Hướng dẫn chống gian lận Protect360

Khái quát: Gian lận liên quan đến phân bổ là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp ứng dụng. Gian lận làm cạn kiệt ngân sách tiếp thị, xâm phạm dữ liệu hiệu suất tiếp thị và biến các chiến dịch thành công thành thất bại. Protect360 cung cấp cho chủ sở hữu ứng dụng biện pháp bảo vệ và phát hiện gian lận theo thời gian thực.

Protect360_-_Product_Master_Deck.jpg

Protect360 là gì?

Protect360:

 • Protects against attribution fraud. It consists of dynamic tools that detect fraud and block fraudulent attribution.
 • Uses AppsFlyer scale, machine learning, and behavioral analysis to provide cover against known and new forms of click/install fraud including bots and behavioral anomalies.
 • Guards marketers from fraud at the device, publisher, and media source levels.
 • Uses a layered approach of real-time fraud blocking and post-attribution fraud identification

Chặn gian lận theo thời gian thực

The first layer of anti-fraud protection blocks the attribution of fraudulent media sources in real-time: Protect360 automatically blocks fraudulent installs and in-app events in real-time.

Note: Protect360 does not impact the app user experience. In case of fraud attempts involving real users, app installs complete normally, and only the attribution data is affected. 

Giới thiệu về sự kiện bị chặn

Gian lận hậu phân bổ

The second layer of anti-fraud protection relates to fraudulent events, detected after the install and real-time attribution.

When installs are detected as fraudulent in retrospect, they can't be erased, but need to be treated as real fraud and not charged for.

Khi một nguồn, như mạng quảng cáo, ID trang web hoặc quốc gia được xác định là gian lận:

 • Các lượt nhấp tương lai từ nguồn đó sẽ bị chặn.
 • Past installs:
  • From the start of the current calendar month until the present, are labeled as post-attribution fraud, but not erased from the data. As of January 2020, advertiser invoices are credited for the attribution fees of these installs.
  • From before the start of the current month, are not changed.
 • In-app events occurring:
  • Up until the install labeling: labeled as fraud.
  • After the install labeling: labeled as fraud.

Examples of post-attribution fraud:

 • Các lượt cài đặt gần như định kỳ với các dấu hiệu gian lận sau đó trong các sự kiện trong ứng dụng
 • A new form of fraud found
 • Các lượt cài đặt được coi là gian lận chỉ sau khi các thuật toán phát hiện bất thường thu thập đủ dữ liệu thống kê về các lượt cài đặt của bất kỳ nhà phát hành nào

Fraud reconciliation with ad networks

With Protect360 advertisers gain the raw data needed to reconcile fraudulent installs and in-app events with ad networks.

To reconcile CPI-based campaigns using Protect360:

 • Vào đầu mỗi tháng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản trong mỗi mạng quảng cáo nơi xảy ra gian lận.
 • Collect the relevant fraudulent installs raw data from the Blocked installs and post-attribution installs reports.
 • Chia sẻ dữ liệu thô về hành vi gian lận với mạng để đối chiếu và tối ưu hóa lưu lượng truy cập của mạng đó.
 • It's possible to create a raw data report which includes just the valid installs, but excludes post-attribution fraudulent installs. To do this, you need to download the monthly Attributed UA installs report and exclude all entries from the Post-attribution installs report.

To reconcile CPA/CPE-based campaigns using Protect360:

 • Vào đầu mỗi tháng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản trong mỗi mạng quảng cáo nơi xảy ra gian lận.
 • Collect the relevant fraudulent in-app events raw data from the Blocked in-app events and Post-attribution In-app events reports.
 • Share the fraud raw-data with the network for reconciliation and optimization of their traffic.
 • It's possible to create a raw data report which includes just the valid IAEs, but excludes post-attribution fraudulent events. To do this, you need to download the monthly Attributed UA in-app events report and exclude all entries from the Post-attribution in-app events report. 

Cách sử dụng Protect360?

In the remaining tabs of this article, we explain how Protect360 works, how to use the Protect360 dashboard, and how to use raw data reports.

Bảng bên dưới mô tả vị trí dữ liệu cho cả hai lớp bảo vệ trong AppsFlyer:

  Hợp nhất Dữ liệu thô
Chặn gian lận theo thời gian thực Bảng điều khiển của Protect360 Export Data page/Pull API
Gian lận hậu phân bổ Bảng điều khiển của Protect360 API Pull
 • Trang thông tin bất thường cung cấp thông tin về các nguồn đa phương tiện có các lượt cài đặt với giá trị CTIT bất thường khi so sánh với các nguồn đáng tin cậy khác.
  Truy cập trang để tìm hiểu về các bất thường này. Tham khảo chéo các lượt cài đặt khả nghi với dữ liệu lượt cài đặt thô của bạn và tìm kiếm các dấu hiệu đáng nghi như số phiên bản của ứng dụng lạ, phiên bản hệ điều hành cũ, vị trí khác biệt, v.v. 
 • Use Validation rules to block installs with short CTIT values. Protect360 automatically blocks installs with very low CTIT values.

 Lời khuyên

Gian lận ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống ngành dọc của bạn?
Khám phá Hướng dẫn chuẩn gian lận lượt cài đặt ứng dụng của chúng tôi bao gồm một loạt các thông số.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này