Tổng quan báo cáo hợp nhất và phân tích

Khái quát: Mô tả và so sánh các báo cáo phân bổ hợp nhất và phân tích, các công cụ và API có sẵn. 

Báo cáo hiệu suất hợp nhất và phân tích—các công cụ và báo cáo

Các công cụ phân tích hợp nhất trong nền tảng này cung cấp cho nhà quảng cáo các số liệu để họ có thể đánh giá hiệu suất của các ứng dụng, chiến dịch và người dùng của họ.

Các công cụ khác nhau về cách trình bày dữ liệu. Ví dụ: bảng điều khiển Tổng quan cung cấp số liệu giá trị vòng đời của chiến dịch (LTV) trong khi bảng điều khiển Nhóm người được sử dụng để phân tích mức độ thu hút của người dùng theo thời gian. 

Các công cụ được trình bày chi tiết trong bài viết này liên quan đến dữ liệu có thể được xuất từ nền tảng. Sử dụng bảng so sánh công cụ dưới đây để nắm được chức năng chính và điểm khác biệt giữa các công cụ.

So sánh phương thức báo cáo 

Bảng dưới đây mô tả các phương thức báo cáo và bảng điều khiển khác nhau để nhận dữ liệu hợp nhất.

Tải xuống bảng dưới dạng tập tin CSV để xem các trường bổ sung diễn giải các thông số kĩ thuật và giới hạn khác nhau nhằm giúp bạn so sánh và đối chiếu các phương thức báo cáo khác nhau.

Các trường thông số kỹ thuật bổ sung trong tập tin CSV có thể tải xuống bao gồm:

 • Data freshness: Khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện của sự kiện và dữ liệu có sẵn thông qua phương thức báo cáo.
 • LTV/activity: Liệu dữ liệu là LTV hay hoạt động.
 • Retargeting: Liệu dữ liệu nhắm mục tiêu lại (thu hút lại và phân bổ lại) có được hiển thị không.
 • Re-install events attribution to first install: Liệu các sự kiện sau khi cài đặt lại có thể được phân bổ cho lượt cài đặt ban đầu không.
 • Agency transparency: Liệu các nhà tiếp thị có thể nhìn thấy tên của nguồn truyền thông gốc đối với lưu lượng truy cập từ đại lý hay không.
 • Timezone: Múi giờ nào (UTC hay theo múi giờ ứng dụng chọn) được sử dụng để hiển thị dữ liệu.
 • Unattributed events: Liệu các sự kiện không được phân bổ sau khi cài đặt lại có hiển thị hay không.
 • Campaign name changes: Liệu bạn có thể đổi tên chiến dịch mà không hiển thị tên trùng lặp hay không.
Phương thức báo cáo Mô tả 
Bảng điều khiển tổng quan Giá trị vòng đời (LTV) của những người dùng cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại trong phạm vi ngày đã chọn.
Master API
(Tính năng cao cấp)
LTV, hoạt động, giữ lại người dùng, nhóm người và hiệu suất của chiến dịch Protect360 được chọn theo API, dưới định dạng CSV hoặc JSON.
API Pull - báo cáo hợp nhất Giá trị vòng đời (LTV) của những người dùng cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại trong các tập tin CSV. Dữ liệu UA tách biệt với dữ liệu nhắm mục tiêu lại; không có một lựa chọn hợp nhất.
Trang Export data - báo cáo hợp nhất Giá trị vòng đời (LTV) của những người dùng cài đặt, thu hút lại hoặc phân bổ lại trong các tập tin CSV. Dữ liệu UA tách biệt với dữ liệu nhắm mục tiêu lại; không có một lựa chọn hợp nhất.
SKAN
tổng quan
Các số liệu được báo cáo qua đăng lại SKAN trên thiết bị iOS và các điểm dữ liệu bổ sung trong các khung thời gian đo lường người dùng ban đầu.
SKAN
API dữ liệu hợp nhất
Các số liệu được báo cáo qua đăng lại SKAN trên thiết bị iOS và các điểm dữ liệu bổ sung trong các khung thời gian đo lường người dùng ban đầu.
Bảng điều khiển của Protect360 Số liệu và thông tin chi tiết liên quan đến lưu lượng truy cập gian lận.
Dữ liệu dựa trên LTV cho lượt cài đặt và dữ liệu dựa trên hoạt động cho các sự kiện trong ứng dụng.
Bảng điều khiển hoạt động Hoạt động trong ứng dụng, mức độ thu hút và số liệu trong ứng dụng trong phạm vi ngày đã chọn.
Bảng điều khiển sự kiện Số liệu hiệu suất của sự kiện trong ứng dụng trên các nguồn truyền thông dựa vào dữ liệu LTV của những người dùng đã cài đặt ứng dụng trong phạm vi ngày đã chọn.
Bảng điều khiển giữ lại người dùng Số liệu (phiên) thu hút người dùng duy nhất cho mỗi ngày sau khi cài đặt.
Bảng điều khiển nhóm người Các số liệu người dùng khác nhau cho mỗi ngày sau khi cài đặt.
Cohort API
(Tính năng cao cấp)
Các số liệu người dùng khác nhau cho mỗi ngày sau khi cài đặt.
Cohort Data Locker
(Tính năng cao cấp)
Các số liệu người dùng khác nhau cho mỗi ngày sau khi cài đặt.
Bảng điều khiển tùy chỉnh Bảng điều khiển tùy chỉnh với số liệu thu hút người dùng LTV.
Pivot reports
(Tính năng cao cấp)
LTV, hoạt động, giữ lại người dùng và KPI hiệu suất chiến dịch Protect360 được chọn, trong bảng điều khiển hoặc qua CSV.
Chi phí ETL Dữ liệu về chi phí của chiến dịch với tính chi tiết nhất có sẵn cho mỗi nguồn truyền thông.
Báo cáo mức sử dụng Sự kết hợp của tất cả tính năng dựa trên mức sử dụng trong AppsFlyer tác động đến nghĩa vụ hợp đồng trong các khung chu kỳ thanh toán. 

