Câu hỏi thường gặp về Meta ads

Khái quát: Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc sử dụng Meta ads trong AppsFlyer.

Câu hỏi thường gặp về Meta ads

Tôi không thấy lượt nhấp của chiến dịch Meta ads trong bảng điều khiển của AppsFlyer

Theo mặc định, Meta ads sẽ chỉ gửi dữ liệu về hoạt động chuyển đổi và thu hút. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dễ dàng bắt đầu nhận dữ liệu về lượt nhấp, lượt hiển thị và chi phí cho các chiến dịch Meta ads của mình.

Tôi có thể dừng đồng bộ hóa dữ liệu chi phí không?

Để dừng đồng bộ hóa dữ liệu chi phí với Meta ads, hãy xóa AppsFlyer khỏi Tích hợp Kinh doanh trong tài khoản Meta ads của bạn.

AppsFlyer có thể hiển thị cấp độ chiến dịch và các nhóm quảng cáo không?

Có. Trên thực tế, AppsFlyer cũng hiển thị cho bạn cấp quảng cáo đơn, vì vậy bạn có 3 cấp độ truy cập sâu với chiến dịch, Meta ads >> nhóm quảng cáo >> quảng cáo.

Dữ liệu của Meta ads có được hiển thị trong thời gian thực không?

Có, tất cả các sự kiện cài đặt và sự kiện xảy ra sau đó được hiển thị theo thời gian thực. Tuy nhiên, các dữ liệu về lượt nhấp, lượt hiển thị và chi phí mà AppsFlyer nhận được ở dạng hợp nhất từ Meta ads sẽ đến định kỳ vài giờ một lần.

Khi Nào Tôi Có Thể Xem Dữ Liệu Của Chiến Dịch Mới Trên Appsflyer?

Để xem dữ liệu từ quảng cáo, bộ quảng cáo và chiến dịch mới trên Meta ads, chúng phải tạo ít nhất một lượt cài đặt.

Ví dụ: một quảng cáo mới đã tạo ra 100 lượt nhấp mà không có lượt cài đặt nào và không được hiển thị trên bảng điều khiển và dữ liệu của AppsFlyer. Một quảng cáo khác chỉ có 1 lượt nhấp và 1 lượt cài đặt, nhưng được hiển thị trên AppsFlyer.

Tôi có thể nhận được nhiều lượt cài đặt hơn từ Meta ads bằng cách nào?

Nếu bạn đã kích hoạt nhắm mục tiêu lại cho Meta ads, bạn có thể nhận được nhiều hơn 100% lượt cài đặt trong các chiến dịch thu hút người dùng của mình, miễn phí!
Bằng cách nào? Hãy đọc tại đây.

Bạn có cung cấp dữ liệu thô Meta ads cho các đại lý không?

Không. Chúng tôi không được phép cung cấp dữ liệu thô của Meta ads cho các đại lý, lý do là vì các đại lý được coi là bên thứ ba trong các điều khoản dịch vụ của Meta ads.

Tôi không thấy dữ liệu thô của Meta ads trong các báo cáo về lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng

Theo mặc định, Meta ads không cho phép phân bổ dữ liệu ở mức người dùng. Xem phân bổ nâng cao của Meta ads để biết thêm thông tin chi tiết.

Có bất kỳ cột cụ thể cho Meta ads trong báo cáo hiệu suất của AppsFlyer không?

Có. Các báo cáo hiệu suất có cấu trúc cột tĩnh trong mọi kết hợp nguồn phương tiện được chọn, trình bày thông tin xuống cấp chiến dịch.
Tuy nhiên, khi bạn tải xuống các báo cáo hiệu suất CHỈ dành cho Meta ads, AppsFlyer sẽ thêm 4 cột vào trong báo cáo, hiển thị thông tin chi tiết đến từng quảng cáo! Các cột được thêm vào là Tên Bộ quảng cáo, ID Bộ quảng cáo, Adgroup (tức là quảng cáo đơn) Tên và ID Adgroup.

