Phân bổ Mời người dùng

Khái quát: Phân bổ và ghi nhận các lượt cài đặt mới bắt nguồn từ những người dùng hiện có mời bạn bè của họ sử dụng ứng dụng của bạn.

Invite_Attribution_new.png

 Cập nhật iOS 14

Phân bổ lời mời người dùng không sử dụng IDFA, vì vậy iOS 14 hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó.

Phân bổ lời mời người dùng miễn phí cho tất cả các gói tài khoản.

Tổng quan về phân bổ lời mời người dùng

Tại sao việc phân bổ lời mời người dùng lại hữu ích?

 • Nhận thông tin về những người dùng giới thiệu tốt nhất:
  Người dùng giới thiệu bạn bè của họ đến ứng dụng của bạn là những người dùng thu hút có giá trị cao mà bạn có thể muốn duy trì, nhắm mục tiêu lại hoặc khuyến khích.
 • Sử dụng thông tin người dùng giới thiệu để cá nhân hóa trải nghiệm lần đầu cho người dùng mới:
  Thay vì một tin nhắn chào mừng chung chung, bạn có thể có một tin nhắn được cá nhân hóa, có khả năng thu hút người dùng mới cao hơn nhiều. Ví dụ: "Chào mừng bạn, John! Hãy tham gia cùng người bạn Marsha của bạn trong một trận chiến hoành tráng sau khi hoàn thành hướng dẫn".
 • Biết chi phí và ROI của lời mời của người dùng để có kết quả tốt hơn:
  Lời mời của người dùng có được miễn phí không? Không hẳn. Họ sử dụng hết "bất động sản" quảng cáo ứng dụng của bạn, điều này có thể giúp bạn mang lại doanh thu do quảng cáo tạo ra. Lời mời của người dùng có mang lại cho bạn ROI tích cực so với lựa chọn thay thế không? Trong một số trường hợp, thì câu trả lời là có, và một số trường hợp khác thì không.

Bạn có thể sử dụng các thông số chi phí của AppsFlyer để chỉ định chi phí cho lượt cài đặt mời người dùng, dựa trên các lựa chọn thay thế.

 Ví dụ

Một biểu ngữ giúp bạn kiếm được $5 RPM bằng lượt xem quảng cáo (đây là một cách tuyệt vời để đo lường biểu ngữ đó). Trung bình, với tỷ lệ chuyển đổi lượt xem thành lời mời là 2% và với tỷ lệ chuyển đổi lời mời thành lượt cài đặt là 10%, bạn sẽ có thêm 2 người dùng mới từ mỗi 1.000 lượt xem. Do đó, việc sử dụng cùng một không gian biểu ngữ để quảng cáo lời mời có giá $5/2 = $2,5 cho mỗi lượt cài đặt. Thêm giá trị af_cost_value=2.5 để phản ánh chi phí này trên bảng điều khiển.


Kết hợp với các sự kiện trong ứng dụng báo cáo doanh thu, bạn có thể biết chiến dịch mời người dùng nào mang lại cho bạn kết quả tốt nhất hoặc kém nhất và kênh mời nào phù hợp nhất với mục đích của bạn.

Phương thức phân bổ lời mời người dùng hoạt động như thế nào?

Các lượt cài đặt được phân bổ cho một liên kết mời xuất hiện trên bảng điều khiển trong phần nguồn phương tiện af_app_invites.

Các kênh được sử dụng để gửi lời mời qua email, SMS, Facebook, v.v., xuất hiện trong nhóm Kênh trong phần nguồn truyền thông af_app_invites.

Invite_Attribution_2.png

Việc chọn nguồn phương tiện af_app_invites và nhóm theo Kênh sẽ hiển thị lượt nhấp và lượt cài đặt có được từ lời mời người dùng thông qua Gmail và Facebook

Hướng dẫn của nhà phát triển

Cài đặt OneLink

Phân bổ lời mời sử dụng OneLink để chuyển hướng người dùng được mời đến cửa hàng ứng dụng liên quan. OneLink cũng cho phép bạn sử dụng deferred deep linking. Deferred deep linking mở ra một hoạt động cụ thể khi người dùng khởi chạy ứng dụng. Liên kết này cũng đặt nội dung tùy chỉnh để giữ người dùng trong trường hợp cài đặt sau khi nhận được lời mời.