Các biến thể của Nhóm người

Cohort có sẵn một số biến thể khác nhau bao gồm Bảng điều khiển Nhóm người, API Nhóm ngườiPhân tích Nhóm người thông qua Data Locker. Bảng dưới đây liệt kê những điểm khác biệt. 

Điểm khác biệt giữa các biến thể của Nhóm người
Đặc điểm

Phân tích Nhóm người trong Data Locker

Bảng điều khiển Nhóm người

API Nhóm người

Nhiều hoặc một ứng dụng 

Nhiều Dữ liệu được nhóm theo ứng dụng trong một tập tin hoặc được tách thành các tập tin riêng biệt trên một ứng dụng. 

Nhiều Hiệu suất được kết hợp hoặc nhóm theo các tùy chọn ứng dụng. Một
Nhóm

Phân cấp chiến dịch và tên sự kiện đầy đủ. Khoảng 20 nhóm

4 nhóm 7 nhóm
Các số liệu có sẵn  Tất cả số liệu 1 số liệu có thể chọn và 4 số liệu cố định cho mỗi lượt xem 1 số liệu có thể chọn và 4 số liệu cố định cho mỗi lệnh gọi
Số ngày khả dụng sau khi phân bổ (số ngày của nhóm người)  365 180 180
Các hạn chế xuất dữ liệu Toàn bộ bộ dữ liệu đều có sẵn  Tải xuống thủ công và cài đặt Tốc độ và kích thước phản hồi bị hạn chế
Yêu cầu có thể tùy chỉnh Không

Báo cáo hành trình của người dùng

 • Báo cáo được mô tả có sẵn thông qua trang Xuất dữ liệu hoặc bằng cách sử dụng API Pull hợp nhất.
 • Nội dung báo cáo gồm Giá trị vòng đời (LTV) nên phạm vi ngày báo cáo liên quan đến ngày phân bổ:
  • Ngày cài đặt cho báo cáo UA và Protect360
  • Phân bổ lại hoặc ngày thu hút lại trong trường hợp báo cáo nhắm mục tiêu lại
 • Ngày báo cáo sớm nhất khả dụng là ngày cài đặt ứng dụng đầu tiên.

Báo cáo dữ liệu hợp nhất UA LTV có chứa người dùng tự nhiên và không tự nhiên

Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Hoạt động hàng ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Địa lý theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
KPI phân bổ lượt xem hết (VTA)

Báo cáo VTA có sẵn bằng API Pull

Lưu ý: Nếu Meta ads là nguồn truyền thông được chọn thì sẽ có thêm các cột: Adgroup ID, Adgroup name, Adset ID, Adset name

Các trường ngày trong tệp tin CSV có định dạng yyyy-mm-dd (năm-tháng-ngày). Khi bạn mở tệp tin CSV trong Excel, các trường ngày được định dạng bằng cách sử dụng cài đặt ngày và giờ của máy tính của bạn. Hãy nhớ chọn cách hiển thị ngày thích hợp trong Excel.

