Di chuyển sang AppsFlyer từ các nhà cung cấp khác

Khái quát: Lập kế hoạch di chuyển sang AppsFlyer từ một nhà cung cấp phân bổ khác. Hiểu cách tránh bị tính phí gấp đôi, trùng lặp dữ liệu và mất dữ liệu trong quá trình di chuyển.

quy trình di chuyển

Tổng quan

Việc di chuyển sang AppsFlyer từ một nhà cung cấp khác sẽ bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

Bạn có thể xử lý các nhiệm vụ này đồng thời. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn nên:

 • Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước khi phát hành ứng dụng bạn đã cập nhật với SDK AppsFlyer. 
 • Tạm dừng các chiến dịch tiếp thị hiện tại trước khi thực hiện di chuyển ID thiết bị. 

Công việc

Bảng sau đây mô tả phạm vi công việc cần thiết cho mỗi nhiệm vụ. Để ghi lại tiến trình của bạn, hãy tải xuống bảng tính này.

Phạm vi công việc
Nhiệm vụ Hành động cần thiết Đối tượng tham gia Thời gian dự kiến Nhận xét
Điều kiện tiên quyết
 1. Tạo tài khoản AppsFlyer.
 2. Thêm ứng dụng vào AppsFlyer.
 3. [Tùy chọn] Thay đổi khung thời gian phân bổ lại mặc định 90 ngày để phù hợp với định nghĩa về người dùng đang hoạt động.
Nhà tiếp thị/Người dùng bảng điều khiển AppsFlyer

2 giờ

 
Tích hợp SDK
 • Tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng của bạn.
 • Ánh xạ S2S hoặc các sự kiện trong ứng dụng SDK.
 • Cập nhật phiên bản ứng dụng trong các cửa hàng ứng dụng.
Nhà phát triển ứng dụng

1-2 tuần

Ứng dụng phải được cập nhật trong cửa hàng ứng dụng sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khác.

Di chuyển thiết bị [tùy chọn] Di chuyển ID thiết bị để tránh phân bổ hai lần cho người dùng hiện có của bạn. Kỹ sư dữ liệu 1-2 tuần Xem xét tạm dừng các chiến dịch hiện có trước khi di chuyển và tiếp tục các chiến dịch đó sau khi đã cập nhật phiên bản ứng dụng. 
Di chuyển chiến dịch

Di chuyển các chiến dịch hiện tại từ: 

 • SRN
 • Mạng quảng cáo không phải SRN
 • Truyền thông Sở hữu
Nhà tiếp thị/Quản lý UA 1-3 tuần
Thiết lập báo cáo dữ liệu
 • Điều chỉnh/ánh xạ cấu trúc báo cáo hiện tại của bạn với cấu trúc của AppsFlyer.
 • Chuẩn bị nhận báo cáo AppsFlyer.
Kỹ sư dữ liệu 2-4 tuần  

Tích hợp SDK

Tích hợp SDK

SDK AppsFlyer được tích hợp vào ứng dụng là liên kết giữa ứng dụng và nền tảng AppsFlyer. Tính năng này sẽ báo cáo số lượt cài đặt ứng dụng, số lần mở ứng dụng, sự kiện trong ứng dụng, v.v.

Để tích hợp SDK AppsFlyer:

