Hướng dẫn về Google Ads (AdWords)

Khái quát: Tích hợp tài khoản Google Ads của bạn với AppsFlyer để hiển thị dữ liệu phân bổ từ tất cả các chiến dịch của bạn.


Đối với các chiến dịch liên quan đến iOS 14, hãy xem khả năng tương tác của Google Ads SKAdNetwork với AppsFlyer.

Sử dụng Quảng cáo của Google

Giao diện người dùng của Google Ads chỉ cho phép bạn định cấu hình Chiến dịch Ứng dụng, cho các thiết bị iOS và Android.

Để phân bổ người dùng từ các nền tảng khác, ví dụ: Người dùng Windows Phone, đến Google Ads, bạn cần sử dụng giải pháp trang đích.

Để định cấu hình các loại chiến dịch cụ thể khác ngoài Chiến dịch Ứng dụng, hãy liên hệ với đại diện Google của bạn.

Định cấu hình phân bổ Quảng cáo Google cho nhà quảng cáo

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch Quảng cáo Google với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Lưu ý

Là điều kiện tiên quyết để tích hợp với Quảng cáo Google, ứng dụng phải thu thập IDFA / GAID. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn tích hợp SDK dành cho Android hoặc iOS.

 Xem

 Đọc

Bước 1: Tạo ID Liên kết Quảng cáo Google (Bắt buộc)

(Chỉ tài khoản quản trị viên Quảng cáo Google)

 1. Trong bảng điều khiển Google Ads của bạn, hãy đi tới Settings & Billing (Cài đặt & Thanh toán) rồi nhấp vào Linked accounts (Tài khoản được liên kết).

  google-ads-linked-accounts_en-us.png
 2. Trong hộp Third-party app analytics (Phân tích ứng dụng bên thứ ba) nhấp vào DETAILS (CHI TIẾT)

 3. Bấm nút “+”

 4. Từ danh sách nhà cung cấp phân tích Ứng dụng, chọn AppsFlyer

 5. Chọn nền tảng ứng dụng di động của bạn, iOS hoặc Android, và chọn ứng dụng liên quan trong look up your app (tra cứu ứng dụng của bạn)

 6. Nhấp vào CREATE LINK ID (TẠO ID LIÊN KẾT)

 7. Sao chép ID Liên kết mới hiện đang xác định duy nhất ứng dụng di động của bạn trên Quảng cáo Google

 8. Hãy nhớ - bạn PHẢI lập lại các bước này để tạo ID LIÊN KẾT duy nhất cho mỗi ứng dụng điện thoại di động của bạn

Bước 2: Thiết lập Quảng cáo Google trên AppsFlyer (Bắt buộc)

(Bất kỳ thành viên nào trong tài khoản AppsFlyer)

 1. Đi tới bảng điều khiển của ứng dụng của bạn trên AppsFlyer và nhấp vào Integrated Partners (Đối tác Tích hợp)

 2. Chọn Quảng cáo Google

  gads-search.png

 3. Kích hoạt đối tác và dán ID Liên kết được sao chép.
 4. Định cấu hình Phân bổ lượt cài đặt:
  1. Thiết lập Install click-through lookback window (Thời gian xem lại lượt nhấp qua lượt cài đặt).
   Chọn đơn vị thời gian xem lại (giờ hoặc ngày) và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn. Bạn nên đặt thời gian xem lại thành 30 ngày để khớp với Google Ads.
  2. [Tùy chọn] nếu bạn chạy chiến dịch đăng ký trước cho ứng dụng Android, hãy cài đặt Pre-registration campaign lookback window (Khung thời gian xem lại chiến dịch đăng ký trước). Mặc định là 90 ngày. Thanh trượt này xác định khung thời gian xem lại để phân bổ lượt cài đặt cho các chiến dịch đăng ký trước.
  3. Bật Install view-through attribution (Phân bổ lượt xem qua lượt cài đặt).
  4. Chọn đơn vị thời gian xem lại (giờ hoặc ngày) và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt thời gian xem lại lượt xem hết thành 1 ngày để khớp với Google Ads.