Ví dụ về báo cáo hợp nhất

Các ví dụ về báo cáo có trong bảng tính

Các trường trong báo cáo hợp nhất UA

Trường Mô tả

Tên báo cáo

Đối tác (nguồn truyền thông)

Đối tác theo ngày

Hằng ngày

Địa lý

Địa lý theo ngày

Quốc gia

Quốc gia cài đặt      

 ✓

Ngày

Ngày phân bổ

 

   

Đại lý/PMD (af_prt)

Tên đại lý/đối tác

Nguồn Truyền thông (pid)

Nguồn truyền thông mang đến người dùng (pid=nguồn truyền thông)

Chiến dịch

Tên chiến dịch

(c= tên chiến dịch)

ID Chiến dịch

ID chiến dịch của Meta 

Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads

ID nhóm quảng cáo

ID nhóm quảng cáo hoặc ID quảng cáo của Meta

Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads

Tên nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo của Meta

Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads

ID Bộ quảng cáo

ID bộ quảng cáo của Meta

Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads

Tên bộ quảng cáo

Tên bộ quảng cáo của Meta

Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads Chỉ Meta ads

ARPU

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng

 

eCPI trung bình

eCPI trung bình

 

     

Lượt nhấp

Số lượt nhấp

Tỷ lệ Chuyển đổi

Số lượt cài đặt/số lượt nhấp

CTR

Tỷ lệ nhấp

 

   

{your event name}(Người dùng duy nhất)

Số người dùng duy nhất đã thực hiện sự kiện

 

{your event name} (Bộ đếm sự kiện)

Bộ đếm sự kiện

 

{your event name} (Doanh thu bằng XXX)

Doanh thu sự kiện bằng XXX trong đó XXX là loại tiền tệ được chọn bởi ứng dụng

 

Lượt hiển thị

Số lượt hiển thị

     

Lượt cài đặt

Số lượt cài đặt

Người dùng Trung thành

[mặc định] Người dùng mở ứng dụng hơn 3 lần

Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt

Tỷ lệ người dùng trung thành

     

ROI

Lợi tức đầu tư

     

Các phiên

 • Số lần mở ứng dụng không tự nhiên
 • Các phiên tự nhiên và không tự nhiên có sẵn trong phân tích Nhóm người

Tổng Chi phí

-

     

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu tạo ra từ nguồn truyền thông và chiến dịch

 

Lưu ý: Các cột hiển thị "Chỉ Meta ads" được đưa vào khi chọn Meta ads làm nguồn truyền thông duy nhất.

Nhắm mục tiêu lại

 • Báo cáo nhắm mục tiêu lại bao gồm những người dùng đã thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại và thu hút lại hoặc phân bổ lại. 
 • Trong báo cáo nhắm mục tiêu lại, không có sự phân biệt giữa người dùng tự nhiên và người dùng không tự nhiên.
 • Để nhận báo cáo nhắm mục tiêu lại qua API Pull, hãy thêm thông số & reattr=true vào URI báo cáo hiệu suất.

Báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại LTV 

Tên báo cáo Được nhóm theo
Đối tác (nguồn truyền thông) Đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Đối tác theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Hoạt động theo ngày Ngày, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia Quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch
Quốc gia theo ngày Ngày, quốc gia, đại lý, nguồn truyền thông, chiến dịch

Báo cáo hợp nhất nhắm mục tiêu lại LTV 

Trường Mô tả Đối tác Hàng ngày Đối tác theo ngày Địa lý theo ngày Địa lý
Ngày Ngày chuyển đổi - - -
Quốc gia   -  
Đại lý/PMD (af_prt) Tên đại lý/đối tác
Nguồn Truyền thông (pid)  
Chiến dịch (c)  
Lượt nhấp  
Lượt chuyển đổi  
Loại chuyển đổi Phân bổ lại hoặc thu hút lại
Tỷ lệ Chuyển đổi Lượt chuyển đổi/lượt nhấp
Các phiên  
Người dùng Trung thành  
Người dùng Trung thành/Lượt cài đặt  
Tổng Chi phí   - - - - -
eCPI trung bình   - - - - -
Tổng doanh thu  
ROI   - - - - -
ARPU   -

Báo cáo tính năng

Protect360—gian lận bị chặn

 • Các báo cáo hợp nhất về gian lận bị chặn cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện bị chặn bởi Protect360
 • Các báo cáo có sẵn thông qua API Pull. Các báo cáo này không có sẵn trên trang Export Data.
 • Phạm vi ngày liên quan đến ngày cài đặt.

Báo cáo Protect360 hợp nhất có sẵn thông qua API Pull

Tên báo cáo
Đối tác (nguồn truyền thông)
Đối tác theo ngày
Địa lý
Địa lý theo ngày
Báo cáo chiến dịch của đối tác

Hạn chế: Lý do chặn mà Bot hiển thị ngay cả trong trường hợp lý do là phiên bản ứng dụng hoặc thiếu customer user id.