Tôi có thể làm việc với các đối tác quản lý chiến dịch Meta và đo lường hiệu suất bằng AppsFlyer không?

Có. AppsFlyer được tích hợp với hàng chục đối tác quản lý chiến dịch Meta. Bạn có thể thiết lập các đối tác này để phân bổ trên trang Active Integrations trong bảng điều khiển.

Để biết chi tiết về cách thiết lập phân bổ với các đối tác quản lý chiến dịch Meta, hãy nhấp vào đây.

Tôi nên làm gì khi tôi nhận được cảnh báo sau đây?

 • Xác minh ID Ứng dụng Facebook và kiểm tra xem bạn có bất kỳ giới hạn địa lý hay độ tuổi nào đối với ID Ứng dụng Facebook của họ không.
 • Nếu hoạt động phân bổ đang diễn ra, điều này cho thấy rằng ứng dụng đã công khai có mặt trong Cổng thông tin của Nhà phát triển Meta và bạn có thể an toàn bỏ qua thông báo lỗi này.

Điều gì xảy ra với các khung thời gian xem lại khác nhau trên Meta ads?

Lượt nhấp trong 7 ngày và lượt xem trong 1 ngày là khung thời gian xem lại tối đa và mặc định cho Meta ads.
Cấu hình các khung thời gian này ngắn hơn trên AppsFlyer sẽ giảm phân bổ Meta ads trên AppsFlyer. Mặt khác, cấu hình chúng dài hơn trên AppsFlyer sẽ không có hiệu lực gì vì lượt cài đặt xảy ra sau khi các khung thời gian của Meta ads kết thúc, không được phân bổ cho Meta ads.
Do đó, để giảm thiểu sự không nhất quán, bạn phải cấu hình khung thời gian xem lại của Meta ads trong AppsFlyer thành lượt nhấp trong 7 ngày và lượt xem trong 1 ngày.

Các thông số API của Meta là gì?

Trong một số API của AppsFlyer, các thông số của Meta có các tên khác với tên hiển thị trên bảng điều khiển, vì lý do tương thích ngược. Tham khảo bảng dưới đây:
Dữ liệu chuyển đổi Dữ liệu thô của AppsFlyer Meta
chiến dịch chiến dịch campaign_group_name
campaign_id ID Chiến dịch campaign_group_id
adgroup Quảng cáo adgroup_name
adgroup_id ID Quảng cáo adgroup_id
adset Bộ quảng cáo campaign_name
adset_id ID Bộ quảng cáo campaign_id
ad_id ID Quảng cáo ad_id
đại lý Đối tác Không áp dụng
is_fb Nguồn truyền thông is_fb
af_channel Kênh publisher_platform

Bạn lưu giữ dữ liệu ở mức người dùng của Meta ads trong bao lâu?

Meta ads yêu cầu nhà cung cấp phân bổ xóa dữ liệu ở mức người dùng 6 tháng sau khi cài đặt. Điều này có nghĩa là các sự kiện được thực hiện bởi những người dùng này 6 tháng sau khi họ cài đặt ứng dụng được tính là không phải trả tiền.
Dữ liệu hợp nhất trong quá khứ vẫn giữ nguyên.
Điều này có liên quan đến tất cả các kênh Meta ads (ứng dụng Facebook, Instagram, Messenger và AudienceNetwork).

Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android có được hỗ trợ trong Meta Ads không?

Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android được hỗ trợ và có thể được sử dụng trong Meta ads. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm trợ giúp Meta.
 • Đối với Quảng cáo tĩnh (không phải quảng cáo danh mục), Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android chỉ được hỗ trợ trong các chiến dịch mà Ứng dụng được chọn làm đích.
 • Đối với Quảng cáo động, có thể sử dụng Liên kết Chung iOS, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI như được nêu tại đây.

Lưu ý: Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android chỉ được hỗ trợ trong quảng cáo trả phí.

Liên kết OneLink có thể được sử dụng để mở ứng dụng và liên kết sâu trong quảng cáo sản phẩm động không?

