Cấu hình chiến dịch Trade Desk

Khái quát: The Trade Desk, một đối tác tích hợp mạng quảng cáo của AppsFlyer, sử dụng giải pháp quảng cáo di động nâng cao của mình để phát triển các chiến dịch chiến lược, thông minh và có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng sử dụng nhiều thiết bị. The Trade Desk cung cấp phân bổ di động dựa trên lượt nhấp, phân bổ di động lượt xem qua và nhắm mục tiêu lại dựa trên lượt nhấp, tất cả đều có thể được ghi nhận thông qua AppsFlyer.

Thiết lập The Trade Desk (TTD)

Thực hiện theo các bước sau để bật tính năng đo lường chiến dịch AppsFlyer.

Bước 1: Xác định sự kiện chuyển đổi trong TTD

 1. Trên menu bên trái của trang nhà quảng cáo TTD của bạn, hãy nhấp vào DATA.
 2. Từ menu trên cùng, nhấp vào Add App Data.
 3. Nhập các trường sau trên trang Create App Data:
  • App Name: Nhập tên của ứng dụng.
  • Operating System: Chọn Android hoặc iOS
   Lưu ý: TTD hỗ trợ CTV trong cả 2 tùy chọn Android và iOS.
  • Tracking Vendor: Chọn AppsFlyer.
  • Events: Nhấp vào ADD EVENT để thêm sự kiện chuyển đổi và nhập các trường: 
   • EVENT NAME: Nhập tên sự kiện.
    Lưu ý: Đảm bảo tên được viết giống hệt như trong AppsFlyer, bao gồm cả viết hoa, dấu cách và ký hiệu.
   • [Tùy chọn] DESCRIPTION: Thêm mô tả. 
   • [Tùy chọn] USAGE OF COLLECTED DATA: Chọn Attribution. Tùy chọn này bao gồm cả phân bổ và nhắm mục tiêu lại.
   • Để thêm nhiều sự kiện hơn, hãy nhấp vào ADD EVENT và lặp lại quy trình.
  • Conversion Credit Source: Chọn nguồn để phân bổ chuyển đổi, tức là AppsFlyer hoặc The Trade Desk. 
   Lưu ý:
   • Để đo lường trên nhiều thiết bị và lượng mua TTD, hãy chọn The Trade Desk.
    Để có cái nhìn tổng thể về đo lường không chỉ trong TTD, hãy chọn AppsFlyer.
   • Không bao giờ thay đổi lựa chọn này trong một chiến dịch. 
   • Đảm bảo chọn đúng nguồn trước khi nhấp vào CREATE APP DATA. Bạn không thể thay đổi nguồn được tính lượt chuyển đổi của mình trong chiến dịch.
 4. Nhấp vào CREATE APP DATA.

Bước 2: Xác định sự kiện chuyển đổi trong AppsFlyer

Để AppsFlyer xác định các sự kiện chuyển đổi và cho phép bạn gửi bài đăng lại sự kiện tới TTD, trước tiên bạn phải tích hợp TTD với AppsFlyer và thiết lập các cấu hình sau:

 • Cài đặt tích hợp (bao gồm cả cấu hình đăng lại sự kiện)
 • Đường dẫn phân bổ
 • Quyền

Bước 3: Ánh xạ các sự kiện chuyển đổi được xác định từ AppsFlyer 

 1. Từ menu bên trái của TTD, hãy nhấp vào CAMPAIGNS.
 2. Cuộn xuống đến Campaigns và chọn một chiến dịch từ danh sách.
 3. Nhấp vào Edit Reporting & Attribution.
 4. Nhấp vào ADD CONVERSION DATA SOURCE.
 5. Trong CONVERSION DATA SOURCE, chọn hoặc nhập AppsFlyer. Các sự kiện AppsFlyer hiện được ánh xạ tới các sự kiện TTD.
 6. KHÁI NIỆM VỀ TRÊN NHIỀU THIẾT BỊ:
  • Nếu bạn đã chọn ở Bước 1 (Nguồn Được tính Lượt chuyển đổi) là để lượt chuyển đổi được TTD phân bổ, hãy chọn ở đây Household để xem lượt chuyển đổi trong tất cả các kênh có sẵn (chẳng hạn như trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và CTV).
  • Nếu bạn đã chọn AppsFlyer ở Bước 1, hãy chọn ở đây None.
 7. Nhấp vào SAVE.