Đảm bảo định cấu hình OneLink chính xác cho ứng dụng của bạn:

 • Định cấu hình chuyển hướng OneLink
 • Làm theo hướng dẫn về cách thiết lập deferred deep linking - thiết lập deferred deep linking cung cấp dữ liệu mà bạn cần để đưa người dùng đến các hoạt động cụ thể hoặc thưởng cho cả người mời và người được mời theo lập trình.
 • Tùy chọn - Định cấu hình liên kết sâu OneLink - bạn không phải định cấu hình liên kết sâu OneLink nhưng thao tác này có thể hữu ích trong một số trường hợp. Ví dụ:
  • Bạn thiết lập một chiến dịch trong đó người dùng mời bạn bè của họ cài đặt ứng dụng. Cả hai đều nhận được điểm tín dụng để sử dụng trong ứng dụng. Nếu người được mời cài đặt ứng dụng, thì người mời sẽ nhận được 50 điểm tín dụng và người được mời nhận được 100 điểm tín dụng. Nếu người được mời đã cài đặt ứng dụng, thì người mời nhận được 25 điểm tín dụng và người được mời nhận được 50 điểm tín dụng. Để phân biệt giữa hai trường hợp, hãy sử dụng deferred deep linking cho trường hợp thứ nhất và liên kết sâu cho trường hợp thứ hai.

Sau khi định cấu hình đầy đủ cho OneLink, hãy lấy ID OneLink liên quan.

Trước khi gọi ra start trong ứng dụng của bạn, hãy đặt OneLink được gọi theo ID OneLink (trong ví dụ này là OPSz):

OL_template_id_en-us.jpg

 Lưu ý

Đảm bảo sử dụng ID OneLink chính xác. Nếu không, đường dẫn phân bổ đã tạo sẽ bị lỗi.

Android iOS Unity Phiên bản 4
AppsFlyerLib.getInstance().setAppInviteOneLink("ymod");

Đang tạo liên kết

Trên Android, hãy đảm bảo nhập các lib sau:

import com.appsflyer.share.ShareInviteHelper;
import com.appsflyer.share.LinkGenerator;

Lớp LinkGenerator xây dựng URL mời theo nhiều phương thức setter khác nhau, cho phép truyền thông tin bổ sung khi nhấp chuột. Thông tin này có sẵn thông qua onConversionDataSuccess khi người dùng mới chấp nhận lời mời và cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, các thông số chiến dịch và kênh sẽ hiển thị trong Bảng điều khiển AppsFlyer.

Các liên kết mời do SDK tạo có TTL là 180 ngày.

Nếu vì lý do nào đó mà không thể truy cập được API, thì LinkGenerator sẽ trả về một liên kết đầy đủ.

Android iOS Objective-C iOS Swift Unity V4
LinkGenerator linkGenerator = ShareInviteHelper.generateInviteUrl(MainActivity.this);
linkGenerator.setChannel("Gmail");
linkGenerator.addParameter("af_cost_value","2.5");
linkGenerator.addParameter("af_cost_currency","USD");
// optional - set a brand domain to the user invite link
linkGenerator.setBrandDomain("brand.domain.com");
CreateOneLinkHttpTask.ResponseListener listener = new CreateOneLinkHttpTask.ResponseListener() {
	@Override
	public void onResponse(String s) {
		Log.d("Invite Link", s);
  // write logic to let user share the invite link
	}

	@Override
	public void onResponseError(String s) {
		// handle response error
	}
};
linkGenerator.generateLink(MainActivity.this, listener);

 Lưu ý

 • onResponseonResponseError là các phương thức gọi lại để tạo URL OneLink. Chúng là một phần của giao diện CreateOneLinkHttpTask.ResponseListener và cần phải được triển khai. Chúng được sử dụng để tạo các liên kết mời mà bạn có thể đưa vào các dạng xem khác nhau trong ứng dụng.
 • Bạn có thể thêm bất kỳ thông số đường dẫn phân bổ nào trong số này vào liên kết đã tạo.
 • Các ký tự đặc biệt trong các giá trị thông số cần phải được mã hóa khi chuyển đến hàm LinkGenerator.
   