   Lưu ý

  Google sẽ không gửi xác nhận quyền sở hữu đối với lượt hiển thị trên ứng dụng iOS. Nút chuyển phân bổ lượt xem hết qua lượt cài đặt và thanh trượt thời gian xem lại không còn phù hợp với các ứng dụng iOS.

  google-ads-integration-tab_en-us.png

 5. Để bật phân bổ lượt cài đặt lại, hãy bật Phân bổ lượt cài đặt lại.
  Không cần định cấu hình thời gian xem lại đối với phân bổ lượt cài đặt lại, vì các giá trị được lấy từ cài đặt phân bổ lượt cài đặt.

   Quan trọng!

  Dữ liệu chuyển đổi cài đặt lại được trình bày dưới dạng session_start trên bảng điều khiển của Google Ads. Trong AppsFlyer, nó được phân bổ và được xem như là phân bổ lại.

 6. Cấu hình Phân bổ thu hút lại:
  1. Kích hoạt tính năng nhắm mục tiêu lại trong phần cài đặt ứng dụng.
  2. Bật Phân bổ thu hút lại.
  3. Đặt Thời gian xem lại lượt nhấp qua tương tác lại, đó là khoảng thời gian , bắt đầu từ khi nhấp chuột quảng cáo, trong đó các ứng dụng phải được khởi chạy để lượt nhấp được ghi lại như một lượt tương tác lại. Chọn thời gian xem lại theo giờ hoặc ngày và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.
  4. Bật tính năng Phân bổ lượt xem hết thu hút lại.

    Lưu ý

   Google sẽ không gửi xác nhận quyền sở hữu đối với lượt hiển thị trên ứng dụng iOS. Nút chuyển phân bổ lượt xem hết qua lượt cài đặt và thanh trượt thời gian xem lại không còn phù hợp với các ứng dụng iOS.

  5. Thiết lập Re-engagement view-through lookback window (Thời gian xem lại lượt xem qua tương tác lại), đó là khoảng thời gian bắt đầu từ lần hiển thị quảng cáo, trong đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt hiển thị được ghi lại dưới dạng tương tác lại. Chọn thời gian xem lại theo giờ hoặc ngày và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.
  6. Thiết lập Re-engagement windowThời gian tương tác lại. Đây là khoảng thời gian các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn phương tiện nhắm lại mục tiêu, theo sau một lượt nhấp hoặc một lượt hiển thị. Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời. Thời gian mặc định là 30 ngày.

  IntegrationGoogle_us-en.png

 7. Đi tới thanh Cost (Chi phí)
 8. BẬT nút Get Cost, Clicks and Impressions Data (Nhận Dữ liệu về Chi phí, Lượt nhấp và Lượt hiển thị).
 9. Nhấp vào nút Kết nối Quảng cáo Google và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để nhận tất cả chi phí chiến dịch trên AppsFlyerThông tin chi tiết tại đây.

  adwords_cost_tab.png

 10. Nhấp vào Lưu.

 Dừng lại!

Bạn PHẢI qua bước 4 để xem lượt cài đặt Google Ads trong AppsFlyer.
Nếu bạn cũng cần ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của mình tới Google Ads, trước tiên hãy qua bước 3.

Bước 3: Ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của bạn (đề xuất)

(Bất kỳ thành viên nào được đính kèm với tài khoản AppsFlyer)

google-ads-in-app-postbacks.png
 1. Đi tới tab Integration (Tích hợp) và cuộn xuống phần In-App Events (Sự kiện Trong Ứng dụng)
 2. Tại đây, thiết lập lại ID Liên kết nếu được yêu cầu

   Lưu ý

  Khi bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook cho ứng dụng lần đầu tiên, tất cả các sự kiện af_XXX từ SDK sẽ tự động được ánh xạ vào danh sách sự kiện được xác định trước của Facebook. Ánh xạ tự động này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể các lỗi ánh xạ.

 3. Chuyển In-App Event Postbacks (Postback sự kiện trong ứng dụng) thành BẬT
 4. Nhấp vàoThêm sự kiện để thêm một sự kiện SDK vào danh sách.
 5. Điền những tham số dưới đây:
  Tên tham số Mô tả
  Tên sự kiện SDK Tên của sự kiện, như được nhận bởi AppsFlyer từ SDK được tích hợp trong ứng dụng của bạn hoặc từ sự kiện máy chủ đến máy chủ.