Có. Các liên kết OneLink với Liên kết Ứng dụng, Liên kết Chung hoặc lược đồ URI đã cấu hình đều được hỗ trợ trong quảng cáo sản phẩm động. Bạn có thể sử dụng các liên kết OneLink trong nguồn cấp dữ liệu của mình cho các quảng cáo danh mục được sử dụng trong quảng cáo động thuộc các trường applink.ios_url applink.android_url .

Câu hỏi thường gặp về chi phí Meta ads

Nhận dữ liệu về chi phí Meta ads trong bảng điều khiển AppsFlyer

AppsFlyer nhận dữ liệu chi tiêu (bao gồm lượt nhấp và lượt hiển thị) từ chiến dịch Meta ads, nếu có một hoặc nhiều lượt cài đặt diễn ra trong 7 ngày trước.

Nếu một chiến dịch của Meta ads tương tác với nhiều nền tảng (Android, iOS, máy tính để bàn, v.v.), chi phí trong Bảng điều khiển sẽ là chi phí cụ thể cho nền tảng và được tính bởi Meta ads. 

Nhận dữ liệu chi phí Meta ads bao gồm lượt nhấp và lượt hiển thị.

Ví dụ về chi phí Meta ads

Nhà quảng cáo chạy các chiến dịch bằng Meta ads.Trong AppsFlyer, nhà quảng cáo thấy như sau:

mceclip2.png

Thông tin chi phí được Meta ads cung cấp cho AppsFlyer. Số lượt cài đặt được AppsFlyer tính toán bằng cách sử dụng các quy tắc phân bổ của AppsFlyer. Do đó, eCPI do Meta ads tính và do AppsFlyer tính thường khác nhau. 

Tôi không thể thấy dữ liệu chi phí cũ của Meta ads trong bảng điều khiển AppsFlyer

Khi thực hiện đăng nhập Meta ads với vai trò quản trị viên lần đầu tiên như được mô tả ở trên, AppsFlyer nhận dữ liệu chi phí của Meta ads ngược trở lại tối đa 7 ngày trước cho các chiến dịch hiện có. Dữ liệu chi phí từ trước đó không khả dụng.

Trong các lần đồng bộ tiếp theo, AppsFlyer cũng nhận dữ liệu trong 7 ngày qua. Điều này có nghĩa là dữ liệu chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị được thu thập cho tất cả các chiến dịch có ít nhất 1 lượt chuyển đổi trong 7 ngày qua.

Dữ liệu chi phí đã ổn trong vài tháng, nhưng nó đã ngừng hiển thị

Meta ads có thể đặt lại quyền này để nhận dữ liệu chi phí sau vài tháng. Nếu bạn nhận thấy dữ liệu chi phí ngừng xuất hiện trên bảng điều khiển, vui lòng lặp lại các bước đăng nhập Meta ads với vai trò quản trị viên.

Nếu người dùng quản trị viên Meta ads đổi mật khẩu Meta ads của họ, bạn cũng phải lặp lại các bước đăng nhập.

Tôi đã nhấp vào quảng cáo Facebook của tôi 5 phút trước. Tại sao tôi không thấy lượt nhấp trong AppsFlyer? 

AppsFlyer nhận được dữ liệu về lượt nhấp, lượt hiển thị và chi phí hợp nhất từ Meta ads định kỳ vài giờ một lần. Do đó, có thể mất vài giờ trước khi các hành động này được hiển thị trên bảng điều khiển của AppsFlyer.

Tôi có thể nhận dữ liệu thô về số lượt nhấp và lượt hiển thị từ Meta ads không?

Vì AppsFlyer chỉ nhận dữ liệu về lượt nhấp và lượt hiển thị hợp nhất từ Meta ads, toàn bộ tập dữ liệu thô về lượt nhấp và lượt hiển thị sẽ không có sẵn. Lượt nhấp và hiển thị thô duy nhất có sẵn trong báo cáo thô là những lượt dẫn tới các lượt cài đặt.