Tất cả các trình thiết lập bộ tạo liên kết

Android iOS
Tên API Mô tả Mức sử dụng

setChannel(String channel)

Kênh mà lời mời đã được gửi qua (ví dụ: Facebook/Gmail/v.v.)

Được đề xuất

setCampaign(String campaign)

Tên chiến dịch

Tùy chọn

setReferrerName(String referrerName)

Tên người dùng giới thiệu

Tùy chọn

setReferrerImageURL(String referrerImageURL)

URL đến ảnh đại diện người dùng liên kết giới thiệu

Tùy chọn

setReferrerCustomerId(String referrerCustomerID)

Đặt thông số customer_user_id của người dùng liên kết giới thiệu

Tùy chọn

addParameter(String key, String value)

Một thông số tùy chỉnh giá trị mã khóa duy nhất

Tùy chọn

addParameters(Map<String, String> parameters)

Các thông số tùy chỉnh giá trị nhiều mã khóa

Tùy chọn

setBrandDomain(String domain)

Tên miền thương hiệu

Tùy chọn

Yêu cầu tạo liên kết gắn thương hiệu

Ghi nhận lời mời của người gửi

Bạn nên tạo sự kiện trong ứng dụng sau khi lời mời được gửi để ghi nhận lời mời từ quan điểm của người gửi. Điều này cho phép bạn tìm những người dùng có xu hướng mời bạn bè và các nguồn phương tiện giúp bạn có được những người dùng này.

Bạn có thể gửi một sự kiện trong ứng dụng thông thường hoặc sử dụng logInvite để thay thế. logInvite là một sự kiện được tạo sẵn trong ứng dụng được đóng gói trong một API để sử dụng dễ dàng hơn.

Android iOS
ShareInviteHelper.logInvite(context, channel, additionalParametersForTheEvent_optional);

Truy xuất dữ liệu phân bổ sau khi người dùng được mời cài đặt

Tất cả các thông số được chuyển vào trình tạo liên kết đều có sẵn bằng cách gọi onConversionDataSuccess. Điều này cho phép bạn truy xuất các thông số có liên quan (chẳng hạn như tên người giới thiệu và URL ảnh đại diện) và cá nhân hóa trải nghiệm lần đầu cho người dùng mới. Đây là một ví dụ về dữ liệu phân bổ được onConversionDataSuccess trả về:

{
	"attribute": "is_first_launch" = "true"
	"attribute": "click_time" = "2019-04-04 08:33:05.668"
	"attribute": "af_referrer_customer_id" = "CUSTOMER_USER_ID"
	"attribute": "shortlink" = "12a3b456"
	"attribute": "af_referrer_uid" = "1234567890123-4567890123456789012"
	"attribute": "af_siteid" = "com.company.app"
	"attribute": "install_time" = "2019-04-04 08:33:45.286"
	"attribute": "cost_cents_USD" = "0"
	"attribute": "campaign" = "None"
	"attribute": "af_click_lookback" = "7d"
	"attribute": "orig_cost" = "0.0"
	"attribute": "af_status" = "Non-organic"
	"attribute": "iscache" = "true"
	"attribute": "media_source" = "af_app_invites"
}

Thông tin thêm về việc sử dụng dữ liệu chuyển đổi: iOSAndroid.

Sử dụng liên kết lời mời người dùng để thu hút lại

Bạn có thể sử dụng các liên kết mời người dùng để thu hút lại. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng người dùng được mời đã cài đặt ứng dụng. Nếu người dùng không có ứng dụng nhận được liên kết mời người dùng và cài đặt ứng dụng, thì một lượt nhấp sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển nhắm mục tiêu lại, nhưng lượt cài đặt sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển tổng quan.

Để sử dụng các liên kết lời mời người dùng để thu hút lại, hãy thêm thông số is_retargeting và đặt thông số này thành true bằng cách sử dụng phương thức addParameter:

Android iOS Unity Phiên bản 4
AppsFlyerLib.getInstance().addParameter("is_retargeting", "true");

Thưởng cho lời mời người dùng

Bạn có thể thưởng cho những người dùng mời bạn bè của họ cài đặt ứng dụng của bạn. Qua đó, bạn khuyến khích người dùng mời bạn bè của họ. Đây là một cách tuyệt vời giúp bạn mở rộng cơ sở người dùng và tăng doanh thu.