   Lời khuyên

  Bạn không nhìn thấy sự kiện bạn muốn ở trong danh sách? Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.

  Mã định danh Sự kiệnĐối tác (Google)

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện như được xác định trong Google Ads.
  Chọn sự kiện được xác định trước phù hợp nhất từ danh sách thả xuống.

  Lưu ý: nếu bạn không tìm thấy sự kiện xác định trước phù hợp, hãy chọn giá trị CUSTOM (TÙY CHỌN) và điều này cho phép gửi sự kiện SDK của bạn nguyên trạng đến Google Ads. Tuy nhiên, giá trị sự kiện phải chứa các thông số AF tiêu chuẩn. Nếu bạn gửi một sự kiện có thông số Non-AF trong giá trị, thì những thông số này sẽ không được gửi đến Google Ads.

  Tùy chọn gửi

  • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho Google Ads.
  • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm cả tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất cứ đối tác cũng như các sự kiện tự nhiên.
  Gửi dữ liệu sự kiện
  • No values & no revenue (Không gửi giá trị & không gửi doanh thu): chỉ gửi sự kiện mà không gửi giá trị của sự kiện.
  • Values & no revenue (Có gửi giá trị & không gửi doanh thu): gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
  • Values & revenue (Gửi giá trị & doanh thu): gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
 6. Nhấp vào Save (Lưu)

Bước 4: Đo lường chuyển đổi ứng dụng của bạn (Bắt buộc)

(Chỉ dành cho quản trị viên Quảng cáo Google )

 Quan trọng!

Để đăng ký chuyển đổi mới của bạn đối với Google Ads, bạn PHẢI khởi chạy ứng dụng của mình và thực hiện các sự kiện trong ứng dụng được nối của bạn ít nhất một lần. Sau đó, có thể mất tới 6 giờ cho đến khi chúng được thêm vào dữ liệu đợi. Sau khi chúng được thêm vào, bạn có thể nhập chúng hoặc chuyển đối mới thay đổi trạng thái từ " Không có chuyển đổi gần đây" thành "ghi lại chuyển đổi".

 1. Quay trở lại tài khoản Quảng cáo Google và nhấp vào biểu tượng Công cụ

 2. Trong phần có nhãn Measurement (Đo lường) - nhấp vào Conversions(Lượt chuyển đổi)
 3. Nhấp vào nút +

 4. Chọn App (Ứng dụng) từ danh sách các loại chuyển đổi

 5. Chọn Third-party app analytics(Phân tích ứng dụng bên thứ ba), và nhấp vào Continue (Tiếp tục)

 6. Chọn hộp bên cạnh first_open của TẤT CẢ ứng dụng của bạn, và cho mỗi sự kiện bạn muốn nhập. 
  Lưu ý: Bạn cần nhập lại nếu mã định danh Sự kiện Đối tác trong Google Ads bị thay đổi hoặc nếu mã định danh này là TÙY CHỈNH và tên sự kiện tương ứng đã thay đổi trong AppsFlyer.
 7. Nhấp vào Import and Continue (Nhập và Tiếp tục), và sau đó nhấp vào Done (Xong)

  googleadsimport_en-us.png
 8. Bây giờ bạn có thể thấy sự kiện chuyển đổi của bên thứ ba trong bảng Hành động chuyển đổi. Nhấp vào tên sự kiện để biết thêm chi tiết


  Nếu một sự kiện không xuất hiện trong danh sách hoặc nếu nó đã bị xóa khỏi danh sách nhập Chuyển đổi Google Ads, hãy nhấp vào Status (Trạng thái) và chọn All (Tất cả) để hiển thị tất cả các sự kiện, để bạn có thể nhập lại sự kiện:

  Import_Conversions_new__1_.png
 9. Chúc mừng bạn! Bạn hiện đang đo lường các chiến dịch di động của Quảng cáo Google bằng AppsFlyer!

 Lưu ý

Vui lòng đảm bảo rằng thiết lập "bao gồm trong chuyển đổi" được liên kết với các mục tiêu chiến dịch của bạn trong Quảng cáo Google. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến của đại diện Google của bạn hoặc tham khảo tài liệu Google tại đây.