Có hạn chế nào về dữ liệu chi phí của Meta ads theo vùng địa lý không?

Nếu bạn lọc theo Vùng địa lý trên bảng điều khiển của AppsFlyer, bạn có thể xem tóm tắt và phân tích dữ liệu chi phí của Meta ads.

Dữ liệu này chỉ có sẵn cho "Chiến dịch Cài đặt Ứng dụng Di động" trên Meta ads.

Ngoài ra, chi phí theo dữ liệu Địa lý chỉ có sẵn cho các chiến dịch trên một nền tảng. Điều này có nghĩa là các chiến dịch có bộ quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Android và bộ quảng cáo được nhắm mục tiêu trên iOS không thể có dữ liệu chi phí cụ thể theo Địa lý. Để nhận dữ liệu chi phí đầy đủ, hãy dành một chiến dịch cho mỗi nền tảng.

Có hạn chế nào về dữ liệu chi phí của Meta ads trong API Chính?

Meta ads không hỗ trợ đồng thời nhóm chi phí theo Vùng địa lý và Kênh trong báo cáo API Chính.

Để tạo một báo cáo với dữ liệu chi phí hoàn chỉnh, hãy nhóm dữ liệu theo một trong các thứ nguyên này.

Tổng chi phí không khớp.

Có sự khác biệt giữa các mô hình phân bổ của Meta ads và AppsFlyer. Những khác biệt này có thể dẫn đến tình trạng không nhất quán trong dữ liệu chi phí của Meta ads:

 • Phân bổ trên nhiều thiết bị của Meta ads - điều này đôi khi có thể gây ra các vấn đề trong đó chiến dịch trên một nền tảng (iOS/Android) hiển thị lượt cài đặt với chi phí cho một nền tảng khác.
 • Chiến dịch không sử dụng di động của Meta ads: ở những chiến dịch này, như các chiến dịch nhấp liên kết của Meta ads, người dùng máy tính để bàn cuối cùng có thể sẽ cài đặt ứng dụng di động. Đối với các chiến dịch trên nhiều thiết bị này, AppsFlyer không hiển thị chi phí. Tuy nhiên, nếu nhấp chuột liên kết được thực hiện bởi cùng một thiết bị đã cài đặt ứng dụng, dữ liệu chi phí sẽ được nhận.
  Ví dụ: người dùng Facebook nhấp vào quảng cáo dẫn đến trang đích của nhà quảng cáo trên máy tính để bàn. Một tuần sau, cùng một người dùng Facebook cài đặt ứng dụng iOS của nhà quảng cáo trên thiết bị iPhone. Mặc dù cài đặt được phân bổ và hiển thị trên bảng điều khiển của AppsFlyer, chi phí của bản cài đặt đa nền tảng này thì không.
 • Chiến dịch có 0 kết quả trong 7 ngày qua - AppsFlyer chỉ đồng bộ hóa chi phí cho các chiến dịch đã cài đặt/chuyển đổi trong 7 ngày qua. Nếu chi phí Meta ads vừa được đặt, các chiến dịch không hoạt động trong hơn 7 ngày trước sẽ không hiển thị chi phí.

Tại sao cách tính eCPI của AppsFlyer khác với chi phí do Meta ads tính, trong khi tổng chi phí giống hệt nhau? 

Chi phí mỗi lần cài đặt được tính bằng cách chia tổng chi phí cho số lượt cài đặt. Vì AppsFlyer đếm các lượt cài đặt khác với Meta ads, eCPI thường khác biệt giữa hai nền tảng này.

Tại sao dữ liệu chi phí không bao gồm dữ liệu từ tất cả các chiến dịch? 

Khi người dùng thực hiện đăng nhập Meta ads (như được mô tả ở trên) không có quyền truy cập vào một số chiến dịch đang chạy, kết quả là các chiến dịch được hiển thị trên bảng điều khiển của AppsFlyer nhưng thiếu một số dữ liệu về chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị.

