Hướng dẫn chống gian lận Protect360

Khái quát: Gian lận liên quan đến phân bổ là một thách thức đáng kể trong ngành ứng dụng. Tình trạng gian lận này làm cạn kiệt ngân sách tiếp thị, xâm phạm dữ liệu hiệu suất tiếp thị và có thể biến các chiến dịch thành công thành thất bại. Protect360 cung cấp biện pháp bảo vệ và phát hiện gian lận theo thời gian thực. 

Fraud_image.png

Protect360 là gì?

Protect360 là một giải pháp bảo vệ khỏi gian lận nhằm ngăn chặn gian lận liên quan đến phân bổ. Giải pháp bao gồm các công cụ năng động có thể phát hiện gian lận và chặn phân bổ gian lận.

Bằng cách sử dụng công cụ phân tích hành vi và máy học, quy mô của AppsFlyer, Protect360 cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các hình thức gian lận lượt cài đặt/lượt nhấp mới và đã biết, bao gồm bot và các hành vi bất thường. 

Protect360 guards marketers from fraud attempts at the device, publisher, and media source levels.

Hỗ trợ các lớp bảo vệ sau:

 • Chặn gian lận theo thời gian thực
 • Hậu phân bổ

Chặn gian lận theo thời gian thực

Lớp bảo vệ chống gian lận đầu tiên là chặn phân bổ các nguồn đa phương tiện gian lận theo thời gian thực. Lưu ý: Protect360 không bao giờ chặn cài đặt ứng dụng. Chỉ chặn các sự kiện phân bổ gian lận. 

Để biết thêm chi tiết về các bước tiếp theo với các sự kiện bị chăn, hãy truy cập tại đây.

Gian lận hậu phân bổ

Lớp bảo vệ chống gian lận thứ hai liên quan đến các sự kiện gian lận vốn chỉ có thể được phát hiện sau khi cài đặt và phân bổ theo thời gian thực

Sau khi Protect360 xác định các lượt cài đặt là gian lận sau khi sự việc đã xảy ra, các gian lận này không thể bị xóa bỏ nhưng vẫn sẽ bị coi là gian lận thực và sẽ không được tính tiền.

Khi một nguồn, như mạng quảng cáo, ID trang web hoặc quốc gia được xác định là gian lận:

 • Các lượt nhấp tương lai từ nguồn đó sẽ bị chặn.
 • Các lượt cài đặt trước đây, từ đầu tháng hiện tại cho tới nay, sẽ bị dán nhãn là gian lận hậu phân bổ nhưng không bị xóa khỏi dữ liệu.
 • Các lượt cài đặt trước đây từ đầu tháng hiện tại không bị thay đổi.

Các ví dụ về gian lận hậu phân bổ:

 • Các lượt cài đặt gần như định kỳ với các dấu hiệu gian lận sau đó trong các sự kiện trong ứng dụng
 • Hình thức gian lận mới được biết đến
 • Các lượt cài đặt được coi là gian lận chỉ sau khi các thuật toán phát hiện bất thường thu thập đủ dữ liệu thống kê về các lượt cài đặt của bất kỳ nhà phát hành nào

Cách sử dụng Protect360?

Trong các tab còn lại của bài viết này, chúng tôi giải thích cách thức hoạt động của Protect360, cách sử dụng bảng điều khiển Protect360 và cách tận dụng lợi ích từ dữ liệu thô. Sử dụng các nguyên tắc sau trong việc triển khai Protect360:

 • Vào đầu mỗi tháng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản trong mỗi mạng quảng cáo nơi xảy ra gian lận.
 • Thông báo cho họ về số lượt cài đặt gian lận: bị chặn và hậu phân bổ.
 • Chia sẻ dữ liệu thô về hành vi gian lận với mạng để đối chiếu và tối ưu hóa lưu lượng truy cập của mạng đó.

Bảng bên dưới mô tả vị trí dữ liệu cho cả hai lớp bảo vệ trong AppsFlyer:

  Hợp nhất Dữ liệu thô
Chặn gian lận theo thời gian thực Bảng điều khiển của Protect360 Trang Dữ liệu xuất
Gian lận hậu phân bổ Bảng điều khiển của Protect360 Bảng điều khiển của Protect360
 • Trang thông tin bất thường cung cấp thông tin về các nguồn đa phương tiện có các lượt cài đặt với giá trị CTIT bất thường khi so sánh với các nguồn đáng tin cậy khác.
  Truy cập trang để tìm hiểu về các bất thường này. Tham khảo chéo các lượt cài đặt khả nghi với dữ liệu lượt cài đặt thô của bạn và tìm kiếm các dấu hiệu đáng nghi như số phiên bản của ứng dụng lạ, phiên bản hệ điều hành cũ, vị trí khác biệt, v.v. 
 • Sử dụng Quy tắc xác thực để chặn cài đặt với các giá trị CTIT ngắn. Protect360 tự động chặn cài đặt có giá trị CTIT rất thấp.

 Lời khuyên

Gian lận ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống ngành dọc của bạn?
Khám phá Hướng dẫn chuẩn gian lận lượt cài đặt ứng dụng của chúng tôi bao gồm một loạt các thông số.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này