 Lời khuyên

Tích hợp API Quảng cáo Google tự động bao gồm tính năng tiếp thị lại Quảng cáo Google. Bằng cách hoàn thành tích hợp này và gửi các sự kiện tới Google Ads, bạn có thể tạo danh sách đối tượng tiếp thị lại trong Quảng cáo Google mà không cần bất kỳ tích hợp bổ sung nào.

Cấp quyền cho các thành viên nhóm Google Ads

Bạn có thể cấp quyền cho Google Ads truy cập vào một số dữ liệu nhất định trong tài khoản của mình. Bạn có thể thực hiện điều này trên trang cấu hình Google Ads trong tab Quyền cho mỗi ứng dụng trong số các ứng dụng của bạn.

Để có thể có được các quyền này và quyền truy cập ứng dụng của bạn, đại diện Google Ads của bạn phải là thành viên nhóm trong tài khoản đối tác của Google Ads trên Appsflyer.

Do các yêu cầu về quyền riêng tư của Google, Google chỉ có thể thêm thành viên nhóm mới vào tài khoản đối tác AppsFlyer của mình khi được nhà quảng cáo yêu cầu một cách rõ ràng.

Để cấp quyền truy cập cho thành viên nhóm Google Ads vào ứng dụng của bạn, hãy thực hiện như sau:

 1. Điền vào và gửi biểu mẫu này để yêu cầu thêm người quản lý tài khoản của bạn vào tài khoản đối tác của Google trên AppsFlyer.
 2. Đợi Google Ads xác nhận đã thêm người quản lý tài khoản Google Ads của bạn.
 3. Chuyển đến Configuration (Cấu hình) > Integrated partners (Đối tác tích hợp) > Google Ads > Permissions (Quyền) và thêm email của người quản lý tài khoản vào danh sách các thành viên trong nhóm.
 4. Kích hoạt các quyền bạn muốn cấp cho người quản lý tài khoản Google Ads.

Đọc thêm về cấp quyền cho Mạng quảng cáo.

Bật phân bổ Quảng cáo Google cho các đại lý

AppsFlyer hỗ trợ thiết lập cấu hình đại lý với Quảng cáo Google. Điều cần thiết là nhà quảng cáo và đại lý phải có tài khoản Google Ads riêng biệt để cho phép AppsFlyer xác định chính xác dữ liệu. Để biết chi tiết, nhấp vào đây.

Chạy với nhiều Tài khoản Quảng cáo Google

AppsFlyer hỗ trợ làm việc với nhiều tài khoản Quảng cáo Google cho cùng một ứng dụng. Điều này được thực hiện thông qua việc chia sẻ ID Liên kết trong Quảng cáo Google và nhập các sự kiện vào từng tài khoản Quảng cáo Google.

Để biết thêm chi tiết về cách chia sẻ ID liên kết quảng cáo Google của bạn, nhấp vào đây.

Chiến dịch Ứng dụng iOS

Lưu ý: Phần này áp dụng cho các chiến dịch ứng dụng đối với lượt cài đặt và không phải chiến dịch thu hút của ứng dụng.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, Google đã công bố các nội dung cập nhật về chính sách để phù hợp với bản phát hành iOS 14.

Kể từ khi bắt đầu thực thi ATT, các ứng dụng Google trên iOS không nhắc ATT và do đó, các sản phẩm của Google Ads đã ngừng sử dụng mã định danh thiết bị (IDFA) thuộc ATT.

Để duy trì báo cáo và tối ưu hóa chiến dịch, Google đã mở rộng chuyển đổi được mô hình hóa sang lưu lượng truy cập iOS 14+.

Vì chuyển đổi được mô hình hóa không phụ thuộc vào ID của thiết bị, nên bắt đầu từ bản phát hành iOS14.5, logic khoảng không quảng cáo của chiến dịch cài đặt ứng dụng iOS được Google sử dụng như sau:

 • Khoảng không quảng cáo/kênh tìm kiếm ACI iOS không được phân bổ (theo chính sách trước đó ngày 24 tháng 1 năm 2020).
 • Khoảng không quảng cáo/kênh YouTube ACI iOS không được phân bổ vì ứng dụng YouTube không nhắc ATT nên không thể sử dụng IDFA.
 • Khoảng không quảng cáo/kênh Hiển thị ACI iOS chỉ có thể được phân bổ khi có ID của thiết bị, trong trường hợp có sự đồng ý trên ứng dụng của cả nhà quảng cáo và nhà phát hành.

