Độ mới của dữ liệu Các tệp tin được cập nhật hàng giờ với độ trễ sáu giờ kể từ thời gian diễn ra sự kiện.
Dữ liệu lịch sử Không được hỗ trợ. Dữ liệu sự kiện được gửi sau khi cấu hình Hộp khóa Dữ liệu. Nếu bạn cần dữ liệu lịch sử, hãy sử dụng API Pull. 
Quyền truy cập của thành viên nhóm Các thành viên trong nhóm không thể cấu hình Hộp khóa Dữ liệu. 
Ứng dụng duy nhất/đa ứng dụng Hỗ trợ đa ứng dụng. Hộp khóa dữ liệu ở cấp tài khoản

Xử lý sự cố

 • Dấu hiệu: Không thể truy xuất dữ liệu bằng AWS CLI
 • Thông báo lỗiĐã xảy ra lỗi (AccessDenied) khi gọi thao tác ListObjectsV2: Truy cập bị Từ chối
 • Nguyên nhân: Thông tin đăng nhập AWS đang được sử dụng không phải là thông tin đăng nhập chính xác cho bộ chứa AppsFlyer. Điều này có thể do trên máy của bạn có nhiều thông tin đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập không hợp lệ. 
 • Giải pháp:
  1. Sử dụng một phương thức khác, như Cyber Duck để truy cập bộ chứa, nghĩa là không phải CLI. Thực hiện điều này để xác minh rằng thông tin đăng nhập bạn đang sử dụng đang hoạt động. Nếu bạn có thể kết nối bằng Cyber Duck, điều này cho thấy có vấn đề với bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập. 
  2. Làm mới bộ nhớ đệm thông tin đăng nhập AWS.
   Ảnh chụp màn hình từ AWS`mceclip0.png 
Bài viết này có hữu ích không?