Bước 4: Thêm trình theo dõi lượt nhấp và lượt hiển thị vào quảng cáo chiến dịch

Trong bước này, bạn sẽ thêm các trình theo dõi lượt nhấp và lượt hiển thị đã được tạo trong AppsFlyer vào từng quảng cáo trong TTD.

 1. Trong CAMPAIGNS ở menu bên trái của TTD, hãy nhấp vào CREATIVES từ thẻ trên cùng.
 2. Chọn một quảng cáo từ danh sách quảng cáo được liên kết với chiến dịch hiện tại.
 3. Cuộn xuống đến Tracking.
 4. Sao chép các đường dẫn phân bổ (lượt nhấp và lượt xem) từ AppsFlyer và dán chúng vào từng trường 1x1 Pixel Impression Tracking URL
 5. Nhấp vào SAVE CHANGES.
 6. Lặp lại bước này cho từng quảng cáo được liên kết với chiến dịch. 

 Lưu ý

Nếu bạn đã chọn để các lượt chuyển đổi sẽ do TTD phân bổ (ở Bước 1), bạn có thể chỉnh sửa khung thời gian phân bổ:

 1. Từ menu biểu tượng ở bên phải của bất kỳ trang TTD nào, hãy nhấp vào bánh răng để mở Tùy chọn Nhà quảng cáo.
 2. Cuộn xuống đến Attribution Windows và nhấp vào nút chỉnh sửa ở bên phải.
 3. Từ trang Manage Attribution Windows, hãy chỉnh sửa khung thời gian phân bổ:
  • De-duplication Windows: Số lượt chuyển đổi bạn có thể thấy trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Campaign Attribution Windows: Khoảng thời gian từ khi hiển thị quảng cáo đến khi chuyển đổi.
 4. Nhấp vào SAVE.

Tích hợp TTD với AppsFlyer

Quá trình thiết lập được thực hiện từ trang Active Integrations, nhưng để tìm đối tác, trước tiên bạn phải truy cập vào marketplace

Để kích hoạt tích hợp:

 1. Truy cập Marketplace: Từ menu trên cùng của bất kỳ trang AppsFlyer nào, hãy nhấp vào Marketplace
 2. Tìm kiếm và chọn đối tác.
 3. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập tích hợp.
 4. Trong tab Integration, bật tùy chọn Activate partner.
  Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (được kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác.
 5. Hoàn thành cấu hình bằng cách sử dụng các tab có liên quan, như được mô tả bên dưới.

Cửa sổ cấu hình TTD bao gồm ba thẻ hoạt động: Integration, Attribution link và Permissions. Nhấp vào các mục bên dưới để đọc về thiết lập các tab.

Để biết mô tả chi tiết về Tiêu đề Cửa sổ Cấu hình Đối tác, hãy nhấp vào đây.

Tab tích hợp

Kích hoạt đối tác

Trong lần truy cập đầu tiên, bạn sẽ cần bật nút bật/tắt Activate partner để thiết lập tích hợp. Nút chuyển đổi phải ở trạng thái bật trong thời gian bạn làm việc với TTD.
Để biết thêm chi tiết về kích hoạt đối tác, vui lòng nhấp vào đây.

Quyền riêng tư Nâng cao

Đối với các ứng dụng iOS, nút bật/tắt Enable Advance Privacy sẽ xuất hiện. Khi được bật, tính năng này sẽ giới hạn việc chia sẻ mã định danh người dùng với đối tác. Lưu ý rằng khi bật nút chuyển đổi Aggregated Advanced Privacy trong Cài đặt của Ứng dụng, Enable Advanced Privacy sẽ được bật và khóa theo mặc định. 

Cài đặt chung

Trình theo dõi và ID nhà quảng cáo

The Trade Desk kết nối với AppsFlyer thông qua ID mạng duy nhất. Nếu bạn chưa có Tracker_ID và advertiserid, bạn phải lấy chúng từ The Trade Desk để tiếp tục quá trình tích hợp.

TTD_General_Settings_.png

Kích hoạt Phân bổ Lượt xem

Bật Enable View-Through attribution để phân bổ lượt cài đặt lượt xem từ The Trade Desk. Thanh trượt xem lại lượt xem qua có sẵn trên thẻ đường dẫn phân bổ (mô tả dưới đây).