Thời điểm thưởng

Bạn có thể thưởng cho người dùng khi bạn bè của họ cài đặt ứng dụng của bạn sau khi được mời. Bạn cũng có thể thưởng cho người dùng khi bạn bè của họ thực hiện một số sự kiện trong ứng dụng, chẳng hạn như mua hàng trong ứng dụng của bạn.

Thưởng cho người dùng khi cài đặt

Khi người dùng được mời cài đặt ứng dụng, ID của người dùng giới thiệu sẽ được tìm thấy trong dữ liệu chuyển đổi trong SDK:

 • af_referrer_uid - là ID AppsFlyer của người dùng gửi lời mời
 • af_referrer_customer_id - là customer user ID của người dùng gửi lời mời. Chỉ xuất hiện trong dữ liệu chuyển đổi nếu bạn đặt customer user ID cho người dùng này.

Sử dụng ID người giới thiệu để thưởng khi cài đặt

Jenny mời Nivi cài đặt ứng dụng của bạn.

 1. Khi Nivi khởi chạy ứng dụng, ứng dụng sẽ tìm nạp ID người giới thiệu của Jenny
 2. Ứng dụng gửi ID người giới thiệu đến backend của bạn
 3. Trong backend của bạn, hãy thêm ID người giới thiệu của Jenny vào danh sách người dùng được thưởng
 4. Khi Jenny khởi chạy ứng dụng của mình, hãy kiểm tra xem ID người giới thiệu của cô ấy có trong danh sách người dùng được thưởng hay không
 5. Nếu đúng, thì thưởng cho cô ấy

Thưởng cho người dùng trong sự kiện trong ứng dụng

Nếu bạn muốn tạo doanh thu thông qua lời mời của người dùng, thì thay vì chỉ có được người dùng, bạn có thể thưởng cho các sự kiện trong ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn chỉ thưởng cho người dùng giới thiệu khi người dùng được mời thực hiện một sự kiện trong ứng dụng như mua hàng hoặc đăng ký.

Quy trình thưởng cho sự kiện trong ứng dụng

Jenny mời Nivi cài đặt ứng dụng của bạn.

Đặt thông số af_sub1 trên Liên kết Lời mời

 1. Khi Jenny mời Nivi, hãy tạo liên kết lời mời
 2. Trong liên kết lời mời, hãy đặt thông số af_sub1=<JENNY_USER_ID>

Nivi cài đặt ứng dụng và mua hàng. Khi anh ấy mua hàng, một sự kiện trong ứng dụng sẽ được gửi đến AppsFlyer. Sự kiện trong ứng dụng này có sub1=<JENNY_USER_ID> liên kết với sự kiện.

Sử dụng af_sub1 để Cập nhật Danh sách Người dùng sẽ được Thưởng

 1. Lấy dữ liệu sự kiện trong ứng dụng bằng cách sử dụng API kéo hoặc lấy dữ liệu sự kiện trong ứng dụng từ API đẩy
 2. Trong dữ liệu, hãy tìm các sự kiện có af_app_invites làm nguồn phương tiện
 3. Các sự kiện như vậy có af_sub1 được liên kết có chứa ID người giới thiệu
 4. Lưu trữ ID người giới thiệu trong danh sách người dùng được thưởng

Thưởng cho Jenny

 1. Khi Jenny khởi chạy ứng dụng của mình, hãy kiểm tra xem ID người giới thiệu của cô ấy có trong danh sách người dùng được thưởng hay không
 2. Nếu đúng, thì thưởng cho cô ấy

Các chế độ xem bảng điều khiển tùy chỉnh

Dưới đây là các chế độ xem có sẵn của Bảng điều khiển tùy chỉnh hiển thị thông tin lời mời người dùng:

Invite_Attribution_3.png

Invite_Attribution_4.png

Điểm hạn chế

Mức giới hạn Mô tả
Phiên bản SDK Phải có SDK AppsFlyer phiên bản 4.8.0+ và SDK Unity phiên bản 4.17.0+.
Trang đích của ứng dụng mạng xã hội Liên kết được tạo từ lời mời của người dùng không thể triển khai các trang đích của ứng dụng mạng xã hội.