Google Ads (AdWords)—thu hút lại

Sơ lược: Đo lường các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của Google Ads. 

Chiến dịch nhắm lại mục tiêu của Google Ads

Với AppsFlyer, bạn có thể đo lường kết quả của Chiến dịch Ứng dụng Google Ads dành cho Thu hút.
Trong AppsFlyer, các chiến dịch như vậy được gọi là chiến dịch Nhắm mục tiêu lại. AppsFlyer hỗ trợ nhận dữ liệu chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại. Việc tích hợp này cho phép bạn xem và đo lường chi tiêu quảng cáo của mình cho Google Ads và sau đó tính toán eCPI và ROI của các chiến dịch Google Ads của bạn.

Chiến dịch nhắm lại mục tiêu nhắm vào người dùng trước đây đã cài đặt ứng dụng của bạn.

  • Lượt tương tác nhắm lại mục tiêu của người dùng, những người vẫn cài đặt ứng dụng của bạn, được gọi là Tương tác lại. Các lượt tương tác này thường dẫn đến những người dùng liên kết sâu.
  • Tương tác nhắm lại mục tiêu theo người dùng, những người chưa cài đặt ứng dụng của bạn, được gọi là Lượt cài đặt lại hay Lượt phân bổ lại

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Google Ads để biết về tài liệu hỗ trợ tương tác.

Thiết lập các chiến dịch ứng dụng Google Ads để tham gia

Trước khi bắt đầu, hãy xem lại hướng dẫn của Google về cách chia sẻ liên kết với các tài khoản Google Ads khác để đảm bảo các chiến dịch thu hút của bạn được đo lường chính xác thông qua ID liên kết mà bạn đang có.

Để đo Chiến dịch Ứng dụng Google Ads cho Tương tác, hãy làm theo ba bước sau:

Bật Nhắm lại mục tiêu trong cài đặt của ứng dụng

Để bật chiến dịch nhắm lại mục tiêu của bất kỳ nguồn phương tiện nào, bạn cần bật nó ở cấp ứng dụng. Nếu đây là chiến dịch nhắm lại mục tiêu đầu tiên cho ứng dụng của bạn, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong AppsFlyer, đi tới App settings (Cài đặt của ứng dụng). 
  2. Cuộn xuống dưới cùng.
  3. Bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.

Bật tính năng Nhắm mục tiêu lại Google Ads trong AppsFlyer

  • Thực hiện theo mục số 5 trong các hướng dẫn để thiết lập Google Ads trong AppsFlyer.

Nhập dữ liệu chuyển đổi phiên bắt đầu trong Google Ads

Để ghi nhận lượt chuyển đổi cho các chiến dịch thu hút lại trong Google Ads, bạn cần nhập sự kiện session_start trong Google Ads. 

Sự kiện này xuất hiện trong Google Ads nếu có ít nhất một người dùng khởi chạy ứng dụng sau khi bạn bật nhắm lại mục tiêu trong AppsFlyer cho Google Ads. Để chắc chắn, hãy tự khởi chạy ứng dụng sau khi bạn bật nhắm lại mục tiêu.

Để tìm hiểu cách nhập chuyển đổi trong Google Ads, vui lòng xem thông tin tại đây.

 Lưu ý

Không giống như tất cả các sự kiện khác, session_start có thể được yêu cầu bởi API Google Ads, ngay cả khi bạn không nhập session_start vào Google Ads từ AppsFlyer.
Tuy nhiên, trong trường hợp đó, các lượt chuyển đổi này vẫn sẽ được phân bổ trong AppsFlyer. Điều này tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa dữ liệu của bạn trong AppsFlyer và trong Google Ads. Hơn nữa, điều này ngăn Google Ads tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu người dùng chiến dịch của bạn.

Thiết lập liên kết sâu cho các chiến dịch ứng dụng dành cho tương tác

Chiến dịch Ứng dụng Google dành cho Tương tác yêu cầu bạn sử dụng các liên kết sâu cho các chiến dịch thu hút lại. Các giải pháp liên kết sâu của bên thứ ba không thể được sử dụng do không khớp tên miền. Điều này bao gồm OneLink của AppsFlyer. Sử dụng Liên kết Ứng dụng được phát triển nội bộ của riêng bạn, Liên kết Chung hoặc các lược đồ URI tùy chỉnh.

Không cần thêm bất kỳ tham số bổ sung nào vào liên kết sâu (is_retargeting=true và pid=adwords là không bắt buộc).

Tiếp thị lại năng động và chiến dịch mua sắm

Tiếp thị lại năng động cho các ứng dụng và chiến dịch mua sắm được hỗ trợ trong AppsFlyer. Nền tảng AppsFlyer xử lý chúng giống như bất kỳ chiến dịch tương tác lại nào khác.

Để tìm hiểu về tiếp thị lại năng động cho các ứng dụng, nhấp vào đây.
Để tìm hiểu về các chiến dịch Mua sắm, nhấp vào đây.
Để tìm hiểu thêm về Google Ads dành cho Tương tác, nhấp vào đây.

Xem thêm