Postback Mặc định

default_postbacks_en-us.png

Gửi bài đăng lại tự động đến The Trade Desk sau lượt cài đặt và thu hút lại của người dùng. Sử dụng phần này để xác định nguồn của người dùng cho phép gửi các bài đăng lại này:

 • This partner only: chỉ dành cho các sự kiện đến từ người dùng được phân bổ đến The Trade Desk.
 • All media sources including organic: để toàn bộ cơ sở người dùng của bạn được báo cáo cho The Trade Desks. 

 Lưu ý

Là một mạng cho tất cả các lượt cài đặt, The Trade Desk ưu tiên nhận bài đăng lại cho tất cả lượt cài đặt mới ứng dụng của bạn từ bất kỳ nguồn nào và họ khuyến khích chọn All media sources including organic để gửi mọi bài đăng lại lượt cài đặt đến The Trade Desk.

Thiết lập Sự kiện trong Ứng dụng

Ánh xạ các sự kiện AppsFlyer với TTD qua các bài đăng lại.Nếu bật tính năng gửi đăng lại, điều này bao gồm các sự kiện trong ứng dụng bị từ chối (các sự kiện bị Protect360 chặn hoặc các sự kiện bị phát hiện là không tuân thủ theo quy tắc xác thực mục tiêu).

the_trade_desk_in_app_event_settings_en-us.png

Để cấu hình đăng lại sự kiện trong ứng dụng

 1. Nhập advertiseridTracker_ID.
 2. Bật In-app event postbacks.
 3. Thiết lập Khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng, nếu cần (đọc thêm về cấu hình khung thời gian đăng lại sự kiện trong ứng dụng).
 4. Nếu có, hãy chọn gửi sự kiện theo cách tự động hoặc thủ công. Tìm hiểu thêm về cách gửi tất cả các sự kiện nguyên trạng.
 5. Nhấp vào Add event để thêm một SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách.
 6. Hoàn thành các thông số yêu cầu.
 7. [Tùy chọn] Nhấp chuộtconditional-iae-postbacks-icon.pngđể đặt điều kiện gửi một số sự kiện trong ứng dụng tới TTD.
  Tìm hiểu thêm về bài đăng lại sự kiện trong ứng dụng có điều kiện
Tên thông số Mô tả
AppsFlyer event

Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
Mẹo: Đừng xem sự kiện đang tìm kiếm?

 • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
 • Nhập vào Sự kiện AppsFlyer (AppsFlyer event), sau đó nhấp vào Tạo tùy chỉnh (Create custom). Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
for users from

Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

 • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho đối tác này.
 • Tất cả các nguồn truyền thông bao gồm cả tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất cứ đối tác cũng như các sự kiện tự nhiên.
including
 • Không có dữ liệu (mặc định) (No data (default)): chỉ gửi sự kiện mà không gửi giá trị sự kiện.
 • Values and revenue: gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
 • Giá trị không có doanh thu (Values without revenue): gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.

Tab Liên kết Phân bổ

Tạo và lưu đường dẫn phân bổ và gửi chúng cho TTD để phân bổ các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đơn lẻ cụ thể - cho cả chiến dịch UA và chiến dịch nhắm mục tiêu lại. Bạn có thể sử dụng liên kết một nền tảng hoặc OneLink.

Thông số đường dẫn phân bổ 

Việc thêm thông số vào đường dẫn phân bổ này cho phép bạn thực hiện việc phân tích truy cập sâu toàn diện. Các thông số đã được xác định trên đường dẫn phân bổ có thể được chỉnh sửa bằng cách thêm chúng và các giá trị mới của chúng ở đây. Khi lưu đường dẫn phân bổ, tất cả các thông số được cấu hình trong thẻ này cũng sẽ được lưu.

Chọn thông số bạn muốn thêm vào đường dẫn phân bổ.

ttd_attribution_link_parameters_en-us.png

Thông số mặc định

Tên Mô tả Tham số
ID trang

Đặt ID trang web để phân bổ lượt cài đặt cho các nhà phát hành cụ thể. Nếu nhiều nhà phát hành tồn tại, chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế số lượng ID trang web đã sử dụng và sử dụng thông số ID trang phụ, để tránh vượt quá giới hạn ID trang web.

af_siteid
Tên Chiến dịch Thêm tên chiến dịch của bạn để so sánh các chiến dịch khác nhau đang chạy với TTD. c
ID Chiến dịch Thêm ID chiến dịch của bạn. af_c_id
ID Bộ quảng cáo

Thêm ID bộ quảng cáo của bạn để so sánh hiệu suất của tất cả quảng cáo trên mỗi bộ quảng cáo.

af_adset
ID Quảng cáo Thêm ID quảng cáo của bạn.  af_ad_id

Bạn có thể thêm nhiều thông số hơn cho đường dẫn phân bổ. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập đường dẫn phân bổ và về cấu trúc và thông số đường dẫn phân bổ .

