Hướng dẫn chống gian lận Protect360

best_practices.png

Giới thiệu

Gian lận di động được coi là vấn đề đáng báo động nhất trong ngành. Gian lận làm cạn kiệt ngân sách tiếp thị, xâm phạm dữ liệu hiệu suất tiếp thị và biến các chiến dịch thành công thành thất bại.

Để chống lại gian lận di động, AppsFlyer đã phát triển giải pháp phát hiện và bảo vệ chống gian lận theo thời gian thực và toàn diện nhất trong ngành - nền tảng Protect360.

Protect360 là tính năng cao cấp của AppsFlyer, tính năng bổ sung cho các gói hiện có. Để biết mức giá cụ thể, vui lòng liên hệ CSM AppsFlyer của bạn hoặc gửi email tới hello@appsflyer.com.

Protect360 là gì?

Protect360 là giải pháp chống gian lận cấp Doanh nghiệp của AppsFlyer. Đó là một bộ công cụ thay đổi linh hoạt, có khả năng phát hiện và chặn các lượt cài đặt giả mạo và sự kiện hậu cài đặt cho các chuyên gia tiếp thị hàng đầu ngày nay. Bằng công cụ phân tích hành vi và máy học, quy mô duy nhất của AppsFlyer, Protect360 cung cấp khả năng bảo vệ vô song chống lại các gian lận lượt cài đặt/lượt nhấp, bot và các bất thường trong hành vi mới và đã biết.

Protect360 bảo vệ các chuyên gia tiếp thị khỏi các hành vi gian lận ở cấp độ thiết bị, cấp độ nhà phát hành và lên đến cấp độ nguồn phương tiện.

Có 2 lớp bảo vệ phục vụ khách hàng của Protect360: Chặn theo thời gian thực và Hậu phân bổ.

Chặn gian lận theo thời gian thực

Lớp đầu tiên của cơ chế bảo vệ chống gian lận là một bộ công cụ tự động chặn các nguồn và thiết bị nghi ngờ có hoạt động gian lận theo thời gian thực

Để biết thêm chi tiết về các bước tiếp theo với các sự kiện bị chăn, hãy truy cập tại đây.

Gian lận hậu phân bổ

Lớp bảo vệ chống gian lận thứ hai liên quan đến các sự kiện gian lận vốn chỉ có thể được phát hiện sau khi cài đặt và phân bổ theo thời gian thực

Sau khi Protect360 xác định các lượt cài đặt là gian lận sau khi sự việc đã xảy ra, các gian lận này không thể bị xóa bỏ nhưng vẫn sẽ bị coi là gian lận thực và sẽ không được tính tiền.

Sau khi nguồn (ví dụ: mạng quảng cáo, ID trang, quốc gia) được xác định là gian lận:

 • Các lượt nhấp tương lai từ nguồn đó sẽ bị chặn.
 • Các lượt cài đặt trước đây, từ đầu tháng hiện tại cho tới nay, sẽ bị dán nhãn là gian lận hậu phân bổ nhưng không bị xóa khỏi dữ liệu.
 • Các lượt cài đặt trước đây từ đầu tháng hiện tại không bị thay đổi.

Các ví dụ về gian lận hậu phân bổ:

 • Các lượt cài đặt gần như định kỳ với các dấu hiệu gian lận sau đó trong các sự kiện trong ứng dụng
 • Hình thức gian lận mới được biết đến
 • Các lượt cài đặt được coi là gian lận chỉ sau khi các thuật toán phát hiện bất thường thu thập đủ dữ liệu thống kê về các lượt cài đặt của bất kỳ nhà phát hành nào

Cách sử dụng Protect360?

Trong các tab tiếp theo của bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả cách hiểu và sử dụng dữ liệu thô và bảng điều khiển của Protect360. Chúng tôi giới thiệu các nguyên tắc sau đây cho các nhà quảng cáo sử dụng Protect360:

  1. Đầu mỗi tháng, hãy liên hệ với quản lý tài khoản tại mỗi mạng quảng cáo có xảy ra tình trạng gian lận. Thông báo cho họ tổng số lượt cài đặt gian lận, bị chặn và hậu phân bổ.
  2. Chia sẻ dữ liệu thô về hành vi gian lận với mạng để đối chiếu và tối ưu hóa lưu lượng truy cập của mạng đó. Bảng bên dưới mô tả vị trí dữ liệu cho cả hai lớp bảo vệ trong AppsFlyer:
  Hợp nhất Dữ liệu thô
Chặn gian lận theo thời gian thực Bảng điều khiển của Protect360 Trang Dữ liệu xuất
Gian lận hậu phân bổ Bảng điều khiển của Protect360 Bảng điều khiển của Protect360
 • Trang thông tin bất thường cung cấp thông tin về các nguồn phương tiện có các lượt cài đặt với giá trị CTIT bất thường khi so sánh với các nguồn đáng tin cậy khác.
  Truy cập trang để tìm hiểu về các bất thường này. Tham khảo chéo các lượt cài đặt khả nghi với dữ liệu lượt cài đặt thô của bạn và tìm kiếm các dấu hiệu đáng nghi như số phiên bản ứng dụng lạ, phiên bản hệ điều hành cũ, vị trí khác biệt, v.v. 
  Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Quy tắc xác thực để chặn các lượt cài đặt có giá trị CTIT ngắn (mặc dù Protect360 tự động chặn các lượt cài đặt có giá trị CTIT rất ngắn).
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này