Lưu ý: Mặc dù nhiều người dùng Meta ads có thể có quyền chạy chiến dịch trong Meta Business Manager, nhưng chỉ cần một người thực hiện đăng nhập Meta ads.

Dữ liệu chi phí của Meta ads có được hiển thị cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại không?

Có thể tìm thấy dữ liệu chi phí và ROI cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại trong chế độ xem Báo cáo nhóm người thống nhất.

Tại sao cửa sổ cấu hình chi phí của Meta ads lại đóng trước khi đăng nhập?

Nếu bạn đã đăng nhập vào Meta ads trên cùng một trình duyệt mà bạn đang thực hiện cấu hình, thì cửa sổ sẽ tự động kết nối với Meta ads bằng các thông tin đăng nhập đó. Nếu quyền truy cập đã được cấp cho AppsFlyer thì bạn không cần phải làm gì và cửa sổ sẽ đóng lại.

Tại sao có tình trạng không nhất quán về dữ liệu chi phí đối với các ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng Amazon?

Trái ngược với dữ liệu của AppsFlyer, Meta ads không phân biệt giữa dữ liệu chi phí từ ứng dụng Android với từ ứng dụng Amazon (dựa trên Android). Do đó, dữ liệu chi phí của người dùng Amazon có thể được quy cho các chiến dịch targeting người dùng Android khác thay vì các chiến dịch Amazon ban đầu.

Làm sao để kết nối dữ liệu chi phí của tài khoản Meta ads mới trong khi tài khoản cũ vẫn đang được liên kết?  

Nếu bạn muốn chuyển sang tài khoản quảng cáo mới nhưng chi phí của Meta ads đã được liên kết qua AppsFlyer bằng tài khoản quảng cáo cũ của bạn, thì bạn cần ngắt kết nối tài khoản quảng cáo qua Meta ads rồi kết nối tài khoản quảng cáo mới trong AppsFlyer.

 1. Trong Meta ads, đi đến Settings > Business Integration.
 2. Trên tab Active (Hoạt động), bỏ tích hợp với AppsFlyer.

 3. Đi đến bảng điều khiển AppsFlyer và kết nối chi phí với tài khoản quảng cáo mới.

Câu hỏi thường gặp về SDK Facebook

Ai cần SDK Facebook?

Ứng dụng của bạn có thể đã tích hợp SDK Facebook, trước SDK AppsFlyer. Ngay cả khi không được tích hợp, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thực sự cần SDK Facebook ngoài SDK AppsFlyer hay không. Và nếu bạn làm thế, cả hai có thể cùng tồn tại mà không báo cáo trùng lặp không?

Ứng dụng của bạn không yêu cầu SDK Facebook cho các tính năng sau:

 • Thu hút người dùng: Thông thường, SDK AppsFlyer xử lý tất cả các mục đích phân bổ thu hút người dùng trên thiết bị di động của người dùng Meta ads của bạn, bao gồm các lượt thu hút, lượt cài đặt, phiên và sự kiện sau cài đặt.
 • Liên kết sâu: Để mở ứng dụng khi nhấp vào liên kết và liên kết sâu người dùng với một trang hoặc hoạt động cụ thể trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng OneLink mà không cần SDK Facebook. Bạn có thể sử dụng Liên kết Chung iOS, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI để thực hiện việc này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm trợ giúp Meta.

  Lưu ý:
  Đối với Quảng cáo tĩnh (không phải quảng cáo danh mục), Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android chỉ được hỗ trợ trong các chiến dịch mà Ứng dụng được chọn làm đích.
  Ví dụ: nếu bạn thiết lập chiến dịch nâng cao nhận diện trong Meta - vì chiến dịch này không cho phép chọn Ứng dụng làm đích nên Liên kết Chung iOS và Liên kết Ứng dụng Android không được hỗ trợ.

  Đối với Quảng cáo động, có thể sử dụng Liên kết Chung iOS, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI như được nêu tại đây.