 1. Tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng.
  Xem hướng dẫn tích hợp SDK AndroidiOS.
 2. Ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng mà bạn muốn ghi lại, sử dụng lược đồ AppsFlyer.
  Điều này có thể được thực hiện thông qua SDK hoặc S2S.
 3. Xóa SDK của nhà cung cấp phân bổ cạnh tranh.
  Bạn có thể thực hiện việc này ngay và chuyển riêng sang chỉ AppsFlyer hoặc chạy đồng thời cả hai SDK trong vài tuần. Xem kết quả phân tích các tùy chọn này trong bảng bên dưới.
  Tùy chọn Điều gì sẽ xảy ra sau
  khi cập nhật bản phát hành phiên bản ứng dụng
  Tác động
  Xóa SDK của đối thủ cạnh tranh (khuyến nghị) Chỉ AppsFlyer ghi nhận các lượt cài đặt mới và cập nhật người dùng.
  Đối thủ cạnh tranh vẫn hiển thị các sự kiện do người dùng thực hiện cho đến khi người dùng cập nhật ứng dụng của họ.
  • Chuyển đổi nhanh chóng.
  • Không phân bổ kép.
  Giữ SDK của đối thủ cạnh tranh trong giai đoạn chuyển tiếp AppsFlyer và đối thủ cạnh tranh phân bổ lượt cài đặt mới và báo cáo các sự kiện. Sau này, hãy xóa SDK của đối thủ cạnh tranh.
  • Có thể xác thực dữ liệu. Có nghĩa là, bạn có thể đối chiếu dữ liệu từ AppsFlyer và nhà cung cấp khác.
  • Phân bổ kép, có thể làm phát sinh gấp đôi chi phí với các mạng quảng cáo. Xem ví dụ dưới đây.
  • Khối lượng công việc cao hơn.
 4. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc, hãy cập nhật phiên bản ứng dụng có SDK AppsFlyer ra thị trường. Người dùng mới được phân bổ bởi AppsFlyer. 
  Lưu ý:
  • Đảm bảo cập nhật ứng dụng cho iOS, Google Play và mọi thị trường Android ngoài cửa hàng có liên quan.
  • Ứng dụng Android của bạn có thể tồn tại trong các trang APK không chính thức, ngay cả khi bạn không biết trang đó (tìm kiếm trên web để biết tên gói ứng dụng của bạn). Các trang web APK cần một thời gian mới có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất, vì vậy chúng có thể mang đến cho người dùng tự nhiên cài đặt phiên bản cũ mà không có SDK AppsFlyer.
  • Thời gian hoàn thành quá trình phát hành bản cập nhật ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng có thể mất vài ngày. Người dùng cài đặt trong thời gian này vẫn có thể nhận được phiên bản trước đó.

Di chuyển thiết bịtùy chọn

Giới thiệu về di chuyển thiết bị

Di chuyển thiết bị là quá trình tải lên danh sách các ID thiết bị người dùng hiện có của bạn (IDFA, IDFV, GAID, CUID) vào AppsFlyer. Bạn nên thực hiện quy trình này trước khi phát hành phiên bản ứng dụng mới - phiên bản sẽ bao gồm SDK AppsFlyer. Có hai tùy chọn khi di chuyển thiết bị, di chuyển có phân bổ hoặc di chuyển không được phân bổ.

Việc di chuyển thiết bị giúp giải quyết các vấn đề về dữ liệu liên quan đến người dùng ứng dụng hiện tại của bạn, những người đã tải xuống ứng dụng và được nhà cung cấp trước đó của bạn phân bổ. Ví dụ: SRN tính phí gấp đôi, xảy ra khi người dùng ban đầu được phân bổ cho một SRN theo nhà cung cấp trước của bạn và những người vẫn còn trong khung thời gian xem lại, được SRN xác nhận quyền sở hữu lại trong AppsFlyer.

 Ví dụ

 • Một người dùng mới nhấp vào quảng cáo trong Facebook và cài đặt ứng dụng của bạn vào ngày 15 tháng 6.
 • Vào ngày 24 tháng 6, người dùng này cập nhật ứng dụng lên phiên bản có SDK AppsFlyer và khởi chạy. Đối với AppsFlyer, đây là người dùng mới, cần được phân bổ theo thời gian thực.
 • AppsFlyer sẽ truy vấn Facebook bằng ID thiết bị của người dùng. Vì người dùng vẫn ở trong khung thời gian xem lại 28 ngày của Facebook, nên Facebook sẽ tự phân bổ người dùng. Điều này sẽ làm chủ sở hữu ứng dụng phát sinh một khoản phí gấp đôi cho cùng một người dùng.

Sau khi bạn di chuyển thiết bị, dữ liệu sẽ phản ánh trong AppsFlyer như sau:

 • Dữ liệu lượt cài đặt: Tương tự như Lượt cài đặt lại, các thiết bị đã di chuyển không có dữ liệu cài đặt. Lượt cài đặt của thiết bị đã di chuyển không được hiển thị trong AppsFlyer.
 • Dữ liệu phiên và sự kiện trong ứng dụng: Được ghi nhận và hiển thị dưới dạng tự nhiên đối với phương pháp di chuyển thiết bị không được phân bổ hoặc được phân bổ cho nguồn truyền thông và chiến dịch, nếu sử dụng phương pháp đã phân bổ
 • Nhắm mục tiêu lại: Lượt phân bổ lại và thu hút lại được hiển thị bình thường.
 • Dữ liệu hoạt động: Được hiển thị dưới dạng một phần của dữ liệu tự nhiên.
 • Dữ liệu giữ chân người dùng và nhóm người: Thiết bị đã di chuyển không có thông tin ngày cài đặt. Do đó, chúng không được liên kết với bất kỳ nhóm người nào và không được hiển thị trong báo cáo Giữ chân người dùng và nhóm người.

