Hướng dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Phân bổ nhắm mục tiêu lại ho phép nhà quảng cáo đo lường và phân tích các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của họ và tác động của chúng lên KPI người dùng.

 Quan trọng!

Chiến dịch retargeting với các mạng không phải SRN thường xuyên dựa trên liên kết sâu hoặc tính năng phát hiện thiết bị để chuyển hướng. Nếu bạn định đo lường các chiến dịch retargeting với các mạng không phải SRN, hãy bắt đầu bằng các hướng dẫn trên.

Loại chuyển đổi

Các loại chuyển đổi của chiến dịch nhắm mục tiêu lại:

Thu hút lại (Re-engagement)
Bao gồm những người dùng đã có ứng dụng và tham gia vào chiến dịch nhắm mục tiêu lại.
Ghi công lại
Bao gồm những người dùng gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng, và sau đó, trong thời gian phân bổ lại, cài đặt lại ứng dụng, sau khi tham gia một chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Loại tương tác lại

Khi người dùng hiện tại tham gia vào chiến dịch nhắm mục tiêu lại, có hai loại thu hút lại:

Deep Linking
Ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khởi chạy ngay lập tức sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm mục tiêu lại. Khoảng cách thời gian nhấp chuột để thu hút lại (trong cột dữ liệu thô event_time ) trong trường hợp này là 0.
Tương tác lại không trực tiếp
Người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm mục tiêu lại. AppsFlyer mở thời gian xem lại lượt nhấp chuột và người dùng được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng. Nếu người dùng khởi chạy ứng dụng trong thời gian xem lại, lượt tương tác sẽ được ghi nhận.  

Nhắm mục tiêu lại đối tác tích hợp

Để xem danh sách các đối tác tích hợp AppsFlyer, vui lòng truy cập Đối tác tích hợp, và chọn Mạng nhắm mục tiêu lại.

Retargeting_Integrated_Partners.png

Nhấp vào bên dưới để xem danh sách đối tác hỗ trợ ghi công retargeting.

Danh sách đối tác retargeting

Nguồn truyền thông (media Source) Logo công ty

Aarki

aarki.png

Accesstrade Vietnam

accesstrade_logo.png

Accordant Media

Accordant_media_logo.jpg

Adikteev

adikteev.png

AdRoll

adroll_logo.png

Amberads

Appier

appier_logo.png

Applovin

Appnext

BackinApp

backinapp_logo.png

Bidmotion

BigaBid

bigabid_logo.png

BlisMedia

Blismedia_logo.png

C8 Network

c8_network_logo.jpg

Cauly

Cauly_logo.png

Criteo

Cyberagent

Cyberagent_logo.gif

Datalift Retargeting

Dynalist

dynalyst_logo.png

Eatigo International

eatigo.png

Enliple

Enliple_logo.png

Facebook

Full Speed Inc

full_speed_inc_logo.png

GetLoyal

get_loyal.png

Google Ads

gads_logo.png

i-mobile

i-mobile_logo.jpg

Inflectomedia

inflectomedia_logo.png

Inmobi

investing.com

investing.com_logo.png

Iotec

iotec_logo.jpg

Ironsource

ironsource_logo.png

jampp

jampp.png

Liftoff

Mapp Digital

mapp_digital_logo.png

MediaMath

mediamath_logo.png

MicroAd

microad_logo.png

Mobilewalla

mobilewalla_logo.png

Oracle Responsys

Oracle_Responsys_logo.png

Phunware

phunware_logo.png

Remerge

remerge_logo.png

ScaleOut

scaleout_logo.png

Shopback

shopback_logo.png

Smadex

smadex.png

RevX

Startapp

Taiwan Mobile

taiwan_mobile_logo.jpg

Tapcommerce

Tapsense

Taskbucks

taskbucks_logo.png

Tyroo

YouAppi

YouAPPi_Logo.jpg

WiderPlanet

wider_planet_logo.jpg

Vizury

Zucks

zucks_logo.png
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này