  Meta ads lấy URL OneLink và sử dụng URL này để tạo Liên kết Ứng dụng Meta ads dùng cho mở ứng dụng và liên kết sâu với người dùng. 

Ứng dụng của bạn yêu cầu SDK Facebook ngoài SDK AppsFlyer cho những chức năng sau:

 • Liên kết sâu bị trì hoãn:
  Hiện tại, chỉ có thể truy cập dữ liệu DDL của Meta ads thông qua phương thức cũ của Dữ liệu chuyển đổi. Đối với cả ứng dụng iOS và Android, cần có SDK Facebook để cung cấp dữ liệu này trong phương thức Dữ liệu chuyển đổi. Tuy nhiên, chỉ đối với Android và Google Play, bạn có thể thực hiện liên kết sâu bị trì hoãn bằng cách sử dụng cơ chế Liên kết giới thiệu Cài đặt của Google
 • Dữ liệu chiến dịch Quảng cáo Sản phẩm Động: Bạn chỉ có thể nhận dữ liệu cho Quảng cáo Sản phẩm Động từ SDK Facebook. 
 • Các tính năng khác của Meta ads: Bạn có thể cần SDK Facebook vì những lý do không liên quan đến phân bổ như xác thực, kiếm tiền từ quảng cáo, chia sẻ mạng xã hội, mời người dùng, v.v.

 Lưu ý

Thông tin và khuyến nghị ở trên về liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn được dựa trên quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng mà chúng tôi đã tiến hành bằng cách sử dụng các công cụ dùng thử/xem trước có sẵn của Meta ads, sử dụng cơ chế khác với quảng cáo trực tiếp. 

Tránh các bản trùng lập với Facebook SDK

Nếu bạn có cả SDK AppsFlyer và SDK Facebook trong ứng dụng của mình thì lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng sẽ được báo cáo qua SDK Facebook, sau đó thông qua bài đăng lại tới máy chủ Meta ads thông qua AppsFlyer. Làm thế nào bạn có thể tránh báo cáo trùng lặp này?

 • Đối với lượt cài đặt, Meta loại bỏ các lượt cài đặt trùng lặp. Điều này có nghĩa là không có trùng lặp và mỗi lượt cài đặt chỉ được tính một lần.
 • Đối với các Sự kiện trong ứng dụng, Meta ads không loại bỏ các sự kiện trong ứng dụng trùng lặp. Điều này có nghĩa là Meta ads có thể báo cáo sự kiện trong ứng dụng nhầm thành hai lần. Để tránh trùng lặp như vậy trong Meta:

Câu hỏi thường gặp về phân bổ Meta ads

Phân bổ các đại lý với Meta ads

Các đại lý và các đối tác quản lý chiến dịch Meta có thể chạy và phân bổ các chiến dịch Meta ads thay mặt cho các nhà quảng cáo trên AppsFlyer hoặc thậm chí chạy cùng với các chiến dịch Meta ads của nhà quảng cáo. Để các chiến dịch của đại lý được phân bổ cho đại lý, tên chiến dịch PHẢI bắt đầu bằng tên của đại lý.

Lưu ý rằng đối với người dùng iOS 14, chỉ một đại lý có thể chạy các chiến dịch cho một tài khoản quảng cáo cụ thể. Xem thêm về Khả năng tương tác giữa Meta ads và AppsFLyer SKAdNetwork.

Để biết thêm chi tiết về các đại lý và phân bổ cài đặt Meta ads, vui lòng truy cập vào đây.

Ngoài ra, đại lý không thể thay đổi khung thời gian xem lại của Meta ads và cơ chế kiểm soát nhắm mục tiêu lại. Thay vào đó, họ cần yêu cầu nhà quảng cáo thực hiện những thay đổi này nếu cần.

Bên cạnh đó, các đại lý không thể sửa đổi bất kỳ bài đăng lại nào của sự kiện trong ứng dụng được gửi cho Meta ads. Lý do cho điều đó là Meta ads yêu cầu nhận thông tin về tất cả các lượt cài đặt, kể cả những lượt cài đặt không được phân bổ cho Meta ads (và do đó có thể không được đưa đến nhờ đại lý).