Cách di chuyển thiết bị

Để di chuyển thiết bị: 

 1. Quyết định cần di chuyển nhóm người dùng nào. Bạn có thể di chuyển tất cả người dùng hiện có (điều này có thể khiến bạn không nhận được chính xác dữ liệu phân bổ lại từ AppsFlyer) hoặc những người dùng chỉ mới cài đặt ứng dụng của bạn gần đây (điều này có thể dẫn đến việc những người dùng cũ hơn bị tính phí gấp đôi).
  Chúng tôi đề nghị bạn nên di chuyển những người dùng đang hoạt động trong khung thời gian phân bổ lại hiện tại của bạn. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn có khung thời gian phân bổ lại là 90 ngày, thì hãy di chuyển những người dùng có ít nhất một phiên hoạt động trong 90 ngày trước đó.
 2. [Tùy chọn] Yêu cầu nhà tiếp thị/quản lý UA tạm dừng các chiến dịch tiếp thị hiện tại (từ SRN, mạng quảng cáo không phải SRN, phương tiện truyền thông sở hữu, v.v.) cho đến sau khi di chuyển thiết bị.
  Nếu bạn quyết định không tạm dừng chiến dịch, hãy di chuyển mọi ID thiết bị còn lại từ nhà cung cấp khác ngay sau khi cập nhật phiên bản ứng dụng có SDK AppsFlyer được phát hành cho các cửa hàng ứng dụng. 
 3. Chuẩn bị tệp CSV dựa trên nhóm người dùng đã chọn, sử dụng cấu trúc di chuyển được phân bổ hoặc không được phân bổ.
 4. Gửi CSV cho AppsFlyer CSM của bạn.
  CSM của bạn sẽ di chuyển ID thiết bị sang AppsFlyer. 

Di chuyển phân bổ

Các thiết bị được di chuyển sang AppsFlyer bằng phương thức này sẽ được ghi nhận và hiển thị lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng và phiên của chúng theo nguồn truyền thông được báo cáo bởi nhà cung cấp phân bổ trước đó và theo chính sách lưu giữ dữ liệu của mạng quảng cáo.

Tên
cột
Mô tả Bắt buộc Ví dụ:
app_id

ID ứng dụng như khi xuất hiện trong bảng điều khiển AppsFlyer

 • Android: com.great.app1 
 • iOS: id123456789

platform

Nền tảng thiết bị: iOS hoặc Android

 • ios
 • Android

device_id

Android: GAID 

iOS: IDFA hoặc IDFV

 

 • GAID (chữ thường): 9c9a82fb-d5de-4cd1-90c3-527441c11828
 • IDFA (chữ hoa): 9876F1SS-2983-3855-27RR-2R626772VFNB
 • IDFV (chữ hoa): A7328D98-A973-402A-8B87-D22A8611F2AF
id_type

Android: advertiserId 

iOS:idfa hoặc idfv

Hiện tại, các mã định danh khác, OAID, IMEI và ID Android không được hỗ trợ. 
Sử dụng tính năng di chuyển không phân bổ cho người dùng Android không phải từ Google Play.

 • advertiserId
 • idfa
 • idfv
install_time

Thời gian cài đặt ứng dụng gốc với định dạng UTC ISO 8601:
yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.SSS
Nếu không được cung cấp, thời gian di chuyển sẽ được sử dụng thay thế.