Thông số đo lường CTV

Bạn có thể đo lưu lượng CTV với AppsFlyer bằng cách thêm các thông số và giá trị sau:

Tham số value Nhận xét
redirect false  
af_xplatform_vt_lookback 1h-72h Có thể nhập bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 1 - 72 giờ

Phân bổ lượt nhấp qua

click-through_attribution_ttd_en-us.png

Sử dụng thanh trượt để đặt thời gian tối đa từ khi nhấp đến lúc cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khung thời gian xem lại mới được phân bổ.

Khung thời gian xem lại: 1-23 giờ hoặc 1-30 ngày.

Thông số đường dẫn phân bổ: af_click_lookback

Tìm hiểu thêm về khung thời gian xem lại lượt nhấp.

Đường dẫn phân bổ lượt nhấp qua: Chứa tất cả các thông số bạn đã đưa vào thiết lập đường dẫn phân bổ. Bạn có thể sao chép liên kết và gửi cho đối tác để được kích hoạt khi khách hàng tiềm năng của bạn nhấp vào quảng cáo tương ứng. 

Phân bổ lượt xem qua 

view-through_attribution_ttd_en-us.png

Thanh trượt này cho phép bạn đặt thời gian tối đa từ khi hiển thị tới cài đặt. Chỉ các lượt cài đặt (lần khởi chạy đầu tiên) diễn ra trong khung thời gian xem lại này, sau một lượt hiển thị quảng cáo, mới được phân bổ cho đối tác, miễn là không có lượt nhấp quảng cáo có liên quan khác.

Khung thời gian xem lại: 1-24 giờ.

Thông số đường dẫn phân bổ: af_viewthrough_lookback

Tìm hiểu thêm về phân bổ lượt xem qua.

Đường dẫn phân bổ lượt xem qua: Chứa tất cả các thông số bạn đã đưa vào thiết lập đường dẫn phân bổ. Bạn có thể sao chép đường dẫn và gửi cho đối tác để được kích hoạt khi khách hàng tiềm năng của bạn nhấp vào quảng cáo tương ứng. 

Tab Chi phí

Tích hợp chi phí không khả dụng đối với The Trade Desk.

Tab Doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo không khả dụng đối với The Trade Desk.

Tab quyền truy cập

Trong thẻ này, bạn có thể chọn các quyền để cấp cho The Trade Desk, cho dù chúng hoạt động như một mạng quảng cáo, đại lý hay thậm chí cả hai. Lưu ý rằng ngay cả khi tính năng phân bổ bị vô hiệu hóa đối với The Trade Desk, thẻ quyền vẫn có thể hoạt động và bạn có thể cấp quyền kiểm soát cho The Trade Desk.

Sử dụng các nút chuyển đổi này để cấp quyền cho mạng quảng cáo xử lý cấu hình riêng cho ứng dụng của bạn: 

Quyền truy cập mạng quảng cáo

 • Allow to configure integration: Cho phép TTD thiết lập thẻ tích hợp, ngoại trừ bài đăng lại sự kiện trong ứng dụng
 • Allow to configure in-app event postbacks: Cho phép TTD thiết lập ánh xạ bài đăng lại sự kiện trong ứng dụng cho chính nó, trên thẻ tích hợp
 • Allow access to your retention report: Chỉ dành cho dữ liệu chính TTD lưu giữ
 • Allow access to your aggregate loyal user data: Chỉ dành cho dữ liệu người dùng trung thành của chính TTD
 • Allow access to your aggregate in-app events data: Chỉ dành cho dữ liệu sự kiện trong ứng dụng của chính TTD
 • Allow access to your aggregate revenue data: Chỉ dành cho dữ liệu doanh thu được phân bổ cho TTD
 • Allow access to your Protect360 dashboard: Chỉ dành cho dữ liệu Protect360 của chính TTD và miễn là bạn đã bật tính năng này

Tìm hiểu thêm về việc cấp quyền truy cập mạng quảng cáo.