Hình ảnh dưới đây cho thấy tất cả các cài đặt cần được nhà quảng cáo cấu hình cho đại lý để có thể quản lý các chiến dịch Meta ads:

advertiser-vs-agency-facebook-int-new.png

Phân bổ cho Meta ads đối với các ứng dụng Android ngoài cửa hàng

Meta ads không cho phép tạo các chiến dịch cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động đối với các ứng dụng Android ở các thị trường ngoài cửa hàng, ví dụ: Baidu.

Tuy nhiên, bạn có thể quảng cáo và ghi nhận lượt cài đặt cho các ứng dụng ngoài cửa hàng trên Meta ads theo các hướng dẫn sau:

 1. Nhà phát triển phải chuẩn bị APK riêng cho từng nguồn ở ngoài kho ứng dụng (out of store market) mà bạn quảng cáo cho app của mình. Thông tin chi tiết tại đây.
 2. Tạo chiến dịch Lưu lượng truy cập hoặc Chuyển đổi trên Meta ads, có bật chức năng phân bổ di động, đưa khách hàng tiềm năng đến trang đích.
 3. Trang đích phải bao gồm nút Tải xuống Ứng dụng, liên kết trực tiếp đến thị trường không có trong cửa hàng nơi APK tồn tại.
 4. Khách hàng tiềm năng nhấp vào nút và được chuyển hướng đến thị trường không có trong cửa hàng. Sau khi hoàn tất cài đặt, AppsFlyer phân bổ người dùng cho Meta ads, thông qua API MMP của nó.

 Lưu ý

Giải pháp tương tự áp dụng cho các ứng dụng trong Google Play và App store, trong đó yêu cầu có trang đích trước khi chuyển hướng đến thị trường. 

Để biết hướng dẫn cụ thể về phân bổ đối với ứng dụng trong Amazon, hãy nhấp vào đây.

Phân bổ chéo giữa Android và iOS của Meta ads là gì?

Meta ads nhận diện người dùng dựa trên tài khoản Meta ads của họ. Một số người dùng có cả thiết bị iOS và Android được liên kết với cùng một tài khoản Meta ads.

Nếu người dùng đó nhấp vào và xem một quảng cáo cho ứng dụng của bạn trên thiết bị Android của họ, nhưng lại cài đặt ứng dụng trên thiết bị iOS của họ, Meta ads sẽ coi là họ đã tạo lượt cài đặt. Do đó, tên Chiến dịch Android sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển iOS của bạn.

 Ví dụ

Andrew Josef đang bận sử dụng thiết bị Android của mình. Khi đang sử dụng thiết bị, anh nhấp vào quảng cáo chiến dịch Android Meta cho ứng dụng mang tên Bubbles. Anh ấy không tải xuống ứng dụng.

Một ngày sau, Andrew Josef quyết định tải xuống ứng dụng Bubbles ngay trên thiết bị iOS của mình và khởi chạy ứng dụng.

Trong tình huống này, phân bổ AppsFlyer nhận chiến dịch Android Meta ads từ Meta ads và hiển thị nó trong Bảng điều khiển iOS nơi Andrew Josef đã tải ứng dụng xuống và khởi chạy.

Kênh Meta ads là gì?

Với Meta ads, bạn có thể xem dữ liệu được chia nhỏ không chỉ theo chiến dịch, bộ quảng cáo và quảng cáo mà còn theo kênh Meta ads (được gọi là Vị trí đặt):

 • Facebook - người dùng từ ứng dụng Facebook
 • Instagram - người dùng từ ứng dụng Istagram 
 • Messenger - người dùng từ ứng dụng Facebook Messenger 
 • AudienceNetwork - người dùng từ các ứng dụng khác thuộc về hoặc được liên kết với Meta ads

Sử dụng dữ liệu này để so sánh chất lượng của người dùng mà bạn nhận được từ các kênh khác nhau.

Facebook_channels.png