 • Phải là một ngày hợp lệ trong quá khứ.
 • Các thiết bị có thời gian cài đặt trước ngày tạo tệp tin trừ đi khung thời gian phân bổ lại ứng dụng sẽ không được di chuyển kèm phân bổ và khi lượt khởi chạy lần đầu được coi là lượt cài đặt mới.
  Ví dụ: Tệp tin di chuyển được tạo vào ngày 1 tháng 5 và khung thời gian phân bổ lại là 30 ngày. Tất cả các thiết bị có thời gian cài đặt trước ngày 1 tháng 4 không được phân bổ. Với lượt khởi chạy lần đầu, các thiết bị này được coi là lượt cài đặt mới (rất có thể là tự nhiên).
Không

2018-01-22T08:45:33.412

media_source
 • Hoặc:
  • ID đối tác AppsFlyer như xuất hiện trong bảng điều khiển AppsFlyer
  • Nguồn truyền thông tùy chỉnh (không được là ID đối tác).
 • Đảm bảo lấy danh sách ID đối tác chính xác từ AppsFlyer.
 • Định dạng: Giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường


Không tự nhiên: facebook_int, googleadwords_int

Tự nhiên: organic

integrated_partner
 • Cho biết nguồn truyền thông có phải là đối tác tích hợp hay không. Có nghĩa là nguồn truyền thông tự nhiên hoặc tùy chỉnh.
 • Định dạng: Giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường
 
 • không
chiến dịch

Để biết thêm thông tin về phân bổ chi tiết, hãy cung cấp tên chiến dịch ban đầu.

Định dạng: Chuỗi

Không  
campaign_id

 Để biết thêm thông tin về phân bổ chi tiết, hãy cung cấp id chiến dịch ban đầu.

Định dạng: Chuỗi không được phép sử dụng dấu cách

Không  
Cấu trúc CSV di chuyển thiết được phân bổ

Quy tắc tệp tin CSV:

 • Tệp tin CSV có thể chứa thiết bị của người dùng từ nhiều ứng dụng.
 • Mỗi hàng chứa một ID thiết bị cho mỗi ứng dụng.
 • Tất cả các tiêu đề cột phải bao gồm: app_id, platform, device_id, id_type, install_time, media_source, integration_partner,
  campaign, campaign_id
 • Mỗi hàng phải chứa đúng 9 trường được phân tách bằng dấu phẩy.
 • Để trống các trường không bắt buộc (trống)
 • Các tệp tin có thể chứa tới 20 triệu hàng.
 • Nếu bạn có nhiều tệp tin, hãy đặt tên duy nhất cho mỗi tệp.
 • Mã hóa dữ liệu bằng UTF-8.
 • [Tùy chọn] Nén tệp tin bằng ZIP hoặc GZIP.

Di chuyển không phân bổ

Các thiết bị được di chuyển sang AppsFlyer bằng phương thức này sẽ được ghi nhận (nhưng không hiển thị) dưới dạng người dùng tự nhiên. Dữ liệu phiên và sự kiện trong ứng dụng của họ cũng được ghi nhận và hiển thị dưới dạng tự nhiên.

Cột Thời điểm sử dụng Ví dụ:
ID Ứng dụng + IDFA/GAID/IDFV
 • Nếu tất cả người dùng Android của bạn có mã định danh GAID.
 • Chỉ người dùng iOS 
device_migration_file_option_1.png
ID Ứng dụng + ID Thiết bị + Loại ID Thiết bị
 • Nếu một số người dùng Android của bạn chỉ có IMEI hoặc ID Android, nhưng không có GAID (thị trường ngoài cửa hàng, phiên bản Android dưới 4.4.2).
 • ID Android cần có định dạng thập lục phân.

Sử dụng các chuỗi chính xác cho cột loại ID: advertiserId, idfa, android_id, imei.

device_migration_file_option_2.png
Cấu trúc tệp tin CSV di chuyển thiết bị không phân bổ

Quy tắc tệp tin CSV:

 • Tệp tin CSV có thể chứa thiết bị của người dùng từ nhiều ứng dụng.
 • Mỗi hàng chứa một ID thiết bị cho mỗi ứng dụng.
 • Tệp tin phải bao gồm tất cả các tiêu đề cột như sau:
  • Tùy chọn 1: Tệp tin phải bao gồm tất cả các tiêu đề cột như sau: app_id, device_id 
  • Tùy chọn 2: app_id, device_id, id_type 
 • ID Ứng dụng ở dạng chữ thường
 • Mã định danh Android ở dạng chữ thường
 • IDFA/IDFV ở dạng chữ in hoa
 • Cho phép tối đa 25 triệu hàng

Di chuyển chiến dịch

Chuyển các chiến dịch tiếp thị hiện tại sang AppsFlyer để bật tính năng phân bổ AppsFlyer và tránh phí gấp đôi và mất dữ liệu phân bổ.

