Báo cáo phân tích và hợp nhất/API

Truy cập dữ liệu phân tích thông qua API, Nhóm người, SKAN, Pivot và Kiếm tiền từ Doanh thu Quảng cáo