Sử dụng deferred deep linking với nguồn cấp dữ liệu trong chiến dịch Ứng dụng

Nguồn cấp dữ liệu của Google trong Chiến dịch ứng dụng giúp bạn mang đến trải nghiệm mượt mà theo nội dung cụ thể cho người dùng di động mới.

Khi một người dùng tiềm năng nhấp vào nguồn cấp dữ liệu, họ sẽ được chuyển hướng đến trang ứng dụng. Sau khi người dùng cài đặt và khởi chạy ứng dụng, SDK của AppsFlyer cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cụ thể (ví dụ:  giày chạy bộ) với deferred deep linking. Nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu này để cung cấp trải nghiệm người dùng có liên quan trong ứng dụng.

Để bật deferred deep linking với nguồn cấp dữ liệu:

 1. Trong Google, thiết lập nguồn cấp dữ liệu.
 2. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp). Chọn Google Ads (Adwords).
 3. Trong tab Integration (Tích hợp), hãy bật Deferred deep linking with Google feeds (Deferred deep linking với các nguồn cấp dữ liệu của Google).
 4. Nhấp vào Save integration (Lưu tích hợp).

nối Thông số Quảng cáo Google

 • Bảng bên dưới là nối thông số giữa Quảng cáo Google và AppsFlyer.
 • Nhà quảng cáo không thể thêm thông số được cá nhân hóa vào bất kỳ chiến dịch Quảng cáo Google nào.

Loại Chiến dịch: Chiến dịch Ứng dụng

Thông báo thay đổi: Các loại tên chiến dịch do Google đặt và sẽ thay đổi vào ngày 16 tháng 2 năm 2021. 

 Cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2021 Bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 năm 2021
UAC ACI
UACE ACE
UACPre ACPRE
Các thay đổi đối với tên chiến dịch của Google Ads

Lưu ý! Loại tên chiến dịch được đặt tùy theo ngày nhấp chuột hoặc hiển thị, mà không phải ngày cài đặt. 

Loại mạng

Tìm kiếm Hiển thị Video
Kênh (af_channel) ACI_Search ACI_Display ACE_Video
Chiến dịch (c)

ID Chiến dịch (af_c_id)

Bộ quảng cáo (af_adset) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID bộ quảng cáo (af_adset_id)  được điền bởi thông số ad_group_id của Google

Ad (_ad)

Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
ID Quảng cáo (af_ad_id) Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Loại quảng cáo (af_ad_type) Có* Có* Có*
ID Trang (af_siteid) GoogleSearch/
Tìm kiếm Đối tác
Không áp dụng YouTubeVideos/
YouTubeSearch/
VideoPartners
Từ khóa Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
nối Thông số Quảng cáo Google

* Để biết thêm thông tin về loại quảng cáo nào có sẵn trong phản hồi của Google, xem tại đây.

Thông số lượt xem thu hút trong báo cáo dữ liệu thô

Lượt xem thu hút là lượt hiển thị một quảng cáo video kéo dài hơn 10 giây cho người dùng. Lượt xem này được tính là một lượt nhấp và chỉ hiển thị đối với các ứng dụng Android trong báo cáo dữ liệu thô điền “thông số phụ 5”.
Thông số này được hiển thị nếu lượt xem thu hút xảy ra trong khung thời gian xem lại lượt nhấp đã xác định trong AppsFlyer, nhưng tối đa là 2 ngày.

 Quan trọng!

 • Google là một SRN (Mạng Tự Báo Cáo). Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của luồng phân bổ cho các mạng này, nhấp vào đây.
 • AppsFlyer có thể hiển thị bất kỳ thông tin chiến dịch nào được cung cấp bởi Google. Loại chiến dịch (Tìm kiếm, Video, Hiển thị) và thông tin liên quan được xác định bởi Google. Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.
 • Nhấp vào Chặn - Đối với Android, AppsFlyer chặn các nhấp chuột từ pid googleadwords_int, nghĩa là chúng được tính trong hệ thống, nhưng không được phân bổ.
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này