Lưu ý: Bạn có thể chọn chỉ di chuyển một vài chiến dịch tiếp thị cùng một lúc. Trong trường hợp này, bạn có thể phân đoạn những người bạn muốn di chuyển theo nguồn truyền thông (ví dụ: mạng quảng cáo hoặc đại lý), địa lý hoặc chiến dịch. 

SRN

SRN phản hồi Đối tác Đo lường trên Thiết bị di động (MMP) khi được truy vấn về lượt thu hút của các thiết bị cụ thể. Nếu hai MMP, ví dụ như AppsFlyer và một nhà cung cấp phân bổ cạnh tranh, truy vấn cùng một SRN về cùng một lượt cài đặt thiết bị, thì có thể phát sinh phí gấp đôi.

Để di chuyển các chiến dịch SRN:

 • Kích hoạt và cấu hình SRN có liên quan trong AppsFlyer.

 Lưu ý

 • SRN có thể chạy nhiều MMP (ngoại trừ Facebook và Twitter).
 • Facebook không thể bỏ trùng lặp các sự kiện trong ứng dụng.

Mạng quảng cáo không phải SRN

Đường dẫn phân bổ của mạng quảng cáo ghi nhận lượt thu hút người dùng và sau đó được sử dụng để phân bổ lượt thu hút trở thành lượt cài đặt thực tế.

Để di chuyển các chiến dịch mạng quảng cáo không phải SRN:

 1. Kích hoạt các mạng quảng cáo liên quan trong AppsFlyer.
 2. Tạo các đường dẫn phân bổ AppsFlyer cho mỗi mạng quảng cáo.
 3. Chuyển các đường dẫn hiện có trong từng chiến dịch của bạn bằng các đường dẫn phân bổ AppsFlyer. 

Truyền thông Sở hữu

Truyền thông sở hữu tìm đến các đường dẫn phân bổ mà bạn sử dụng trong:

 • Chia sẻ nội dung
 • Chuyển đổi Web sang Ứng dụng
 • Email
 • SMS
 • Bài đăng trên mạng xã hội
 • Blog
 • Cộng đồng Internet (Quora, v.v.)
 • và nhiều hơn nữa...

Đối với các chiến dịch này, AppsFlyer sử dụng liên kết tùy chỉnh OneLink. Liên kết tùy chỉnh OneLink chuyển hướng người dùng dựa trên thiết bị của họ đến đúng cửa hàng ứng dụng, trực tiếp vào ứng dụng hoặc đến URL web/trang đích.

Để thay đổi liên kết của bạn cho các nhà cung cấp khác thành AppsFlyer OneLink:

 • Liên hệ với CSM của bạn, người này sẽ hỗ trợ bạn di chuyển hàng loạt tất cả các liên kết của bạn. 

Thiết lập báo cáo dữ liệu

Điều chỉnh và ánh xạ cấu trúc báo cáo

Trước khi di chuyển, hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu phân bổ của bạn từ nhà cung cấp hiện tại theo cấu trúc báo cáo, trường và thông số mà bạn đã thiết lập với họ. Để AppsFlyer báo cáo dữ liệu một cách chính xác, bạn phải điều chỉnh và ánh xạ cấu trúc báo cáo hiện tại của mình theo cấu trúc, trường và thông số báo cáo của AppsFlyer.

Để điều chỉnh/ánh xạ cấu trúc báo cáo:

 • Hãy liên hệ với CSM AppsFlyer của bạn để được trợ giúp trong việc điều chỉnh/di chuyển nhanh chóng cấu trúc dữ liệu báo cáo của bạn từ Adjust, Branch/Tune hoặc Kochava sang AppsFlyer.

Chuẩn bị các phương pháp báo cáo

Bạn có thể sử dụng một số phương pháp để nhận dữ liệu báo cáo thô và hợp nhất từ AppsFlyer. Làm quen với các phương pháp và thiết lập phương pháp phù hợp với bạn.

Các phương pháp báo cáo bao gồm:

 • Xuất CSV
 • API Push
 • API Pull
 • Data Locker

Trường hợp điển hình

Đọc về cách một công ty giải trí kỹ thuật số hàng đầu ở Ấn ĐộHungamađã di chuyển một cách thông suốt với hơn 65 triệu người dùng hàng tháng sang AppsFlyer.