Hướng dẫn phân bổ nhắm mục tiêu lại

Phân bổ nhắm mục tiêu lại ho phép nhà quảng cáo đo lường và phân tích các chiến dịch nhắm mục tiêu lại của họ và tác động của chúng lên KPI người dùng.

Chiến dịch nhắm lại mục tiêu với các mạng không thuộc SRN thường xuyên dựa trên liên kết sâu hoặc tính năng phát hiện thiết bị để chuyển hướng. Nếu đúng như vậy, trước hết hãy đọc các hướng dẫn này. 

Loại chuyển đổi

Chiến dịch nhắm lại mục tiêu có các loại chuyển đổi người dùng sau:

Thu hút lại (Re-engagement)
Người dùng có ứng dụng và tham gia vào chiến dịch nhắm lại mục tiêu.
Ghi công lại
Người dùng gỡ cài đặt ứng dụng, rồi sau khi tham gia vào chiến dịch nhắm lại mục tiêu, cài đặt ứng dụng, trong khoảng thời gian phân bổ lại.  

Loại tương tác lại

Khi người dùng hiện tại tham gia vào chiến dịch nhắm mục tiêu lại, có hai loại thu hút lại:

Deep Linking
ứng dụng khởi chạy ngay sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm lại mục tiêu. Khoảng thời gian nhấp để tương tác lại là 0.  
Tương tác lại không trực tiếp
Người dùng nhấp vào quảng cáo nhắm lại mục tiêu. AppsFlyer sẽ mở ra một khoảng thời gian xem lại lượt nhấp. Người dùng được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng. Nếu người dùng khởi chạy ứng dụng trong thời gian xem lại, lượt tương tác sẽ được ghi nhận.  

Nhắm mục tiêu lại đối tác tích hợp

Để xem danh sách các đối tác tích hợp AppsFlyer, vui lòng truy cập Đối tác tích hợp, và chọn Mạng nhắm mục tiêu lại.

Danh sách đối tác retargeting

Nguồn truyền thông (media Source) Logo công ty

Aarki

aarki.png

Accesstrade Vietnam

accesstrade_logo.png

Accordant Media

Accordant_media_logo.jpg

Adikteev

adikteev.png

AdRoll

adroll_logo.png

Amberads

Appier

appier_logo.png

Applovin

Appnext

BackinApp

backinapp_logo.png

Bidmotion

BigaBid

bigabid_logo.png

BlisMedia

Blismedia_logo.png

C8 Network

c8_network_logo.jpg

Cauly

Cauly_logo.png

Criteo

Cyberagent

Cyberagent_logo.gif

Datalift Retargeting

Dynalist

dynalyst_logo.png

Eatigo International

eatigo.png

Enliple

Enliple_logo.png

Facebook

Full Speed Inc

full_speed_inc_logo.png

GetLoyal

get_loyal.png

Google Ads

gads_logo.png

i-mobile

i-mobile_logo.jpg

Inflectomedia

inflectomedia_logo.png

Inmobi

investing.com

investing.com_logo.png

Iotec

iotec_logo.jpg

Ironsource

ironsource_logo.png

jampp

jampp.png

Liftoff

Mapp Digital

mapp_digital_logo.png

MediaMath

mediamath_logo.png

MicroAd

microad_logo.png

Mobilewalla

mobilewalla_logo.png

Oracle Responsys

Oracle_Responsys_logo.png

Persona.ly

persona.ly.png

Phunware

phunware_logo.png

Remerge

remerge_logo.png

ScaleOut

scaleout_logo.png

Shopback

shopback_logo.png

Smadex

smadex.png

RevX

Startapp

Taboola

taboola.png

Taiwan Mobile

taiwan_mobile_logo.jpg

Taskbucks

taskbucks_logo.png

Tyroo

YouAppi

YouAPPi_Logo.jpg

WiderPlanet

wider_planet_logo.jpg

Vizury

Zucks

zucks_logo.png

 Lời khuyên

Bạn có biết rằng nhắm lại mục tiêu ứng dụng thúc đẩy doanh thu tăng 63%, cao hơn 50% so với chỉ mỗi UA không? Hãy đọc bài nghiên cứu của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này